Hongkong : เริ่ม 6,999
 
Hongkong : เริ่ม 8,999
 
Hongkong : เริ่ม 7,999
 
Hongkong : เริ่ม 5,999
 
Korea Jeju : เริ่ม 4,200
 

 
 
 
ไข่ดำญี่ปุ่น
...กินแล้วเป็นไง
เจ้าแม่กวนอิมฮ่องกง
...ขอลูกได้จริงหรือ
 
MYANMAR - ทัวร์พม่า
 
 
ทัวร์พม่า
HPCUC EASY MYANMAR อิ่มบุญ 3D 2N
วันแรก
กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระธาตุมุเตา – พระราชวังบุเรงนอง – คิ้มปูนแคมป์ –   พระธาตุอินทร์แขวน
วันที่สอง
พระธาตุอินทร์แขวน – คิ้มปูนแคมป์ – หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – เจดีย์ไจ๊ปุ่น - ชเวตาเลียว –          เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ เทพกระซิบ) – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันที่สาม
ย่างกุ้ง – พระนอนตาหวาน – ตลาดสก็อต – ปางช้างเผือก –  พระหินอ่อน – สนามบิน – กรุงเทพ
กำหนดการเดินทาง
ตุลาคม 62 -มีนาคม 63
โดยสายการบิน
: MYANMAR AIRWAYS
ราคาเริ่มต้นท่านละ
: 11,900 บาท
 
ทัวร์พม่า
HPZGT พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน
วันแรก
กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง –  ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง – หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – พระราชวังบุเรงนอง – วัดมหาเจดีย์ – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – พระธาตุอินทร์แขวน
วันที่สอง
พระธาตุอินทร์แขวน – เมืองหงสาวดี – เจดีย์ชเวมอดอว์ (พระมหาเจดีย์มุเตา) – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันที่สาม
เมืองย่างกุ้ง – เจดีย์คาบาเอ – เมืองสิเรียม – พระเจดีย์เยเลพญา (เจดีย์กลางน้ำ) – พระเจดีย์โบตะทาวน์ –  เทพทันใจ – เทพกระซิบ – ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ
กำหนดการเดินทาง
มกราคม พฤษภาคม 2563
โดยสายการบิน
: AIR ASIA
ราคาเริ่มต้นท่านละ
: 8,999 บาท
 
ทัวร์พม่า
HPBIC พม่าสักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 2วัน 1คืน BT-MMR01
วันแรก
กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-เจดีย์ไจ๊เข้า-เทพทันใจไจ๊เข้า-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ - เทพกระซิบ- เจดีย์สุเล - พระมหาเจดีย์ชเวดกอง -ย่างกุ้ง
วันที่สอง
ย่างกุ้ง –เจดีย์กาบาเอ ทำพิธีครอบเศียร – เจดีย์ไจ้กะส่าน – เจดีย์เอ่งต่อหย่า – เจดีย์เมียตซอนินเนือง –  ตลาดสก็อต
กำหนดการเดินทาง
ธันวาคม - เมษายน 2563
โดยสายการบิน
: Thai Lion Air
ราคาเริ่มต้นท่านละ
: 6,900 บาท
 
ทัวร์พม่า
HPBIC พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี 3วัน 2คืน BT-MMR04 SL DEC-APR20
วันแรก
กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน
วันที่สอง
พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน-ย่างกุ้ง - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันที่สาม
ย่างกุ้ง-เจดีย์ไจ๊เข้า–เทพทันใจไจ๊เข้า–สิเรียม-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-วัดพระหินอ่อน-กรุงเทพฯ
กำหนดการเดินทาง
ธันวาคม - เมษายน 2563
โดยสายการบิน
: Thai Lion Air
ราคาเริ่มต้นท่านละ
: 8,999 บาท
 
ทัวร์พม่า
HPBIC พม่า พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินแขวน 3 มหาบู
วันแรก
กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันที่สอง
ย่างกุ้ง-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)
วันที่สาม
พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ
กำหนดการเดินทาง
ธันวาคม - เมษายน 2563
โดยสายการบิน
: BANGKOK AIRWAYS
ราคาเริ่มต้นท่านละ
: 11,900 บาท
 
ทัวร์พม่า
HPBIC พม่า 5 มหาบูชาสถาน 5วัน 4คืน BT-MMR08 PG DEC19-JUN20
วันแรก
กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี- พระธาตุมุเตา- พระราชวังบุเรงนอง -พระธาตุอินทร์แขวน
วันที่สอง
พระธาตุอินทร์แขวน-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ - มหาเจดีย์ชเวดากอง
วันที่สาม
ย่างกุ้ง-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-จุดชมวิวทุ่งทะเลเจดีย์-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่น
วันที่สี่
พุกาม-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสด-มิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน
วันที่ห้า
ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-วัดมหากันดายงค์-สะพานไม้อูเบ็ง-กรุงเทพฯ
กำหนดการเดินทาง
ธันวาคม - มิถุนายน 2563
โดยสายการบิน
: BANGKOK AIRWAYS
ราคาเริ่มต้นท่านละ
: 21,900 บาท
 
ทัวร์พม่า
HPBIC พม่า 1 วัน ไหว้พระ 5 วัดดัง BT-JT01 SL NOV-JUN
วันแรก
กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – พระนอนตาหวาน –วั ดหงาทัตยี – เทพทันใจ – เทพกระซิบ –วัดเจตุน – กรุงเทพฯ
วันที่สอง
พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย์
วันที่สาม
มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
วันที่สี่
ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี - อมรปุระ- สะพานไม้อูเบ็ง – มัณฑะเลย์ - กรุงเทพฯ
กำหนดการเดินทาง
มกราคม - มิถุนายน 2563
โดยสายการบิน
: Thai Lion Air
ราคาเริ่มต้นท่านละ
: 2,999 บาท
 
ทัวร์พม่า
HPBIC หมัศจรรย์ พม่า มนเสน่ห์แห่งเมือง พุกาม มัณฑเลย์ ล่องแม่น้ำอิระวดี มิงกุน ป่าเจดีย์ 4,000 องค์ 4วัน 3คืน
วันแรก
กรุงเทพฯ- มัณฑะเลย์ –นั่งรถสู่พุกาม – ทะเลเจดีย์ – จุดชมวิวทะเลเจดีย์ - โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม
วันที่สอง
พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย์
วันที่สาม
มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
วันที่สี่
ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี - อมรปุระ- สะพานไม้อูเบ็ง – มัณฑะเลย์ - กรุงเทพฯ
กำหนดการเดินทาง
กันยายน 62 - มกราคม 63
โดยสายการบิน
: Thai Air Asia
ราคาเริ่มต้นท่านละ
: 11,900 บาท
 
ทัวร์พม่า
HPCUC_ย่างกุ้ง 2วัน EASY WISH IN MYANMAR
วันแรก
กรุงเทพฯ–ย่างกุ้ง–พระมหาเจดีย์ชเวดากอง–พระนอนตาหวาน
วัดหงาทัตยี–เทพทันใจ–เทพกระซิบ–   ตลาดสก๊อต –กรุงเทพฯ   
วันที่สอง
กรุงเทพฯ–ย่างกุ้ง–พระมหาเจดีย์ชเวดากอง–พระนอนตาหวาน
วัดหงาทัตยี–เทพทันใจ–เทพกระซิบ–   ตลาดสก๊อต –กรุงเทพฯ   
กำหนดการเดินทาง
กรกฎาคม 62 - มีนาคม 63
โดยสายการบิน
: NOK AIR (DD)
ราคาเริ่มต้นท่านละ
: 6,998 บาท
 
 
 
 
บริษัท ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล จำกัด

Holidays Playful Co., Ltd.
39/498 หมู่บ้านพิพรพงษ์ ซอยวิภาวดีรังสิต 84
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 
 
8/26 หมู่บ้านกลางเมือง นาคนิวาส34 ลาดพร้าว71
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
 
ติดต่อเรา

Contract
โทร
:02 103 2298
:02 060 6062
สายด่วน 
:095 545 9898
:086 546 1708
Line
:@playfultour
ID
:atenangle
:holidaysplayful
 
เลขที่ใบอนุญาตินำเที่ยว

License No.
หมายเลข : 11/08839
 
 
© 2013 Holiday Playful Co., Ltd. All rights reserved.