ทัวร์กาญจนบุรี สังขละบุรี ซุปตาร์..มะเงย ละอาว

ต้นจามจุรียักษ์ – วัดถ้ำเสือ – The Village Farm To Cafe – ไทรโยคมันตรา รีสอร์ท – กิจกรรมล่องแพและกระโดดน้ำลอยคอ

ไทรโยค มันตรา รีสอร์ท – เขื่อนวชิราลงกรณ – สังขละบุรี – วัดวังก์วิเวการาม(ใหม่) – เจดีย์พุทธคยา – ล่องเรือชมเมืองบาดาล (วัดจมน้ำ) – ตลาดสังขละบุรี

ทัวร์กาญจนบุรี สังขละบุรี ซุปตาร์..มะเงย ละอาว

รหัส 009-0094
วันที่เดินทาง
ต.ค.63 - ธ.ค.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
4,988 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
62 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 ปั๊มน้ำมันปตท.วิภาวดี จ.กรุงเทพ ฯ – จ. กาญจนบุรี - ต้นจามจุรียักษ์ – วัดถ้ำเสือ The Village Farm To Cafe - ไทรโยคมันตรา รีสอร์ท - กิจกรรมล่องแพและกระโดดน้ำลอยคอ

06.00 : พร้อมกันที่จุดนัดพบ ณ ปั๊ม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า) โดยมีเจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ก่อนขึ้นรถมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และมีเจลแอลกอฮอล์ให้บริการตลอดการเดินทาง

07.00 : นำท่านออกเดินทาง สู่ จ.กาญจนบุรี ระหว่างทางให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย และแวะเข้าห้องน้ำตามความเหมาะสมของเส้นทาง

นำท่านชมหนึ่งในแลนด์มาร์ค สำคัญทางธรรมชาติของจังหวัดกาญจนบุรี ต้นจามจุรียักษ์  อิสระให้ท่านถ่ายรูปเช็คอินกับมรดกสำคัญทางธรรมชาติแห่งนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดถ้ำเสือ ที่มีพระพุทธรูปปางประทานพรขนาดใหญ่ หลวงพ่อชินประทานพร ประดิษฐานอยู่ด้านบนของภูเขา ท่านสามารถขึ้นชมได้สองทางคือ เดินขึ้นบันได 157 ขั้น หรือใช้บริการ รถรางโดยสาร

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น (มื้อที่ 1)

นำท่านแวะเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดชิว ที่เป็นที่นิยมในยุคปัจจุบัน กับคาเฟ่ชื่อดัง The Village Farm to Cafe’ สัมผัสบรรยากาศเย็นๆริมเขา อิสระให้ท่านเลือกซื้อเครื่องดื่มและถ่ายรูปเช็คอิน ตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม)

15.30 : นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก ไทรโยค มันตรา รีสอร์ท       รีสอร์ทท่ามกลางธรรมชาติ สายน้ำและขุนเขา ในโซนห้องพักแพริมน้ำ ให้ท่านได้ประสบการณ์การพักผ่อนอย่างใกล้ชิดติดธรรมชาติบนพื้นที่ของแม่น้ำแควน้อย

17.00 : ท่านสามารถเข้าร่วม กิจกรรม ล่องแพลอยคอ (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) โดยการล่องแพสวนกระแสน้ำขึ้นไปยังจุดปล่อยตัว ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพโดยรอบของแม่น้ำแควน้อย ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติสีเขียวของผืนป่าและแนวเขา ณ จุดปล่อยตัว ท่านสามารถสวมเสื้อชูชีพ ลงเล่นน้ำได้ตามอัทธยาศัย เพื่อลอยน้ำกลับมายังรีสอร์ทที่พัก ระหว่างทำกิจกรรมมีทีมงานค่อยดูแลความปลอดภัยของท่านตั้งแต่ต้นจนจบกิจกรรม

18.00 : บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 2)
 อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 ไทรโยค มันตรา รีสอร์ท - เขื่อนวชิราลงกรณ - สังขละบุรี - วัดวังก์วิเวการาม(ใหม่) - เจดีย์พุทธคยา - ล่องเรือชมเมืองบาดาล (วัดจมน้ำ) - ตลาดสังขละบุรี

07.00 : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 3)

09.00 : นำท่านออกเดินทางสู่ เขื่อนวชิราลงกรณ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเขื่อนเขาแหลม เป็นเขื่อนหินถมแห่งแรกของประเทศไทยที่ดาดผิวหน้าด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 92 เมตร สันเขื่อนกว้าง 10 เมตร ยาว 1,019 เมตร กั้นลำน้ำแควน้อย เป็นเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำเอนกประสงค์ อิสระให้ท่านถ่ายภาพทิวทัศน์บนสันเขื่อนที่สวยงาม
นำท่านเดินทางสู่ สังขละบุรี อำเภอหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีที่มีอนาเขตติดชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ประชาการส่วนใหญ่ของที่นี้เป็นชาวมอญ นำท่านสัมผัสวิถีชีวิตของชาวมอญแบบใกล้ชิดในดินแดนแห่งมนต์เสน่ห์ที่เรียบง่ายแห่งนี้

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น (มื้อที่ 4)
นำท่านชม วัดวังก์วิเวการาม(ใหม่) หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า “วัดหลวงพ่ออุตตมะ” ที่เปรียบดั่งศูนย์รวมจิตใจของผู้คนหลายเชื้อชาติ
นำท่านชม เจดีย์พุทธคยา ที่บนยอดเจดีย์ประดับด้วยฉัตรทองคำหนัก 400 บาท  และเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่หลวงพ่ออุตตมะอัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา เจดีย์แห่งนี้เกิดขึ้นจากความตั้งใจของ หลวงพ่ออุตตมะ ที่ต้องการจำลองเจดีย์พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในประเทศอินเดีย มาจำลองไว้เป็นศูนย์กลางที่ยึดเหนี่ยวจิตใจสำหรับชาวพุทธในพื้นที่แห่งนี้
จากนั้นนำท่าน ล่องเรือหางยาวชมเมืองบาดาล (วัดจมน้ำ)  ในช่วงฤดูแล้งเดือนมีนาคม-พฤษภาคม น้ำจะลดจนตัวโบสถ์โผล่พ้นน้ำทั้งหมด สามารถขึ้นไปเดินเที่ยวชมโบสถ์ได้ นำท่านล่องเรือชมบรรยากาศสองริมฝั่งแม่น้ำที่เรียกว่า สามประสบ ซึ่งเป็นจุดที่แม่น้ำสามสาย คือ แม่น้ำซองกาเลีย แม่น้ำบีคลี่ และแม่น้ำรันตี ไหลมาบรรจบกัน ทำให้สถานที่นี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว Unseen Thailand ในชื่อ เมืองบาดาล

เย็น      อิสระอาหารเย็น ณ ตลาดเย็นสังขละบุรี 

วันที่ 3 ตักบาตรสะพานมอญ - สะพานมอญ - สะพานข้ามแม่น้ำแคว - แก้วของฝากเมืองกาญ กรุงเทพฯ

05.00 : นำท่านเตรียมพร้อมเข้าร่วมประเพณี ตักบาตรชาวมอญ ที่บริเวณ สะพานมอญ สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย มีความยาวถึง 850 เมตร สร้างขึ้นเพื่อใช้ข้ามแม่น้ำซองกาเลีย และเป็นทางเชื่อมการสัญจรระหว่าง มอญ-สังขละ สัมผัสบรรยากาศยามเช้าที่เย็นสบาย หลังการตักบาตรอิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายภาพตามอัธยาศัย

07.00 : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก (มื้อที่ 5)

นำท่านเดินทางออกจาก อำเภอสังขละบุรี สู่อำเภอเมืองกาญจนบุรี ซึ่งเป็นจุดที่แม่น้ำสำคัญสองสาย ได้แก่ แม่น้ำแควใหญ่ (แม่น้ำศรีสวัสดิ์) และแม่น้ำแควน้อย (แม่น้ำไทรโยค) ไหลมาบรรจบกันเป็นแม่น้ำแม่กลอง ซึ่งถือว่าเป็นแม่น้ำสำคัญสายหนึ่งในภาคตะวันตกของประเทศไทย

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น (มื้อที่ 6)

บ่าย: นำท่านชม สะพานข้ามแม่น้ำแคว เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ สร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตร
นำท่านแวะร้านของฝาก แก้วของฝากเมืองกาญ ร้านขายของฝากขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วย ของฝาก ขนมหวาน อาหารแห้ง และอื่นๆ อีกมากมาย โดยของขึ้นชื่อของร้าน คือขนมไทยอย่างทองม้วน ที่มีรสชาติต่างๆให้เลือกซื้อเลือกฝากมากมาย

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ระหว่างทางให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย และแวะเข้าห้องน้ำตามความเหมาะสมของเส้นทาง

17.00 : เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • ที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • บริการน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด/ท่าน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าเบี้ยประกัน อุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 500,000 บาท ( ไม่คลอบคลุมถึง สุขภาพ อาการเจ็บป่วย หรือ โรคประจำตัว ) กรณีเสียชีวิต จากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 400 บาท/ทริป (ชำระทุกท่าน ยกเว้น ทารกอายุไม่เกิน 2 ปี)
 • ชาวต่างชาติ ชำระเพิ่มท่านละ 700 บาท
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 7 ท่าน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจำเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที่ท่านต้องการ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณี การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 • มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 • สภาพการจราจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาล หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวแต่ละสถานที่น้อยลง อาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • หลังจากท่านชำระค่าทัวร์ครบตามจำนวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะนำส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง
 • กรณีที่โปรแกรมมีที่พัก ทางบริษัทจะจัดที่นอนเป็นลักษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จำเป็นต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ
ข้อมูลเพิ่มเติม
เงื่อนไขการจอง
มัดจำท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)
เงื่อนไขการยกเลิก และคืนค่าทัวร์
• ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน
* กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
* ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิเช่น ค่าโรงแรม ค่ามัดจำร้านอาหาร และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

ช่วงเดินทาง
13/12/2020 15/12/2020
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
5,188 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์กาญจนบุรี สังขละบุรี ซุปตาร์..มะเงย ละอาว
เดินทาง 13/12/2020 15/12/2020
*** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 2,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  16/12/2020 18/12/2020
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  5,188 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์กาญจนบุรี สังขละบุรี ซุปตาร์..มะเงย ละอาว
  เดินทาง 16/12/2020 18/12/2020
  *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 2,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   20/12/2020 22/12/2020
   การเดินทาง
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   5,188 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์กาญจนบุรี สังขละบุรี ซุปตาร์..มะเงย ละอาว
   เดินทาง 20/12/2020 22/12/2020
   *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 2,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    23/12/2020 25/12/2020
    การเดินทาง
    รถตู้
    จำนวน
    ราคา
    5,188 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์กาญจนบุรี สังขละบุรี ซุปตาร์..มะเงย ละอาว
    เดินทาง 23/12/2020 25/12/2020
    *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 2,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     27/12/2020 29/12/2020
     การเดินทาง
     รถตู้
     จำนวน
     ราคา
     5,188 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์กาญจนบุรี สังขละบุรี ซุปตาร์..มะเงย ละอาว
     เดินทาง 27/12/2020 29/12/2020
     *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 2,000 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      13/12/2020 15/12/2020
      รถตู้
      5,188 บาท
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์กาญจนบุรี สังขละบุรี ซุปตาร์..มะเงย ละอาว
      เดินทาง 13/12/2020 15/12/2020
      *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 2,000 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       16/12/2020 18/12/2020
       รถตู้
       5,188 บาท
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์กาญจนบุรี สังขละบุรี ซุปตาร์..มะเงย ละอาว
       เดินทาง 16/12/2020 18/12/2020
       *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 2,000 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        20/12/2020 22/12/2020
        รถตู้
        5,188 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์กาญจนบุรี สังขละบุรี ซุปตาร์..มะเงย ละอาว
        เดินทาง 20/12/2020 22/12/2020
        *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 2,000 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         23/12/2020 25/12/2020
         รถตู้
         5,188 บาท
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์กาญจนบุรี สังขละบุรี ซุปตาร์..มะเงย ละอาว
         เดินทาง 23/12/2020 25/12/2020
         *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 2,000 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          27/12/2020 29/12/2020
          รถตู้
          5,188 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์กาญจนบุรี สังขละบุรี ซุปตาร์..มะเงย ละอาว
          เดินทาง 27/12/2020 29/12/2020
          *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 2,000 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           Share on social networks
           โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
           • Thai Lion Air
           • ธ.ค.63
           • 3 วัน 2 คืน
           • 65 ครั้ง
           เริ่มต้น 7,999 บาท
           รหัส 007-0022
           3 วัน 2 คืน
           Thai Lion Air
           เริ่มต้น 7,999 บาท
           ชื่นชอบ