บริการของ เรา

ทัวร์เอเชีย ทัวร์ยุโรป ระดับคุณภาพ ราคาคุ้มค่า คัดสรรแล้วเพื่อคุณ

Holidays Playful Co.,Ltd. ( @PlayfulTour )

ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว
หนังสือรับรอง Holidays Playful
บริษัท ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล จำกัด 

ถือใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เลขที่ 11/08839 โดยได้วางหลักประกันไว้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2535 ทุกประการ โดยใบอนุญาตของทางบริษัท จะเป็นใบอนุญาตนำเที่ยวต่างประเทศ (Outbound) สามารถระกอบธุรกิจนำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถให้บริการได้ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ บริษัทฯ ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อ     20 พฤษภาคม  2556 และได้มีการจดทะเบียนการค้าพาณิชย์ เลขที่ 0105556080665 ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท 

และทุกการเดินทาง บริษัทได้มีการจัดทำประกันการเดินทางในวงเงินที่สูงถึง 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์ สำหรับทุกท่านที่ร่วมเดินทางกับเรา)    

บริษัทของเรา เริ่มจากการที่ผู้ก่อตั้งได้ทำงานสะสมประสบการณ์ต่างๆในวงการทัวร์มาเป็นเวลากว่า10ปี ในทุกระดับของการเป็นพนักงาน ตลอดไปจนถึงการเป็นไกด์ซึ่งจะมีส่วนในการดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิดมาก่อน นั่นแสดงให้เห็นว่า ทางเราได้ทราบถึงทุกขั้นตอนในการทำงานอย่างแท้จริง ทั้งนี้ทางบริษัทยังมีทีงานด้านอื่นๆ ที่ช่วยทำให้ธุรกิจสามารถเติบโตมา และเดินมาได้ถึงจุดนี้ คือประกอบด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ ในการบริหารงานธุรกิจท่องเที่ยว บริษัท มีนโยบายมุ่งเน้น ในเรื่องของให้ความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับคุณภาพและการบริการแบบครบวงจรในทุกๆ ด้านของบริษัท เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด โดยเฉพาะการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว เป็นกันเอง  และทางบริษัทจะพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มุ่งเน้นไปทางด้านบริการในระดับ World Class Tourism

นอกจากนี้บริษัท ยังให้ความสำคัญของที่พัก ร้านอาหาร และผู้ประกอบการร่วมต่างๆ ให้มีมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ที่เรากำหนด บริการจัดนำเที่ยว ทัวร์ทั้งในและต่างประเทศ ตั๋วเครื่องบิน แพคเกจทัวร์ รับจัดทัวร์กรุ๊ปเหมาส่วนตัว  รวมถึงจับจัดกรุ๊ปศึกษาดูงาน ท่องเที่ยวประจำปี กิจกรรมวอร์คแรลลี่   ล่องเรือ บริการห้องพักโรงแรม ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  

บริษัท ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล จำกัด

พร้อมที่จะนำเสนอการท่องเที่ยวตามความต้องการของลูกค้า ในรูปแบบที่เป็นต่างๆพร้อมบริการที่เป็นกันเองกับลูกค้า ด้วยทีมงานไกด์ และ คนขับรถที่มีคุณภาพ จากประสบการณ์ สามารถทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าเมื่อเลือกใช้บริการจากเรา ท่านจะได้รับประโยชน์และการบริการที่พึงพอใจเป็นที่สุด เพราะเราจะคำนึงถึงประโยชน์และความต้องการของของลูกค้าเป็นสำคัญ เที่ยวแบบคุณภาพ เที่ยวแบบได้รับการใส่ใจดูแลและบริการที่ดี  จัดด้วยประสบการณ์ บริการด้วยใจ ไปกับ Holidays Playful “ 

Holidays Playful ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล
บริษัท ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล จำกัด
บริการของบริษัทประกอบด้วยหลายส่วนดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมบริการด้านการนำเที่ยวเพื่อพักผ่อนในวันหยุด บริการจัดนำเที่ยวทั้งในประเทศและต่าง ประเทศ ทั้งในรูปแบบของทัวร์และแพคเกจทัวร์ ไม่จำกัดจำนวนผู้เดินทาง

2. รับจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3. บริการจัดจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน (AIRLINES TICKETING) จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทุกสายการบิน ทุกเส้นทางทั่วโลก

4. จัดทำกรุ๊ปทัวร์ท่องเที่ยวทั้งขององค์กรของรัฐและเอกชน เพื่อประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน ทัศนะศึกษา สำหรับเป็นหมู่คณะ (INCENTIVE) จัดสัมมนาเพื่อการพัฒนาองค์กร งานปาร์ตี้ ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ

5. การท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา จัดทัศนะศึกษา ดูงาน ทั้งด้านการศึกษา

    อุตสาหกรรม การค้า ฯลฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

6. บริการรับจัดนำเที่ยวในส่วนบุคคล (Collective)

7. บริการจัดทำประกันอุบัติภัยสำหรับการเดินทาง (TRAVEL INSURANCE)

 

9. ในปี 2559 ทางบริษัทได้พัฒนาองค์กรไปเป็น Wholesale เส้นทางฮ่องกง มาเก๊า และประเทศและจีน เป็นหลัก ในการสร้างโปรแกรมทัวร์เส้นทางนี้สำหรับเป็นเซนเตอร์ ให้บริษัททัวร์ย่อย หรือ Travel Agent  ทัวร์ในไทยนำไปขายแก่นักท่องเที่ยวต่อไป และออกทัวร์ในนาม ” Center Point “ ซึ่งเป็นชื่อกลางในการออกทัวร์

Top Agent Award 2018 (Thailand) Hong Kong Airlines

ทางบริษัท ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล เป็นเกียรติ และมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ จากสายการบินระดับชาติ Hong Kong Airlines รางวัลแห่งความพยายาม ความมุ่งมั่น   ขอบคุณทีมงาน ขอบคุณเอเย่นต์ ขอบคุณลูกค้า ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนตลอดมา

, Our service, Holidays Playful,
, Our service, Holidays Playful,