Holidays Playful


ทัวร์ในประเทศ กระบี่ น้ำตกร้อน สระมรกต ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย 4 เกาะทะเลแหวก 3 วัน 2 คืน

 • น้ำตกร้อน
 • สระมรกต
 • อนุรักษ์ช้างไทย
 • ทะเลแหวก
 • เกาะปอดะ
 • เกาะไก่
 • ถ้ำพระนาง

ทัวร์ในประเทศ กระบี่ น้ำตกร้อน สระมรกต ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย 4 เกาะทะเลแหวก 3 วัน 2 คืน

049
ทัวร์ในประเทศ กระบี่ น้ำตกร้อน สระมรกต ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย 4 เกาะทะเลแหวก 3 วัน 2 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
ก.ค.63 - ต.ค.63
การเดินทาง
3 วัน 2 คืน
สายการบิน
ไม่ทราบสายการบิน
จำนวนผู้เข้าชม
75 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
2,990 บาท
แผนการเดินทาง
สนามบินกระบี่ – น้ำตกร้อน – สระมรกต – อนุรักษ์ช้างไทย

xx.xx : รับท่าน ณ สนามบินกระบี่ ออกเดินทาง มุ่งหน้า ไปรับประทานอาหารเช้า (อิสระอาหารเช้า) ติ่มซำ มีให้เลือกมากมาย

10.00 : เดินทางสู่ น้ำตกร้อน UNSEEN IN THAILAND อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกระบี่ ตัวน้ำตกตั้งอยู่ใน อ.คลองท่อม เมื่อเราเดินทางไปถึง ก็จะต้อง เดินเท้าเข้าไปอีก ประมาณ 400 เมตร ก็จะถึงตัวน้ำตก ผ่านเส้นทางศึกษาธรรมชาติระหว่างทางอาจพบ กับหินรูปหน้า หน้าตาประหลาดใต้น้ำอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีบ่อกักเก็บน้ำร้อนก่อน ทางเข้าน้ำตก นักท่องเที่ยว มักลงไปแช่น้ำ เพื่อรักษาสุขภาพ และความสบายตัว มีอุณหภูมิ ประมาณ 40-50 องศา (เพื่อให้ ได้ผลที่ดีที่สุดกับสุขภาพ ควรแช่ประมาณ 15 นาที)

13.00 : รับประทานอาหารกลางวัน (อิสระอาหารกลางวัน) นั่งท่ามกลางบรรยากาศ เย็นสบาย

14.00 : มุ่งหน้าสู่ สระมรกต เดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขานอจู้จี้ ป่าดิบชื้นที่ราบต่ำผืนสุดท้ายของประเทศไทย

15.00: แวะชม ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย โรงพยาบาลช้างสาขาภาคใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ให้อาหารช้าง

16.30 : นำท่าน เช็คอิน เข้าสู่โรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย (อิสระอาหารเย็น มีรถบริการ)

ทะเลแหวก – เกาะปอดะ – เกาะไก่ – ถ้ำพระนาง

07.00 : รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1) ณ โรงแรมที่พัก

09.00 : ออกเดินทางไปท่าเทียบเรือหาดนพรัตน์ธารา ลงเรือ เรือหางยาว ท่องทะเลกระบี่ แวะชมหาดถ้ำพระนาง , อ่าวไร่เลย์ ชมหน้าผาที่ใช้ในการปีนผาระดับโลก สักการะศาลพระนาง เล่นน้ำ เกาะไก่ ชมปะการัง หลากสี ปลาการ์ตูน และ ปลานานาชนิด ถ่ายรูป เกาะไก่ ชมทะเลแหวก Unseen in Thailand เชื่อมระหว่าง เกาะทับ และ เกาะหม้อ

12.00 : รับประทานอาหารกลางวันแบบกล่อง บนเกาะปอดะ (มื้อที่ 2) จากนั้นพักผ่อนหรือเล่นน้ำดูฝูงปลาสวยงามหลากสีสัน ให้ท่านอิ่มใจกับทะเลกระบี่

15.00 ; ออกเดินทางสู่ท่าเทียบเรือหาดนพรัตน์ ธารา

15.30 : ถึงท่าเรือหาดนพรัตน์ ธารา นำท่านกลับโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
(อิสระอาหารเย็น เดินเลือกทานอาหารซีฟู้ดใกล้โรงแรมที่พัก)

สนามบินกระบี่

07.00 : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 3) อิสระพักผ่อน หรือเลือกซื้อทัวร์เพิ่ม

xx.xx : เช็คเอ้าท์ แวะช้อปปิ้งซื้อของฝากของที่ระลึก

xx.xx : ออกเดินทางสู่สนามบินกระบี่ โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 • รถตู้ตามโปรแกรม ไพรเวท
 • ค่าที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2 – 3 ท่าน)
 • อาหาร 3 มื้อตามรายการ
 • ค่าทัวร์ 4 เกาะทะเลแหวก เรือหางยาว ไพรเวท
 • มัคคุเทศก์ชำนาญงาน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยาน ฯ
 • ประกันภัยนักท่องเที่ยวแบบกลุ่ม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ช่วงเดินทาง
เดินทางทุกวัน ( 1ก.ค.63 - 31ต.ค.63 )
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
2,990 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
เดินทางทุกวัน ( 1ก.ค.63 - 31ต.ค.63 )
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

เดินทางทุกวัน ( 1ก.ค.63 - 31ต.ค.63 )
รถตู้
2,990 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
เดินทางทุกวัน ( 1ก.ค.63 - 31ต.ค.63 )
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์อื่นที่แนะนำ
 • 020
 • รถโค้ช
 • ก.ค.63
 • 3 วัน 2 คืน
 • 107 ครั้ง
เริ่มต้น 4,399 บาท
 • HK005
 • HONGKONG AIRLINES
 • ก.ค.63 - ธ.ค.63
 • 4 วัน 2 คืน
 • 106 ครั้ง
เริ่มต้น 7,888 บาท