Hongkong : เริ่ม 6,999
 
Hongkong : เริ่ม 8,999
 
Hongkong : เริ่ม 7,999
 
Hongkong : เริ่ม 5,999
 
Korea Jeju : เริ่ม 4,200
 

 
ทัวร์เวียดนาม : Tour Vietnam
 
 
หน้า 1 2
 
เวียดนามกลาง
(พักบานาฮิลล์)
HPTTN VNDAD02 เวียดนามกลาง บานาฮิลล์ ออนเซ็น ซุปตาร์ บานาน่า ช้อคโก้ 4วัน3คืน
วันแรก
กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เมืองดานัง
วันที่สอง
เมืองฮอยอัน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – เมืองโบราณฮอยอัน - สะพานญี่ปุ่น– ศาลกวนอู – วัดฟุกเกี๋ยน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง - วัดลินห์อึ๋ง – บานาฮิลล์ – กระเช้าลอยฟ้า - สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) - โซนสวนดอกไม้  LE JARDIN D’AMOUR
วันที่สาม
บานาฮิลล์ - สวนสนุก The Fantasy Park – รถราง หรือ Alpine coaster – สวนน้ำพุร้อนเทิ่นไต่ (Than Tai Hot Springs Park)  – วัดเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง - แช่บ่อน้ำพุร้อน
วันที่สี่
สวนน้ำ Ebisu Than Tai – เมืองดานัง – สะพานมังกร – ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
วันเดินทาง
พฤศจิกายน 2562 – มีนาคม 2563
โดยสายการบิน
เวียดนามแอร์ไลน์
ราคาเริ่มต้น
12,888 บาท
 
เวียดนามกลาง
(พักบาบ่าฮิลล์)
HPTTN VNDAD01 ซุปตาร์ บานาฮิลล์ 4วัน3คืน
** พักบาน่าฮิลล์ 2 คืน **
วันแรก
กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เมืองดานัง
วันที่สอง
เมืองดานัง – เมืองฮอยอัน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – เมืองโบราณฮอยอัน - สะพานญี่ปุ่น (Japanese Covered Bridge) – ศาลกวนอู – วัดฟุกเกี๋ยน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง - วัดลินห์อึ๋ง – บานาฮิลล์ – กระเช้าลอยฟ้า - สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge)
วันที่สาม
บานาฮิลล์ – โซนสวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR – นั่งรถไฟโบราณ – อุโมงค์เก็บไวน์ - Linh Chua linh Tu Temple - รถราง หรือ Alpine coaster
วันที่สี่
บานาฮิลล์ – สวนสนุก The Fantasy Park – เมืองดานัง – สะพานมังกร – ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
วันเดินทาง
พฤศจิกายน 2562 – มีนาคม 2563
โดยสายการบิน
เวียดนามแอร์ไลน์
ราคาเริ่มต้น
12,888 บาท
 
หน้า 1 2
 
 
 
บริษัท ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล จำกัด

Holidays Playful Co., Ltd.
39/498 หมู่บ้านพิพรพงษ์ ซอยวิภาวดีรังสิต 84
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 
 
8/26 หมู่บ้านกลางเมือง นาคนิวาส34 ลาดพร้าว71
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
 
ติดต่อเรา

Contract
โทร
:02 103 2298
:02 060 6062
สายด่วน 
:095 545 9898
:086 546 1708
Line
:@playfultour
ID
:atenangle
:holidaysplayful
 
เลขที่ใบอนุญาตินำเที่ยว

License No.
หมายเลข : 11/08839
 
 
© 2013 Holiday Playful Co., Ltd. All rights reserved.