• สักการะเจ้าแม่กวนอิมวัดหลินอึ๋ง – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – เมืองโบราณฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น บ้านเลขที่101 นั่งสามล้อชมเมือง (ไม่รวมในราคาทัวร์ 390 บ./ท่าน สนใจแจ้งในวันจอง) – ไนท์มาร์เก็ตฮอยอัน
  • หมู่บ้านกั๊มทาน ล่องเรือกระด้ง – เมืองดานัง – ร้านของฝาก ผลิตภัณฑ์เยื่อไผ่ หยกอัญมณี – Marina Cafe – คล้องกุญแจสะพาน เลิฟ บริดจ์ – คาร์ฟดาร์ก้อน – สะพานมังกร
  • ขึ้นกระเช้าสู่บานาฮิลล์ สะพานลอยฟ้าโกลด์เด้นบริด นั่งรถราง สวนดอกไม้แห่งความรัก อุโมงค์เก็บไวน์ หมู่บ้านฝรั่งเศส จัตุรัสแห่งดวงดาว โบสถ์เซนต์เดนิส สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค – ดานังไนท์มาร์เก็ต
รหัส 000-9222
วันที่เดินทาง
ม.ค.66 - ต.ค.66
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
10,977 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานดานัง – สักการะเจ้าแม่กวนอิมวัดหลินอึ๋ง – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน เมืองโบราณฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น บ้านเลขที่101 นั่งสามล้อชมเมือง (ไม่รวมในราคาทัวร์ 390 บ./ท่าน สนใจแจ้งในวันจอง) ไนท์มาร์เก็ตฮอยอัน

04.30 น.   คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน VietJet โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารต่างๆ

07.30 น.   บินลัดฟ้าสู่ ท่าอากาศยานดานัง เวียดนาม โดยสายการบิน VietJet เที่ยวบิน VZ 964

09.10 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานดานัง เวียดนาม

วัดหลินอึ๋ง สักการะเจ้าแม่กวนอิม ไหว้เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ที่สุดของดานัง มีความสูง 67 เมตรหรือเท่าอาคาร 30 ชั้น โดยเป็นรูปปั้นท่ายืนสูงถือแจกันโปรยน้ำทิพย์ประทานพรให้ชาวบ้านที่ออกจับปลาในทะเลมีความปลอดภัย นักท่องเที่ยวนิยมขอพรเรื่องสุขภาพ การทำมาค้าขาย ความแคล้วคลาด และมีลูกยาก

เที่ยง… บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารเวียดนาม ข้าวผัด แหนมเนือง เฝอไก่ ขนมฮอยหมูย่าง ขนมเบื้องญวนกุ้ง

เยี่ยมชม… หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน เป็นหมู่บ้านที่มีอาชีพแกะสลักหินอ่อนมานานกว่า 300 ปี ซึ่งหินที่ใช้แกะสลัก นำมาจากเขาที่อยู่ในบริเวณไกล้เคียงหมู่บ้าน ปัจจุบันเหลือน้อยและต้องนำมาจากแหล่งอื่นๆ เพราะช่างแกะสลักที่มีควาามชำนาญนั้นต้องช่างจากหมู่บ้านนี้เท่านั้นซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกในงานฝีมือการแกะสลักหินอ่อน

เมืองมรดกโลกฮอยอัน อนุรักษ์ให้เป็นเมืองเก่าที่คงสภาพเดิมไว้เป็นอย่างดีและได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก นำท่านชม บ้านโบราณเลขที่101 เป็นบ้านไม้สองชั้นที่สวยงามและเก่าแก่ที่สุดในฮอยอัน หลังคาทรงกระดองปูศิลปะผสมผสานกันอย่างลงตัวถึง 3 ชาติคือ จีน ญี่ปุ่นและเวียดนาม ถ่ายภาพที่ สะพานญี่ปุ่น สะพานเก่าแก่กว่า 400 ปี  และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองมรดกโลกฮอยอัน นั่งสามล้อชมเมือง ไม่รวมในราคาทัวร์ 390 บ./ท่าน สนใจแจ้งในวันจอง

ไนท์มาร์เก็ตฮอยอัน ตลาดกลางคืนเป็นไฮไลท์ที่น่าสนใจมากสำหรับเมืองโบราณ ตลาดกลางคืนฮอยอันที่คึกคักตั้งอยู่บนเกาะฮอยอัน ตรงข้ามกับสะพานญี่ปุ่น บนถนน Nguyen Hoang ตลาดมีความยาวประมาณ 300 เมตรและประกอบด้วยร้านค้ากว่า 50 ร้าน ซึ่งพ่อค้าแม่ค้าในท้องถิ่นจะขายสินค้าหัตถกรรม ของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์จากหมู่บ้านต่างๆ เช่น หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผา Thanh Ha และหมู่บ้านผ้าไหมฮอยอัน นอกจากนี้ยังมีแผงขายโคมไฟที่สวยงามมากมายให้คุณนำกลับบ้าน ตลาดเปิดทุกวัน เวลา 17.00-23.00 น.

ค่ำ… บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารเวียดนาม ปลาทับทิมทอดน้ำปลา กุ้งอบซอส ต้มยำกุ้ง สลัดทะเล ไก่ทอด ไข่เจียว เต้าหู้เฉฉวน ผัดผัก

พักที่ Golden River Hotel Hoi An หรือเทียบเท่า

วันที่ 2
หมู่บ้านกั๊มทาน ล่องเรือกระด้ง - เมืองดานัง - ร้านของฝาก ผลิตภัณฑ์เยื่อไผ่ หยกอัญมณี Marina Cafe (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม) - คล้องกุญแจสะพาน เลิฟ บริดจ์ – คาร์ฟดาร์ก้อน - สะพานมังกร

เช้า… บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่…หมู่บ้านกั๊มทาน หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ ในอดีตช่วงสงครามที่นี่เป็นที่พักอาศัยของเหล่าทหาร เพลิดเพลินไปกับกิจกรรม!! ล่องเรือกระด้ง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพื้นเมืองสนุกสนาน

เดินทางสู่… เมืองดานัง เมืองท่องเที่ยวสุดฮิตขวัญใจคนไทยที่มาแรงสุดๆ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาด้วยความเป็นเมืองท่าติดทะเลมีชายหาดทรายสีขาวทอดยาว รวมถึงเทือกเขาน้อยใหญ่ สถานที่เที่ยวหลากหลายสไตล์ และสถานที่สุดฮิปแนะนำที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเช็คอินเที่ยวดานังคือ บานาฮิลส์

เที่ยง… บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารเวียดนาม

นำท่านเดินทางสู่ ร้านของฝากเมืองดานัง ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชม ผลิตภัณฑ์เยื่อไม้ไผ่คุณภาพและหยกอัญมณี เป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์และวิจิตศิลป์ที่ประณีตสวยงามที่ได้รับความนิยมจากต่างประเทศ

Marina Cafe เป็นคาเฟ่ ตั้งอยู่ริมทะเลค่ะ ราคาอาหารและเครื่องดื่มจะพอๆกับคาเฟ่บ้านเราแต่กาแฟรสชาติดี เข้มข้น มุมถ่ายรูปเยอะ อาหารและเครื่องดื่มเสิร์ฟเร็ว (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม)

นำท่าน คล้องกุญแจสะพาน เลิฟ บริดจ์ และถ่ายรูปคู่ คาร์ฟดราก้อน สัตว์เก่าแก่ตามคำเล่าลือในนิทานปรัมปราของเวียตนาม ตัวเป็นปลาหัวเป็นมังกร ที่กลายมาเป็น Mascot ของเมืองดานังและกลายเป็น Iconic Landmark ยอดฮิตของเมืองไปเสียแล้ว กับอนุสาวรีย์คาร์ฟดราก้อนพ่นน้พที่ริมแม่น้ำฮาน ไม่ไกลจาก สะพานมังกร อันเป็นศูนย์รวมที่ Check – In ของการท่องเที่ยวดานัง

ค่ำ… บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารเวียดนาม กุ้งมังกร ยำทะเล ปลาทับทิมนึ่งซีอิ๊ว ไข่พะโล้ดานัง ทอดมันปลาราดซอส

พักที่ Yes Hotel Da Nang หรือเทียบเท่า

วันที่ 3
ขึ้นกระเช้าสู่บานาฮิลล์ สะพานลอยฟ้าโกลด์เด้นบริด นั่งรถราง สวนดอกไม้แห่งความรัก อุโมงค์เก็บไวน์ หมู่บ้านฝรั่งเศส จัตุรัสแห่งดวงดาว โบสถ์เซนต์เดนิส สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค - ดานังไนท์มาร์เก็ต

เช้า… บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เปิดประสบการณ์ขึ้นกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก เทือกเขาบานาฮิลล์ ดื่มด่ำไปกับวิวทิวทัศน์ของเมือง บนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเช้าบานาฮิลล์เป็นกระเช้าลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางที่ยาวที่สุดในโลก ได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คเมื่อวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ.2009 ขึ้นไปถึงสถานีเฟรนช์ฮิลล์อันก่าแก่ของบานาฮิลล์จะได้ชื่นชมกับสุดยอดวิวทิวทัศน์ในแบบพาโนรามาในวันที่อากาศสดใส

สะพานโกล์เด้นบริด จุดชมวิวแห่งใหม่ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก สะพานบนมือยักษ์มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400 เมตร ความยาว 150 เมตร ทางเดินแบ่งออกเป็น 8 ช่วง โค้งไปตามแนวเขา โดยมีอุ้งมือหินขนาดยักษ์ที่แบกรับสะพานสีเหลืองทองนี้เอาไว้ สร้างความแตกต่างจากสะพานอื่นทั่วไปได้ดีเยี่ยม อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพและชมทัศนียภาพได้ตามอัธยาศัย

นั่งรถรางสู่ สวนดอกไม้แห่งความรัก สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ที่มีดอกไม้หลากหลายพันธุ์ที่จัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงาม แบ่งออกทั้งหมด 9 สวน ซึ่งแต่ละสวนจะมีคอนเซ็ปต์ที่แตกต่างกันออกไป เต็มไปด้วยดอกไม้หลากหลายชนิดและสีสันที่สามารถเห็นได้ตลอดทั้งปี ท่ามกลางอากาศที่แสนเย็นสบาย ให้ท่านอิสระถ่ายภาพที่ระลึกกับบรรยากาศสุดโรแมนติกตามอัธยาศัย

อุโมงเก็บไวน์ โรงบ่มไวน์ที่มีอายุมากกว่า 100 ปี ถูกสร้างขึ้นให้เป็นห้องเก็บไวน์ที่อยู่ลึกลงไปเกือบ 100 เมตร และไวน์ที่นี่ได้ถูกเก็บรักษาไว้ในระดับอุณหภูมิ 16 – 20 องศา

หมู่บ้านฝรั่งเศส เปรียบเสมือนเมืองหมู่บ้านฝรั่งเศสที่ถูกเนรมิตขึ้นมาบนภูเขาสูงกว่า 1,487 เมตรจากระดับน้ำทะเล ช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1 ชาวฝรั่งเศสเข้าไปล่าอาณานิคมในเวียดนามและทหารฝรั่งเศสได้สร้าง ‘บานาฮิลส์’ เป็นหมู่บ้านฝรั่งเศส ปรับพื้นที่ป่ารกปลูกเป็นรีสอร์ตและบ้านพัก ไว้ให้ทหารฝรั่งเศสพักผ่อนตากอากาศในช่วงนั้น จนเมื่อฝรั่งเศสถอนกำลังกลับบานาฮิลส์ก็ถูกทิ้งร้างไปยาวนาน จนถึงช่วงปี ค.ศ. 2000 ที่นี่ก็ได้รับการบูรณะฟื้นฟู โดยบริษัท Sun World สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายจึงเป็นสถานที่นิยมของทั้งนักท่องเที่ยวและชาวเวียดนามเอง

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย

จัตุรัสแห่งดวงดาว นำท่านเดินทางชมความสวยงามของสถาปัตยกรรม เปรียบเสมอการเดินทางสู่อาณาจักรแห่งดวงดาวที่มีเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างอาณาจักรแห่งดวงจันทร์และอาณาจักรแห่งดวงอาทิตย์ถนนที่แสนงดงาม

สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค สวนสนุกในร่มและกลางแจ้งขนาดใหญ่ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากนวนิยายชื่อดังผลงาน Jules Verne มีหลายโซนให้ร่วมสนุกไม่ว่าจะเป็น จูราสสิก พาร์ค ท่องโลกล้านปี

ดานังไนท์มาร์เก็ต ที่นี่มีสินค้ามากมายให้เลือกช้อป ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า กระเป๋า หรือของฝากของขวัญต่างๆ แถมยังมีอาหารเวียดนามสไตล์ Local ด้วย

ค่ำ… บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารเวียดนาม ทะเลนึ่งสด ชาบูหม้อไฟ กุ้งทอดมะนาว ไข่เจียว เซ็ทของหวาน

พักที่ Yes Hotel Da Nang หรือเทียบเท่า

วันที่ 4
ท่าอากาศยานดานัง - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เช้า… บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่… ท่าอากาศยานดานัง เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

10.10 น.   เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน VietJet เที่ยวบิน VZ 965

11.50 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข