Hongkong : เริ่ม 6,999
 
Hongkong : เริ่ม 8,999
 
Hongkong : เริ่ม 7,999
 
Hongkong : เริ่ม 5,999
 
Korea Jeju : เริ่ม 4,200
 

 
COMBODIA - ทัวร์กัมพูชา
 

 

ทัวร์กัมพูชา
HPSPW REP001 กัมพูชา นครวัด นครธม โตนเลสาบ 3D 2N
วันแรก
กรุงเทพฯ – เสียมเรียบ – ล่องเรือโตนเลสาบ – ศาลองค์เจ๊ก - องค์จอม – ชมโชว์ระบำอัปสรา
วันที่สอง
ปราสาทบันทายศรี – นครธม– ปราสาทบายน–ปราสาทตาพรหม – นครวัด –ไนท์มาร์เก็ต
วันที่สาม
วันเดินทาง
ธันวาคม 62 - สิงหาคม 63
สายการบิน
: THAI AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น
: 9,999 บาท 
 

 

ทัวร์กัมพูชา
HPBIC BT-REP02 กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ FD 3D 2N
วันแรก
กรุงเทพฯ • พนมเปญ  • อนุสาวรีย์อิสรภาพ •  วัดพนม • คุกตวลสเลง • พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล • พระเจดีย์เงิน •  ตลาดชาทะไม
วันที่สอง
พนมเปญ • เสียมเรียบ • ล่องเรือโตนเลสาบ • ศาลองค์เจ๊ก • องค์จอม • ชมโชว์ระบำอัปสรา
วันที่สาม
วันเดินทาง
ธันวาคม 62 - พฤษภาคม 63
สายการบิน
: Thai Air Asia
ราคาเริ่มต้น
: 12,900 บาท 
 

 

ทัวร์ยุโรป
HPBIC BT-REP01 กัมพูชา เสียมเรียบ นครวัด นครธม FD 3D 2N
วันแรก
กรุงเทพฯ – เสียมเรียบ – ล่องเรือโตนเลสาบ – ศาลองค์เจ๊ก - องค์จอม – ชมโชว์ระบำอัปสรา
วันที่สอง
นครธม –ปราสาทบันทายศรี – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด –ไนท์มาร์เก็ต
วันที่สาม
วันเดินทาง
ธันวาคม 62 - พฤษภาคม 63
สายการบิน
: Thai Air Asia
ราคาเริ่มต้น
: 9,999 บาท 
 
 
 
 
บริษัท ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล จำกัด

Holidays Playful Co., Ltd.
39/498 หมู่บ้านพิพรพงษ์ ซอยวิภาวดีรังสิต 84
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 
 
8/26 หมู่บ้านกลางเมือง นาคนิวาส34 ลาดพร้าว71
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
 
ติดต่อเรา

Contract
โทร
:02 103 2298
:02 060 6062
สายด่วน 
:095 545 9898
:086 546 1708
Line
:@playfultour
ID
:atenangle
:holidaysplayful
 
เลขที่ใบอนุญาตินำเที่ยว

License No.
หมายเลข : 11/08839
 
 
© 2013 Holiday Playful Co., Ltd. All rights reserved.