Hongkong : เริ่ม 6,999
 
Hongkong : เริ่ม 8,999
 
Hongkong : เริ่ม 7,999
 
Hongkong : เริ่ม 5,999
 
Korea Jeju : เริ่ม 4,200
 

 
 
 
ไข่ดำญี่ปุ่น
...กินแล้วเป็นไง
เจ้าแม่กวนอิมฮ่องกง
...ขอลูกได้จริงหรือ
 

 

Korea : ทัวร์เกาหลี

หน้า 1 2 3 
 
ทัวร์เกาหลี
HPTWT JEJU SUPER SAVE SPECAIL 4D 2N
วันแรก    
พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ(7C)  - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบินเจจูแอร์
วันที่สอง 
วัดซันบังซา - โปรแกรมเพิ่มเติม คาเมเลียฮิลล์ / สวนส้ม / โชว์กายกรรม
วันที่สาม  
ร้านน้ำมันสนเข็มแดง  –ยอดเขาซองซาน อิลจูบง -  หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ -  โปรแกรมเพิ่มเติม : Aqua Planet
วันที่สี่
ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน  - ร้านค้าสมุนไพร +ร้านละลายเงินวอน - ศูนย์เครื่องสำอาง  - ศูนย์โสม  - ล็อตเต้ ดิวตี้ฟรี 
กำหนดการ
มกราคม 2563
สายการบิน
JEJU AIR
ราคา เริ่มต้น
4,900 บาท
 
ทัวร์เกาหลี
HPKGT BUSAN SPECIAL 5D 3N
วันแรก    
ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ
วันที่สอง 
ท่าอากาศยานนานาชาติ กิมแฮ-สวนแทวังกัม-สวนสาธารณะแทฮวากัง-แหลม Ganjeolgot
วันที่สาม  
สะพานเดินทะเล ซองโด สกายวอล์ค+กระเช้าลอยฟ้า BUSAN AIR CRUISE-หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน-สะพานควังอัล-หาดแฮอุนแด
วันที่สี่
โบสถ์คริสตจักร ชุคซอง-Cosmetic Shop-วัดแฮดง ยงกุงซา-ศูนย์สมุนไพบำรุงตับ+น้ำมันสนเข็มแดง-สวนยงดูซาน+ปูซาน ทาวเวอร์-ถนนนัมโพดง+BIFF Square
วันที่ห้า
ศูนย์โสม-ดิวตี้ฟรี-ถนนซ็อมย็อน-Lotte Outlet Mall-ร้านละลายเงินวอน-ท่าอากาศยานนานาชาติ กิมแฮ
กำหนดการ
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563
สายการบิน
JIN AIR
ราคา เริ่มต้น
17,900 บาท
 
ทัวร์เกาหลี
HPTWT WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 5D 3N
วันแรก    
พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ(7C)  - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบินเจจูแอร์
วันที่สอง 
เดินทางถึงสนามบินเจจู  - อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน // ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม  - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค  - ชมดอกทงแบค หรือ ดอกคามิลเลีย  - วัดซันบังซา  - ภูเขาซองอัค
วันที่สาม  
ยอดเขาซองซาน อิลจุลบง  - ทุ่งดอกยูเช  - ชายหาดควังชิกี  - ร้านน้ำมันสน  - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ  - ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติเชจู – สนามบินยางยาง
วันที่สี่
ลานสกี  - ซัมยังฟาร์ม  - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน  - วัดชินฮันซา  - ออกเดินทางจากสนามบินยางยาง-สนามบินนานาชาติเชจู
วันที่ห้า
ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน  - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน  - ศูนย์เครื่องสำอางค์  - ศูนย์โสม  - ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู  - ออกจากสนามบินเจจู - สนามบินสุวรรณภูมิ
กำหนดการ
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563
สายการบิน
JEJU AIR
ราคา เริ่มต้น
16,100 บาท
 
ทัวร์เกาหลี
HPTWT WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 5D 3N
วันแรก    
พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ(7C)  - ออกเดินทางเวลาจากสนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเจจู
วันที่สอง 
เดินทางถึงสนามบินเจจู  - อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน // ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม  - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค  -  สวนส้มไร้เมล็ด  - ชมดอกทงแบค หรือ ดอกคามิลเลีย  - วัดซันบังซา
วันที่สาม  
ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง  - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ  - ร้านน้ำมันสน  - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ  - ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติเชจู – สนามบินยางยาง
วันที่สี่
ลานสกี  - ซัมยังฟาร์ม  - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน  - วัดชินฮันซา  - ออกเดินทางจากสนามบินยางยาง -สนามบินนานาชาติเชจู
วันที่ห้า
ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน  - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน  - ศูนย์เครื่องสำอางค์  - ศูนย์โสม  - ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู  - ออกจากสนามบินเจจู - สนามบินสุวรรณภูมิ
กำหนดการ
พฤศจิกายน 62 - มกราคม 63
สายการบิน
JEJU AIR
ราคา เริ่มต้น
17,400 บาท
 
ทัวร์เกาหลี
HPTWT ROMANTIC JEJU IN MAY 4D 2N
วันแรก    
สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง 
สนามบินเจจู  - ชมต้นฮงกาชินามู  - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค  - น้ำตกซอนจียอน  - ภูเขาซองอัค  - วัดซันบังโพมุนซา
วันที่สาม  
ร้านน้ำมันสนเข็มแดง  - ชมดอกไฮเดรนเยีย - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ  - ซอพจิโกจิ  - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง  - ชายหาดวอลจองรี
วันที่สี่
ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร +สะพานข้ามทะเลยงยอน  - ร้านค้าสมุนไพร  - ร้านละลายเงินวอน  - ศูนย์เครื่องสำอาง  - ศูนย์โสม  - ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู
กำหนดการ
พฤษภาคม 2563
สายการบิน
JEJU AIR
ราคา เริ่มต้น
7,500 บาท
 
ทัวร์เกาหลี
HPTWT ROMANTIC JEJU IN MARCH 4D 2N
วันแรก    
สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง 
สนามบินเจจู  - ฮัลโหล คิตตี้ เจจู  - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค  - น้ำตกซอนจียอน  - ภูเขาซองอัค  - วัดซันบังโพมุนซา
วันที่สาม  
ร้านน้ำมันสน  - ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ  - ชายหาดกวางชิกิ  - ยอดเขาซองซานอิลซุลบง  - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
วันที่สี่
ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร +สะพานข้ามทะเลยงยอน  - ร้านค้าสมุนไพร  - ร้านละลายเงินวอน  - ศูนย์เครื่องสำอาง  - ศูนย์โสม  - ล้อตเต้ ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู - สนามบินเจจู -  สนามบินสุวรรณภูมิ
กำหนดการ
มีนาคม 2563
สายการบิน
JEJU AIR
ราคา เริ่มต้น
8,400 บาท
 
ทัวร์เกาหลี
HPTWT ROMANTIC JEJU IN FEBUARY 4D 2N
วันแรก    
สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง 
สนามบินเจจู  - อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน  - โชว์กายกรรม  - ภูเขาซองอัค  - วัดซันบังโพมุนซา  - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค
วันที่สาม  
ร้านน้ำมันสนเข็มแดง  - ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป  - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ  - ชายหาดกวางชิกิ  - ยอดเขาซองซานอิลซุลบง  - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
วันที่สี่
ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน  - ร้านค้าสมุนไพร  - ร้านละลายเงินวอน  - ศูนย์เครื่องสำอาง  - ศูนย์โสม  - ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู – สนามบินเจจู – สนามบินสุวรรณภูมิ
กำหนดการ
กุมภาพันธ์ 2563
สายการบิน
JEJU AIR
ราคา เริ่มต้น
9,300 บาท
 
ทัวร์เกาหลี
HPZGT ZICN40 เกาหลี ฮวาชอน โซล โอ้โห ไอซ์ ฟิชชิ่ง 5D 3N
วันแรก    
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
วันที่สอง 
เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน) – เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง – THE GARDEN OF MORNING CALM
วันที่สาม  
ไร่สตรอเบอร์รี่ – ลานสกี – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ศูนย์สมุนไพรโสม – คอสเมติค
วันที่สี่
ผลิตภัฑณ์น้ำมันสน – ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู – พระราชวังชางด็อกกุง – พลอยอเมทิส - ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง
วันที่ห้า
ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน
กำหนดการ
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563
สายการบิน
AIR ASIA X
ราคา เริ่มต้น
16,999 บาท
 
ทัวร์เกาหลี
HPZGT ZICN41 เกาหลี ฮวาชอน โซล ตกปลาพามันส์ (พักสกีรีสอร์ท 1 คืน) 5D 3N
วันแรก    
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
วันที่สอง 
เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน) – เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง – สกีรีสอร์ท
วันที่สาม  
ไร่สตรอเบอร์รี่ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – คอสเมติค – โซลทาวเวอร์
วันที่สี่
พระราชวังเคียงบกกุง – ศูนย์สมุนไพรโสม – ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู – ย่านอิกซอนดง - ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง
วันที่ห้า
หมู่บ้านโบราณอึนพยอง – น้ำมันสน – พลอยอเมทิส – ถนนแคฮังนูรี – ฮุนได เอ้าท์เลท – ละลาย - เงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน
กำหนดการ
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563
สายการบิน
THAI AIRWAYS
ราคา เริ่มต้น
21,999 บาท
 
ทัวร์เกาหลี
HPZGT ZICN42 เกาหลี ฮวาชอน โซล ว้าวตกปลาน้ำแข็ง (พักสกีรีสอร์ท 1 คืน) 5D 3N
วันแรก    
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
วันที่สอง 
เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน) – เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง – ลานสกี – อูจูการ์เด้น
วันที่สาม  
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ไร่สตรอเบอร์รี่ – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – คลองชองกเยชอน
วันที่สี่
ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน – พระราชวังชางด็อกกุง – ศูนย์สมุนไพรโสม – คอสเมติค – ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง
วันที่ห้า
ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู – พลอยอเมทิส – หมู่บ้านโบราณอึนพยอง – ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน
กำหนดการ
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563
สายการบิน
AIR ASIA X
ราคา เริ่มต้น
17,999 บาท
 
ทัวร์เกาหลี
HPZGT ZICN43 เกาหลี ฮวาชอน โซล ตกปลาพาเพลิน 5D 3N
วันแรก    
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน)
วันที่สอง 
เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง – ไร่สตรอเบอร์รี่ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
วันที่สาม  
ลานสกี – ศูนย์สมุนไพรโสม – ผลิตภัฑณ์น้ำมันสน – พระราชวังชางด็อกกุง – คอสเมติค ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง
วันที่สี่
โซลทาวเวอร์ – ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู – พลอยอเมทิส – ถนนแคฮังนูรี – ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน
วันที่ห้า
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
กำหนดการ
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563
สายการบิน
AIR ASIA X
ราคา เริ่มต้น
15,999 บาท
 
ทัวร์เกาหลี
HPZGT ZPUS01 เกาหลี ปูซาน แดกู ไฮโซปูซาน 5D 3N
วันแรก    
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่สอง 
เกาหลีใต้ (สนามบินกิมแฮ) – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – ทางเดินลอยฟ้าออยุคโด – สวนสนุก E-WORLD – ตลาดซอมุน
วันที่สาม  
จุดชมวิวเขาอัพซาน+เคเบิ้ลคาร์ – วัดดองฮวาซา – หมู่บ้านมาบิจอง –คิมกวานซอก อาร์ทสตรีท - ถนนดงซองโน
วันที่สี่
ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน – ศูนย์สมุนไพรโสม – วัดแฮดงยงกุงซา – โบสถ์จุกซอง – คอสเมติค – ดิวตี้ฟรี - ถนนนัมโพดง
วันที่ห้า
ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู – สวนยงดูซาน – สะพานควานอัน – ตลาดปลาจากัลชิ – ล้อตเต้ เอ้าทเลท - ซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินกิมแฮ – สนามบินสุวรรณภูมิ
กำหนดการ
พฤศจิกายน 62 - มีนาคม 63
สายการบิน
KOREAN AIR
ราคา เริ่มต้น
23,999 บาท
 
ทัวร์เกาหลี
HPTWT CHERRY BLOSSOM IN JEJU 5D 3N
วันแรก    
พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ(7C)  - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบินเจจูแอร์
วันที่สอง 
เดินทางถึงสนามบินเจจู  - ฮัลโหล คิตตี้ เจจู  - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค  - น้ำตกชอนจียอน  - ภูเขาซองอัค  - วัดซันบังซา
วันที่สาม  
ร้านน้ำมันสน  - ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป  - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ  -    ชายหาดควังชิกี      - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง  - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
วันที่สี่
ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติเชจู-สนามบินกิมแฮ  - ชมซากุระบาน ณ เมืองจินแฮ / สะพานเดินทะเล&นั่งกระเช้าลอยฟ้า  - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน  - วัดแฮดอง ยงกุงซา
วันที่ห้า
เอเปค เฮ้าส์  - ปูซานทาวเวอร์  - ถนนช้อปปิ้ง นัมโพดง  - ออกเดินทางจากสนามบินกิมแฮ - สนามบินนานาชาติเชจู  - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน  - ศูนย์เครื่องสำอางค์  - ศูนย์โสม  -        ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี  -    ออกจากสนามบินเจจู - สนามบินสุวรรณภูมิ
กำหนดการ
มีนาคม - เมษายน 2563
สายการบิน
JEJU AIR
ราคา เริ่มต้น
17,900 บาท
 
ทัวร์เกาหลี
HPTWT_JEJU SUPER SAVE  ดินแดนมรดกโลก เกาะเชจู  4D 2N
วันแรก    
พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ(7C)  - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบินเจจูแอร์
วันที่สอง 
พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค  - วัดซันบังซา  - สวนสาธารณะฮังมง  - โปรแกรมเพิ่มเติม ฮัลโหลคิตตี้ / โชว์กายกรรม
วันที่สาม  
ร้านน้ำมันสน  -  ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง  - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ  -   ชายหาดควังชิกี - โปรแกรมเพิ่มเติม : Aqua Planet
วันที่สี่
ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน  - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน  - ศูนย์เครื่องสำอาง  - ศูนย์โสม  - ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู
กำหนดการ
มีนาคม 2563
สายการบิน
JEJU AIR
ราคา เริ่มต้น
9,700 บาท
 
ทัวร์เกาหลี
HPTWT JEJU SUPER SAVE ดินแดนมรดกโลก เชจู  4D 2N
วันแรก    
พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ(7C)  - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบินเจจูแอร์
วันที่สอง 
พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค  - วัดซันบังซา  - สวนสาธารณะฮังมง  - โปรแกรมเพิ่มเติม ฮัลโหลคิตตี้ /    โชว์กายกรรม
วันที่สาม  
ร้านน้ำมันสน  -  ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง  - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ  -   ชายหาดควังชิกี - โปรแกรมเพิ่มเติม : Aqua Planet
วันที่สี่
ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน  - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน  - ศูนย์เครื่องสำอาง  - ศูนย์โสม  - ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู
กำหนดการ
พฤษภาคม 2563
สายการบิน
JIN AIR
ราคา เริ่มต้น
8,500 บาท
 
หน้า 1 2 3 

 

 

 
 
 
บริษัท ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล จำกัด

Holidays Playful Co., Ltd.
39/498 หมู่บ้านพิพรพงษ์ ซอยวิภาวดีรังสิต 84
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 
 
8/26 หมู่บ้านกลางเมือง นาคนิวาส34 ลาดพร้าว71
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
 
ติดต่อเรา

Contract
โทร
:02 103 2298
:02 060 6062
สายด่วน 
:095 545 9898
:086 546 1708
Line
:@playfultour
ID
:atenangle
:holidaysplayful
 
เลขที่ใบอนุญาตินำเที่ยว

License No.
หมายเลข : 11/08839
 
 
© 2013 Holiday Playful Co., Ltd. All rights reserved.