ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว บ่อเกลือ ดอยภูคา

อุทยานแห่งชาติศรีน่าน – ดอยเสมอดาว – ผาหัวสิงห์ – เสาดินนาน้อย – เฮือนฮังต่อ – ศาลพระหลักเมืองน่าน – วัดมิ่งเมือง
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดภูมินทร์ – วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน – วัดศรีพันต้น – ร้านขนมหวานป้านิ่ม
วัดพระธาตุเขาน้อย – ถนนคนเดินเมืองน่าน –
พระธาตุแช่แห้ง – อ.บ่อเกลือ – โรงต้มเกลือสินเธาว์ – อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
ร้านลำดวน – วัดภูเก็ต – วัดศรีมงคล – ชุมชนไทลื้อ

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว บ่อเกลือ ดอยภูคา

รหัส 015-0135
วันที่เดินทาง
ธ.ค.63
ช่วงเวลา
4 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
5,200 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
70 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ - อ.นาน้อย จ.น่าน

19.30น. : จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน อ.นาน้อย จ.น่าน

20.00 น. : ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น

วันที่ 2 อุทยานแห่งชาติศรีน่าน - ดอยเสมอดาว - ผาหัวสิงห์ - เสาดินนาน้อย - เฮือนฮังต่อ - ศาลพระหลักเมืองน่าน - วัดมิ่งเมือง - ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดภูมินทร์ - วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน - วัดศรีพันต้น - ร้านขนมหวานป้านิ่ม - วัดพระธาตุเขาน้อย - ถนนคนเดินเมืองน่าน

05.30 น. : เดินทางถึง อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่ ดอยเสมอดาว นอกจากนี้ยังสามารถชม ผาหัวสิงห์ ได้ในเวลาเดียวกันอีกด้วย

07.30 น. : อิสระอาหารเช้า ณ ดอยเสมอดาว เดินทางไป อ.นาน้อย ชม เสาดินนาน้อย ให้เวลาถ่ายรูปกันประมาณครึ่งชั่วโมง

10.00 น. : นำท่านเดินทางสู่ อ.เมือง จ.น่าน นำท่านเดินทางไปยัง เฮือนฮังต่อกาแฟน่านจุดนัดหมายของคอกาแฟ นำท่านเดินทางไปสักการะ ศาลพระหลักเมืองน่าน และชมความอลังการของ วัดมิ่งเมือง ซึ่งมีวิหารปูนปั้น สีขาวงาช้าง โดดเด่นสวยงามยิ่งนัก

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำท่านชม ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดภูมินทร์ วัดที่สร้างทรงจตุรมุขหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ดูคล้ายตั้งอยู่บนหลังพญานาค 2 ตัว โบสถ์ และวิหาร สร้างเป็นอาคารหลังเดียวกัน ประตูไม้ทั้ง 4 ทิศ แกะสลักลวดลายงดงาม โดยฝีมือช่างเมือง นำท่านชม วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร (พระอารามหลวง) เป็นศิลปะสมัยสุโขทัย มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี ต่อด้วย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน มี “งาช้างดำ” วัตถุโบราณสำคัญคู่เมืองน่าน น่านนำท่านเดินทางไป วัดศรีพันต้น ชมโบสถ์สีทอง จากนั้นนำท่านไปชิมขนมหวานร้านดังของเมืองน่าน ร้านขนมหวานป้านิ่ม

เย็น : นำท่านขึ้นชมวิวเมืองน่านที่ วัดพระธาตุเขาน้อย จากนั้นนำท่านเดินทางไป ถนนคนเดิน (มีเฉพาะบางช่วงเท่านั้น) ให้ท่านได้ Shopping ของที่ระลึกกันตามอัธยาศัย**อิสระอาหารเย็น**

21.00 น. : ได้เวลานัดหมาย นำกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3 พระธาตุแช่แห้ง - อ.บ่อเกลือ - โรงต้มเกลือสินเธาว์ - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - อ.ปัว - ร้านลำดวน - วัดภูเก็ต - วัดศรีมงคล

07.00 น. : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก นำท่านไปนมัสการ พระธาตุแช่แห้ง ปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองน่านมาช้านาน เป็นพระธาตุประจำปีเถาะ ตามปีนักษัตรของชาวล้านนา มานานหลายร้อยปี

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร จากนั้นเดินทางไป อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ชมพันธุ์ไม้หายาก เช่น ชมพูภูคา (ออกดอกช่วง ม.ค.- มี.ค.) ต้นเต่าร้างยักษ์ เป็นพันธุ์ไม้เฉพาะถิ่นของดอยภูคา ลักษณะเป็นปาล์มลำต้นเดียว สูงประมาณ 40 เมตรนอกจากนี้ยังมี ต้นก่วมภูคา พืชหายากวงค์เดียวกับเมเปิ้ล

บ่าย ; จากนั้นนำท่านเดินทางไป อ.ปัว นำท่าน Check in เข้าสู่ที่พัก นำท่านไปช้อปปิ้ง ร้านลำดวน ผ้าทอ อ.ปัว ร้านขายของที่ระลึกและผ้าทอไทลื้อ ผ้าทอน้ำไหล ลายโบราณ ชื่อดังแห่งปัวอำเภอปัวถือว่าเป็นอำเภอที่มีชาวไทลื้ออยู่มากที่สุดชาวไทลื้อมีประเพณีและ วัฒนธรรมเป็นของตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการแต่งกายแบบพื้นบ้าน นำท่านชม วัดภูเก็ต ชมวิหารทรงล้านนาประยุกต์ และภาพจิตรกรรมแนวร่วมสมัย 3 มิติ ที่แสดงวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และภาพพุทธประวัติได้อย่างวิจิตรตระการตา และไฮไลท์ของวัดภูเก็ตคือ ลานชมวิวหน้าอุโบสถ ท่านจะได้เห็นทุ่งนาเป็นภาพมุมกว้าง และมีอุทยานแห่งชาติดอยภูคาเป็นฉากหลัง นำท่านเดินทางไป วัดศรีมงคล (ก๋ง)ไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคล ชมพิพิธภัณฑ์มงคลธรรมรังสี เรือนไทยล้านนาประยุกต์ จิบกาแฟ ชมวิวดอยภูคา และทุ่งนาเขียวขจี สนุกสนานกับมุมถ่ายรูปเก๋ๆ

18.00 น. : อิสระอาหารเย็น ณ ถนนคนเดิน อ.ปัว

 

วันที่ 4 ชุมชนไทลื้อ - อ.เมืองน่าน - พระธาตุช่อแฮ - กรุงเทพฯ

07.00 น. : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก

08.30 น. : นำท่านไป ชุมชนไทลื้อ บ้านหนองบัว ชมจิตรกรรมฝาผนังไทลื้ออันงดงามและเก่าแก่ภายใน วิหารวัดหนองบัว และเลือกซื้อผ้าทอพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง นำท่าน นั่งรถชมเมืองน่าน โดยมีไกด์ท้องถิ่นบรรยายให้ความรู้ตลอดเส้นทาง ใช้เวลาประมาณ 40 นาที

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำท่านออกเดินทางสู่ จ.แพร่ แวะนมัสการ พระธาตุช่อแฮ พระธาตุประจำปีเกิดปีขาล

เย็น : อิสระอาหารเย็น ณ บ้านเทียนหอม อุตรดิตถ์ เดินทางกลับ กรุงเทพฯ ถึงกรุงเทพฯพร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ2-3 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ พนักงานยกกกระเป๋า
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

เงื่อนไขการจอง มัดจำท่านละ 2,000 บาท
*** เมื่อชำระค่ามัดจำแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทุกประการ ***
ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 7 วัน

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง

 1. วางเงินมัดจำภายใน 48 ชม. หลังการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเต็ม
 2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
 3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 20 วันต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 20 วันถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้

เงื่อนไขการเดินทาง

 1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันคืนเงิน 50% ของจำนวนเงินที่ชำระมาแล้วในทุกกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-14 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

* การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้

ช่วงเดินทาง
30/12/2020 02/01/2021
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
5,800 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว บ่อเกลือ ดอยภูคา
เดินทาง 30/12/2020 02/01/2021
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  31/12/2020 03/01/2021
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  5,800 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว บ่อเกลือ ดอยภูคา
  เดินทาง 31/12/2020 03/01/2021
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   30/12/2020 02/01/2021
   รถตู้
   5,800 บาท
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว บ่อเกลือ ดอยภูคา
   เดินทาง 30/12/2020 02/01/2021
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    31/12/2020 03/01/2021
    รถตู้
    5,800 บาท
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว บ่อเกลือ ดอยภูคา
    เดินทาง 31/12/2020 03/01/2021
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     Share on social networks
     โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
     • เดินทางมาเอง
     • ธ.ค.63 - ม.ค.64
     • 3 วัน 3 คืน
     • 61 ครั้ง
     เริ่มต้น 4,899 บาท
     รหัส 007-0055
     3 วัน 3 คืน
     เดินทางมาเอง
     เริ่มต้น 4,899 บาท
     • VietJet Air
     • ธ.ค.63
     • 3 วัน 2 คืน
     • 67 ครั้ง
     เริ่มต้น 5,999 บาท
     ชื่นชอบ