Hongkong : เริ่ม 6,999
 
Hongkong : เริ่ม 8,999
 
Hongkong : เริ่ม 7,999
 
Hongkong : เริ่ม 5,999
 
Korea Jeju : เริ่ม 4,200
 

 
มาเก๊า

 
ทัวร์มาเก๊า
HPGOH GQ1MFM-FD007 มาเก๊า ใสใส จูไห่ ชิวชิว 3 วัน 2 คืน
วันแรก
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง FD760: 06.40-10.20)-มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-ร้านขนม-โบสถ์เซ็นต์ปอล-เซนาโด้สแควร์-เวเนเชี่ยน- จูไห่
วันที่สอง
สวนสาธารณะซุนยัดเซ็น-ร้านยาสมุนไพร-ร้านเยื้อไผ่-วัดฝู่โถว-สวนหยวนหมิงหยวน
วันที่สาม
จูไห่-ร้านหยก-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่-โรงละครหอยไข่มุก-ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย-มาเก๊า-กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง FD767: 22.10-23.55)
วันเดินทาง
มกราคม - พฤษภาคม 2563
สายการบิน
AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น
5,999 บาท
 
ทัวร์มาเก๊า
HPPBH NEW สะพานกระจก มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน
วันแรก
สนามบินดอนเมือง – มาเก๊า – ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง – วัดเจ้าแม่กวนอิม -  วิหารเซนต์พอล - THE VENETIAN – จูไห่ – ชิงหยวน
วันที่สอง
สะพานแก้ว Huangtengxia Glass Bridge –บ้านเกิด ดร.ซุนยัดเซ็น – ร้านยา – หวีหนี่ – ช้อปปิ้งห้างหัวซา
วันที่สาม
จูไห่ – พระราชวังหยวนหมิง - ชมหยก -วัดไป๋หลิน -  ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊งเป๋ย–มาเก๊า – สนามบินดอนเมือง
วันเดินทาง
มกราคม - เมษายน  2563
สายการบิน
AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น
5,899 บาท
 
ทัวร์มาเก๊า
HPPBH FD760-FD767 สะพานข้ามทะเล.มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ 3D 2N
วันแรก
กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) – มาเก๊า – ซิตี้ทัวร์ – THE VENETIAN – จูไห่
วันที่สอง
จูไห่–ฮ่องกง-วิคทอเรีย–วัดแชกงหมิว- จิวเวลรี่-อ่าวน้ำตื้น –ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย–สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก
วันที่สาม
วัดผู่ถ่อ –หวี่หนี่ -  ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย – มาเก๊า – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
วันเดินทาง
มกราคม - เมษายน  2563
สายการบิน
AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น
8,888 บาท
 
ทัวร์มาเก๊า
HPPBH FD760-FD767 โปรชิวชิว มาเก๊า จูไห่ 3D 2N
วันแรก
สนามบินดอนเมือง – มาเก๊า – เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง – วัดเจ้าแม่กวนอิม -  วิหารเซนต์พอล - THE VENETIAN – จูไห่
วันที่สอง
จูไห่ - สัญลักษณ์เมืองจูไห่ “หวี่หนี่”  -วัดผู่ถ่อ  -บัวหิมะ - ชมหยก – ร้านผ้าไหม – พระราชวังหยวนหมิง
วันที่สาม
วัดไป๋หลิน -  ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊งเป๋ย–มาเก๊า – สนามบินดอนเมือง
วันที่สี่
เมืองจูไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่ หรือ จูไห่ ฟิชเชอร์ เกิร์ล-วัดผู่โถว-เมืองมาเก๊า-วัดอาม่า-ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล-จัตุรัสเซนาโดสแคว์-ร้านขายของฝาก-เวเนเชี่ยน-เดอะปารีเชี่ยน มาเก๊า-ท่าอากาศยานนานาชาติมาเก๊า-กรุงเทพฯ
วันเดินทาง
มกราคม - เมษายน 2563
สายการบิน
AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น
4,899 บาท
 
ทัวร์มาเก๊า
HPORG MFM-005 MACAU-ZHUHAI 3D 2N
วันแรก
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมาเก๊า – เมืองจูไห่
วันที่สอง
จูไห่ – จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล – ถนนคู่รัก – วัดดอกบัวขาว – ร้านผ้าไหม – ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก – พระราชวังหยวนหมิง
วันที่สาม
จูไห่ – มาเก๊า – โบสถ์เซ็นปอล – ร้านขนม – วัดเจ้าแม่กวนอิม –  ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – แวะถ่ายรูป The Parisian – The Venetian – สนามบินมาเก๊า – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเดินทาง
ธันวาคม 2562 - มีนาคม 2563
สายการบิน
Air Macau
ราคาเริ่มต้น
2,992 บาท
 
ทัวร์มาเก๊า
HPORG MFM-004 Macao Zhuhai 3D NX 2019
วันแรก
สนามบินสุวรรณภูมิ – มาเก๊า – จูไห่
วันที่สอง
จูไห่ – จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล – ถนนคู่รัก – วัดดอกบัวขาว – ร้านผ้าไหม – ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก – พระราชวังหยวนหมิง
วันที่สาม
จูไห่ – มาเก๊า – วัดเจ้าแม่กวนอิม – ร้านขนม – โบสถ์เซ็นปอล –  ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – The Parisian – The Venetian – สนามบินมาเก๊า – กรุงเทพฯ
วันเดินทาง
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563
สายการบิน
Air Macau
ราคาเริ่มต้น
3,993 บาท
 
ทัวร์มาเก๊า
HPTTN FDMFM01 มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง เซินเจิ้น
*เปิดตัวซุปตาร์ ขาเลาะ*
วันแรก
กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติมาเก๊า-เมืองจูไห่-พระราชวังหยวนหมิง โชว์วัฒนธรรมจีน-ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย พิเศษ เมนู!! เป่าฮื้อ พร้อมเครื่องดื่มไวน์แดง
วันที่สอง
เมืองจูไห่-นั่งรถข้ามสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก-วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน-โรงงานเครื่องประดับ-ร้านหยก-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย-เมืองเซินเจิ้น พิเศษ เมนู!! ห่านย่าง
วันที่สาม
เมืองเซินเจิ้น-หล่อหวู่เซ็นเตอร์-ร้านหยก-ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ-ร้านยางพารา- LONG FENG VILLA RESORT DONGGUAN ชมสะพานแก้วสามมิติ-เมืองจูไห่ พิเศษเมนู!! เป็ดปักกิ่งพร้อมเครื่องดื่มไวน์แดง
วันที่สี่
เมืองจูไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่ หรือ จูไห่ ฟิชเชอร์ เกิร์ล-วัดผู่โถว-เมืองมาเก๊า-วัดอาม่า-ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล-จัตุรัสเซนาโดสแคว์-ร้านขายของฝาก-เวเนเชี่ยน-เดอะปารีเชี่ยน มาเก๊า-ท่าอากาศยานนานาชาติมาเก๊า-กรุงเทพฯ
วันเดินทาง
กันยายน 2562 - พฤษภาคม 2563
สายการบิน
AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น
9,888 บาท
 
ทัวร์มาเก๊า
HPTTN FDMFM02 มาเก๊า จูไห่ กวางโจว *ซุปตาร์ ขาซี๊ดดดดด*
วันแรก
กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติมาเก๊า-เมืองจูไห่-วัดผู่โถว-ฮัวฟามอลล์ -โชว์น้ำพุเต้นระบำ  พิเศษ เมนู!! เป่าฮื้อ พร้อมเครื่องดื่มไวน์แดง
วันที่สอง
เมืองจูไห่-เมืองชิงหยวน-วัดซิงฟูหลง-ยอดเขาหวงทึงเซี่ย-สะพานแก้วเปิดใหม่-เมืองกวางโจว- ช้อปปิ้งถนนซั่งเซี่ยจิ่ว
วันที่สาม
เมืองจูไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่ หรือ จูไห่ ฟิชเชอร์ เกิร์ล-ร้านหยก-ร้านบัวหิมะ-ร้านเยื่อไผ่-ตลาดใต้ดินกงเป่ย
วันที่สี่
เมืองจูไห่-เมืองมาเก๊า-วัดอาม่า-ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล-จัตุรัสเซนาโดสแคว์-ร้านขายของฝาก-เวเนเชี่ยน-เดอะปารีเชี่ยน มาเก๊า-ท่าอากาศยานนานาชาติมาเก๊า-กรุงเทพฯ
วันเดินทาง
พฤศจิกายน 2562 - พฤษภาคม 2563
สายการบิน
AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น
6,499 บาท
 
 
 
 
บริษัท ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล จำกัด

Holidays Playful Co., Ltd.
39/498 หมู่บ้านพิพรพงษ์ ซอยวิภาวดีรังสิต 84
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 
 
8/26 หมู่บ้านกลางเมือง นาคนิวาส34 ลาดพร้าว71
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
 
ติดต่อเรา

Contract
โทร
:02 103 2298
:02 060 6062
สายด่วน 
:095 545 9898
:086 546 1708
Line
:@playfultour
ID
:atenangle
:holidaysplayful
 
เลขที่ใบอนุญาตินำเที่ยว

License No.
หมายเลข : 11/08839
 
 
© 2013 Holiday Playful Co., Ltd. All rights reserved.