Hongkong : เริ่ม 6,999
 
Hongkong : เริ่ม 8,999
 
Hongkong : เริ่ม 7,999
 
Hongkong : เริ่ม 5,999
 
Korea Jeju : เริ่ม 4,200
 

 
ทัวร์เนปาล
 
ทัวร์อินเดีย
HPEPS NP-S001 เนปาล Wonderful Nepal 6D 5N
วันที่หนึ่ง :
ดอนเมือง - กาฐมัณฑุ
วันที่สอง :
กาฐมัณฑุ – ปักตาปูร์ - ปาฏัน – สัการะองค์กุมารี – กาฐมัณฑุ
วันที่สาม :
กาฐมัณฑุ – โปขรา
วันที่สี่ :
โปขรา – ทะเลสาบเฟวา - สันติ สถูป
วันที่ห้า :
โปขรา – กาฐมัณฑุ - เจดีย์สวะยัมภูนาถ – ตลาดทาเมล
วันที่หก :
กาฐมัณฑุ - มหาเจดีย์โพธินาถ – ดอนเมือง
วันเดินทาง :
เมษายน 2563
สายกาบิน :
Thai Lion air
ราคาเริ่ต้น :
33,700 บาท
 
 
 
 
 
 
บริษัท ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล จำกัด

Holidays Playful Co., Ltd.
39/498 หมู่บ้านพิพรพงษ์ ซอยวิภาวดีรังสิต 84
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 
 
8/26 หมู่บ้านกลางเมือง นาคนิวาส34 ลาดพร้าว71
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
 
ติดต่อเรา

Contract
โทร
:02 103 2298
:02 060 6062
สายด่วน 
:095 545 9898
:086 546 1708
Line
:@playfultour
ID
:atenangle
:holidaysplayful
 
เลขที่ใบอนุญาตินำเที่ยว

License No.
หมายเลข : 11/08839
 
 
© 2013 Holiday Playful Co., Ltd. All rights reserved.