Hongkong : เริ่ม 6,999
 
Hongkong : เริ่ม 8,999
 
Hongkong : เริ่ม 7,999
 
Hongkong : เริ่ม 5,999
 
Korea Jeju : เริ่ม 4,200
 

 
RUSSIA - ทัวร์รัสเซีย
 
ทัวร์รัสเซีย
HPZGT ZDME19 รัสเซีย คุณชายสีลูกกวาด EP.2 6D 3N
วันแรก
วันที่สอง
สนามบินอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - สนามบินโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย เมืองมอสโคว์ - สวนวิคตอรี – ประตูชัย - โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต 
วันที่สาม
เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม – อนุสรณ์สถานเลนิน – สวนซายาร์ดเยปาร์ค
วันที่สี่
เมืองมอสโคว์ - เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์ทรินิตี้ - เมืองมอสโคว์ – ตลาดอิสไมโลโว่ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - ห้างยูโรเปียน มอล
วันที่ห้า
เมืองมอสโคว์ - สนามบินโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - สนามบินอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
วันที่หก
สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
วันเดินทาง
เมษายน – มิถุนายน 2563
สายการบิน
Etihad Airways
ราคาเริ่มต้น
27,999 บาท
 
 
ทัวร์รัสเซีย
HPTTN VNSVO04  ซุปตาร์ รถไฟ วิบวับ วิบวับ รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8D 5N
วันแรก
วันที่สอง
ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย - ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว - เมืองชาร์กอร์ส - สแปร์โรว์ฮิลส์หรือเลนินฮิลส์ - นำท่านล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ - ที่พัก
วันที่สาม
พระราชวังเครมลิน - การแสดงละครสัตว์ - จัตุรัสแดง - ห้างสรรพสินค้ากุม - ที่พัก
วันที่สี่
เซนท์ปีเตอร์เบิร์ก - โบสถ์นิโคลัส - โบสถ์หยดเลือด - พระราชวังฤดูหนาว - ที่พัก
วันที่ห้า
พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - ป้อมปีเตอร์และปอล - Outlet Village Pulkovo - ที่พัก
วันที่หก
มอสโคว์ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - ตลาดอิสมายโลโว่ - ถนนอารบัต - ที่พัก
วันที่เจ็ด
มหาวิหารโดมทองหรือมหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว - ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย
วันที่แปด
ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
วันเดินทาง
เมษายน – พฤษภาคม 2563
สายการบิน
Vietnam Airlines
 
ราคาเริ่มต้น
43,888 บาท
 
 
ทัวร์รัสเซีย
HPTTN VNSVO03 ซุปตาร์ แม่ลูกดก รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 6D 3N
วันแรก
วันที่สอง
ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย - ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว - เมืองชาร์กอร์ส - สแปร์โรว์ฮิลส์หรือเลนินฮิลส์ - ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว - ที่พัก
วันที่สาม
ตลาดอิสมายโลโว่ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - ที่พัก
วันที่สี่
พระราชวังเครมลิน - การแสดงละครสัตว์ - ถนนอารบัต - ที่พัก
วันที่ห้า
Zaryadye Park - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว - ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย
วันที่หก
ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
วันเดินทาง
เมษายน – พฤษภาคม 2563
สายการบิน
Vietnam Airlines
ราคาเริ่มต้น
33,888 บาท
 
 
ทัวร์รัสเซีย
HPTTN TGDME02 ซุปตาร์ รักใสใสหัวใจฉึกฉึก รัสเซีย มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7D 5N
วันแรก
วันที่สอง
เมืองมอสโคว์ – จุดชมวิวสแปร์โรว์ฮิลส์ - Zaryadye Park - ย่านถนนอารบัต – มหาวิหารโดมทอง - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์(METRO)
วันที่สาม
เลือกซื้อทัวร์เสริม สวนสุนัขไชบีเรียนฮัตกี้ - ตลาดอิสมายโลโว่ - พระราชวังเครมลิน - ห้างกุม - จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล - ประตูชัยของมอสโคว์
วันที่สี่
นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN TRAIN - เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราชทรงม้า – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – โบสถ์นิโคลัส – โบสถ์หยดเลือด – มหาวิหารคาซาน – ป้อมปีเตอร์และปอล - ถนนเนฟสกี้
วันที่ห้า
เมืองพุชกิน - พระราชวังแคทเธอรีน - พระราชวังฤดูหนาว - ชอปปิ้ง Outlet Village Pulkovo-  จัตุรัสพระราชวัง
วันที่หก
ประตูชัย Narva – นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN TRAIN – มอสโคว์ - ช็อปปิ้ง Outlet Village Pulkovo - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว
วันที่เจ็ด
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
วันเดินทาง
มกราคม - เมษายน 2563
สายการบิน
THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น
42,888 บาท
 
 
ทัวร์รัสเซีย
HPTTN TGDME01 ซุปตาร์ มอสโคว์ GO ON รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 5D 3N
วันแรก
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว - ที่พัก
วันที่สอง
โบสถ์นิวเยรูซาเล็ม - จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - ห้างกุม – พระราชวังเครมลิน - จุดชมวิวสแปร์โรว์ฮิลส์ - การแสดงละครสัตว์
วันที่สาม
ตลาดอิสมายโลโว่ (IZMAILOVO MARKET) - เมืองชาร์กอร์ส - โบสถ์โฮลี ทรีนิตี้ – บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ธรรมชาติ-สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ย่านถนนอาบัต
วันที่สี่
มหาวิหารโดมทอง- Zaryadye Park - พระราชวังซาริซิน่า - AVIA PARK Shopping Mall - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว
วันที่ห้า
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
วันเดินทาง
มกราคม - เมษายน 2563
สายการบิน
THAI AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น
33,999 บาท
 
 
ทัวร์รัสเซีย
VKO08 W5 RUSSIA ABSOLUTE MOSCOW ST.PETER 8D 5N
วันแรก
กรุงเทพ (สุววรณภูมิ)
วันที่สอง
สนามบินเตหะราน(อิหร่าน) – สนามบินวนูโคโว(มอสโคว์) – สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต
วันที่สาม
เมืองซากอร์ส – โบสถ์อัสสัมชัญ – โบสถ์ทรินิตี้ – ตลาดอิสไมโลโว่
วันที่สี่
พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างกุม
วันที่ห้า
เมืองมอสโคว์ – สถานีรถไฟความเร็วสูง – เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – เมืองพุชกิน –พระราชวังแคทเทอรีน
วันที่หก
พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – ป้อมปีเตอร์ และ ปอล - มหาวิหารเซนต์ ไอแซค – โบสถ์หยดเลือด – ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้
วันที่เจ็ด
สนามบินปูลโกโว (เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก) – สนามบินเตหะราน(อิหร่าน)
วันเดินทาง
เมษายน - พฤษภาคม 2563
สายการบิน
Mahan Air
ราคาเริ่มต้น
39,999 บาท
 
 
ทัวร์รัสเซีย
HPGS25 VKO01 W5 รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 6D 3N
วันแรก
กรุงเทพ (สุววรณภูมิ)
วันที่สอง
สนามบินเตหะราน(อิหร่าน)-สนามบินวนูโคโว(มอสโคว์)-สแปร์โร่ฮิลล์-ถนนอารบัต-มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
วันที่สาม
เมืองซากอร์ส–โบสถ์อัสสัมชัญ–โบสถ์ทรินิตี้–VDNK Expo park-ตลาดอิสไมโลโว่
วันที่สี่
สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์ บา ซิล – ห้างกุม
วันที่ห้า
สนามบินวนูโคโว (มอสโคว์) – สนามบินเตหะราน(อิหร่าน)
วันที่หก
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
วันเดินทาง
เมษายน 2563
สายการบิน
Mahan Air
ราคาเริ่มต้น
31,999 บาท
 
 
ทัวร์รัสเซีย
HPGS25 DME05 รัสเซีย มอสโคว์ เมอร์มานสค์ 7D 5N
วันแรก
กรุงเทพ (สุววรณภูมิ) –สนามบินมัสกัต(โอมาน)–สนามบินโดโมเดโดโว(มอสโคว์) –เมืองมอสโคว์
วันที่สอง
มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – ถนนอารบัต – สนามบินเชเรเมเตียโว –  เมืองเมอร์มานสค์ – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า
วันที่สาม
โบสถ์เซนต์ซาร์เวียร์ของเมืองเมอร์มานสค์ – อนุสาวรีย์อโลชา – หมู่บ้านซามี่ – Husky Park – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า
วันที่สี่
เมืองเมอร์มานสค์ – พิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น  –  ชมเรือทำลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร์ – สนามบินเมอร์มานสค์ – เมืองมอสโคว์
วันที่ห้า
เมืองมอสโคว์– พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – จตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล – ห้างกุม
วันที่หก
จุดชมวิวสแปร์โร่ฮิลล์ – VDNKh Expo park – ตลาดอิสไมโลโว่ – สนามบินโดโมเดโดโว
วันที่เจ็ด
สนามบินโดโมเดโดโว – สนามบินมัสกัต – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
วันเดินทาง
มีนาคม 2563
สายการบิน
OMAN AIR
ราคาเริ่มต้น
55,900 บาท
 
 
ทัวร์รัสเซีย
HPGOH GQ3DME-T5001 รัสเซียหรรษา มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7D 5N
วันแรก
กรุงเทพฯ – อาชกาบัต – มอสโคว์
วันที่สอง
มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – โบสถ์โฮลีทรินิตี้ - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - เนินเขาสแปร์โรว์ – VDNKH Expo Park - วิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัต
วันที่สาม
ตลาด IZMAILOVO MARKET – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้ากุม - ละครสัตว์
วันที่สี่
นั่งรถไฟด่วนสู่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
วันที่ห้า
ปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังฤดูร้อน – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – พิพิธภัณท์เรือรบออโรร่า – ถ่ายรูปคู่กับโบสถ์หยดเลือด - ถนนเนฟสกี้
วันที่หก
เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก – สนามบิน - อาชกาบัต
วันที่เจ็ด
กรุงเทพฯ
วันเดินทาง
มีนาคม – มิถุนายน 2563
สายการบิน
Turkmenistan Airlines
ราคาเริ่มต้น
40,900 บาท
 
 
ทัวร์รัสเซีย
HPBIC BT-DME02 SU มหัศจรรย์รัสเซีย มอสโคว์-ซาร์กอร์ส 5D3N
วันแรก
สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินเชเรเมเตียโวเมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย
วันที่สอง
ซากอส • โบสถ์โฮลีทรินิตี้ • โบสถ์อัสสัมชัญ • บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์  • จัตุรัสแดง • มหาวิหารเซนต์บาซิล
วันที่สาม
พระราชวังเคลมลิน • โบสถ์อัสสัมชัญ • พิพิธภัณฑ์อาเมอรี่แชมเบอร์ • หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ Ostankino Tower • Moscow Metro • ถนนอารบัต
วันที่สี่
พระราชวังซาริสซีโน่ • ตลาดอิสไมโลโว่ • มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ • สนามบินเชเรเมเตียโว
วันที่ห้า
สนามบินสุวรรณภูมิ  • กรุงเทพฯ
วันเดินทาง
เมษายน 63
สายการบิน
AEROFLOT AIRLINES
ราคาเริ่มต้น
42,900 บาท
 
 
ทัวร์รัสเซีย
HPBIC BT-DME01 SU มหัศจรรย์รัสเซีย บินตรงมอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 7D 5N
วันแรก
สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย
วันที่สอง
พระราชวังเคลมลิน • โบสถ์อัสสัมชัญ • พิพิธภัณฑ์อาเมอรี่แชมเบอร์ • จัตุรัสแดง • มหาวิหารเซนต์บาซิล • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์
วันที่สาม
สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก • ป้อมปิเตอร์ และปอล • วิหารเซนต์ไอแซค • ล่องเรือแม่น้ำเนวา
วันที่สี่
พระราชวังฤดูร้อน หรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ • พระราชวังฤดูหนาว • พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ • ช้อปปิ้งเอาท์เลต วิลเลจ
วันที่ห้า
พระราชวังแคทเธอรีน • สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองมอสโคว์ • จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิลGUM • สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์  • ชมการแสดงละครสัตว์
วันที่หก
มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ • หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ Ostankino Tower • ตลาดอิสไมโลโว่
วันที่เจ็ด
สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
วันเดินทาง
เมษายน 63
สายการบิน
AEROFLOT AIRLINES
ราคาเริ่มต้น
57,900 บาท
 
 
ทัวร์รัสเซีย
HPZDME17 รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7D5N
#มอสเซนต์เสน่ห์หา
วันแรก
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย – เมืองมอสโคว์
วันที่สอง
เมืองมอสโคว์ - สถานีรถไฟความเร็วสูง - เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - เมืองพุชกิน - พระราชวังแคทเทอรีน
วันที่สาม
เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - ถนนเนฟกี้
วันที่สี่
เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - มหาวิหารเซนต์ ไอแซค - ป้อมปีเตอร์ และ ปอล - โบสถ์หยดเลือด - สถานีรถไฟความเร็วสูง เมืองมอสโคว์
วันที่ห้า
เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน – สวนซายาร์ดเย
วันที่หก
เมืองมอสโคว์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ – ถนนอารบัต - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ห้างเวกัส - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
วันที่เจ็ด
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
วันเดินทาง
ธันวาคม 62 - มิถุนายน 63
สายการบิน
Thai Airways
ราคาเริ่มต้น
44,999 บาท
 
 
ทัวร์รัสเซีย
HPPVC SUPER AURORA RUSSIA  BY W5 MOSSCOW-MURMANSK
วันแรก
กรุงเทพ  -เตหะราน- มอสโคว์
วันที่สอง
พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ –จัตุรัสแดง–มหาวิหารเซนต์บาซิล-กุม
วันที่สาม
MOSCOW – MURMANSK ล่าแสงเหนือ
วันที่สี่
MURMANSK ล่าแสงเหนือ
วันที่ห้า
MURMANSK – MOSCOW-วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์-METRO
วันที่หก
มอสโคว์ – สนามบิน
วันที่เจ็ด
กรุงเทพ ฯ
วันเดินทาง
พฤศจิกายน 62 - มีนาคม 63
สายการบิน
Mahan Air
ราคาเริ่มต้น
53,888 บาท
 

 

ทัวร์รัสเซีย
HPZDME16 รัสเซีย มอสโคว เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก #มอสเซนต์ฟีเวอร์
วันแรก
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์
วันที่สอง
ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย – เมืองมอสโคว์ - พิพิธภัณฑ์อวกาศ เมืองมอสโคว์ - VDNKH - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - ตลาดอิสไมโลโว่ – DIYตุ๊กตาแม่ลูกดก
วันที่สาม
เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม – อนุสรณ์สถานเลนิน – สวนซายาร์ดเย – รถไฟตู้นอนสู่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
วันที่สี่
เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - สถานีรถไฟ - พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังฤดูหนาว – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - ถนนเนฟสกี้
วันที่ห้า
เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - มหาวิหารเซนต์ ไอแซค - โบสถ์หยดเลือด - ห้างแกลเลอเรีย – รถไฟด่วน SAPSAN - เมืองมอสโคว์
วันที่หก
เมืองมอสโคว์ - สวนโคโลเมนสโกเย - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์
วันที่เจ็ด
ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
วันเดินทาง
มกราคม - มิถุนายน 2563
สายการบิน
Singapore Airlines
ราคาเริ่มต้น
39,999 บาท
 
 
ทัวร์รัสเซีย
HPZDME07 รัสเซีย มอสโคว ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม
#หนูน้อยหิมะขาว
วันแรก
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
วันที่สอง
ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิว สแปโรฮิลล์ - VDNKH - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต
วันที่สาม
เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม – อนุสรณ์สถานเลนิน – สวนซายาร์ดเยปาร์ค
วันที่สี่
เมืองมอสโคว์ - เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์ทรินิตี้ - เมืองมอสโคว์ – ตลาดอิสไมโลโว่ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ – ห้างยูโรเปียนมอลล์
วันที่ห้า
เมืองมอสโคว์ – เบเลยาดาร์ชาร์เอ้าเลท - สวนโคโลเมนสโกเย – พระราชวังซาริซิน่า – ห้างเวกัสมอลล์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย
วันที่หก
ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
วันเดินทาง
มกราคม - มีนาคม 2563
สายการบิน
Etihad Airways
ราคาเริ่มต้น
27,999 บาท
 
 
 
 
 
 
บริษัท ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล จำกัด

Holidays Playful Co., Ltd.
39/498 หมู่บ้านพิพรพงษ์ ซอยวิภาวดีรังสิต 84
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 
 
8/26 หมู่บ้านกลางเมือง นาคนิวาส34 ลาดพร้าว71
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
 
ติดต่อเรา

Contract
โทร
:02 103 2298
:02 060 6062
สายด่วน 
:095 545 9898
:086 546 1708
Line
:@playfultour
ID
:atenangle
:holidaysplayful
 
เลขที่ใบอนุญาตินำเที่ยว

License No.
หมายเลข : 11/08839
 
 
© 2013 Holiday Playful Co., Ltd. All rights reserved.