Hongkong : เริ่ม 6,999
 
Hongkong : เริ่ม 8,999
 
Hongkong : เริ่ม 7,999
 
Hongkong : เริ่ม 5,999
 
Korea Jeju : เริ่ม 4,200
 

 

 

Korea : ทัวร์เกาหลี

หน้า 1 2 3 
 
ทัวร์เกาหลี
HPGOH GQ1ICN-OZ005 เกาหลี RAIL BIKE SPRING ROMANTIC  5D 3N
วันแรก    
กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)  (OZ744 : 01.50-09.20)
วันที่สอง 
อินชอน – เกาะนามิ – หมู่บ้านโบราณเกาหลีอึนพยอง - ปั่นจักรยาน RAIL BIKE
วันที่สาม  
ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – โซลทาวเวอร์ – ช้อปปิ้งถนนฮงอิก
วันที่สี่
พระราชวังถ็อกซูกุง – ศูนย์โสม – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – COSMETIC SHOP – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำคิมบับ+ใส่ชุดฮันบก – Duty Free – ตลาดเมียงดง
วันที่ห้า
พิพิธภัณฑ์รูป 3 มิติ TRICK EYES MUSEUM+ICE MUSEUM – ฮุนไดเอาท์เลท – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – อินชอน – กรุงเทพ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) (OZ743 : 20.20-00.20)
กำหนดการ
มีนาคม 2563
สายการบิน
Asiana  Airline
ราคา เริ่มต้น
16,900 บาท
 
ทัวร์เกาหลี
HPTWT WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 5D 3N
วันแรก    
พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ(7C)  - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบินเจจูแอร์
วันที่สอง 
เดินทางถึงสนามบินเจจู  - อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน // ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม  - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค  - ชมดอกทงแบค หรือ ดอกคามิลเลีย  - วัดซันบังซา  - ภูเขาซองอัค
วันที่สาม  
ยอดเขาซองซาน อิลจุลบง  - ทุ่งดอกยูเช  - ชายหาดควังชิกี  - ร้านน้ำมันสน  - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ  - ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติเชจู – สนามบินยางยาง
วันที่สี่
ลานสกี  - ซัมยังฟาร์ม  - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน  - วัดชินฮันซา  - ออกเดินทางจากสนามบินยางยาง-สนามบินนานาชาติเชจู
วันที่ห้า
ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน  - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน  - ศูนย์เครื่องสำอางค์  - ศูนย์โสม  - ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู  - ออกจากสนามบินเจจู - สนามบินสุวรรณภูมิ
กำหนดการ
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563
สายการบิน
JEJU AIR
ราคา เริ่มต้น
16,100 บาท
 
ทัวร์เกาหลี
HPTWT ROMANTIC JEJU IN MAY 4D 2N
วันแรก    
สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง 
สนามบินเจจู  - ชมต้นฮงกาชินามู  - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค  - น้ำตกซอนจียอน  - ภูเขาซองอัค  - วัดซันบังโพมุนซา
วันที่สาม  
ร้านน้ำมันสนเข็มแดง  - ชมดอกไฮเดรนเยีย - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ  - ซอพจิโกจิ  - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง  - ชายหาดวอลจองรี
วันที่สี่
ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร +สะพานข้ามทะเลยงยอน  - ร้านค้าสมุนไพร  - ร้านละลายเงินวอน  - ศูนย์เครื่องสำอาง  - ศูนย์โสม  - ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู
กำหนดการ
พฤษภาคม 2563
สายการบิน
JEJU AIR
ราคา เริ่มต้น
7,500 บาท
 
ทัวร์เกาหลี
HPTWT ROMANTIC JEJU IN MARCH 4D 2N
วันแรก    
สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง 
สนามบินเจจู  - ฮัลโหล คิตตี้ เจจู  - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค  - น้ำตกซอนจียอน  - ภูเขาซองอัค  - วัดซันบังโพมุนซา
วันที่สาม  
ร้านน้ำมันสน  - ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ  - ชายหาดกวางชิกิ  - ยอดเขาซองซานอิลซุลบง  - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
วันที่สี่
ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร +สะพานข้ามทะเลยงยอน  - ร้านค้าสมุนไพร  - ร้านละลายเงินวอน  - ศูนย์เครื่องสำอาง  - ศูนย์โสม  - ล้อตเต้ ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู - สนามบินเจจู -  สนามบินสุวรรณภูมิ
กำหนดการ
มีนาคม 2563
สายการบิน
JEJU AIR
ราคา เริ่มต้น
8,400 บาท
 
ทัวร์เกาหลี
HPZGT ZPUS01 เกาหลี ปูซาน แดกู #ไฮโซปูซาน 5D 3N
วันแรก    
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่สอง 
เกาหลีใต้ (สนามบินกิมแฮ) – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – ทางเดินลอยฟ้าออยุคโด – สวนสนุก E-WORLD – ตลาดซอมุน
วันที่สาม  
จุดชมวิวเขาอัพซาน+เคเบิ้ลคาร์ – วัดดองฮวาซา – หมู่บ้านมาบิจอง –คิมกวานซอก อาร์ทสตรีท - ถนนดงซองโน
วันที่สี่
ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน – ศูนย์สมุนไพรโสม – วัดแฮดงยงกุงซา – โบสถ์จุกซอง – คอสเมติค – ดิวตี้ฟรี - ถนนนัมโพดง
วันที่ห้า
ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู – สวนยงดูซาน – สะพานควานอัน – ตลาดปลาจากัลชิ – ล้อตเต้ เอ้าทเลท - ซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินกิมแฮ – สนามบินสุวรรณภูมิ
กำหนดการ
พฤศจิกายน 62 - มีนาคม 63
สายการบิน
KOREAN AIR
ราคา เริ่มต้น
23,999 บาท
 
ทัวร์เกาหลี
HPTWT CHERRY BLOSSOM IN JEJU 5D 3N
วันแรก    
พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ(7C)  - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบินเจจูแอร์
วันที่สอง 
เดินทางถึงสนามบินเจจู  - ฮัลโหล คิตตี้ เจจู  - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค  - น้ำตกชอนจียอน  - ภูเขาซองอัค  - วัดซันบังซา
วันที่สาม  
ร้านน้ำมันสน  - ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป  - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ  -    ชายหาดควังชิกี      - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง  - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
วันที่สี่
ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติเชจู-สนามบินกิมแฮ  - ชมซากุระบาน ณ เมืองจินแฮ / สะพานเดินทะเล&นั่งกระเช้าลอยฟ้า  - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน  - วัดแฮดอง ยงกุงซา
วันที่ห้า
เอเปค เฮ้าส์  - ปูซานทาวเวอร์  - ถนนช้อปปิ้ง นัมโพดง  - ออกเดินทางจากสนามบินกิมแฮ - สนามบินนานาชาติเชจู  - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน  - ศูนย์เครื่องสำอางค์  - ศูนย์โสม  -        ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี  -    ออกจากสนามบินเจจู - สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดการ

มีนาคม - เมษายน 2563

สายการบิน
JEJU AIR
ราคา เริ่มต้น
17,900 บาท
 
หน้า 1 2 3 

 

 

 
 
 
บริษัท ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล จำกัด

Holidays Playful Co., Ltd.
39/498 หมู่บ้านพิพรพงษ์ ซอยวิภาวดีรังสิต 84
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 
 
8/26 หมู่บ้านกลางเมือง นาคนิวาส34 ลาดพร้าว71
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
 
ติดต่อเรา

Contract
โทร
:02 103 2298
:02 060 6062
สายด่วน 
:095 545 9898
:086 546 1708
Line
:@playfultour
ID
:atenangle
:holidaysplayful
 
เลขที่ใบอนุญาตินำเที่ยว

License No.
หมายเลข : 11/08839
 
 
© 2013 Holiday Playful Co., Ltd. All rights reserved.