Hongkong : เริ่ม 6,999
 
Hongkong : เริ่ม 8,999
 
Hongkong : เริ่ม 7,999
 
Hongkong : เริ่ม 5,999
 
Korea Jeju : เริ่ม 4,200
 

 
CHINA : ทัวร์จีน
 
หน้า 1 2 
 

ทัวร์เซี่ยงไฮ้
HPSSH CSPVGFM04 เซี่ยงไฮ้ มะม่วงมันขุนศรี ดิสนี่แลนด์ 4D 3N
วันแรก
กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้ (FM856 : 19.05-00.30+1)
วันที่สอง
เซี่ยงไฮ้-สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์-(รวมค่าเข้าและบริการรถรับ-ส่ง)
วันที่สาม
เซี่ยงไฮ้-ร้านผ้าไหม-หาดไว่ทาน-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านหยก-ย่านซินเทียนตี้
วันที่สี่
เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ล่องเรือชม-เมืองจูเจียเจี่ยว-กลับเซี่ยงไฮ้-ร้านใบชา-ตึก STARBUCKS ที่สวยที่สุดในโลก-ถนนานกิง-กรุงเทพฯ (FM841 : 22.15-01.55+1)
วันเดินทาง
กุมภาพันธ์ - เมษายน 63
สายการบิน
SHANGHAI AIRLINES
ราคาเริ่มต้น
9,899 บาท 
 

ทัวร์แชงกรีล่า
HPSSH CSKMGMU17 คุนหมิง กล้วยหอม ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก
วันแรก
กรุงเทพฯ-คุนหมิง (MU2584 : 07.50-11.10) ต้าหลี่
วันที่สอง
เมืองโบราณต้าหลี่-หมู่บ้านซีโจว-ชมโชว์ชาวไป๋-ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ
วันที่สาม
ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)-โชว์จางอวี้โหมว-อุทยานน้ำหยก-แชงกรีล่า
วันที่สี่
ภูเขาหิมะสือข่า-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน-(กระเช้าขึ้นลง)-วัดลามะซงจ้านหลิง-เมืองโบราณแชงกรีล่า-โค้งแรกแม่น้ำแยงซี-ต้าหลี่
วันที่ห้า
ต้าหลี่-คุนหมิง-ร้านนวดเท้า-วัดหยวนทง-ร้านผ้าไหม-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน-คุนหมิง-กรุงเทพฯ (MU2583 : 23.00-00.45+1)
วันเดินทาง
กุมภาพันธ์ - เมษายน 63
สายการบิน
CHINA EASTERN AIRLINES
ราคาเริ่มต้น
15,899 บาท 
 

ทัวร์แชงกรีล่า
HPSSH CSKMGMU16 คุนหมิง กล้วยน้ำว้า ภูเขาหิมะเจียวจื่อ 3D2N
วันแรก
กรุงเทพฯ-คุนหมิง (MU2584 : 07.50-11.10) ต้าหลี่
วันที่สอง
เมืองโบราณต้าหลี่-หมู่บ้านซีโจว-ชมโชว์ชาวไป๋-ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ
วันที่สาม
ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) - โชว์จางอวี้โหมว-อุทยานน้ำหยก-แชงกรีล่า
วันที่สี่
ภูเขาหิมะสือข่า-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - (กระเช้าขึ้นลง)-วัดลามะซงจ้านหลิง-เมืองโบราณแชงกรีล่า-โค้งแรกแม่น้ำแยงซี-ต้าหลี่
วันที่ห้า
ต้าหลี่-คุนหมิง-ร้านนวดเท้า-วัดหยวนทง-ร้านผ้าไหม-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน-คุนหมิง-กรุงเทพฯ (MU2583 : 23.00-00.45+1)
วันเดินทาง
กุมภาพันธ์ - เมษายน 63
สายการบิน
CHINA EASTERN AIRLINES
ราคาเริ่มต้น
15,899 บาท 
 

ทัวร์เซี่ยงไฮ้
HPZGT ZPVG01 จีน เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว 5D 3N #อาซ้อใหญ่
วันแรก
สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
วันที่สอง
สนามบินซ่างไห่ ผู่ตง – เมืองอู๋ซี – พระใหญ่หลิงซานต้าฝ๋อ (ราคาทัวร์นี้รวมนั่งรถราง)– ร้านไข่มุก – ถนนโบราณชิงหมิงเฉียว
วันที่สาม
เมืองอู๋ซี – ร้านผ้าไหม  - เมืองหังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู - ร้านชา – ถนนโบราณเหอฟางเจีย
วันที่สี่
เมืองหังโจว – ร้านยางพารา – เมืองเซี่ยงไฮ้ – ร้านยาบัวหิมะ – Starbucks Reserve Roastery – ถนนเทียนจื่อฝั่ง
วันที่ห้า
ย่านซินเทียนตี้ – ร้านหยก – หาดไว่ทัน – ถนนหนานกิง – สนามบินซ่างไห่ ผู่ตง – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
วันเดินทาง
พฤศจิกายน 62 - เมษายน 63
สายการบิน
China Southern Airlines
ราคาเริ่มต้น
7,888 บาท 
 

ทัวร์แชงกรีล่า
HPZGT ZLJG01 จีน ลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก 5D4N #มังกรหยกสะท้านฟ้า
วันแรก
กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินลีเจียง ซันยี่ – เมืองลี่เจียง – ประเทศจีน – เมืองต้าหลี่
วันที่สอง
เมืองต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่ – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) – ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองเก่าจงเตี้ยน
วันที่สาม
เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) – วัดชงจ้านหลิน วัดลามะหรือพระราขวังโปตาลาน้อย – เมืองลี่เจียง – เมืองเก่าซู่เหอ – สระมังกรดำ
วันที่สี่
เมืองลี่เจียง – อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ไป-กลับ) – ชมโชว์ความประทับใจลี่เจียง (รวมค่าชมโชว์) – อุทยานน้ำหยก – ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ และหุบเขาพระจันทร์สัน้ำเงิน – เมืองเก่าลี่เจียง
วันที่ห้า
เมืองลี่เจียง – สนามบินลี่เจียง ซันยี่ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
วันเดินทาง
กุมภาพันธ์ - กันยายน 2563
สายการบิน
LUCKY AIR
ราคาเริ่มต้น
13,999 บาท 
 

ทัวร์คุนหมิง
HPZGT ZKMG13 จีน คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจียวจื่อ #กุหลาบพันปี 4D 3N
วันแรก
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินคุนหมิงฉางซุย (จีน)
วันที่สอง
สวนน้ำตกคุนหมิง – วัดหยวนทง – สวนสตอเบอรี่ (เก็บผลไม้) – เมืองตงชวน – แผนดินสีทอง
วันที่สาม
ภูเขาหิมะเจียวจื่อ (รวมค่ารถแบตเตอรี่+กระเช้าแล้ว) – ประตูม้าทองไก่หยก – ช้อปปิ้งถนนหนานผิงเจีย – ร้านบัวหิมะ
วันที่สี่
เมืองโบราณกวนตู้ – เขาซีซาน – สนามบินคุนหมิงฉางซุย – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
วันที่ห้า
เมืองคุนหมิง - ร้านบัวหิมะ - เมืองโบราณกวนตู้
วันที่หก
ร้านชา - วัดหยวนทง - ร้านผ้าไหม - คุนหมิง - สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเดินทาง
เมษายน - พฤษภาคม 2563
สายการบิน
LUCKY AIR
ราคาเริ่มต้น
8,999 บาท 
 

ทัวร์คุนหมิง
HPZGT ZKMG02 จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า #คุนหมิงตัวแม่ 6D 5N
วันแรก
กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินฉางซุย คุนหมิง - เมืองเสี่ยงยิน
วันที่สอง
เมืองต้าหลี่ - เมืองเก่าต้าหลี่ - เจดีย์สามองค์ (ผ่านชม) - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องเขาเสือกระโจน - วัดลามะชงจ้านหลิน (วัดโปตาลาน้อย) - เมืองเก่าจงเตี้ยน
วันที่สาม
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (ราคาทัวร์นี้รวมกระเช้า) - เมืองลี่เจียง - สระมังกรดำ - เมืองเก่าลี่เจียง
วันที่สี่
ภูเขาหิมะมังกรหยก (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไป-กลับ) - โชว์จางอี้โหม่ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วชมโชว์) - อุทยานน้ำหยก - เมืองเสี่ยงยิน
วันที่ห้า
เมืองคุนหมิง - ร้านบัวหิมะ - เมืองโบราณกวนตู้
วันที่หก
ร้านชา - วัดหยวนทง - ร้านผ้าไหม - คุนหมิง - สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเดินทาง
กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2563
สายการบิน
Thai Airways
ราคาเริ่มต้น
19,999 บาท 
 

ทัวร์ลี่เจียง
HPPBL PCN12-8L บินตรง ลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก 5D 4N
วันแรก
กรุงเทพฯ -สนามบินลี่เจียง - ต้าหลี่ (2.30 HR) -HOTEL ( 8L826: 13.15-16.30 )
วันที่สอง
เมืองโบราณต้าหลี่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) - ระหว่างทางแวะชมช่องแคบเสือกระโจน - เมืองเก่าแชงกรีล่า
วันที่สาม
วัดลามะซงจ้านหลิน (รวมรถแบตเตอรี่) - เมืองลี่เจียง - เมืองเก่าซู่เหอ - สระมังกรดำ
วันที่สี่
อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ ไป-กลับ) ชมโชว์ความประทับใจลี่เจียง (โชว์จางอี้โหมว) - อุทยานน้ำหยก – หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน – เมืองเก่าลี่เจียง
วันที่ห้า
สนามบินลี่เจียง – สนามบินสุวรรณภูมิ LJG-BKK 8L825 (10.00-11.25)
วันเดินทาง
พฤศจิกายน 62 - เมษายน 63
สายการบิน
LUCKY AIR
ราคาเริ่มต้น
16,999 บาท 
 
ทัวร์ฉงชิ่ง
HPSPW CKG001 ฉงชิ่ง อู่หลง 3D 2N
วันแรก    
กรุงเทพฯ – ฉงชิ่ง (สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย) – อู่หลง – อุทยานนางฟ้าFD556 06.15-10.20 น.
วันที่สอง 
อู่หลง – จุดชมวิวระเบียงแก้ว – อุทยานหลุมฟ้า - สะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอรี่) – ฉงชิ่ง – ถนนคนเดิน - เจียฟ่างเป่ย
วันที่สาม  
ฉงชิ่ง – ถ่ายรูปด้านนอกศาลาประชาคม – พิพิธภัณฑ์ซานเสีย – หงหยาต้ง – ฉงชิ่ง(สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย) – กรุงเทพฯ FD553 19.55-21.05 น.
วันเดินทาง
เมษายน - ตุลาคม 2563
สายการบิน
Air Asia
ราคาเริ่มต้น
16,900 บาท
 
ทัวร์ฉงชิ่ง
HPSPW CKG002 ฉงชิ่ง อาหยีเหอ อู่หลง 4D 3N
วันแรก    
กรุงเทพฯ – ฉงชิ่ง (สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย) เผิงสุ่ย –โชว์และระบำรอบกองไฟ
วันที่สอง 
เผิงสุ่ย – ลงลิฟท์+ล่องเรือไม้ไผ่แม่น้ำอายีเหอ – หมู่บ้านแม้ว – อู่หลง
วันที่สาม  
อู่หลง – อุทยานนางฟ้า– จุดชมวิวระเบียงแก้ว –  อุทยานหลุมฟ้า สะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอรี่)-ฉงชิ่ง
วันที่สี่    
ฉงชิ่ง – ถ่ายรูปด้านนอกศาลาประชาคม –  ถนนคนเดินเจียฟ่างเป่ย – หงหยาต้ง – ฉงชิ่ง(สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย) – กรุงเทพฯ
วันเดินทาง
เมษายน - ตุลาคม 2563
สายการบิน
AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น
19,900 บาท
 
ทัวร์คุนหมิง
HPSPW KMG006 คุนหมิง ต้าลี่  ลี่เจียง 5D 3N
วันแรก    
กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – คุนหมิง – ต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่ (FD582//08.05-11.25)
วันที่สอง 
วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย – ลี่เจียง – สระน้ำมังกรดำ – เมืองโบราณลี่เจียง
วันที่สาม  
ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) - SHOW IMPRESSION LIJIANG ร้านสาหร่ายเกลียวทอง– อุทยานน้ำหยก – ต้าหลี่
วันที่สี่    
ต้าหลี่ – คุนหมิง -ร้านบัวหิมะ– วัดหยวนทง -ร้านผ้าไหม– อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน
วันที่ห้า
คุนหมิง – กรุงเทพ ฯ (FD585/02.00-03.15)
วันเดินทาง
11-15 เมษายน 2563
สายการบิน
AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น
23,900 บาท
 
ทัวร์ลี่เจียง
HPSPW LG001 ลี่เจียง 4D 3N
วันแรก    
กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ลี่เจียง
วันที่สอง 
ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) – SHOW IMPRESSION LIJIANG – BLUE MOON VALLEY – อุทยานน้ำหยก – สระน้ำมังกรดำ – เมืองโบราณลี่เจียง
วันที่สาม  
เมืองโบราณซู่เหอ – ร้านยาบัวหิมะ – สะพานแก้วลี่เจียง (รวมรถแบตเตอรี่) – หมู่บ้านไป๋ซา
วันที่สี่    
ลี่เจียง – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)
วันเดินทาง
มกราคม - มิถุนายน 2563
สายการบิน
LUCKY AIR
ราคาเริ่มต้น
13,900 บาท
 
ทัวร์ลี่เจียง
HPSPW LG003 ลี่เจียง แชงกรีล่า 5D 4N
วันแรก    
กรุงเทพฯ(สุวรรณภุมิ) – ลี่เจียง
วันที่สอง 
ลี่เจียง – จงเตี้ยน – ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองเก่าจงเตี้ยน
วันที่สาม  
วัดลามะซงจ้านหลิน – หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า) – ลี่เจียง – ร้านยาบัวหิมะ – เมืองเก่าซู่เหอ – สระมังกรดำ
วันที่สี่    
ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่) – SHOW IMPRESSION LIJIANG – พระจันทร์สีน้ำเงิน(BLUE MOON VALLEY) – อุทยานน้ำหยก – เมืองโบราณลี่เจียง
วันที่ห้า
ลี่เจียง – กรุงเทพฯ (สุวรรณภุมิ)
วันเดินทาง
มกราคม - มิถุนายน 2563
สายการบิน
LUCKY AIR
ราคาเริ่มต้น
16,555 บาท
 
ทัวร์จางเจียเจี้ย
HPZGT_ZCSX22 จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง 6D 5N
#เจ้ายุทธภพถล่มปฐพี
วันแรก    
กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินฉางซาหวงหัว – เมืองฉางซา
วันที่สอง 
เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – ชมวิวแสงสีเมืองเฟิ่งหวง
วันที่สาม
เมืองเฟิ่งหวง – เมืองจางเจียเจี้ย – เขาเทียนเหมินซาน (รวมรถอุทยาน+กระเช้า) – ระเบียงแก้ว หรือทางเดินกระจก – ถ้ำประตูสวรรค์ – ร้านบัวหิมะ – OPTION : โชว์การแสดงจิ้งจอกขาว
วันที่สี่
เมืองจางเจียเจี้ย – จางเจียเจี้ย ไอซ์&สโนว์ เวิล์ด ICE AND SNOW WORLD (รวมบัตรค่าเข้า และกิจกรรม) – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – ร้านใบชาหรือผ้าไหม – ถนนคนเดินซีปูเจี่ย – สะพานแก้ว (รวมตั๋วเข้าสะพานแก้วไป-กลับ) – OPTION : ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู
วันที่ห้า
เมืองจางเจียเจี้ย – ลำธารแส้ม้าทอง – ร้านยางพารา – นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน – สวนจอมพลเฮ่อหลง – สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง – ลิฟท์แก้วไป๋หลง – ร้านหยก
วันที่หก
เมืองจางเจียเจี่ย – เมืองฉางซา – ช้อปปิ้ง OUTLETS – สนามบินฉางซา – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ
วันเดินทาง
เมษายน - กรกฎาคม 2563
สายการบิน
AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น
15,999 บาท
 
หน้า 1 2 
 
 
 
 
บริษัท ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล จำกัด

Holidays Playful Co., Ltd.
39/498 หมู่บ้านพิพรพงษ์ ซอยวิภาวดีรังสิต 84
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 
 
8/26 หมู่บ้านกลางเมือง นาคนิวาส34 ลาดพร้าว71
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
 
ติดต่อเรา

Contract
โทร
:02 103 2298
:02 060 6062
สายด่วน 
:095 545 9898
:086 546 1708
Line
:@playfultour
ID
:atenangle
:holidaysplayful
 
เลขที่ใบอนุญาตินำเที่ยว

License No.
หมายเลข : 11/08839
 
 
© 2013 Holiday Playful Co., Ltd. All rights reserved.