Hongkong : เริ่ม 6,999
 
Hongkong : เริ่ม 8,999
 
Hongkong : เริ่ม 7,999
 
Hongkong : เริ่ม 5,999
 
Korea Jeju : เริ่ม 4,200
 

 
 
 
ไข่ดำญี่ปุ่น
...กินแล้วเป็นไง
เจ้าแม่กวนอิมฮ่องกง
...ขอลูกได้จริงหรือ
 
BALI - ทัวร์บาหลี
 
 
ทัวร์บาหลี
บาหลี REVIEW เกาะนูซาเปอนิดา-ทานาห์ลอต-อูลูวาตู 4 วัน 3 คืน HPSPW_PACKAGE
วันแรก
กรุงเทพฯ–เดนปาซาร์(บาหลี) วัดอูลูวาตู-หาดจิมบารัน
วันที่สอง
เบซากีห์-ภูเขาอากุง-คินตามณี-MOUNT BATUR -  เทมภัคสิริงค์ - ตลาดปราบเซียน
วันที่สาม
วัดทานาล็อต-เทือกเขาเบดูกัลป์-วัดเบราตาน(วิหารกลางน้ำ) วัดเม็งวี
วันที่สี่
FREE TIME - เดนปาซาร์(บาหลี)- กรุงเทพฯ
กำหนดการเดินทาง
-
โดยสายการบิน
แอร์เอเชีย
ราคา เริ่มต้นท่านละ
: 13,900 บาท
 
ทัวร์บาหลี
ปักหมุดที่บาหลี ทานาล็อต-คินตามณี-เบซากีห์ 4 วัน 3 คืน HPSPW_PACKAGE BL02 
วันแรก
กรุงเทพฯ–เดนปาซาร์(บาหลี) วัดอูลูวาตู-หาดจิมบารัน
วันที่สอง
เบซากีห์-ภูเขาอากุง-คินตามณี-MOUNT BATUR -  เทมภัคสิริงค์ - ตลาดปราบเซียน
วันที่สาม
วัดทานาล็อต-เทือกเขาเบดูกัลป์-วัดเบราตาน(วิหารกลางน้ำ) วัดเม็งวี
วันที่สี่
FREE TIME - เดนปาซาร์(บาหลี)- กรุงเทพฯ
กำหนดการเดินทาง
: พฤษภาคม 62 - มีนาคม 63 
โดยสายการบิน
-
ราคา เริ่มต้นท่านละ
: 8,900 บาท
 
ทัวร์บาหลี
บาหลีที่รัก ทานาล็อต-คินตามณี 3 วัน 2 คืน HPSPW_PACKAGE BL01
วันแรก
กรุงเทพฯ–เดนปาซาร์(บาหลี)-วัดทานาล็อต-หาดจิมบารัน
วันที่สอง
วัดเบซากีห์-ภูเขาไฟอากุง-หมู่บ้านคินตามณี- ร้านกาแฟ-เทมภัคสิริงค์-อูบุด
วันที่สาม
FREE TIME  - เดนปาซาร์(บาหลี)- กรุงเทพฯ
กำหนดการเดินทาง
: พฤษภาคม 62 - มีนาคม 63 
โดยสายการบิน
-
ราคา เริ่มต้นท่านละ
: 6,900 บาท
 
ทัวร์บาหลี
บาหลี ปีใหม่ -วัดเบราตาน-ทานาล็อต 4 วัน 3 คืน HPSPW_BALI001
วันแรก
กรุงเทพฯ–เดนปาซาร์(บาหลี) – วัดอูลูวาตู ULUWATU เมนูพิเศษ Sea Food ณ หาดจิมบารัน
วันที่สอง
วัดเบซากีห์ – ผ้าบาติก – ภูเขาไฟคินตามณี – วัดเทมภัคศิริงค์
วันที่สาม
วัดทามาอายุน–  เทือกเขาเบดูกัล – ทะเลสาบบราตัน – วิหารทานาห์ลอต
วันที่สี่
สวนพระวิษณุ – เดนปาซาร์ (บาหลี) – กรุงเทพฯ
กำหนดการเดินทาง
: ธันวาคม 62 - มกราคม 63 
โดยสายการบิน
THAI AIRWAYS
ราคา เริ่มต้นท่านละ
: 26,900 บาท
 
 
 
 
 
 
บริษัท ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล จำกัด

Holidays Playful Co., Ltd.
39/498 หมู่บ้านพิพรพงษ์ ซอยวิภาวดีรังสิต 84
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 
 
8/26 หมู่บ้านกลางเมือง นาคนิวาส34 ลาดพร้าว71
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
 
ติดต่อเรา

Contract
โทร
:02 103 2298
:02 060 6062
สายด่วน 
:095 545 9898
:086 546 1708
Line
:@playfultour
ID
:atenangle
:holidaysplayful
 
เลขที่ใบอนุญาตินำเที่ยว

License No.
หมายเลข : 11/08839
 
 
© 2013 Holiday Playful Co., Ltd. All rights reserved.