Holidays Playful


ทัวร์ในประเทศปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน 4 วัน 2 คืน

อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง (จุดชมวิวกิ่วลม) – อ.ปาย – สะพานประวัติศาสตร์ปาย – วัดน้ำฮู – บ้านสันติชล – Coffee In Love – น้ำพุร้อนท่าปาย – วัดพระธาตุแม่เย็น – ถนนคนเดินปาย

จุดชมวิวปางมะผ้า – จุดชมวิวจ่าโบ่ – ภูโคลน – สะพานซูตองเป้ – พระธาตุดอยกองมู – วัดจองคำจองกลาง –  ถนนคนเดิน จ.แม่ฮ่องสอน

ปางอุ๋ง – บ้านรักไทย – สวนสนบ่อแก้ว

ทัวร์ในประเทศปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน 4 วัน 2 คืน

Share on social networks
ทัวร์ในประเทศปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน 4 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์
026
ช่วงเวลาเดินทาง
มิ.ย.63-ธ.ค.63
การเดินทาง
4 วัน 2 คืน
สายการบิน
รถบัส
จำนวนผู้เข้าชม
153 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
7,500 บาท
แผนการเดินทาง
กรุงเทพ ฯ - จ.เชียงใหม่

19.30 น. จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ.เชียงใหม่

20.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น

อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง (จุดชมวิวกิ่วลม) - อ.ปาย - สะพานประวัติศาสตร์ปาย - วัดน้ำฮู - บ้านสันติชล - Coffee In Love - น้ำพุร้อนท่าปาย - วัดพระธาตุแม่เย็น – ถนนคนเดินปาย

05.00 น. นำท่านเดินทางถึง จ.เชียงใหม่ ทำธุระส่วนตัว

รับประทานอาหารเช้า

นำท่านเดินทางไป อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ชมสุดยอด ทะเลหมอก ณ จุดชมวิวกิ่วลม

08.30 น. นำท่านเดินทางไป อ.ปาย ชม สะพานประวัติศาสตร์

นำท่านเดินทางไป วัดน้ำฮู นมัสการพระอุ่นเมือง เพื่อเป็นสิริมงคล

นำท่านเดินทางไป บ้านสันติชล ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน สามารถชมบ้านดิน ชิมชา และโล้ชิงช้า
เดินเล่นถ่ายรูปตามอัธยาศัย

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
Check in เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย พักห้องละ 2-3 ท่าน

14.30 น. นำท่านเดินทางไป Coffee In Love แวะถ่ายรูปกับร้านกาแฟร้านดัง
นำท่านเดินทางไป น้ำพุร้อนท่าปาย
จากนั้นพาไปชมพระอาทิตย์ตก และวิวเมืองปายยามเย็น ณ วัดพระธาตุแม่เย็น

เย็น อิสระอาหารเย็น @ถนนคนเดินปาย

จุดชมวิวปางมะผ้า - จุดชมวิวจ่าโบ่ - ภูโคลน - สะพานซูตองเป้ - พระธาตุดอยกองมู – วัดจองคำจองกลาง - ถนนคนเดิน จ.แม่ฮ่องสอน

05.30 น. ตื่นเช้า รับอากาศบริสุทธิ์ ท่ามกลางไอหมอกและลมหนาว พร้อม Check Out ออกจากที่พัก
เดินทางไป จุดชมวิวปางมะผ้า ชมทะเลหมอก และพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า อ.ปางมะผ้า
จ.แม่ฮ่องสอน

06.30 น. นำท่านเดินทางไป จุดชมวิวจ่าโบ่ หรือ ชุมชนจ่าโบ่ อิสระอาหารเช้า @ชุมชนจ่าโบ

09.00 น. นำท่านเดินทางต่อไปยัง ภูโคลน (Unseen) ชมบ่อโคลน ซึ่งเป็นแหล่งบ่อโคลนธรรมชาติ 1 ใน 3 ของโลก ซึ่งอุดมไปด้วยแร่ธาตุ ทดลองพอกโคลน และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ตามอัธยาศัย

11.00 น. เดินทางไป สะพานซูตองเป้ สะพานไม้ไผ่ที่สร้างขึ้นโดย พระภิกษุ สามเณร และชาวบ้านกุงไม้สัก โดยสะพานแห่งนี้จะเชื่อมระหว่าง สวนธรรมภูสมะ กับ หมู่บ้านกุงไม้สัก เพื่อให้พระภิกษุสามเณร เดินบิณฑบาต และให้ชาวบ้านได้เดินข้ามสัญจรไปมาอีกด้วย

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (3) ณ ร้านอาหาร จากนั้น Check In เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

15.30 น. นำท่านเดินทางไป วัดจองคำจองกลาง วัดแฝดที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ทางวัฒธรรมของเมืองไทใหญ่ และให้ท่านได้สักการะองค์หลวงพ่อโต ที่จำลองมากจากวัดสุทัศน์เทพวราราม กรุงเทพมหานคร จากนั้นนำท่านไปนมัสการองค์ พระธาตุดอยกองมู ปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองแม่ฮ่องสอน

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

19.00 น. หลังอาหาร อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ถนนคนเดิน จ.แม่ฮ่องสอน ในยามค่ำคืน ได้เวลานัดหมายนำท่าน
กลับสู่ที่พัก

ปางอุ๋ง - บ้านรักไทย - สวนสนบ่อแก้ว - อำเภอฮอด จ.เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ

05.30 เดินทางไป ปางอุ๋ง โครงการพระราชดำริปางตอง 2 ซึ่งเปรียบเป็น Switzerland เมืองไทย ท่านจะได้พบกับทิวสนริมทะเลสาบ และแสงยามเช้าสีทอง เป็นภาพที่สวยงามยิ่งนัก ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร

07.30 น. ออกเดินทางสู่ บ้านรักไทย รับประทานอาหารเช้า (5) แบบยูนาน หลังอาหาร อิสระในการเดินเล่น ถ่ายรูปกับวิวทะเลสาบสวย ๆ บ้านดิน พร้อม ชิมชารสเลิศ จากชาพันธุ์ดี เช่น ชาอู่หลง ชาชิงชิง และช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย

09.30 น. นำท่านออกเดินทางสู่ อ.แม่ลาน้อย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
หลังอาหาร นำท่านออกเดินทางสู่ อ.ฮอด จ. เชียงใหม่
แวะถ่ายรูป ณ สวนสนบ่อแก้ว นามิเมืองไทย ไม่ต้องบินไปถึงเกาหลี เป็นพื้นที่ทดลองปลูกสนภูเขาชนิดต่าง ๆ ที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ นำพันธุ์มาจากต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย แอฟริกาใต้ และไต้หวัน

15.00 น. นำทุกท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ ตามเส้นทาง ฮอด-ลี้-เถิน (เส้นทางขึ้น – ลงเขาคดเคี้ยว)
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
หลังอาหารเดินทางกลับกรุงเทพฯ ถึง กรุงเทพฯ


เงื่อนไข
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่งพร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก 2 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน ( แอร์ + ทีวี + น้ำอุ่น)
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 7 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 • ค่ายานพาหนะท้องถิ่น
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

ช่วงเดินทาง
03 ก.ค.63 06 ก.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
7,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
03 ก.ค.63 06 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  09 ก.ค.63 13 ก.ค.63
  สายการบิน
  รถบัส
  จำนวน
  ราคา
  7,500 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  09 ก.ค.63 13 ก.ค.63
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   16 ก.ค.63 19 ก.ค.63
   สายการบิน
   รถบัส
   จำนวน
   ราคา
   7,500 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   16 ก.ค.63 19 ก.ค.63
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    23 ก.ค.63 26 ก.ค.63
    สายการบิน
    รถบัส
    จำนวน
    ราคา
    7,500 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    23 ก.ค.63 26 ก.ค.63
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     30 ก.ค.63 02 ส.ค.63
     สายการบิน
     รถบัส
     จำนวน
     ราคา
     7,500 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     30 ก.ค.63 02 ส.ค.63
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      06 ส.ค.63 09 ส.ค.63
      สายการบิน
      รถบัส
      จำนวน
      ราคา
      7,500 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      06 ส.ค.63 09 ส.ค.63
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       13 ส.ค.63 16 ส.ค.63
       สายการบิน
       รถบัส
       จำนวน
       ราคา
       7,500 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       13 ส.ค.63 16 ส.ค.63
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        20 ส.ค.63 23 ส.ค.63
        สายการบิน
        รถบัส
        จำนวน
        ราคา
        7,500 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        20 ส.ค.63 23 ส.ค.63
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         27 ส.ค.63 30 ส.ค.63
         สายการบิน
         รถบัส
         จำนวน
         ราคา
         7,500 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         27 ส.ค.63 30 ส.ค.63
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          03 ก.ย.63 06 ก.ย.63
          สายการบิน
          รถบัส
          จำนวน
          ราคา
          7,500 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          03 ก.ย.63 06 ก.ย.63
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           10 ก.ย.63 13 ก.ย.63
           สายการบิน
           รถบัส
           จำนวน
           ราคา
           7,500 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           10 ก.ย.63 13 ก.ย.63
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            17 ก.ย.63 20 ก.ย.63
            สายการบิน
            รถบัส
            จำนวน
            ราคา
            7,500 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            17 ก.ย.63 20 ก.ย.63
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             24 ก.ย.63 27 ก.ย.63
             สายการบิน
             รถบัส
             จำนวน
             ราคา
             7,500 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             24 ก.ย.63 27 ก.ย.63
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              01 ต.ค.63 04 ต.ค.63
              สายการบิน
              รถบัส
              จำนวน
              ราคา
              7,900 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              01 ต.ค.63 04 ต.ค.63
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               08 ต.ค.63 11 ต.ค.63
               สายการบิน
               รถบัส
               จำนวน
               ราคา
               7,500 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               08 ต.ค.63 11 ต.ค.63
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                15 ต.ค.63 18 ต.ค.63
                สายการบิน
                รถบัส
                จำนวน
                ราคา
                7,500 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                15 ต.ค.63 18 ต.ค.63
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 22 ต.ค.63 25 ต.ค.63
                 สายการบิน
                 รถบัส
                 จำนวน
                 ราคา
                 7,900 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 22 ต.ค.63 25 ต.ค.63
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  ช่วงเดินทาง
                  29 ต.ค.63 01 พ.ย.63
                  สายการบิน
                  รถบัส
                  จำนวน
                  ราคา
                  7,500 บาท
                  จอง
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  29 ต.ค.63 01 พ.ย.63
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   ช่วงเดินทาง
                   05 พ.ย.63 08 พ.ย.63
                   สายการบิน
                   รถบัส
                   จำนวน
                   ราคา
                   7,500 บาท
                   จอง
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   05 พ.ย.63 08 พ.ย.63
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    ช่วงเดินทาง
                    12 พ.ย.63 15 พ.ย.63
                    สายการบิน
                    รถบัส
                    จำนวน
                    ราคา
                    7,500 บาท
                    จอง
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    12 พ.ย.63 15 พ.ย.63
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     ช่วงเดินทาง
                     19 พ.ย.63 22 พ.ย.63
                     สายการบิน
                     รถบัส
                     จำนวน
                     ราคา
                     7,500 บาท
                     จอง
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     19 พ.ย.63 22 พ.ย.63
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      ช่วงเดินทาง
                      26 พ.ย.63 29 พ.ย.63
                      สายการบิน
                      รถบัส
                      จำนวน
                      ราคา
                      7,500 บาท
                      จอง
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      26 พ.ย.63 29 พ.ย.63
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       ช่วงเดินทาง
                       04 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
                       สายการบิน
                       รถบัส
                       จำนวน
                       ราคา
                       7,900 บาท
                       จอง
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       04 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        ช่วงเดินทาง
                        10 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
                        สายการบิน
                        รถบัส
                        จำนวน
                        ราคา
                        7,500 บาท
                        จอง
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        10 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         ช่วงเดินทาง
                         17 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
                         สายการบิน
                         รถบัส
                         จำนวน
                         ราคา
                         7,500 บาท
                         จอง
                         ว่าง ที่
                         จองทัวร์
                         17 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                          ช่วงเดินทาง
                          24 ธ.ค.63 27 ธ.ค.63
                          สายการบิน
                          รถบัส
                          จำนวน
                          ราคา
                          7,500 บาท
                          จอง
                          ว่าง ที่
                          จองทัวร์
                          24 ธ.ค.63 27 ธ.ค.63
                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                           ช่วงเดินทาง
                           30 ธ.ค.63 02 ม.ค.63
                           สายการบิน
                           รถบัส
                           จำนวน
                           ราคา
                           7,900 บาท
                           จอง
                           ว่าง ที่
                           จองทัวร์
                           30 ธ.ค.63 02 ม.ค.63
                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                            ช่วงเดินทาง
                            30 ธ.ค.63 02 ม.ค.63
                            สายการบิน
                            รถบัส
                            จำนวน
                            ราคา
                            7,900 บาท
                            จอง
                            ว่าง ที่
                            จองทัวร์
                            30 ธ.ค.63 02 ม.ค.63
                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                             03 ก.ค.63 06 ก.ค.63
                             รถบัส
                             7,900 บาท
                             ว่าง ที่
                             จองทัวร์
                             03 ก.ค.63 06 ก.ค.63
                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                              09 ก.ค.63 13 ก.ค.63
                              รถบัส
                              7,500 บาท
                              ว่าง ที่
                              จองทัวร์
                              09 ก.ค.63 13 ก.ค.63
                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                               16 ก.ค.63 19 ก.ค.63
                               รถบัส
                               7,500 บาท
                               ว่าง ที่
                               จองทัวร์
                               16 ก.ค.63 19 ก.ค.63
                               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                23 ก.ค.63 26 ก.ค.63
                                รถบัส
                                7,500 บาท
                                ว่าง ที่
                                จองทัวร์
                                23 ก.ค.63 26 ก.ค.63
                                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                 30 ก.ค.63 02 ส.ค.63
                                 รถบัส
                                 7,500 บาท
                                 ว่าง ที่
                                 จองทัวร์
                                 30 ก.ค.63 02 ส.ค.63
                                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                  06 ส.ค.63 09 ส.ค.63
                                  รถบัส
                                  7,500 บาท
                                  ว่าง ที่
                                  จองทัวร์
                                  06 ส.ค.63 09 ส.ค.63
                                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                   13 ส.ค.63 16 ส.ค.63
                                   รถบัส
                                   7,500 บาท
                                   ว่าง ที่
                                   จองทัวร์
                                   13 ส.ค.63 16 ส.ค.63
                                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                    20 ส.ค.63 23 ส.ค.63
                                    รถบัส
                                    7,500 บาท
                                    ว่าง ที่
                                    จองทัวร์
                                    20 ส.ค.63 23 ส.ค.63
                                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                     27 ส.ค.63 30 ส.ค.63
                                     รถบัส
                                     7,500 บาท
                                     ว่าง ที่
                                     จองทัวร์
                                     27 ส.ค.63 30 ส.ค.63
                                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                      03 ก.ย.63 06 ก.ย.63
                                      รถบัส
                                      7,500 บาท
                                      ว่าง ที่
                                      จองทัวร์
                                      03 ก.ย.63 06 ก.ย.63
                                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                       10 ก.ย.63 13 ก.ย.63
                                       รถบัส
                                       7,500 บาท
                                       ว่าง ที่
                                       จองทัวร์
                                       10 ก.ย.63 13 ก.ย.63
                                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                        17 ก.ย.63 20 ก.ย.63
                                        รถบัส
                                        7,500 บาท
                                        ว่าง ที่
                                        จองทัวร์
                                        17 ก.ย.63 20 ก.ย.63
                                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                         24 ก.ย.63 27 ก.ย.63
                                         รถบัส
                                         7,500 บาท
                                         ว่าง ที่
                                         จองทัวร์
                                         24 ก.ย.63 27 ก.ย.63
                                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                          01 ต.ค.63 04 ต.ค.63
                                          รถบัส
                                          7,900 บาท
                                          ว่าง ที่
                                          จองทัวร์
                                          01 ต.ค.63 04 ต.ค.63
                                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                           08 ต.ค.63 11 ต.ค.63
                                           รถบัส
                                           7,500 บาท
                                           ว่าง ที่
                                           จองทัวร์
                                           08 ต.ค.63 11 ต.ค.63
                                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                            15 ต.ค.63 18 ต.ค.63
                                            รถบัส
                                            7,500 บาท
                                            ว่าง ที่
                                            จองทัวร์
                                            15 ต.ค.63 18 ต.ค.63
                                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                             22 ต.ค.63 25 ต.ค.63
                                             รถบัส
                                             7,900 บาท
                                             ว่าง ที่
                                             จองทัวร์
                                             22 ต.ค.63 25 ต.ค.63
                                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                              29 ต.ค.63 01 พ.ย.63
                                              รถบัส
                                              7,500 บาท
                                              ว่าง ที่
                                              จองทัวร์
                                              29 ต.ค.63 01 พ.ย.63
                                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                               05 พ.ย.63 08 พ.ย.63
                                               รถบัส
                                               7,500 บาท
                                               ว่าง ที่
                                               จองทัวร์
                                               05 พ.ย.63 08 พ.ย.63
                                               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                12 พ.ย.63 15 พ.ย.63
                                                รถบัส
                                                7,500 บาท
                                                ว่าง ที่
                                                จองทัวร์
                                                12 พ.ย.63 15 พ.ย.63
                                                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                 19 พ.ย.63 22 พ.ย.63
                                                 รถบัส
                                                 7,500 บาท
                                                 ว่าง ที่
                                                 จองทัวร์
                                                 19 พ.ย.63 22 พ.ย.63
                                                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                  26 พ.ย.63 29 พ.ย.63
                                                  รถบัส
                                                  7,500 บาท
                                                  ว่าง ที่
                                                  จองทัวร์
                                                  26 พ.ย.63 29 พ.ย.63
                                                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                   04 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
                                                   รถบัส
                                                   7,900 บาท
                                                   ว่าง ที่
                                                   จองทัวร์
                                                   04 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
                                                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                    10 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
                                                    รถบัส
                                                    7,500 บาท
                                                    ว่าง ที่
                                                    จองทัวร์
                                                    10 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
                                                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                     17 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
                                                     รถบัส
                                                     7,500 บาท
                                                     ว่าง ที่
                                                     จองทัวร์
                                                     17 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
                                                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                      24 ธ.ค.63 27 ธ.ค.63
                                                      รถบัส
                                                      7,500 บาท
                                                      ว่าง ที่
                                                      จองทัวร์
                                                      24 ธ.ค.63 27 ธ.ค.63
                                                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                       30 ธ.ค.63 02 ม.ค.63
                                                       รถบัส
                                                       7,900 บาท
                                                       ว่าง ที่
                                                       จองทัวร์
                                                       30 ธ.ค.63 02 ม.ค.63
                                                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                        30 ธ.ค.63 02 ม.ค.63
                                                        รถบัส
                                                        7,900 บาท
                                                        ว่าง ที่
                                                        จองทัวร์
                                                        30 ธ.ค.63 02 ม.ค.63
                                                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                         Tags ที่เกี่ยวข้อง
                                                         โปรแกรมทัวร์อื่นที่แนะนำ
                                                         • 041
                                                         • รถตู้
                                                         • ก.ค.63-ม.ค.63
                                                         • 2 วัน 1 คืน
                                                         • 489 ครั้ง
                                                         เริ่มต้น 6,900 บาท
                                                         ชื่นชอบ