Hongkong : เริ่ม 6,999
 
Hongkong : เริ่ม 8,999
 
Hongkong : เริ่ม 7,999
 
Hongkong : เริ่ม 5,999
 
Korea Jeju : เริ่ม 4,200
 

 
About us

               
                บริษัท ฮอลิเดย์สเพลย์ฟูล จำกัด ถือใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เลขที่ 11/08839 โดยได้วางหลักประกันไว้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2535 ทุกประการ
 
            บริษัทฯก่อตั้งเมื่อ ปี 2556 โดยได้มีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมาลกฏหมายเพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 เลขที่ 0105556080665 และได้มีการ ขึ้นทะเบียนใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว เพื่อประกอบธุรกิจนำเที่ยวเป็นครั้งแรกเมื่อ วันที่ 19 มิถุนายน 2556 และได้มีการต่ออายุทุกๆ 2 ปีตามกฏขของกรมการท่องเที่ยวตลอดมา รวมถึงได้มีการจัดทำประกันการเดินทางในวงเงินที่สูงถึง 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์ สำหรับทุกท่านที่ร่วมเดินทางกับเรา)        
 
                บริษัทของเรา ประกอบด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ ในการบริหารงานธุรกิจท่องเที่ยว บริษัท มีนโยบายมุ่งเน้นไปทางด้านบริการเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด ด้วยความซื่อสัตย์ และเป็นกันเอง ดูแลทุกท่านดุจญาติมิตร ให้ความสำคัญของที่พัก ร้านอาหาร และผู้ประกอบการร่วมต่างๆ ให้มีมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ที่เรากำหนด นอกจากการให้บริการด้านการท่องเที่ยวแล้ว ทางบริษัทฯ ยังพร้อมที่จะให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวต่างๆ 
 

 

Clik
 
บริการของบริษัทประกอบด้วย
 
1. การท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนในวันหยุด บริการจัดนำเที่ยวทั้งในประเทศและต่าง 
    ประเทศ ทั้งในรูปแบบของทัวร์และแพคเกจทัวร์
2. รับจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. บริการจัดจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน (AIRLINES TICKETING) จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน
    ทุกสายการบิน ทุกเส้นทางทั่วโลก
4. การท่องเที่ยวเพื่อประชุมสัมมนาดูงาน,ทัศนะศึกษา,สำหรับเป็นหมู่คณะ 
    (INCENTIVE) จัดสัมมนาเพื่อการพัฒนาองค์กร งานปาร์ตี้ ทั้งในประเทศและ 
    ต่างประเทศ   
5. การท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา จัดทัศนะศึกษา ดูงาน ทั้งด้านการศึกษา
    อุตสาหกรรม การค้า ฯลฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
6. บริการรับจัดนำเที่ยวในส่วนบุคคล (Collective)
7. บริการจัดทำประกันอุบัติภัยสำหรับการเดินทาง (TRAVEL INSURANCE)
 
บริษัท ฮอลิเดย์สเพลย์ฟูล จำกัด พร้อมที่จะนำเสนอการท่องเที่ยวในรูปแบบที่เป็นกันเองกับลูกค้า ด้วยทีมงานไกด์ และ คนขับรถที่มีคุณภาพ จากประสบการณ์ สามารถทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าเมื่อเลือกใช้บริการจากเรา ท่านจะได้รับประโยชน์และการบริการที่พึงพอใจเป็นที่สุด เพราะเราจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 

"จัดด้วยประสบการณ์ บริการด้วยใจ ไปกับ .. Holidays Playful"

 

 

 
 
บริษัท ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล จำกัด

Holidays Playful Co., Ltd.
39/498 หมู่บ้านพิพรพงษ์ ซอยวิภาวดีรังสิต 84
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 
 
8/26 หมู่บ้านกลางเมือง นาคนิวาส34 ลาดพร้าว71
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
 
ติดต่อเรา

Contract
โทร
:02 103 2298
:02 060 6062
สายด่วน 
:095 545 9898
:086 546 1708
Line
:@playfultour
ID
:atenangle
:holidaysplayful
 
เลขที่ใบอนุญาตินำเที่ยว

License No.
หมายเลข : 11/08839
 
 
© 2013 Holiday Playful Co., Ltd. All rights reserved.