ทัวร์น่าน บ่อเกลือ สะปัน ปัว ซุปตาร์... ฮักหม๊ดไจ๋

พระธาตุแช่แห้ง – สุดกองดี คาเฟ่ – วัดพระธาตุเขาน้อย –  ซุ้มลีลาวดี วัดภูมินทร์ – วัดศรีพันต้น – วัดมิ่งเมือง – ถนนคนเดินน่าน

บ่อเกลือ – ถนนลอยฟ้า 1081 – บ่อเกลือสินเธาว์ – จุดชมวิวบ้านสะปัน – จุดชมวิวภูคา1715 อำเภอปัว – ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ – วัดภูเก็ต –วัดศรีมงคล(วัดก๋ง)

ทัวร์น่าน บ่อเกลือ สะปัน ปัว ซุปตาร์... ฮักหม๊ดไจ๋

รหัส 009-0090
วันที่เดินทาง
พ.ย.63-ธ.ค.63
ช่วงเวลา
4 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
5,488 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
45 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 ปั๊มน้ำมันปตท.วิภาวดี – จ.น่าน

18.00 : พร้อมกันที่จุดนัดพบ ณ ปั้ม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า) โดยมีเจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ก่อนขึ้นรถมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และมีเจลแอลกอฮอล์ให้บริการตลอดการเดินทาง

19.00  : นำท่านออกเดินทางสู่ จ.น่าน ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชม.) ระหว่างทางให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย และแวะเข้าห้องน้ำตามความเหมาะสมของเส้นทาง

วันที่ 2 จ.น่าน - พระธาตุแช่แห้ง - สุดกองดี คาเฟ่ – วัดพระธาตุเขาน้อย – ซุ้มลีลาวดี - วัดภูมินทร์ – วัดศรีพันต้น – วัดมิ่งเมือง - ถนนคนเดินน่าน

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร  มื้อที่ 1

นำท่านเดินทางสู่ พระธาตุแช่แห้ง เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน สันนิษฐานว่ามี อายุราว 600 ปี เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารริกธาตุที่ได้มาจากสมัยสุโขทัย
นำท่านเดินทางสู่ สุดกองดีคาเฟ่ เป็นคาเฟ่ริมน้ำน่าน อยู่ในตัวเมืองน่านสามารถ จิบชา กาแฟ เติมความหวานได้ นอกจากนี้ยังมีเมนูอาหารก็มีให้เลือกสรรมากมาย พร้อมธรรมชาติรอบด้าน ที่สวยงาม อิสระให้ท่านเลือกซื้อเครื่องดื่มหรือถ่ายรูปเช็คอินสวยๆตามอัธยาศัย
นำท่านสู่ วัดพระธาตุเขาน้อย แลนด์มาร์คสำคัญอีกหนึ่งแห่งของจังหวัดน่าน  เป็นวัดราษฎร์ องค์พระธาตุตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย ซึ่งอยู่ด้าน ตะวันตกของตัวเมืองน่าน สร้างในสมัยเจ้าปู่แข็ง เมื่อปี พ.ศ. 2030 มีองค์พระพุทธมหาอุตมมงคลนันทบุรีศรีเมืองน่าน พระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญ่ตั้งสง่างามอยู่บนยอดเขาอย่างสวยสดงดงาม

เที่ยง  : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร มื้อที่ 2

บ่าย : นำท่านเดินทาง  ซุ้มลีลาวดี เรียงกันเป็นแนวยาว ให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย ถือเป็นอีกจุดหนึ่งที่ไม่ควรพลาด จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดภูมินทร์ เดิมชื่อ วัดพรหมมินทร์ เป็นวัดหลวงเก่าแก่ มีอายุกว่า 400 ปี
นำท่านเดินทางไปสักการะเสริมความเป็นสิริมงคลที่ วัดศรีพันต้น ตั้งอยู่ที่ ถนนเจ้าฟ้า ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
นำท่านเดินทางสู่ วัดมิ่งเมือง ตั้งอยู่ที่ถนนสุริยพงศ์ เป็นที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองของจังหวัดน่าน

เย็น : อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินน่านเมืองเก่า  ถนนคนเดินเมืองน่าน แห่งนี้ตั้งอยู่ข้างๆ วัดภูมินทร์  เปิดทุกศุกร์-อาทิตย์ ตั้งแต่ 17.00 – 22.00 น. มีของกินของอร่อยพื้นเมืองจำนวนมาก ขอแนะนำ คือ ข้าวซอยไก่ และ ขนมจีนน้ำเงี้ยวจ้า ต้นตำหรับจากที่นี่

วันที่ 3 บ่อเกลือ – ถนนลอยฟ้า 1081 – บ่อเกลือสินเธาว์ – จุดชมวิวบ้านสะปัน - จุดชมวิวภูคา1715 อำเภอปัว – ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ – วัดภูเก็ต –วัดศรีมงคล(วัดก๋ง)

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก มื้อที่ 3
นำท่านเดินทางสู่ อำเภอบ่อเกลือ เป็นอำเภอเล็ก ๆ ของจังหวัดน่านอยู่ห่างจากตัวเมืองน่านประมาณ 80 กิโลเมตร เป็นสถานที่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน โดยมีสถานที่สำคัญคือ บ่อเกลือสินเธาว์ ซึ่งชาวบ้านยังคงทำแบบดั้งเดิมมาจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ ชาวบ้านก็ยังคงใช้ชีวิตเรียบง่าย มีลำน้ำมางไหลผ่าน พร้อมทั้งโอบล้อมไปด้วยขุนเขา

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร มื้อที่ 4
นำท่านแวะชมวิวสวยๆ ณ จุดชมวิว 1715 หนึ่งในจุดชมวิวที่ไม่ควรพลาดเมื่อเดินทางผ่านถนนสายนี้
นำท่านเดินทางสู่ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เมื่อมาถึงอำเภอปัว ดื่มกาแฟ แลบรรยากาศนาข้าว ผสมผสานกับวัฒนธรรมไทลื้อดั้งเดิม  นำท่านเสริมสิริมงคลที่ วัดภูเก็ต วัดตั้งอยู่ในหมู่บ้านเก็ต และอยู่บนบนเนินเขา ซึ่งชาวเหนือจะเรียกเขาว่า “ดอย หรือ ภู”
จากนั้นเดินทางสู่ วัดศรีมงคล (ก๋ง) เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2395 พระสงฆ์ที่มีชื่อที่สุดของวัดนี้คือ หลวงปู่ก๋ง ด้านหลังวัดมีลานชมวิว ซึ่งมีทัศนียภาพที่งดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขาของดอยภูคาเรียงรายสลับซับซ้อน โดยบริเวณลานชมวิว ทางวัดได้จัดทำเป็นซุ้มและจุดชมวิวให้ถ่ายภาพหลายจุด ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ ทั้งวิหารหลวงที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม โดยเลียนแบบการวาดของหนานบัวผัน จิตรกรชาวน่านเชื้อสายไทลื้อ ซึ่งวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดภูมินทร์และวัดหนองบัวของจังหวัดน่าน รวมถึงพิพิธภัณฑ์มงคลธรรมรังสี ซึ่งรวมรวมของโบราณต่างให้ได้ชม บรรยากาศโดยรอบของวัด เน้นตกแต่งแบบไทยล้านนา อนุรักษ์ของเก่าแก่ในอดีต ด้านหน้ายังเป็นที่ตั้งของกระท่อมไม้ไผ่ ชื่อว่าเฮือนมะเก่า ภายในบ้านมีข้าวของเครื่องใช้โบราณ สามารถเข้าไปชมและถ่ายภาพได้

เย็น : บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร มื้อที่ 5

วันที่ 4 จ.น่าน - จ. แพร่ – วัดพระธาตุซ่อแฮ – บ้านเทียนหอม อุตรดิตถ์ - กรุงเทพฯ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก มื้อที่ 6
นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดแพร่ เพื่อให้ท่านสักการะ ขอพร ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระธาตุประจำปีขาล (ปีเสือ) อีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ คู่บ้าน คู่เมือง ของชาวแพร่ เดินขึ้นบันไดไป จะได้พบกับความงดงามขององค์พระธาตุ     สูงถึง 33 เมตร ตั้งประทับตระการตาอยู่กลางฐานบัวคว่ำ วัดพระธาตุแห่งนี้มีสินค้าพื้นเมืองจำหน่ายมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ ระหว่างทาง ผ่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ นำท่านแวะ บ้านเทียนหอม แนะนำให้ท่านลองชิมขนมเค้กรสส้ม รสอร่อย สามารถซื้อกลับไปเป็นของฝากได้ นอกจากขนมทานเล่น ยังมีสินค้าเครื่องหนังให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย

เที่ยง : อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ระหว่างทางให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย และแวะเข้าห้องน้ำตามความเหมาะสมของเส้นทาง

22.00 : เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • ที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • บริการน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด/ท่าน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าเบี้ยประกัน อุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 500,000 บาท ( ไม่คลอบคลุมถึง สุขภาพ อาการเจ็บป่วย หรือ โรคประจำตัว ) กรณีเสียชีวิต จากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 400 บาท/ทริป (ชำระทุกท่าน ยกเว้น ทารกอายุไม่เกิน 2 ปี)
 • ชาวต่างชาติ ชำระเพิ่มท่านละ 700 บาท
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 6 ท่าน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจำเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที่ท่านต้องการ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณี การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 • มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 • สภาพการจราจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาล หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวแต่ละสถานที่น้อยลง อาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • หลังจากท่านชำระค่าทัวร์ครบตามจำนวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะนำส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง
 • กรณีที่โปรแกรมมีที่พัก ทางบริษัทจะจัดที่นอนเป็นลักษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จำเป็นต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ
ข้อมูลเพิ่มเติม
เงื่อนไขการจอง
มัดจำท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)

เงื่อนไขการยกเลิก และคืนค่าทัวร์
• ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน
* กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
* ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิเช่น ค่าโรงแรม ค่ามัดจำร้านอาหาร และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

ช่วงเดินทาง
10/12/2020 13/12/2020
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
5,888 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์น่าน บ่อเกลือ สะปัน ปัว ซุปตาร์… ฮักหม๊ดไจ๋
เดินทาง 10/12/2020 13/12/2020
*** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  17/12/2020 20/12/2020
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  5,888 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์น่าน บ่อเกลือ สะปัน ปัว ซุปตาร์… ฮักหม๊ดไจ๋
  เดินทาง 17/12/2020 20/12/2020
  *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   24/12/2020 27/12/2020
   การเดินทาง
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   5,888 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์น่าน บ่อเกลือ สะปัน ปัว ซุปตาร์… ฮักหม๊ดไจ๋
   เดินทาง 24/12/2020 27/12/2020
   *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    25/12/2020 28/12/2020
    การเดินทาง
    รถตู้
    จำนวน
    ราคา
    5,888 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์น่าน บ่อเกลือ สะปัน ปัว ซุปตาร์… ฮักหม๊ดไจ๋
    เดินทาง 25/12/2020 28/12/2020
    *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     10/12/2020 13/12/2020
     รถตู้
     5,888 บาท
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์น่าน บ่อเกลือ สะปัน ปัว ซุปตาร์... ฮักหม๊ดไจ๋
     เดินทาง 10/12/2020 13/12/2020
     *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,500 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      17/12/2020 20/12/2020
      รถตู้
      5,888 บาท
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์น่าน บ่อเกลือ สะปัน ปัว ซุปตาร์... ฮักหม๊ดไจ๋
      เดินทาง 17/12/2020 20/12/2020
      *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,500 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       24/12/2020 27/12/2020
       รถตู้
       5,888 บาท
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์น่าน บ่อเกลือ สะปัน ปัว ซุปตาร์... ฮักหม๊ดไจ๋
       เดินทาง 24/12/2020 27/12/2020
       *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,500 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        25/12/2020 28/12/2020
        รถตู้
        5,888 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์น่าน บ่อเกลือ สะปัน ปัว ซุปตาร์... ฮักหม๊ดไจ๋
        เดินทาง 25/12/2020 28/12/2020
        *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,500 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         Share on social networks
         โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
         • รถบัส
         • ธ.ค.63
         • 3 วัน 1 คืน
         • 65 ครั้ง
         เริ่มต้น 3,999 บาท
         รหัส 007-0031
         3 วัน 1 คืน
         รถบัส
         เริ่มต้น 3,999 บาท
         • รถตู้
         • ธ.ค.63 - มี.ค.64
         • 3 วัน 2 คืน
         • 49 ครั้ง
         เริ่มต้น 5,288 บาท
         ชื่นชอบ