Hongkong : เริ่ม 6,999
 
Hongkong : เริ่ม 8,999
 
Hongkong : เริ่ม 7,999
 
Hongkong : เริ่ม 5,999
 
Korea Jeju : เริ่ม 4,200
 

 
ทัวร์เวียดนาม : Tour Vietnam
 
 
หน้า 1 2
 
เวียดนามใต้
HPCIG เวียดนาม ดาลัด มุยเน่ 3D 2N
วันแรก
กรุงเทพ – ดาลัด – มุยเน่-ลำธาร FAIRY STREAM – ทะเลทรายแดง – หมู่บ้านชาวประมง
วันที่สอง
ทะเลทรายขาว – น้ำตกดาทันลา (รวมรถราง) – ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย – นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม – บ้านเพี้ยน - ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า
วันที่สาม
สวนดอกไม้เมืองหนาว – สนามบินดาลัด – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเดินทาง
มกราคม - ตุลาคม 2563
สายการบิน
Vietjetair
ราคาเริ่มต้น
8,888 บาท
 
เวียดนามใต้
HPBIC มหัศจรรย์ เวียดนาม ญาตราง 4วัน3คืน VN11
วันแรก
กรุงเทพฯ • ญาตราง • วัดลองเซิน • ปราสาทโพนคร • สวนสนุกวินเพิร์ล • ตลาดญาตราง
วันที่สอง
ดาลัด • นั่งกระเช้าไฟฟ้า • วัดตั๊กลัม • พระราชวังฤดูร้อน • CRAZY HOUSE • ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย
วันที่สาม
มุยเน่ • ทะเลทรายแดง • ทะเลทรายขาว • ชมลำธาร FAIRYSTREAM
วันที่สี่
โฮจิมินห์ • วัดเทียนฮัว • ตลาดเบนถัน • กรุงเทพฯ
วันเดินทาง
ตุลาคม 62 - มีนาคม 63
สายการบิน
Thai Air Asia
ราคาเริ่มต้น
13,900 บาท
 
เวียดนากลาง
HPBIC มหัศจรรย์ บานาน่าฮิลล์  4วัน3คืน VN08 
วันแรก
กรุงเทพฯ • ดานัง • เว้ • เจดีย์เทียนมู่ • ตลาดDong Ba • ล่องเรือแม่น้ำหอม
วันที่สอง
พระราชวังเว้ • นั่งสามล้อซิโคล่ • หมู่บ้านกั๊มทาน • นั่งเรือกระด้งฮอยอัน • เมืองโบราณฮอยอัน • วัดจีน • สะพานญี่ปุ่น • ศาลกวนอู • สะพานมังกรและสะพานแห่งรัก • ดานัง
วันที่สาม
นั่งกระเช้า • บานาฮิลล์  • วัดลินห์อึ๋ง
วันที่สี่
ดานัง • ตลาดฮาน • กรุงเทพฯ
วันเดินทาง
เมษายน 2563
สายการบิน
Thai Air Asia
ราคาเริ่มต้น
13,900 บาท
 
เวียดนามกลาง
(พักบานาฮิลล์)
HPBIC มหัศจรรย์ บานาน่าฮิลล์ VN082 FD 4วัน3คืน
วันแรก
กรุงเทพฯ • สนามบินดานัง • สะพานมังกร
วันที่สอง
ฮอยอัน • เมืองโบราณฮอยอัน • หมู่บ้านกั๊มทาน • นั่งเรือกระด้งฮอยอัน • วัดจีน • บ้านโบราณ • สะพานญี่ปุ่น • ศาลกวนอู • สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ • เจดีย์เทียนมู่ • เว้ • ล่องแม่น้ำหอม
วันที่สาม
เว้ • พระราชวังหลวง • นั่งรถสามล้อซิโคล่ • ดานัง • บาน่าฮิลล์
วันที่สี่
บาน่าฮิลล์ • วัดลินห์อึ้ง • ตลาดฮาน • กรุงเทพฯ
วันเดินทาง
มกราคม - พฤษภาคม 2563
สายการบิน
Thai Air Asia
ราคาเริ่มต้น
13,900 บาท
 
เวียดนามเหนือ
HPBIC BT-VN005 SL มหัศจรรย์ ฮานอย ซาปา 4วัน3คืน
วันแรก
กรุงเทพฯ- กรุงฮานอย – ลาวไก – ซาปา - ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก+ตลาดซาปา
วันที่สอง
ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-นั่งรถรางขึ้นเขาฟานซีปัน-ซาปา
วันที่สาม
ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
วันที่สี่
ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย-กรุงเทพฯ
วันเดินทาง
พฤศจิกายน 62 – เมษายน 63
สายการบิน
Thai Lion Air
ราคาเริ่มต้น
11,900 บาท
 
เวียดนามใต้
HPBIC VN001 มหัศจรรย์ ดาลัด 3วัน2คืน
วันแรก
กรุงเทพฯ • ดาลัด • น้ำตกดาลันลา • Làng Vũ Thị Coffee & Farmstay • ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า
วันที่สอง
นั่งกระเช้าไฟฟ้า • วัดตั๊กลัม • Crazy House • ร้านโอทอป • โบสถ์โดเมนเดมารี • สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย • Light Garden
วันที่สาม
นั่งรถม้าชมเมือง • จัตุรัสลามเวียน • ทะเลสาบซวนฮวาง • Cối Xay Gió Bakery
วันเดินทาง
มกราคม – มีนาคม 2563
สายการบิน
Viet Jet Air
ราคาเริ่มต้น
8,900 บาท
 
เวียดนาเหนือ
HPBIC VN061 FD มหัศจรรย์ ฟาซิปัน 4วัน3คืน
วันแรก
กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา
วันที่สอง
ซาปา-นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน-ฮานอย
วันที่สาม
ฮานอย-นิงบิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC)-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดราตรีฮาลอง
วันที่สี่
ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย-ร้านหยก-ถนน36สาย-กรุงเทพฯ
วันเดินทาง
พฤศจิกายน 62 – เมษายน 63
สายการบิน
Air Asia
ราคาเริ่มต้น
12,900 บาท
 
เวียดนามกลาง
(พักบานาฮิลล์)
HPBIC มหัศจรรย์ บานาน่าฮิลล์  4วัน3คืน VN081-FD
วันแรก
กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เว้-พระราชวังเว้-ตลาด Dong Ba-ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม
วันที่สอง
เจดีย์เทียนมู่-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-นั่งสามล้อซิคโคล่ชมเมืองเว้-ดานัง-บาน่าฮิลล์
วันที่สาม
บาน่าฮิลล์-วัดลินห์อึ้ง-เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน-นั่งเรือกระด้งฮอยอัน-วัดจีน-บ้านโบราณ-สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู-สะพานมังกร
วันที่สี่
ดานัง-ช้อปปิ้งตลาดฮาน-กรุงเทพฯ
วันเดินทาง
พฤศจิกายน 62 – เมษายน 63
สายการบิน
Thai Air Asia
ราคาเริ่มต้น
13,900 บาท
 
เวียดนาเหนือ
HPBIC  มหัศจรรย์ ฟานซิปัน  4วัน3คืน VN061 FD
วันแรก
กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา
วันที่สอง
ซาปา-นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน-ฮานอย
วันที่สาม
ฮานอย-นิงบิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC)-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดราตรีฮาลอง
วันที่สี่
ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย-ร้านหยก-ถนน36สาย-กรุงเทพฯ
วันเดินทาง
พฤศจิกายน 62 – เมษายน 63
สายการบิน
Air Asia
ราคาเริ่มต้น
12,900 บาท
 
เวียดนามกลาง
(พักบานาฮิลล์)
HPTTN VZDAD14  ซุปตาร์ อู้หูววว บานาฮิลล์สุดคุ้ม 4วัน3คืน
วันแรก
กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง –  เมืองดานัง - สะพานมังกร
วันที่สอง
เมืองฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง –  เมืองโบราณฮอยอัน - วัดฟุกเกี๋ยน - สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู – บานาฮิลล์(ค้างคืน) – กระเช้าลอยฟ้า - โซนสวนดอกไม้  LE JARDIN D’AMOUR - สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge)
วันที่สาม
สวนสนุก The Fantasy Park - รถราง หรือ Alpine coaster  - เมืองเว้ – พระราชวังไดโน้ย – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม – ทานอาหารเย็นพร้อมใส่ชุดจักรพรรดิ
วันที่สี่
เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – เมืองดานัง -  วัดลินห์อึ๋ง – ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
วันเดินทาง
ตุลาคม 62 – มีนาคม 63
สายการบิน
VIETJET AIR
ราคาเริ่มต้น
10,888 บาท
 
เวียดนามกลาง(พักบานาฮิลล์) 
HPTTN VZDAD12  ซุปตาร์ โอ้โหหห บาน่าฮิลล์จุใจ 4วัน3คืน
วันแรก
กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือแม่น้ำหอม - แต่งชุดจักรพรรดิทานอาหารเย็น
วันที่สอง
เมืองเว้ – พระราชวังไดโน้ย – เมืองดานัง – บานาฮิลล์– กระเช้าลอยฟ้า - สวนสนุก The Fantasy Park - สวนดอกไม้LE JARDIN D’AMOUR -สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge)
วันที่สาม
สวนสนุกThe Fantasy Park - รถราง หรือ Alpine coaster – เมืองฮอยอัน -บ้านแกะสลักหินอ่อน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – วัดฟุกเกี๋ยน - สะพานญี่ปุ่น–ศาลกวนอู– สะพานมังกร
วันที่สี่
เมืองดานัง – ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กรุงเทพมหานคร
วันเดินทาง
ตุลาคม 62 – มีนาคม 63
สายการบิน
VIETJET AIR
ราคาเริ่มต้น
10,888 บาท
 
เวียดนามกลาง
(พักบานาฮิลล์)
HPPBK_PVN028FD ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ 4วัน3คืน 
วันแรก
กรุงเทพ (ดอนเมือง)-ดานัง-เว้-วัดเทียนมู่-เจดีย์ Phuoc Duyen-ล่องเรือมังกรที่แม่น้ำหอม-พักเมืองเว้ ระดับ4 ดาว 1 คืน
วันที่สอง
เว้-พระราชวังไดโนย-บานาฮิลล์(ตลอดทั้งวัน)-สะพานมือ-สวนดอกไม้เมืองหนาว
วันที่สาม
บานาฮิลล์-เรือกระด้ง-เมืองมรดกโลกฮอยอัน-วัดกวางตุ้ง-ดานัง
วันที่สี่
ดานัง-สะพานมังกร-คาร์ฟดราก้อน-สะพานแห่งความรัก-เจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง-ตลาดฮาน-กรุงเทพ(ดอนเมือง)
วันเดินทาง
กันยายน 62 - มีนาคม 63
สายการบิน
AirAsia
ราคาเริ่มต้น
19,999 บาท
 
เวียดนามกลาง
HPPBK_PVN26-VZ ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ 4วัน3คืน
 ** เที่ยวบาน่าฮิลล์ เต็มวัน **
วันแรก
กรุงเทพ-ดานัง-สะพานมังกร-คาร์ฟดราก้อน-สะพานแห่งความรัก
วันที่สอง
ดานัง-บานาฮิลล์-สะพานมือ-เมืองมรดกโลกฮอยอัน-นั่งเรือกระด้ง
วันที่สาม
เว้-วัดเทียนมู่-ตลาดดงบา-ล่องเรือมังกร
วันที่สี่
เว้-พระราชวังไดโนย-ดานัง-เจ้าแม่กวนอิม-ตลาดฮาน-กรุงเทพ
วันเดินทาง
กันยายน 62 - มีนาคม 63
สายการบิน
Viet Jet Air
ราคาเริ่มต้น
9,999 บาท
 
เวียดนามกลาง
(พักบานาฮิลล์)
HPPBK_PVN25-VZ  ดานัง - เว้ - ฮอยอัน - บานาฮิลล์ 4วัน2คืน
วันแรก
กรุงเทพ-ดานัง-สะพานมังกร-คาร์ฟดราก้อน-สะพานแห่งความรัก
วันที่สอง
ดานัง-เมืองมรดกโลกฮอยอัน-นั่งเรือกระด้ง-พักบานาฮิลล์
วันที่สาม
บานาฮิลล์-สะพานทอง-เว้-วัดเทียนมู่-ตลาดดงบา-ล่องเรือมังกร
วันที่สี่
เว้-พระราชวังไดโนย-ดานัง-เจ้าแม่กวนอิม-ตลาดฮาน-กรุงเทพ
วันเดินทาง
ตุลาคม 62 - มีนาคม 63
สายการบิน
Viet Jet Air
ราคาเริ่มต้น
11,999 บาท
 
เวียดนามกลาง
(พักบานาฮิลล์)
HPPBK_PVN24-VZ  ดานัง - เว้ - ฮอยอัน - บานาฮิลล์ 4วัน3คืน
วันแรก
กรุงเทพ-ดานัง-เว้-วัดเทียนมู่-ล่องเรือมังกร
วันที่สอง
เว้-พระราชวังไดโนย-บานาฮิลล์-พักโรงแรมบนบานาฮิลล์
วันที่สาม
บานาฮิลล์-สะพานทอง-ฮอยอัน-นั่งเรือกระด้ง-ดานัง
วันที่สี่
ดานัง-สะพานมังกร-คาร์ฟดราก้อน-วัดหลินอึ๋ง-ตลาดฮาน-กรุงเทพ
วันเดินทาง
ตุลาคม 62 - มีนาคม 63
สายการบิน
Viet Jet Air
ราคาเริ่มต้น
11,999 บาท
 
เวียดนามกลา
(พักบานฮิลล์) 
HPPBK_PVN21-FD ดานัง - ฮอยอัน - บานาฮิลล์  3วัน2คืน
วันแรก
กรุงเทพ-ดานัง-ฮอยอัน-นั่งเรือกระด้ง-ดานัง
วันที่สอง
บานาฮิลล์(ตลอดทั้งวัน)-สะพานมือ-พักโรงแรมบนบานาฮิลล์
วันที่สาม
ดานัง-สะพานมังกร-คาร์ฟดราก้อน-วัดหลินอึ๋ง-ตลาดฮาน-กรุงเทพ
วันเดินทาง
พฤศจิกายน 62 - มีนาคม 63
สายการบิน
Air Asia
ราคาเริ่มต้น
9,999 บาท
 
เวียดนากลาง
HPPBK_PVN21-FD ดานัง - ฮอยอัน - เที่ยวบานาฮิลล์  3วัน 2คืน
วันแรก
กรุงเทพ-ดานัง-ฮอยอัน-นั่งเรือกระด้ง-ดานัง
วันที่สอง
บานาฮิลล์(ตลอดทั้งวัน)-สะพานมือ-ดานัง
วันที่สาม
ดานัง-สะพานมังกร-คาร์ฟดราก้อน-วัดหลินอึ๋ง-ตลาดฮาน-กรุงเทพ
วันเดินทาง
พฤศจิกายน 62 - มีนาคม 63
สายการบิน
Air Asia
ราคาเริ่มต้น
8,999 บาท
 
เวียดนามกลาง
(พักบานฮิลล์)
HPTTN_VZDAD12 ซุปตาร์ โอ้โหหห บานาฮิลล์จุใจ 3วัน2คืน
 
วันแรก
กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือแม่น้ำหอม - แต่งชุดจักรพรรดิทานอาหารเย็น
วันที่สอง
เมืองเว้ – พระราชวังไดโน้ย – เมืองดานัง – บานาฮิลล์– กระเช้าลอยฟ้า - สวนสนุก The Fantasy Park - สวนดอกไม้LE JARDIN D’AMOUR -สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge)
วันที่สาม
สวนสนุกThe Fantasy Park - รถราง หรือ Alpine coaster – เมืองฮอยอัน -บ้านแกะสลักหินอ่อน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – วัดฟุกเกี๋ยน - สะพานญี่ปุ่น–ศาลกวนอู– สะพานมังกร
วันที่สี่
เมืองดานัง – ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กรุงเทพมหานคร
วันเดินทาง
ตุลาคม 62 – มีนาคม 63
สายการบิน
VIETJET AIR
ราคาเริ่มต้น
10,888 บาท
 
หน้า 1 2
 
 
 
บริษัท ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล จำกัด

Holidays Playful Co., Ltd.
39/498 หมู่บ้านพิพรพงษ์ ซอยวิภาวดีรังสิต 84
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 
 
8/26 หมู่บ้านกลางเมือง นาคนิวาส34 ลาดพร้าว71
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
 
ติดต่อเรา

Contract
โทร
:02 103 2298
:02 060 6062
สายด่วน 
:095 545 9898
:086 546 1708
Line
:@playfultour
ID
:atenangle
:holidaysplayful
 
เลขที่ใบอนุญาตินำเที่ยว

License No.
หมายเลข : 11/08839
 
 
© 2013 Holiday Playful Co., Ltd. All rights reserved.