ทัวร์อุดรธานี - หนองคาย - บึงกาฬ – นครพนม ซุปตาร์..รักนะ!! ต้าวสามวาฬ

ทะเลบัวแดง – คำชะโนด – วัดไทยโพนพิสัย – วัดอาฮงศิลาวาส
หินสามวาฬ – วัดภูทอก – น้ำตกถ้ำพระ – พระธาตุท่าอุเทน – พญาศรีสัตตนาคราช
พระธาตุนคร – พระธาตุเรณู – พระธาตุพนม – จ.กรุงเทพฯ

ทัวร์อุดรธานี - หนองคาย - บึงกาฬ – นครพนม ซุปตาร์..รักนะ!! ต้าวสามวาฬ

รหัส 009-0072
วันที่เดินทาง
พ.ย.63-มี.ค.64
ช่วงเวลา
4 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
5,988 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
56 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 จ.กรุงเทพฯ – ปั้ม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า) – จ.อุดรธานี

18.00 : พร้อมกันที่จุดนัดพบ ณ ปั้ม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า) โดยมีเจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ก่อนขึ้นรถมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และมีเจลแอลกอฮอล์ให้บริการตลอดการเดินทาง

19.00 : จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ จ.อุดรธานี ระยะทางประมาณ 600 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชม. ระหว่างทางให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย และแวะเข้าห้องน้ำตามความเหมาะสมของเส้นทาง

วันที่ 2 จ.อุดรธานี – ทะเลบัวแดง - คำชะโนด - จ.หนองคาย - วัดไทยโพนพิสัย - จ.บึงกาฬ – วัดอาฮงศิลาวาส – เข้าที่พัก

เช้า : นำท่านเดินทางถึง อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร มื้อที่ 1
นำท่านชม ทะเลบัวแดง หรือ บึงหนองหานกุมภวาปี อันซีนแห่งสีสันที่ธรรมชาติได้สรรค์สร้างขึ้น ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่กินพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ใน อ.กุมภวาปี  อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี เข้าสู่ คำชะโนด หรือ  หรือ วังนาคินทร์คำชะโนด    

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร มื้อที่ 2

บ่าย :  เดินทางสู่ จ.หนองคาย นำท่านชม วัดไทยโพนพิสัย ที่ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งโขงหน้าวัดไทยเป็นจุดชมบั้งไฟพญานาคที่ได้รับความนิยมที่สุดของ จ.หนองคาย นอกจากจะเป็นสถานที่ชมบั้งไฟพญานาค และยังมีสิ่งที่น่าสนใจก็คือ  รูปปั้นพญานาคนาคปรก 9 เศียร “นาคชัยยัญ” ที่ตั้งโดดเด่นอยู่ริมน้ำโขง และอีกหนึ่งจุดที่พลาดไม่ได้ ถ้ำเมืองบาดาลจำลอง ตำนานเล่าขานกันถึงเมืองหลวงของพญานาคแห่งโลกบาดาลใต้แม่น้ำโขง  อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย

เดินทางสู่ จ.บึงกาฬ นำท่านชม วัดอาฮงศิลาวาส ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงบริเวณแก่งอาฮง แอ่งน้ำขนาดใหญ่จากฝั่งไทยถึงฝั่งลาวที่มีความยาวประมาณร้อยกว่าเมตร วัดอาฮงศิลาวาส เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดบึงกาฬ  ด้วยเหตุที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม  อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปริมแม่น้ำโขงตามอัธยาศัย

เย็น : บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร มื้อที่ 3

วันที่ 3 จ.บึงกาฬ – ภูสิงห์ – หินสามวาฬ - วัดภูทอก - น้ำตกถ้ำพระ - จ.นครพนม – พระธาตุท่าอุเทน – พญาศรีสัตตนาคราช – เข้าที่พัก

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก มื้อที่ 4
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ภูสิงห์ หนึ่งในจุดสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของภูสิงห์ก็คือ หินสามวาฬ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อนุรักษ์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงดิ  บกะลา ป่าภูสิงห์ และป่าดงสีชมพู ในพื้นที่ของภูสิงห์เองเต็มไป

นำท่านขึ้นชม ภูทอก เป็นที่ตั้งของวัดเจติยาศรีวิหาร (วัดภูทอก) อยู่ในอาณาเขตบ้านคำแคน ตำบลนาสะแบง จ.บึงกาฬ โดยมีพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ เป็นผู้ก่อตั้ง ในภาษาอีสานแปลว่า ภูเขาที่โดดเดี่ยว ภูทอก มี 2 ลูก คือภูทอกใหญ่และภูทอกน้อยส่วนที่นักแสวงบุญและ นักท่องเที่ยวทั่วไป สามารถชมได้คือ ภูทอกน้อย ส่วนภูทอกใหญ่อยู่ห่างออกไป ยังไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวชม ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการ **เดินเท้าขึ้นสู่ยอดภูทอก** จุดเด่นของภูทอกก็คือ สะพานไม้และบันไดขึ้นชมทัศนียภาพรอบ ๆ ภูทอก

จากนั้นนำท่านชม น้ำตกถ้ำพระ หรือ น้ำตกถ้ำพระภูวัว **นำท่านนั่งเรือท้องถิ่นและเดินเท้าเข้าไป 1 กม.** ตั้งอยู่บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ 3 ชั้น ที่ไหลอยู่บนภูเขาหินทรายขนาดใหญ่

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร มื้อที่ 5

บ่าย : เดินทางสู่ อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม นำท่านสักการะ พระธาตุท่าอุเทน พระธาตุประจำวันเกิดวันศุกร์ ตั้งอยู่ในเส้นทางเดียวกับสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 3 ใกล้กับที่ว่าการอำเภอท่าอุเทน พระธาตุท่าอุเทนมีลักษณะเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนอยู่ในผังสี่เหลี่ยม กล่าวกันว่าจำลองแบบมาจากพระธาตุพนม แต่มีสัดส่วนขององค์ธาตุที่เล็กกว่า ผู้ที่ไปนมัสการพระธาตุแห่งนี้จะได้รับอานิสงส์ให้ชีวิตมีความรุ่งโรจน์เปรียบเสมือนพระอาทิตย์ขึ้นยามรุ่งอรุณ

จากนั้นนำท่านชม พญาศรีสัตตนาคราช  แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ จ.นครพนม ประดิษฐานริมฝั่งแม่น้ำโขง บนลานศรีสัตตนาคราช   จากนั้นให้ท่านได้เดินเล่นที่ ถนนคนเดินนครพนม หรือ Maekhong Walking Street ณ บริเวณ ชุมชนย่านหอนาฬิกา ริมฝั่งแม่น้ำโขง

เย็น : อิสระอาหารเย็น ณ ถนนคนเดิน ช็อป ชิม อาหารขึ้นชื่อของท้องถิ่น เช่น ข้าวเกียบปากหม้อ, ข้าวจี่, ขนมครก และอาหารอื่นๆอีกมากมาย

วันที่ 4 จ.นครพนม – พระธาตุนคร – พระธาตุเรณู – พระธาตุพนม - จ.กรุงเทพฯ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก มื้อที่ 6

นำท่านสักการะ พระธาตุนคร พระธาตุประจำวันเกิดของคนเกิดวันเสาร์ ประดิษฐานที่วัดมหาธาตุ ถ.สุนทรวิจิตร อ.เมือง บริเวณริมฝั่งโขง

นำท่านสักการะ พระธาตุเรณู พระธาตุเรณูนอกจากเป็นพระธาตุประจำเมืองเรณูนครแล้ว ยังเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันจันทร์ด้วย สร้างราวปี พ.ศ.๒๔๖๐-๒๔๖๓ องค์พระธาตุจำลองมาจากพระธาตุพนมองค์เต็ม ก่อนที่กรมศิลปากรจะเข้ามา บูรณะในปี พ.ศ.๒๔๙๓ แต่มีขนาดเล็กกว่า ภายในบรรจุพระไตรปิฎก พระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูปเงิน เครื่องกกุธภัณฑ์ของพระยา และเจ้าเมือง และของมีค่าที่ประชาชนมีศรัทธาบริจาค ต่อมาได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ในปี พ.ศ.๒๕๕๙ ภายในโบสถ์เป็นที่ประดิษฐานพระองค์แสน พระคู่บ้านคู่เมืองเรณูนคร พระพุทธรูปศิลปะแบบลาว ปางสมาธิ พุทธลักษณะสวยงามมาก บริเวณวัดมีลานวัฒนธรรม ผู้ไทยเรณูนคร โรงละครเมือง เว ไว้คอยต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองและนักท่องเที่ยว ทั้งยังมีร้านจำหน่ายสินค้า OTOP และผ้าพื้นเมืองที่ ไม่ควรพลาดเลือกชมเลือกซื้อ

จากนั้นนำท่านสักการะ พระธาตุพนม ตั้งอยู่ริมฝั่งโขง ณ วัดพระธาตุพนมวรมาหาวิหาร เป็นวัดพระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร มื้อที่ 7 ลิ้มรสอาหารเวียดนาม ที่ต้องห้าม!! พลาดเมื่อมาถึง จ.นครพนม

บ่าย : สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ จ.กรุงเทพฯ ระยะทางประมาณ 600 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชม. ระหว่างทางให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย และแวะเข้าห้องน้ำตามความเหมาะสมของเส้นทาง


เงื่อนไข
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • ที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • บริการน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด/ท่าน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าเบี้ยประกัน อุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 500,000 บาท
  ( ไม่คลอบคลุมถึง สุขภาพ อาการเจ็บป่วย หรือ โรคประจำตัว ) กรณีเสียชีวิต จากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 400 บาท/ทริป (ชำระทุกท่าน ยกเว้น ทารกอายุไม่เกิน 2 ปี)
 • ชาวต่างชาติ ชำระเพิ่มท่านละ 700 บาท
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 6 ท่าน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจำเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที่ท่านต้องการ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณี การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 • มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 • สภาพการจราจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาล หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวแต่ละสถานที่น้อยลง อาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • หลังจากท่านชำระค่าทัวร์ครบตามจำนวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะนำส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง
 • กรณีที่โปรแกรมมีที่พัก ทางบริษัทจะจัดที่นอนเป็นลักษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จำเป็นต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ
ข้อมูลเพิ่มเติม
เงื่อนไขการจอง
มัดจำท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)

เงื่อนไขการยกเลิก และคืนค่าทัวร์
• ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน
* กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
* ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิเช่น ค่าโรงแรม ค่ามัดจำร้านอาหาร และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

ช่วงเดินทาง
09/12/2020 12/12/2020
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
6,688 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์อุดรธานี – หนองคาย – บึงกาฬ – นครพนม ซุปตาร์..รักนะ!! ต้าวสามวาฬ
เดินทาง 09/12/2020 12/12/2020
*** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  16/12/2020 19/12/2020
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  6,488 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์อุดรธานี – หนองคาย – บึงกาฬ – นครพนม ซุปตาร์..รักนะ!! ต้าวสามวาฬ
  เดินทาง 16/12/2020 19/12/2020
  *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,200 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   23/12/2020 26/12/2020
   การเดินทาง
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   6,488 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์อุดรธานี – หนองคาย – บึงกาฬ – นครพนม ซุปตาร์..รักนะ!! ต้าวสามวาฬ
   เดินทาง 23/12/2020 26/12/2020
   *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,200 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    30/12/2020 02/01/2021
    การเดินทาง
    รถตู้
    จำนวน
    ราคา
    6,688 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์อุดรธานี – หนองคาย – บึงกาฬ – นครพนม ซุปตาร์..รักนะ!! ต้าวสามวาฬ
    เดินทาง 30/12/2020 02/01/2021
    *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     06/01/2021 09/01/2021
     การเดินทาง
     รถตู้
     จำนวน
     ราคา
     6,488 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์อุดรธานี – หนองคาย – บึงกาฬ – นครพนม ซุปตาร์..รักนะ!! ต้าวสามวาฬ
     เดินทาง 06/01/2021 09/01/2021
     *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,200 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      13/01/2021 16/01/2021
      การเดินทาง
      รถตู้
      จำนวน
      ราคา
      6,488 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์อุดรธานี – หนองคาย – บึงกาฬ – นครพนม ซุปตาร์..รักนะ!! ต้าวสามวาฬ
      เดินทาง 13/01/2021 16/01/2021
      *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,200 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       20/01/2021 23/01/2021
       การเดินทาง
       รถตู้
       จำนวน
       ราคา
       6,488 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์อุดรธานี – หนองคาย – บึงกาฬ – นครพนม ซุปตาร์..รักนะ!! ต้าวสามวาฬ
       เดินทาง 20/01/2021 23/01/2021
       *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,200 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        27/01/2021 30/01/2021
        การเดินทาง
        รถตู้
        จำนวน
        ราคา
        6,488 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์อุดรธานี – หนองคาย – บึงกาฬ – นครพนม ซุปตาร์..รักนะ!! ต้าวสามวาฬ
        เดินทาง 27/01/2021 30/01/2021
        *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,200 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         03/02/2021 06/02/2021
         การเดินทาง
         รถตู้
         จำนวน
         ราคา
         6,488 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์อุดรธานี – หนองคาย – บึงกาฬ – นครพนม ซุปตาร์..รักนะ!! ต้าวสามวาฬ
         เดินทาง 03/02/2021 06/02/2021
         *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,200 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          10/02/2021 13/02/2021
          การเดินทาง
          รถตู้
          จำนวน
          ราคา
          6,488 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์อุดรธานี – หนองคาย – บึงกาฬ – นครพนม ซุปตาร์..รักนะ!! ต้าวสามวาฬ
          เดินทาง 10/02/2021 13/02/2021
          *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,200 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           17/02/2021 20/02/2021
           การเดินทาง
           รถตู้
           จำนวน
           ราคา
           6,488 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์อุดรธานี – หนองคาย – บึงกาฬ – นครพนม ซุปตาร์..รักนะ!! ต้าวสามวาฬ
           เดินทาง 17/02/2021 20/02/2021
           *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,200 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            24/02/2021 27/02/2021
            การเดินทาง
            รถตู้
            จำนวน
            ราคา
            6,688 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์อุดรธานี – หนองคาย – บึงกาฬ – นครพนม ซุปตาร์..รักนะ!! ต้าวสามวาฬ
            เดินทาง 24/02/2021 27/02/2021
            *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,500 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             03/03/2021 06/03/2021
             การเดินทาง
             รถตู้
             จำนวน
             ราคา
             6,488 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์อุดรธานี – หนองคาย – บึงกาฬ – นครพนม ซุปตาร์..รักนะ!! ต้าวสามวาฬ
             เดินทาง 03/03/2021 06/03/2021
             *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,200 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              10/03/2021 13/03/2021
              การเดินทาง
              รถตู้
              จำนวน
              ราคา
              6,488 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์อุดรธานี – หนองคาย – บึงกาฬ – นครพนม ซุปตาร์..รักนะ!! ต้าวสามวาฬ
              เดินทาง 10/03/2021 13/03/2021
              *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,200 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               17/03/2021 20/03/2021
               การเดินทาง
               รถตู้
               จำนวน
               ราคา
               6,488 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์อุดรธานี – หนองคาย – บึงกาฬ – นครพนม ซุปตาร์..รักนะ!! ต้าวสามวาฬ
               เดินทาง 17/03/2021 20/03/2021
               *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,200 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                24/03/2021 27/03/2021
                การเดินทาง
                รถตู้
                จำนวน
                ราคา
                6,488 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์อุดรธานี – หนองคาย – บึงกาฬ – นครพนม ซุปตาร์..รักนะ!! ต้าวสามวาฬ
                เดินทาง 24/03/2021 27/03/2021
                *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,200 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 09/12/2020 12/12/2020
                 รถตู้
                 6,688 บาท
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์อุดรธานี - หนองคาย - บึงกาฬ – นครพนม ซุปตาร์..รักนะ!! ต้าวสามวาฬ
                 เดินทาง 09/12/2020 12/12/2020
                 *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,500 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  16/12/2020 19/12/2020
                  รถตู้
                  6,488 บาท
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์อุดรธานี - หนองคาย - บึงกาฬ – นครพนม ซุปตาร์..รักนะ!! ต้าวสามวาฬ
                  เดินทาง 16/12/2020 19/12/2020
                  *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,200 ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   23/12/2020 26/12/2020
                   รถตู้
                   6,488 บาท
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์อุดรธานี - หนองคาย - บึงกาฬ – นครพนม ซุปตาร์..รักนะ!! ต้าวสามวาฬ
                   เดินทาง 23/12/2020 26/12/2020
                   *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,200 ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    30/12/2020 02/01/2021
                    รถตู้
                    6,688 บาท
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์อุดรธานี - หนองคาย - บึงกาฬ – นครพนม ซุปตาร์..รักนะ!! ต้าวสามวาฬ
                    เดินทาง 30/12/2020 02/01/2021
                    *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,500 ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     06/01/2021 09/01/2021
                     รถตู้
                     6,488 บาท
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     ทัวร์อุดรธานี - หนองคาย - บึงกาฬ – นครพนม ซุปตาร์..รักนะ!! ต้าวสามวาฬ
                     เดินทาง 06/01/2021 09/01/2021
                     *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,200 ***
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      13/01/2021 16/01/2021
                      รถตู้
                      6,488 บาท
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      ทัวร์อุดรธานี - หนองคาย - บึงกาฬ – นครพนม ซุปตาร์..รักนะ!! ต้าวสามวาฬ
                      เดินทาง 13/01/2021 16/01/2021
                      *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,200 ***
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       20/01/2021 23/01/2021
                       รถตู้
                       6,488 บาท
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       ทัวร์อุดรธานี - หนองคาย - บึงกาฬ – นครพนม ซุปตาร์..รักนะ!! ต้าวสามวาฬ
                       เดินทาง 20/01/2021 23/01/2021
                       *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,200 ***
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        27/01/2021 30/01/2021
                        รถตู้
                        6,488 บาท
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        ทัวร์อุดรธานี - หนองคาย - บึงกาฬ – นครพนม ซุปตาร์..รักนะ!! ต้าวสามวาฬ
                        เดินทาง 27/01/2021 30/01/2021
                        *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,200 ***
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         03/02/2021 06/02/2021
                         รถตู้
                         6,488 บาท
                         ว่าง ที่
                         จองทัวร์
                         ทัวร์อุดรธานี - หนองคาย - บึงกาฬ – นครพนม ซุปตาร์..รักนะ!! ต้าวสามวาฬ
                         เดินทาง 03/02/2021 06/02/2021
                         *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,200 ***
                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                          10/02/2021 13/02/2021
                          รถตู้
                          6,488 บาท
                          ว่าง ที่
                          จองทัวร์
                          ทัวร์อุดรธานี - หนองคาย - บึงกาฬ – นครพนม ซุปตาร์..รักนะ!! ต้าวสามวาฬ
                          เดินทาง 10/02/2021 13/02/2021
                          *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,200 ***
                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                           17/02/2021 20/02/2021
                           รถตู้
                           6,488 บาท
                           ว่าง ที่
                           จองทัวร์
                           ทัวร์อุดรธานี - หนองคาย - บึงกาฬ – นครพนม ซุปตาร์..รักนะ!! ต้าวสามวาฬ
                           เดินทาง 17/02/2021 20/02/2021
                           *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,200 ***
                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                            24/02/2021 27/02/2021
                            รถตู้
                            6,688 บาท
                            ว่าง ที่
                            จองทัวร์
                            ทัวร์อุดรธานี - หนองคาย - บึงกาฬ – นครพนม ซุปตาร์..รักนะ!! ต้าวสามวาฬ
                            เดินทาง 24/02/2021 27/02/2021
                            *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,500 ***
                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                             03/03/2021 06/03/2021
                             รถตู้
                             6,488 บาท
                             ว่าง ที่
                             จองทัวร์
                             ทัวร์อุดรธานี - หนองคาย - บึงกาฬ – นครพนม ซุปตาร์..รักนะ!! ต้าวสามวาฬ
                             เดินทาง 03/03/2021 06/03/2021
                             *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,200 ***
                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                              10/03/2021 13/03/2021
                              รถตู้
                              6,488 บาท
                              ว่าง ที่
                              จองทัวร์
                              ทัวร์อุดรธานี - หนองคาย - บึงกาฬ – นครพนม ซุปตาร์..รักนะ!! ต้าวสามวาฬ
                              เดินทาง 10/03/2021 13/03/2021
                              *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,200 ***
                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                               17/03/2021 20/03/2021
                               รถตู้
                               6,488 บาท
                               ว่าง ที่
                               จองทัวร์
                               ทัวร์อุดรธานี - หนองคาย - บึงกาฬ – นครพนม ซุปตาร์..รักนะ!! ต้าวสามวาฬ
                               เดินทาง 17/03/2021 20/03/2021
                               *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,200 ***
                               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                24/03/2021 27/03/2021
                                รถตู้
                                6,488 บาท
                                ว่าง ที่
                                จองทัวร์
                                ทัวร์อุดรธานี - หนองคาย - บึงกาฬ – นครพนม ซุปตาร์..รักนะ!! ต้าวสามวาฬ
                                เดินทาง 24/03/2021 27/03/2021
                                *** พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 1,200 ***
                                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                 Share on social networks
                                 โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                                 • ธ.ค.63 - ม.ค.64
                                 • 3 วัน 2 คืน
                                 • 59 ครั้ง
                                 เริ่มต้น 5,555 บาท
                                 • รถตู้
                                 • ธ.ค.63
                                 • 3 วัน 2 คืน
                                 • 68 ครั้ง
                                 เริ่มต้น 4,999 บาท
                                 รหัส 007-0025
                                 3 วัน 2 คืน
                                 รถตู้
                                 เริ่มต้น 4,999 บาท
                                 ชื่นชอบ