Holidays Playful


ทัวร์ในประเทศ ตรัง สตูล หลีเป๊ะ เป๊ะ เป๊ะ เป๊ะ 4 วัน 2 คืน

มัลดีฟส์เมืองไทย   สวรรค์อันดามัน   วิวหลักล้าน   จ่ายหลักพัน

ตรัง – ท่าเรือปากบารา จ.สตูล – นั่ง PRIVATE SPEED BOAT – ดำน้ำเกาะอาดัง – เกาะหลีเป๊ะ

นั่ง SPEED BOAT สู่ท่าเรือปากบารา สตูล – ตรัง – อำเภอกันตัง – วนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตัง – สถานีรถไฟกันตัง – พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี – ยางพาราต้นแรกของประเทศไทย – KANTANG STREET ART – เมืองตรัง

 

ทัวร์ในประเทศ ตรัง สตูล หลีเป๊ะ เป๊ะ เป๊ะ เป๊ะ 4 วัน 2 คืน

062
ทัวร์ในประเทศ ตรัง สตูล หลีเป๊ะ เป๊ะ เป๊ะ เป๊ะ 4 วัน 2 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
ต.ค.63
การเดินทาง
4 วัน 2 คืน
สายการบิน
รถบัส
จำนวนผู้เข้าชม
71 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
6,499 บาท
แผนการเดินทาง
จุดนัดพบ ณ BIG C ลาดพร้าว

18.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ณ BIG C ลาดพร้าว มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระก่อนการเดินทาง

19.00 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดตรัง โดยรถโค้ชปรับอากาศ

ตรัง – ท่าเรือปากบารา จ.สตูล – นั่ง PRIVATE SPEED BOAT – ดำน้ำเกาะอาดัง – เกาะหลีเป๊ะ

เดินทางถึง จังหวัดตรัง ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ตรัง จังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทย ตรังหรือเมืองทับเที่ยงเป็นจังหวัดท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของภาคใต้ จังหวัดตรังในอดีตเคยเป็นเมืองท่าค้าขายกับต่างประเทศ เป็นศูนย์กลางการคมนาคมไปสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรังเป็นจังหวัดแรกที่มีต้นยางพารามาปลูก

เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบติ่มซำ

08.00 น. เดินทางสู่ ท่าเรือปากบารา อำเภอละงู จ.สตูล

10.00 น. ถึง ท่าเรือปากบารา จ.สตูล รอลงเรือสู่ เกาะหลีเป๊ะ

11.30 น. ลงเรือ PRIVATE SPEED BOAT สู่ เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล เกาะหลีเป๊ะ หรือ เกาะลีเป๊ะ เป็นเกาะกลางทะเลอยู่ในเขตจังหวัดสตูล อยู่ทางตอนใต้ของเกาะอาดัง ห่างจากแผ่นดินของจังหวัดสตูล 85 กิโลเมตร เขตอำนาจการควบคุมของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตาในจังหวัดสตูล เป็นชายหาดบนเกาะที่อุดมไปด้วยท้องทะเลที่สดใสสะอาด

บริการอาหารกลางวัน แบบกล่อง

ดำน้ำชมปะการัง ใกล้ชิดปลาทะเล ทะเลใสบริสุทธิ์ ตามอัธยาศัย จนถึงเวลาอันสมควร

นำท่านเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ

ถึงท่าเทียบเรือของที่พัก

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

นั่ง SPEED BOAT สู่ท่าเรือปากบารา สตูล – ตรัง – อำเภอกันตัง – วนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตัง – สถานีรถไฟกันตัง – พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี – ยางพาราต้นแรกของประเทศไทย – KANTANG STREET ART – เมืองตรัง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.30 น. ลงเรือ SPEED BOAT สู่ ท่าเรือปากบารา

11.00 น. ถึง ท่าเรือปากบารา นำท่านเดินทางสู่ จ.ตรัง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ กันตัง (Kantang) เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดตรัง ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำตรัง ห่างจากตัวเมืองตรังเพียง 24 กิโลเมตร

นำท่านเข้าสู่ วนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตัง (Kantang Hot Spring Forest Park) จ.ตรัง บ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติอยู่ในท้องที่บ้านควนแคง หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาหวาง ป่าควนแคง และป่าน้ำราบ มีเนื้อที่ประมาณ 500 ไร่

แวะถ่ายรูป สถานีรถไฟกันตัง (Kantang Railway Station) เป็นสถานีปลายทางของทางรถไฟสายชุมทางทุ่งสง–กันตัง ตั้งอยู่ที่ถนนหน้าค่าย ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จ.ตรัง กันตังเป็นสถานีรถไฟชั้น 3 ใช้สัญญาณแบบหลักเขตสถานี ตัวย่อของสถานีคือ กต.

นำท่านแวะชม พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (Ratsada Museum Kantang) เดิมเป็นจวนเจ้าเมืองหรือบ้านพักของพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) ซึ่งเป็นอดีตผู้ว่าราชการเมืองตรัง เป็นภายในบ้านจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ของพระยารัษฎาฯ เหมือนเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ อาทิ หุ่นจำลองพระยารัษฎาฯ ในท่านั่งเสมือนยังคงมีชีวิต

แวะชม ยางพาราต้นแรกของประเทศไทย (1St Para Rubber In Trang) ตั้งอยู่ริมถนนที่ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) เป็นผู้เหมือนหนึ่ง “บิดาแห่งยาง” เป็นผู้ที่ได้นำต้นยางพารามาปลูกที่อำเภอกันตัง เป็นครั้งแรก

แวะถ่ายภาพชิคๆที่ Kantang Street Art 2019 ภาพศิลป์ ภายใต้แนวคิด “วิถีกันตัง Colourful” บนถนนสายต่างๆ เทศบาลเมืองกันตัง ได้ร่วมกับกลุ่ม YEC ตรัง จัดการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง KantangStreetArt2019 จำนวน 12 จุด โดยมีศิลปินจิตอาสามาสร้างสรรค์งานศิลป์จนได้ภาพอันสวยงามและหลากหลาย อาทิ ลิงยักษ์ กวางน้อย มังกร ฉลาม ปลาหมึก นกนางแอ่น ลูกยางพารา ป๊อปอาย สาวสวย รถตุ๊กตุ๊ก

ตรัง – ศาลเจ้าท่ามก๋งเยี่ย – ช้อปปิ้งของฝาก – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

นำคณะเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวตรัง ศาลเจ้าท่ามก๋งเยี่ย (Tham Kong Yia Shrine) ตั้งอยู่บนถนนเพลินพิทักษ์ เป็นศาลเจ้าที่คนส่วนมากนิยมมากราบไหว้ขอพร ศาลเจ้าท่ามกงเยี่ย ชาวบ้านเรียกว่า โรงพระท่ามกงเยี่ย นับเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวตรัง นับตั้งแต่แรกเกิดจากครรภ์มารดาเมื่ออายุครบเดือนบิดามารดาจะพามาไหว้เพื่อขอให้พระท่ามกงเยี่ยรับไว้เป็นบุตร

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยรถโค้ชปรับอากาศ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11.30 ชม.) ให้ท่านได้พักผ่อนบนรถ ชมวิวสองข้างทาง

23.30 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ BIG C ลาดพร้าว


เงื่อนไข
 • ค่ารถบัสปรับอากาศไป-กลับ และนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 – 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 500  บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน
 • กรณีเด็กที่มีอายุ 0 – 2 ปี(Infant) ชำระค่าทัวร์ 50 % จากราคาทัวร์ของผู้ใหญ่ แต่ไม่เก็บค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ช่วงเดินทาง
09 ต.ค.63 12 ต.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
6,969 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
09 ต.ค.63 12 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
22 ต.ค.63 25 ต.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
6,499 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
22 ต.ค.63 25 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

09 ต.ค.63 12 ต.ค.63
รถบัส
6,969 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
09 ต.ค.63 12 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

22 ต.ค.63 25 ต.ค.63
รถบัส
6,499 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
22 ต.ค.63 25 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์อื่นที่แนะนำ
 • 056
 • รถบัส
 • ก.ค.63-ธ.ค.63
 • 3 วัน 1 คืน
 • 111 ครั้ง
เริ่มต้น 3,199 บาท