ทัวร์อีสานสุขใจ..ต้องไปสักครั้ง ไหว้พระธาตุประจำวันเกิด

เที่ยวอีสานสุขใจ อิ่มบุญ สักการะ 8 พระธาตุประจำวันเกิด
มหาชัย วันพุธ ได้ชัยเป็นนิจ พฤหัสฯ ประสิทธิ์ สัมฤทธิ์ในงาน
อุเทน วันศุกร์ รุ่งโรจน์เบิกบาน  ศรีคุณ  อังคาร โชคลาภมากมาย
พนม อาทิตย์ สุขดั่งใจเรา นคร วันเสาร์  ส่งเสริมเป็นนาย
วันจันทร์ เรณู   สวยทั้งร่างกาย  อย่ารอจนสาย รีบไปไหว้กัน….
ไหว้พระธาตุมรุกขนครพระธาตุประจำผู้ที่เกิดวันพุธ กลางคืน
พุทธสถานที่สำคัญ และเป็นตราประจำจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
สักการะ พญาศรีสัตตนาคราช แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ จ.นครพนม
โบสถ์ขาวขนาดใหญ่รูปทรงคล้ายเรือ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล
ชม“พญานาคเผือก จ.สกลนครที่ อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ

ทัวร์อีสานสุขใจ..ต้องไปสักครั้ง ไหว้พระธาตุประจำวันเกิด

รหัส 018-0101
วันที่เดินทาง
พ.ย.64 - ธ.ค.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Nok Air (DD)
ราคาเริ่มต้น
11,900 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
36 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ-สนาบินสกลนคร-พระธาตุเชิงชุม-วัดถ้ำผาแด่น-พระธาตุศรีคุณ

06.00 น. : คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง (กรุณานำบัตรประชาชนไปแสดงด้วย)

07.00 น. : ออกเดินทางสู่ จ.สกลนคร โดย สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 360
08.15 น. : ถึง สนามบินสกลนนคร  เปลี่ยนการเดินทางเป็น รถตู้ปรับอากาศ เดินทางสู่ วัดถ้ำผาแด่น ด้วยงานแกะสลักบนหน้าผาหินที่มีเอกลักษณ์วิจิตรศิลป์ สวยสดงดงามถ่ายทอดเรื่องราว พุทธประวัติ  เป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งในจังหวัดสกลนคร

12.00 : บริการอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร

บ่าย : นำท่านนมัสการ พระธาตุเชิงชุม ที่ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร พุทธสถานที่สำคัญของชาวสกลนคร และเป็นตราประจำจังหวัดสกลนครจากนั้น นำท่านเดินทางสู่ อ.นาแก จ.นครพนม เดินทางเข้าสู่  พระธาตุศรีคุณ พระธาตุประจำวันของคนเกิด วันอังคาร สมควรแก่เวลา เดินทางเข้าสู่  อ.ธาตุพนม

18.00 น. : บริการอาหารค่ำ (2) ณ ร้านอาหาร จากนั้นเชิญท่านเข้าพัก ณ โรงแรมธาตุพนมริเวอร์วิว พักผ่อนกับราตรีริมน้ำโขงได้ตามอัธยาศัย

วันที่ 2 พระธาตุพนม-พระธาตุมรุกขนคร-พระธาตุเรณู-พระธาตุมหาชัย- พระธาตุนคร-บ้านลุงโฮ

07.00 น. : บริการอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมเครื่องดื่มอุ่นหรือกาแฟหอมๆ จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนกับบรรยากาศยามเช้า

08.00 น. : นำท่านกราบสักการะ พระธาตุพนม เป็นที่บรรจุพระอุรังคธาตุ ( พระอุระหรือหน้าอก ) อายุนับพันปี เป็นพระธาตุประจำวันของ คนเกิดวันอาทิตย์ เดินทางสู่ อ.เรณูนคร สักการะ พระธาตุเรณู เชื่อว่าเป็น พระธาตุของผู้ที่เกิด วันจันทร์

12.00 น. : บริการอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหาร

บ่าย : นำท่านไหว้ พระธาตุมหาชัย อ.ปลาปาก พระธาตุประจำวันพุธภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์สารีริกธาตุ ผู้สักการะจะได้รับอานิสงส์ให้ประสบชัยชนะให้ชีวิตมีแต่ความรุ่งโรจน์ นำท่าน สักการะ พระธาตุนคร พระธาตุประจำ ผู้ที่เกิดวันเสาร์ เชื่อกันว่า ผู้ที่มานมัสการพระธาตุแห่งนี้ จะได้อานิสงส์ส่งผลให้มีบุญวาสนาเป็นเจ้าคนนายคน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บ้านลุงโฮ หรือที่มีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่า บ้านท่านโฮจิมินห์ ซึ่งสถานที่แห่งนี้นั้นเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ ที่ครั้งหนึ่ง อดีตประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นายโฮจิมินห์ได้เคยเข้ามาอาศัย ราชอาณาจักรไทย เพื่อกอบกู้เอกราชของเวียดนามในช่วงระหว่างการทำสงคราม เพื่อเตรียมการ ปฏิวัติสู้กับประเทศฝรั่งเศษ

18.00 น. : บริการอาหารค่ำ (5) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Blu Hotel Nakhon Phanom
เชิญท่านชิลๆ กับวิวน้ำโขงได้ตามอัธยาศัย

วันที่ 3 ตักบาตรริมน้ำโขง – ลานพญาศรีสัตตนาคราช-พระธาตุท่าอุเทน-พระธาตุประสิทธิ์-โบสถ์อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล-อุทยานบัว-สนามบินสกลนคร-กรุงเทพฯ

05.45 น. : ตื่นรับอรุณ นำท่านร่วมทำบุญตักบาตรริมน้ำโขง สัมผัสภาพชีวิตยามเช้าอันสุขสงบ ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช นำท่าน สักการะ พญาศรีสัตตนาคราช ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ จ.นครพนม ตามรอยละครดัง เพลิงนาคา ที่กำลังเป็นกระแสในขณะนี้ อ

07.30 น. : บริการอาหารเช้า(6) ที่ ห้องอาหารของโรงแรมและให้เวลาให้ท่านสัมผัสกับบรรยากาศ ยามเช้า

08.30 น. : เดินทางเข้าสู่ อ.ท่าอุเทน นำท่านสักการะพระธาตุท่าอุเทน ซึ่งเป็น พระธาตุประจำวันศุกร์ ภายในบรรจุพระพุทธสารีริกธาตุซึ่งอัญเชิญมากจากเมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า อานิสงส์ของการนมัสการ เพื่อให้ชีวิตมีแต่ความรุ่งโรจน์เปรียบเสมือนพระอาทิตย์ขึ้น ยามรุ่งอรุณ

12.00 น. : บริการอาหารกลางวัน (7) ณ ร้านอาหาร

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ อ.นาหว้า เชิญท่านสักการะ พระธาตุประสิทธิ์ เป็น พระธาตุประจำ วันพฤหัสบดี เชื่อกันว่าภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ผู้สักการะจะได้รับอานิสงส์ ให้สัมฤทธิ์ในการงานก้าวหน้าสมดังประสงค์

นำท่านชม โบสถ์อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล เป็นโบสถ์ขนาดใหญ่รูปทรงคล้ายเรือ ตั้งอยู่ในชุมชนคาทอลิกแห่งหนึ่งที่บ้านท่าแร่ ซึ่งเป็นชุมชนคาทอลิกที่มีประชากรนับถือคาทอลิกมากที่สุดในประเทศไทยนับหมื่นคน โดยคริสตชนท่าแร่ดั้งเดิมนั้นอพยพมาจากเวียดนามในราวปี พ.ศ. 2427 หรือ ค.ศ.1884

นำท่านชม “พญานาคเผือก” จ.สกลนครที่ อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ (อุทยานบัวสกลนคร) ภายใน ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ มีการสร้างรูปปั้นพญานาคเผือก เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ของอุทยานบัวที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย

16.00 น. : เดินทางสู่สนามบิน จ.สกลนคร

17.45 น. : เดินทางกลับ โดย สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 369

19.00 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพฯพร้อมความประทับใจ

 

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 15 กิโลกรัม และ ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ (หากอายุ 76 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางคุ้มครอง 50%)  ในกรณีเด็กเริ่มคุ้มครองตั้งแค่อายุ 6 เดือนเป็นต้นไป
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร – เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีดค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 • ค่า Vat7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชำระเงิน :

 1. สำหรับการจองกรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 5,000.- บาทพร้อมสำเนาบัตรประชาชนสำหรับผู้เดินทาง
 2. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดินทาง

สิ่งที่ควรนำไปด้วย ยาประจำตัว,กล้องถ่ายรูป,อุปกรณ์กันแดด,ร่มพับ,รองเท้าที่สวมใส่สบาย

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์:

 1. 1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำท่านละ 5,000 บาท
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 3. 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. 5. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHTจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ :

 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 16 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 7. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้
 8. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
ช่วงเดินทาง
12/11/2021 14/11/2021
การเดินทาง
Nok Air (DD)
จำนวน
ราคา
11,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์อีสานสุขใจ..ต้องไปสักครั้ง ไหว้พระธาตุประจำวันเกิด
เดินทาง 12/11/2021 14/11/2021
*** เด็กอายุ3 – 10 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ(ไม่มีเตียงเสริม) 9,500 ***
*** พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500.- ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  17/12/2021 19/12/2021
  การเดินทาง
  Nok Air (DD)
  จำนวน
  ราคา
  11,900 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์อีสานสุขใจ..ต้องไปสักครั้ง ไหว้พระธาตุประจำวันเกิด
  เดินทาง 17/12/2021 19/12/2021
  *** เด็กอายุ3 – 10 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ(ไม่มีเตียงเสริม) 9,500 ***
  *** พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500.- ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   12/11/2021 14/11/2021
   Nok Air (DD)
   11,900 บาท
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์อีสานสุขใจ..ต้องไปสักครั้ง ไหว้พระธาตุประจำวันเกิด
   เดินทาง 12/11/2021 14/11/2021
   *** เด็กอายุ3 – 10 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ(ไม่มีเตียงเสริม) 9,500 ***
   *** พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500.- ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    17/12/2021 19/12/2021
    Nok Air (DD)
    11,900 บาท
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์อีสานสุขใจ..ต้องไปสักครั้ง ไหว้พระธาตุประจำวันเกิด
    เดินทาง 17/12/2021 19/12/2021
    *** เด็กอายุ3 – 10 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ(ไม่มีเตียงเสริม) 9,500 ***
    *** พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500.- ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     จำนวนการเข้าชม 36 ครั้ง
     Share on social networks
     โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
     • เดินทางมาเอง
     • พ.ย.64 - เม.ย.65
     • 3 วัน 2 คืน
     • 60 ครั้ง
     เริ่มต้น 3,899 บาท
     • Thai Airways (TG)
     • สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
     • 6 วัน 3 คืน
     • 57 ครั้ง
     เริ่มต้น 30,900 บาท
     รหัส 027-0112
     6 วัน 3 คืน
     Thai Airways (TG)
     เริ่มต้น 30,900 บาท
     • เดินทางมาเอง
     • ธ.ค.64 - พ.ค.65
     • 3 วัน 2 คืน
     • 6 ครั้ง
     เริ่มต้น 5,200 บาท
     รหัส 019-0215
     3 วัน 2 คืน
     เดินทางมาเอง
     เริ่มต้น 5,200 บาท
     • Thai Airways (TG)
     • สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
     • 8 วัน 5 คืน
     • 32 ครั้ง
     เริ่มต้น 58,600 บาท
     รหัส 027-0127
     8 วัน 5 คืน
     Thai Airways (TG)
     เริ่มต้น 58,600 บาท
     ชื่นชอบ