Holidays Playful

ลุยซับน้ำตาธุรกิจท่องเที่ยว

120 ครั้ง

นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 24 มี.ค.นี้ พิจารณาเห็นชอบกฎกระทรวง กำหนดจำนวนเงินหลักประกันตาม พ.ร.บ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ฉบับใหม่ โดยปรับลดวงเงินการวางมัดจำการเริ่มต้นประกอบธุรกิจท่องเที่ยวลง 70% จากอัตราที่จัดเก็บในปัจจุบัน ตามลักษณะของธุรกิจประเภทต่างๆ เพื่อให้กรมสามารถคืนเงินหลักประกันที่บริษัทนำเที่ยวหรือบริษัททัวร์ได้วางไว้แล้วกลับไป 70% ของหลักประกัน รวม 900-1,000 ล้านบาท จากที่มีเงินวางไว้กับกรม 1,414 ล้านบาท เพื่อช่วยคลายความเดือดร้อนให้บริษัทมีเงินกลับไปใช้ได้บางส่วน ท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดงานแถลงข่าวรูปแบบเสมือน (Virtual World) พร้อมๆไปกับการเปิดตัวแพลตฟอร์ม True Virtual World เพื่อตอบสนองการทำงานและ
การเรียนที่บ้านในช่วงเวลาที่ไวรัสโควิด-19 กำลังระบาด พร้อมกับสื่อมวลชน 60 คนผ่านแพลตฟอร์ม True Virtual World โดยทุกคนรับชมและฟังนายศุภชัยแถลงผ่านหน้าจอ และสามารถส่งคำถามผ่านการพิมพ์หรือถามสดผ่านหน้าจอได้แบบเรียลไทม์เมื่อวันที่ 23 มี.ค.ที่ผ่านมา

น.ส.ดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) วันที่ 9 เม.ย.นี้ จะเสนอมาตรการส่งเสริมการลงทุนกิจการผลิตหน้ากากอนามัย และอุปกรณ์ทางการแพทย์ (แพ็กเกจพิเศษ) ที่เพิ่มสิทธิพิเศษจูงใจ ให้เกิดการลงทุนมากขึ้น รองรับความต้องการในช่วงเกิดวิกฤติไวรัสโควิด-19 แต่มีเงื่อนไขในการกำหนดระยะเวลาการลงทุน เพื่อเร่งให้เกิดการลงทุนให้เร็วที่สุด.