Hongkong : เริ่ม 6,999
 
Hongkong : เริ่ม 8,999
 
Hongkong : เริ่ม 7,999
 
Hongkong : เริ่ม 5,999
 
Korea Jeju : เริ่ม 4,200
 

 
 
ทัวร์ฮ่องกง : Hongkong
 

ทัวร์ฮ่องกง
HPCTP5A HX HKG SZX 4D 2N
วันแรก
กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เจ้าแม่กวนอิม อ่าวรีพัลส์เบย์ – ฮ่องกงจิวเวอร์รี่ – วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งถนนนาธาน – เซิ่นเจิ้นโดยรถไฟ
วันที่สอง
หมู่บ้านโบราณ จำลองเมืองลี่เจียง – พิพิธภัณฑ์เซิ่นเจิ้น – ร้านหยก – ตลาดตงเหมิน – OCT  โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ  MANGROVE GROOVE
วันที่สาม
วัดกวนอู – สวนฮอลแลนด์ – ร้านบัวหิมะ – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ตลาดหลอหวู่ – เซิ่นเจิ้น – ฮ่องกงโดยรถโค้ช
วันที่สี่
ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
วันเดินทาง
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563
สายการบิน
: ฮ่องกง แอร์ไลน์
ราคาเริ่มต้น
: 8,999 บาท 
 

ทัวร์ฮ่องกง
HPCTP3 HX HKG MFM  ZHU SZX 4D 2N
วันแรก
กรุงเทพ- ฮ่องกง-ข้ามผ่านสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก -มาเก๊า – วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล –โบสถ์เซนท์ปอล  - เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน - จูไห่
วันที่สอง
สาวงามหวีหนี่ –  เซินเจิ้น – ร้านหยก - ร้านบัวหิมะ - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา  – ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน -โชว์ม่านน้ำ 3D
วันที่สาม
เซิ่นเจิ้น – ฮ่องกง-เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์ – จิวเวลรี่  - วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งถนนนาธาน
วันที่สี่
ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
วันเดินทาง
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563
สายการบิน
: ฮ่องกง แอร์ไลน์
ราคาเริ่มต้น
: 8,999 บาท 
 

ทัวร์ฮ่องกง
HPCTP1 HX HKG NP360 SZX 4D 2N
วันแรก
ฮ่องกง - นั่งกระเช้านองปิง 360 สักการะพระใหญ่ โป่วหลิน - ซิตี้เกท เอ้าท์เลท - เซิ่นเจิ้น
วันที่สอง
วัดเทพเจ้ากวนอู - ร้านบัวหิมะ - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา  – ร้านหยก - ช้อปปิ้งหลอหวู่ - โชว์ม่านน้ำ
วันที่สาม
เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์ - จิวเวลรี่ - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งถนน นาทาน
วันที่สี่
ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
วันเดินทาง
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563
สายการบิน
: ฮ่องกง แอร์ไลน์
ราคาเริ่มต้น
: 7,999 บาท 
 

ทัวร์ฮ่องกง
HPCTP1 HX HKG Disney Join The Fun SZX 4D 2N
วันแรก
ฮ่องกง  -  ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์   -  เซิ่นเจิ้น
วันที่สอง
วัดเทพเจ้ากวนอู  -  ร้านบัวหิมะ  -  ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา   -  ร้านหยก  - ช้อปปิ้งหลอหวู่  -  โชว์ม่านน้ำ
วันที่สาม
เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์ -  จิวเวลรี่  - วัดหวังต้าเซียน  - วัดแชกงหมิว  -  ช้อปปิ้งถนน นาทาน
วันที่สี่
ฮ่องกง  -  กรุงเทพฯ
วันเดินทาง
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563
สายการบิน
: ฮ่องกง แอร์ไลน์
ราคาเริ่มต้น
: 9,999 บาท 
 

ทัวร์ฮ่องกง
HPCTP HKPKG แพ็คเก็จฮ่องกง 3D2N JAN-AUG
วันแรก
เจ้าหน้าที่รอรับที่สนามบินฮ่องกง ประตูทางออก “Exit B” + ส่งโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง
รถรับ ณ โรงแรมที่พัก ซิตี้ทัวร์ฮ่องกง ( Repulse Bay / เจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน ฮ่องฮำ / วัดแชกงหมิว / ร้านจิวเวอรี่ )
วันที่สาม
อิสระตามอัธยาศัย ได้เวลานัดหมายนำท่านส่งสนามบินฮ่องกง
วันเดินทาง
มกราคม - สิงหาคม 2563
สายการบิน
: ผู้เดินทางสามารถเลือกได้เอง
ราคาเริ่มต้น
: 2,590 บาท 
 

ทัวร์ฮ่องกง
HPCTP CTP6 HX HKG SZX QINGYUAN  สะพานกระจก5D 4D 2N
วันแรก
กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เจ้าแม่กวนอิม อ่าวรีพัลส์เบย์ – ฮ่องกงจิวเวอร์รี่ – วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งถนน - นาธาน – เซิ่นเจิ้นโดยรถไฟ
วันที่สอง
เซิ่นเจิ้น – ร้านหยก – ชิงหย่วน – ล่องเรือสำราญแม่น้ำเป่ยเจียง – ผ่านชมวัดเฟย์หลาย – สะพานกระจก 5D หวงเถิงเสีย
วันที่สาม
ร้านบัวหิมะ – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – วัดกวนอู – สวนฮอลแลนด์ – ตลาดหลอหวู่ – เซิ่นเจิ้น  – ฮ่องกงโดยรถโค้ช
วันที่สี่
ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
วันเดินทาง
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563
สายการบิน
: ฮ่องกงแอร์ไลน์
ราคาเริ่มต้น
: 8,888 บาท 
 

ทัวร์ฮ่องกง
HPCTP9 HX HKG CAN SZX เสริมดวงบารมี ไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธ์ 9 วัด 4D2N
วันแรก
ฮ่องกง – นั่งรถไฟความเร็วสูง – กวางเจา – ภูเขาดอกบัว เหลียนฮัวซาน – วัดไทรหกต้น – วัดกวงเสี้ยว – วัดพระใหญ่ – ช้อปปิ้งถนนคนเดินปักกิ่ง
วันที่สอง
ร้านบัวหิมะ – เซิ่นเจิ้น – วัดเทพเจ้ากวนอู – ร้านหยก – เจ้าแม่ทับทิม ชื่อวานเทียนโฮ่ว – โชว์น้ำพุ The Music fountain of Shekou Sea Word
วันที่สาม
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – เซิ่นเจิ้น – ฮ่องกงโดยรถไฟ – เจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน ฮงฮัม – จิวเวลรี่ – วัดหวังต้าเซียน –วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งถนน นาทาน – ฮองกง –กรุงเทพฯ
วันที่สี่
ฮ่องกง  – กรุงเทพฯ
วันเดินทาง
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563
สายการบิน
: ฮ่องกงแอร์ไลน์
ราคาเริ่มต้น
: 9,999 บาท 
 
 
 
 
บริษัท ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล จำกัด

Holidays Playful Co., Ltd.
39/498 หมู่บ้านพิพรพงษ์ ซอยวิภาวดีรังสิต 84
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 
 
8/26 หมู่บ้านกลางเมือง นาคนิวาส34 ลาดพร้าว71
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
 
ติดต่อเรา

Contract
โทร
:02 103 2298
:02 060 6062
สายด่วน 
:095 545 9898
:086 546 1708
Line
:@playfultour
ID
:atenangle
:holidaysplayful
 
เลขที่ใบอนุญาตินำเที่ยว

License No.
หมายเลข : 11/08839
 
 
© 2013 Holiday Playful Co., Ltd. All rights reserved.