ทัวร์ทะเลบัวแดง บึงหนองหาน - เชียงคาน ภูหลวง ภูเรือ

กุมภวาปี – ทะเลบัวแดง – เชียงคาน – วัดพระบาทภูควายเงิน – วัดศรีคุณเมือง – แก่งคุดคู้ – ล่องเรือเลียบฝั่งแม่น้ำโขง – ถนนคนเดินเชียงคาน – ตักบาตรข้าวเหนียว
ทะเลหมอกภูทอก – Crystal Box Coffee – เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง – อ.ภูเรือ – Route 21 – อุทยานแห่งชาติภูเรือ – วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง – วัดป่าห้วยลาด
พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน (วัดโพนชัย) – พระธาตุศรีสองรัก – วัดเนรมิตวิปัสสนา – ไร่กำนันจุล

ทัวร์ทะเลบัวแดง บึงหนองหาน - เชียงคาน ภูหลวง ภูเรือ

รหัส 015-0137
วันที่เดินทาง
ธ.ค.63 - ก.พ.64
ช่วงเวลา
4 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
6,200 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
42 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ - ขอนแก่น

21.00 น. : จุดนัดพบ: Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ.ขอนแก่น

21.30 น. : ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น

วันที่ 2 ขอนแก่น - กุมภวาปี - ทะเลบัวแดง - เชียงคาน - วัดพระบาทภูควายเงิน - วัดศรีคุณเมือง - แก่งคุดคู้ - ล่องเรือเลียบฝั่งแม่น้ำโขง - ถนนคนเดินเชียงคาน

05.00 น. : เดินทางถึง จ.ขอนแก่น ให้ท่านได้ล้างหน้าล้างตาในตอนเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร (ไข่กะทะ โจ๊ก ต้มเลือดหมู ฯลฯ) นำท่านเดินทางไปชม ทะเลบัวแดง ณ บึงหนองหาน นำท่านลงเรือล่องเรือชมทะเลบัวแดง ด้วยเรือขนาด 15 ที่นั่ง

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางต่อสู่ อ.เชียงคาน นำท่านเดินทางไป วัดพระบาทภูควายเงิน สักการะรอยพระพุทธบาท และชมความน่ารักของกระต่ายป่าตัวน้อยที่อยู่ภายในบริเวณวัด นำท่านชม วัดศรีคุณเมือง ซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวเชียงคาน และชมภาพจิตกรรมฝาผนังฝีมือช่างไม้สมัยโบราณ

15.30 น. : นำท่าน Check in เข้าที่พัก ห้องแอร์ ทีวี น้ำอุ่น (พักห้องละ 2-3 ท่าน)

16.00 น. :  เดินทางไป แก่งคุดคู้ ชมทัศนียภาพอันสวยงามของแก่งคุดคู้ เลือกซื้อของฝากจากเชียงคาน เช่น มะพร้าวแก้ว ผ้าห่มนวม ฯลฯ  นำท่าน ล่องเรือเลียบฝั่งแม่น้ำโขง พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดินในอีกบรรยากาศหนึ่งของเมืองเชียงคาน

18.00 น. : อิสระอาหารเย็น @ถนนคนเดินเชียงคาน พร้อมท่องราตรี ที่เต็มไปด้วยร้านค้าเก๋ไก๋ น่ารักในแบบของเชียงคาน

วันที่ 3 ตักบาตรข้าวเหนียว - ทะเลหมอกภูทอก - Crystal Box Coffee - เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง - อ.ภูเรือ - Route 21

05.30 น. : นำท่านเดินทางไป ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว จากนั้นนำท่านเดินทางไป ภูทอก จุดชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นของเมืองเชียงคาน ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หรือตลาดเช้าเชียงคานนำท่าน Check out ออกจากที่พัก เดินทางสู่ อ.เมืองเลย แวะเติมคาเฟอีนและขนมหวาน กันที่ Crystal Box Coffee ร้านกาแฟเก๋ไก๋ น่ารักๆ มีเมนูของหวาน แนะนำก็คือ Greentea Honey Toasts สูตรเฉพาะของทางร้าน ด้วยชาเขียวหอมๆ + น้ำผึ้งแท้100% + เนย เสริฟร้อนๆ กับไอศครีม ทานคู่ผลไม้สดเคลือบน้ำผึ้ง … ฟินได้อีก

10.30 น. : เดินทางไป เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง มรกตแห่งอีสาน เพื่อชมกล้วยไม้ป่า

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง นำท่านเดินชมเส้นทางธรรมชาติ โคกนกบา ลานสุริยันต์โดยเดินบนพื้นราบเป็นวงกลม ระยะทาง ประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะได้พบกล้วยไม้หายาก เช่น รองเท้านารีปีกแมลงปอ รองเท้านารีอินทนท์ เอื้องสำเภางาม และเมเปิ้ลแดง เป็นต้น
นำท่านเดินทางไป อ.ภูเรือ

16.00 น. : แวะซื้อของฝากของที่ระลึก งานหัตถกรรม สินค้าพื้นบ้าน ณ Route 21

17.00 น. : นำท่าน Check in เข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย พักที่ รังเย็นรีสอร์ท หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

18.30 น. : รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

วันที่ 4 อุทยานแห่งชาติภูเรือ - วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง - วัดป่าห้วยลาด - พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน (วัดโพนชัย) - พระธาตุศรีสองรัก - วัดเนรมิตวิปัสสนา - ไร่กำนันจุล - กรุงเทพฯ

05.30 น. : เดินทางไป จุดชมวิว อุทยานแห่งชาติภูเรือ ชมหินพระศิวะ หินเต่า หินพานขันหมาก นมัสการพระพุทธรูปบนยอดภูเรือ

08.00 น. : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท นำท่าน Check out ออกจากรีสอร์ท นำท่านเดินทางไป วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง เดินทางไป วัดป่าห้วยลาด 

10.00 น. : นำท่านเดินทางไป พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน (วัดโพนชัย) ศึกษาประวัติความเป็นมาอันยาวนานของประเพณีผีตาโขน นำท่านเดินทางไป พระธาตุศรีสองรัก นมัสการองค์พระธาตุศรีสองรัก ซึ่งประชาชนชาวเลย และ   จังหวัดใกล้เคียงให้ความนับถือมาก *ห้ามสวมเสื้อผ้าที่มีสีแดงทั้งข้างในและข้างนอก
นำท่านเดินทางไป วัดเนรมิตวิปัสสนา อ.ด่านซ้าย นำท่านนมัสการพระพุทธชินราชจำลอง ชมความสง่างามของวิหารที่ตั้งอยู่บนยอดเขา ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร

13.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

16.00 น. : แวะซื้อของฝากที่ ไร่กำนันจุล

18.00 น. : บริการอาหารเย็น ณ สวนอาหารธาราดล

23.30 น. : เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศVIP 9ที่นั่งพร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก2 คืนพักห้องละ2-3 ท่าน ( แอร์ + ทีวี + น้ำอุ่น)
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ8มื้อ
 • ค่าล่องเรือทะเลบัวแดง
 • ค่าล่องเรือแม่น้ำโขง
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

เงื่อนไขการจอง มัดจำท่านละ 2,000 บาท
*** เมื่อชำระค่ามัดจำแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทุกประการ ***

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง

 1. วางเงินมัดจำภายใน 48 ชม. หลังการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเต็ม
 2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วันต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วันถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้

เงื่อนไขการเดินทาง

 1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำในทุกกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วันคืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

* การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้

ช่วงเดินทาง
30/12/2020 02/01/2021
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
6,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ทะเลบัวแดง บึงหนองหาน – เชียงคาน ภูหลวง ภูเรือ
เดินทาง 30/12/2020 02/01/2021
*** เด็กอายุ 4-11 ปี ราคาท่านละ 6,200 ***
*** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,200) ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  07/01/2021 10/01/2021
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  6,200 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ทะเลบัวแดง บึงหนองหาน – เชียงคาน ภูหลวง ภูเรือ
  เดินทาง 07/01/2021 10/01/2021
  *** เด็กอายุ 4-11 ปี ราคาท่านละ 5,900 ***
  *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,200) ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   14/01/2021 17/01/2021
   การเดินทาง
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   6,200 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ทะเลบัวแดง บึงหนองหาน – เชียงคาน ภูหลวง ภูเรือ
   เดินทาง 14/01/2021 17/01/2021
   *** เด็กอายุ 4-11 ปี ราคาท่านละ 5,900 ***
   *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,200) ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    21/01/2021 24/01/2021
    การเดินทาง
    รถตู้
    จำนวน
    ราคา
    6,200 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ทะเลบัวแดง บึงหนองหาน – เชียงคาน ภูหลวง ภูเรือ
    เดินทาง 21/01/2021 24/01/2021
    *** เด็กอายุ 4-11 ปี ราคาท่านละ 5,900 ***
    *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,200) ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     28/01/2021 31/01/2021
     การเดินทาง
     รถตู้
     จำนวน
     ราคา
     6,200 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ทะเลบัวแดง บึงหนองหาน – เชียงคาน ภูหลวง ภูเรือ
     เดินทาง 28/01/2021 31/01/2021
     *** เด็กอายุ 4-11 ปี ราคาท่านละ 5,900 ***
     *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,200) ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      04/02/2021 07/02/2021
      การเดินทาง
      รถตู้
      จำนวน
      ราคา
      6,200 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์ทะเลบัวแดง บึงหนองหาน – เชียงคาน ภูหลวง ภูเรือ
      เดินทาง 04/02/2021 07/02/2021
      *** เด็กอายุ 4-11 ปี ราคาท่านละ 5,900 ***
      *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,200) ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       11/02/2021 14/02/2021
       การเดินทาง
       รถตู้
       จำนวน
       ราคา
       6,200 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์ทะเลบัวแดง บึงหนองหาน – เชียงคาน ภูหลวง ภูเรือ
       เดินทาง 11/02/2021 14/02/2021
       *** เด็กอายุ 4-11 ปี ราคาท่านละ 5,900 ***
       *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,200) ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        18/02/2021 21/02/2021
        การเดินทาง
        รถตู้
        จำนวน
        ราคา
        6,200 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์ทะเลบัวแดง บึงหนองหาน – เชียงคาน ภูหลวง ภูเรือ
        เดินทาง 18/02/2021 21/02/2021
        *** เด็กอายุ 4-11 ปี ราคาท่านละ 5,900 ***
        *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,200) ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         25/02/2021 28/02/2021
         การเดินทาง
         รถตู้
         จำนวน
         ราคา
         6,200 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์ทะเลบัวแดง บึงหนองหาน – เชียงคาน ภูหลวง ภูเรือ
         เดินทาง 25/02/2021 28/02/2021
         *** เด็กอายุ 4-11 ปี ราคาท่านละ 5,900 ***
         *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,200) ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          30/12/2020 02/01/2021
          รถตู้
          6,500 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์ทะเลบัวแดง บึงหนองหาน - เชียงคาน ภูหลวง ภูเรือ
          เดินทาง 30/12/2020 02/01/2021
          *** เด็กอายุ 4-11 ปี ราคาท่านละ 6,200 ***
          *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,200) ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           07/01/2021 10/01/2021
           รถตู้
           6,200 บาท
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์ทะเลบัวแดง บึงหนองหาน - เชียงคาน ภูหลวง ภูเรือ
           เดินทาง 07/01/2021 10/01/2021
           *** เด็กอายุ 4-11 ปี ราคาท่านละ 5,900 ***
           *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,200) ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            14/01/2021 17/01/2021
            รถตู้
            6,200 บาท
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์ทะเลบัวแดง บึงหนองหาน - เชียงคาน ภูหลวง ภูเรือ
            เดินทาง 14/01/2021 17/01/2021
            *** เด็กอายุ 4-11 ปี ราคาท่านละ 5,900 ***
            *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,200) ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             21/01/2021 24/01/2021
             รถตู้
             6,200 บาท
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์ทะเลบัวแดง บึงหนองหาน - เชียงคาน ภูหลวง ภูเรือ
             เดินทาง 21/01/2021 24/01/2021
             *** เด็กอายุ 4-11 ปี ราคาท่านละ 5,900 ***
             *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,200) ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              28/01/2021 31/01/2021
              รถตู้
              6,200 บาท
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์ทะเลบัวแดง บึงหนองหาน - เชียงคาน ภูหลวง ภูเรือ
              เดินทาง 28/01/2021 31/01/2021
              *** เด็กอายุ 4-11 ปี ราคาท่านละ 5,900 ***
              *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,200) ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               04/02/2021 07/02/2021
               รถตู้
               6,200 บาท
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์ทะเลบัวแดง บึงหนองหาน - เชียงคาน ภูหลวง ภูเรือ
               เดินทาง 04/02/2021 07/02/2021
               *** เด็กอายุ 4-11 ปี ราคาท่านละ 5,900 ***
               *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,200) ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                11/02/2021 14/02/2021
                รถตู้
                6,200 บาท
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์ทะเลบัวแดง บึงหนองหาน - เชียงคาน ภูหลวง ภูเรือ
                เดินทาง 11/02/2021 14/02/2021
                *** เด็กอายุ 4-11 ปี ราคาท่านละ 5,900 ***
                *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,200) ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 18/02/2021 21/02/2021
                 รถตู้
                 6,200 บาท
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์ทะเลบัวแดง บึงหนองหาน - เชียงคาน ภูหลวง ภูเรือ
                 เดินทาง 18/02/2021 21/02/2021
                 *** เด็กอายุ 4-11 ปี ราคาท่านละ 5,900 ***
                 *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,200) ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  25/02/2021 28/02/2021
                  รถตู้
                  6,200 บาท
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์ทะเลบัวแดง บึงหนองหาน - เชียงคาน ภูหลวง ภูเรือ
                  เดินทาง 25/02/2021 28/02/2021
                  *** เด็กอายุ 4-11 ปี ราคาท่านละ 5,900 ***
                  *** พักเดี่ยว (เพิ่มท่านละ 1,200) ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   Share on social networks
                   โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                   ชื่นชอบ