Holidays Playful


ทัวร์ในประเทศ ทัวร์คำชะโนด วัดผาตากเสื้อ สังคม วัดป่าภูก้อน 3 วัน 1 คืน

อุดรธานี – คำชะโนด – วัดโพธิ์ชัย – ศาลาแก้วกู่ – วัดผาตากเสื้อ – อำเภอสังคม(หนองคาย)

ทะเลหมอกภูห้วยอิสัน – วัดป่าภูก้อน

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์คำชะโนด วัดผาตากเสื้อ สังคม วัดป่าภูก้อน 3 วัน 1 คืน

Share on social networks
ทัวร์ในประเทศ ทัวร์คำชะโนด วัดผาตากเสื้อ สังคม วัดป่าภูก้อน 3 วัน 1 คืน
รหัสทัวร์
039
ช่วงเวลาเดินทาง
มิ.ย.63-ม.ค.63
การเดินทาง
3 วัน -1 คืน
สายการบิน
รถบัส
จำนวนผู้เข้าชม
168 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
5,500 บาท
แผนการเดินทาง
กรุงเทพฯ - อุดรธานี

19.30 น. จุดนัดพบ: Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7

20.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น

อุดรธานี - คำชะโนด - วัดโพธิ์ชัย - ศาลาแก้วกู่ - วัดผาตากเสื้อ - อำเภอสังคม(หนองคาย)

05.00 น. เดินทางถึง จ. อุดรธานี ให้ท่านได้ล้างหน้าล้างตาในตอนเช้า รับประทานอาหารเช้า

นำท่านเดินทางไปยัง วัดศิริสุทโธ หรือ วัดป่าคำชะโนด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี อีกหนึ่งตำนานความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคที่คนไทยหลายคนยังสงสัยซึ่งคนในพื้นที่เชื่อว่าเป็นดินแดนของพญานาคป่าศักดิ์สิทธิ์ลี้ลับอาถรรพ์เกาะลอยน้ำกับเรื่องราวความเชื่อที่ว่าเกาะคำชะโนดไม่เคยจมน้ำเพราะมีพญานาคคอยปกปักรักษาสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองหนองคาย

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน

นำท่านเดินทางไปสักการะหลวงพ่อพระใสพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหนองคายที่วัดโพธิ์ชัย

นำท่านชมศาลาแก้วกู่หรือที่รู้จักกันในนามวัดแขก นำชมรูปปั้นทางศาสนาซึ่งเกิดจากแรงบันดาลใจ ของหลวงปู่บุญเหลือสุรีรัตน์

จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งณ ตลาดท่าเสด็จ

นำท่านเดินทางสู่ อ.สังคม นำท่านเดินทางไปยัง วัดผาตากเสื้อ เพื่อมาชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เกล็ดพญานาคริมโขงก่อนถึงวัดเพียงเล็กน้อยจะมีจุดชมวิวสามารถเห็นริ้วลายของดินที่คล้ายกับเกล็ด พญานาคในยามน้ำลดได้

16.30 น. นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ สังคมริเวอร์วิวรีสอร์ท

18.30 น. รับประทานอาหารเย็น

ทะเลหมอกภูห้วยอิสัน - วัดป่าภูก้อน - กรุงเทพฯ

05.30 น. คณะพร้อมกันหน้ารีสอร์ท เตรียมออกเดินทางไปชม ทะเลหมอกภูห้วยอิสัน เช้านี้เราจะต้องเปลี่ยนรถ เป็นรถอีแต๊ก (ได้สัมผัสวิถีชีวิตอีกแบบ) เพื่อขึ้นไปยังจุดชมวิว ถือว่าเป็น จุดชมทะเลหมอก จุด Unseen ที่ สวยงามอีกจุดหนึ่งของจังหวัดหนองคาย

07.30 น. บริการอาหารเช้า

นำท่านเดินทางสู่ วัดป่าภูก้อน ให้ท่านได้สักการะบูชา พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี และ ถ่ายรูปกับวัดที่สวยติดอันดับต้นๆ ของเมืองไทยตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางสู่ ตัวเมืองจังหวัดอุดรธานี

12.30 น. บริการอาหารกลางวัน

23.00 น. เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจสิ้นสุดการให้บริการ


เงื่อนไข
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9ที่นั่ง พร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก 1 คืน พักห้องละ2-3 ท่าน ( แอร์ + ทีวี + น้ำอุ่น)
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 5 มื้อ
 • ค่ามัคคุเทศก์ดูแล และนำเที่ยวตลอดเส้นทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

 

โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 

ช่วงเดินทาง
17 ก.ค.63 19 ก.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
5,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
17 ก.ค.63 19 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  24 ก.ค.63 26 ก.ค.63
  สายการบิน
  รถบัส
  จำนวน
  ราคา
  5,500 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  24 ก.ค.63 26 ก.ค.63
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   31 ก.ค.63 02 ส.ค.63
   สายการบิน
   รถบัส
   จำนวน
   ราคา
   5,500 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   31 ก.ค.63 02 ส.ค.63
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    07 ส.ค.63 09 ส.ค.63
    สายการบิน
    รถบัส
    จำนวน
    ราคา
    5,500 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    07 ส.ค.63 09 ส.ค.63
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     14 ส.ค.63 16 ส.ค.63
     สายการบิน
     รถบัส
     จำนวน
     ราคา
     5,500 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     14 ส.ค.63 16 ส.ค.63
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      21 ส.ค.63 23 ส.ค.63
      สายการบิน
      รถบัส
      จำนวน
      ราคา
      5,500 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      21 ส.ค.63 23 ส.ค.63
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       28 ส.ค.63 30 ส.ค.63
       สายการบิน
       รถบัส
       จำนวน
       ราคา
       5,500 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       28 ส.ค.63 30 ส.ค.63
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        04 ก.ย.63 06 ก.ย.63
        สายการบิน
        รถบัส
        จำนวน
        ราคา
        5,500 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        04 ก.ย.63 06 ก.ย.63
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         11 ก.ย.63 13 ก.ย.63
         สายการบิน
         รถบัส
         จำนวน
         ราคา
         5,500 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         11 ก.ย.63 13 ก.ย.63
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          18 ก.ย.63 20 ก.ย.63
          สายการบิน
          รถบัส
          จำนวน
          ราคา
          5,500 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          18 ก.ย.63 20 ก.ย.63
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           25 ก.ย.63 27 ก.ย.63
           สายการบิน
           รถบัส
           จำนวน
           ราคา
           5,500 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           25 ก.ย.63 27 ก.ย.63
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            02 ต.ค.63 04 ต.ค.63
            สายการบิน
            รถบัส
            จำนวน
            ราคา
            5,500 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            02 ต.ค.63 04 ต.ค.63
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             09 ต.ค.63 11ต.ค.63
             สายการบิน
             รถบัส
             จำนวน
             ราคา
             5,500 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             09 ต.ค.63 11ต.ค.63
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              16 ต.ค.63 18 ต.ค.63
              สายการบิน
              รถบัส
              จำนวน
              ราคา
              5,500 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              16 ต.ค.63 18 ต.ค.63
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               23 ต.ค.63 25 ต.ค.63
               สายการบิน
               รถบัส
               จำนวน
               ราคา
               5,900 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               23 ต.ค.63 25 ต.ค.63
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                30 ต.ค.63 01 พ.ย.63
                สายการบิน
                รถบัส
                จำนวน
                ราคา
                5,500 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                30 ต.ค.63 01 พ.ย.63
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 06 พ.ย.63 08 พ.ย.63
                 สายการบิน
                 รถบัส
                 จำนวน
                 ราคา
                 5,500 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 06 พ.ย.63 08 พ.ย.63
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  ช่วงเดินทาง
                  13 พ.ย.63 15 พ.ย.63
                  สายการบิน
                  รถบัส
                  จำนวน
                  ราคา
                  5,500 บาท
                  จอง
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  13 พ.ย.63 15 พ.ย.63
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   ช่วงเดินทาง
                   20 พ.ย.63 22 พ.ย.63
                   สายการบิน
                   รถบัส
                   จำนวน
                   ราคา
                   5,500 บาท
                   จอง
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   20 พ.ย.63 22 พ.ย.63
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    ช่วงเดินทาง
                    27 พ.ย.63 29 พ.ย.63
                    สายการบิน
                    รถบัส
                    จำนวน
                    ราคา
                    5,500 บาท
                    จอง
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    27 พ.ย.63 29 พ.ย.63
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     ช่วงเดินทาง
                     04 ธ.ค.63 06 ธ.ค.63
                     สายการบิน
                     รถบัส
                     จำนวน
                     ราคา
                     5,900 บาท
                     จอง
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     04 ธ.ค.63 06 ธ.ค.63
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      ช่วงเดินทาง
                      11 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
                      สายการบิน
                      รถบัส
                      จำนวน
                      ราคา
                      5,500 บาท
                      จอง
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      11 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       ช่วงเดินทาง
                       18 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
                       สายการบิน
                       รถบัส
                       จำนวน
                       ราคา
                       5,500 บาท
                       จอง
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       18 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        ช่วงเดินทาง
                        25 ธ.ค.63 27 ธ.ค.63
                        สายการบิน
                        รถบัส
                        จำนวน
                        ราคา
                        5,500 บาท
                        จอง
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        25 ธ.ค.63 27 ธ.ค.63
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         ช่วงเดินทาง
                         01 ม.ค.64 03 ม.ค.63
                         สายการบิน
                         รถบัส
                         จำนวน
                         ราคา
                         5,900 บาท
                         จอง
                         ว่าง ที่
                         จองทัวร์
                         01 ม.ค.64 03 ม.ค.63
                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                          ช่วงเดินทาง
                          08 ม.ค.63 10 ม.ค.63
                          สายการบิน
                          รถบัส
                          จำนวน
                          ราคา
                          5,500 บาท
                          จอง
                          ว่าง ที่
                          จองทัวร์
                          08 ม.ค.63 10 ม.ค.63
                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                           ช่วงเดินทาง
                           15 ม.ค.63 17 ม.ค.63
                           สายการบิน
                           รถบัส
                           จำนวน
                           ราคา
                           5,500 บาท
                           จอง
                           ว่าง ที่
                           จองทัวร์
                           15 ม.ค.63 17 ม.ค.63
                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                            ช่วงเดินทาง
                            22 ม.ค.63 24 ม.ค.63
                            สายการบิน
                            รถบัส
                            จำนวน
                            ราคา
                            5,500 บาท
                            จอง
                            ว่าง ที่
                            จองทัวร์
                            22 ม.ค.63 24 ม.ค.63
                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                             ช่วงเดินทาง
                             29 ม.ค.63 31 ม.ค.63
                             สายการบิน
                             รถบัส
                             จำนวน
                             ราคา
                             5,500ต บาท
                             จอง
                             ว่าง ที่
                             จองทัวร์
                             29 ม.ค.63 31 ม.ค.63
                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                              17 ก.ค.63 19 ก.ค.63
                              รถบัส
                              5,500 บาท
                              ว่าง ที่
                              จองทัวร์
                              17 ก.ค.63 19 ก.ค.63
                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                               24 ก.ค.63 26 ก.ค.63
                               รถบัส
                               5,500 บาท
                               ว่าง ที่
                               จองทัวร์
                               24 ก.ค.63 26 ก.ค.63
                               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                31 ก.ค.63 02 ส.ค.63
                                รถบัส
                                5,500 บาท
                                ว่าง ที่
                                จองทัวร์
                                31 ก.ค.63 02 ส.ค.63
                                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                 07 ส.ค.63 09 ส.ค.63
                                 รถบัส
                                 5,500 บาท
                                 ว่าง ที่
                                 จองทัวร์
                                 07 ส.ค.63 09 ส.ค.63
                                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                  14 ส.ค.63 16 ส.ค.63
                                  รถบัส
                                  5,500 บาท
                                  ว่าง ที่
                                  จองทัวร์
                                  14 ส.ค.63 16 ส.ค.63
                                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                   21 ส.ค.63 23 ส.ค.63
                                   รถบัส
                                   5,500 บาท
                                   ว่าง ที่
                                   จองทัวร์
                                   21 ส.ค.63 23 ส.ค.63
                                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                    28 ส.ค.63 30 ส.ค.63
                                    รถบัส
                                    5,500 บาท
                                    ว่าง ที่
                                    จองทัวร์
                                    28 ส.ค.63 30 ส.ค.63
                                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                     04 ก.ย.63 06 ก.ย.63
                                     รถบัส
                                     5,500 บาท
                                     ว่าง ที่
                                     จองทัวร์
                                     04 ก.ย.63 06 ก.ย.63
                                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                      11 ก.ย.63 13 ก.ย.63
                                      รถบัส
                                      5,500 บาท
                                      ว่าง ที่
                                      จองทัวร์
                                      11 ก.ย.63 13 ก.ย.63
                                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                       18 ก.ย.63 20 ก.ย.63
                                       รถบัส
                                       5,500 บาท
                                       ว่าง ที่
                                       จองทัวร์
                                       18 ก.ย.63 20 ก.ย.63
                                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                        25 ก.ย.63 27 ก.ย.63
                                        รถบัส
                                        5,500 บาท
                                        ว่าง ที่
                                        จองทัวร์
                                        25 ก.ย.63 27 ก.ย.63
                                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                         02 ต.ค.63 04 ต.ค.63
                                         รถบัส
                                         5,500 บาท
                                         ว่าง ที่
                                         จองทัวร์
                                         02 ต.ค.63 04 ต.ค.63
                                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                          09 ต.ค.63 11ต.ค.63
                                          รถบัส
                                          5,500 บาท
                                          ว่าง ที่
                                          จองทัวร์
                                          09 ต.ค.63 11ต.ค.63
                                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                           16 ต.ค.63 18 ต.ค.63
                                           รถบัส
                                           5,500 บาท
                                           ว่าง ที่
                                           จองทัวร์
                                           16 ต.ค.63 18 ต.ค.63
                                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                            23 ต.ค.63 25 ต.ค.63
                                            รถบัส
                                            5,900 บาท
                                            ว่าง ที่
                                            จองทัวร์
                                            23 ต.ค.63 25 ต.ค.63
                                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                             30 ต.ค.63 01 พ.ย.63
                                             รถบัส
                                             5,500 บาท
                                             ว่าง ที่
                                             จองทัวร์
                                             30 ต.ค.63 01 พ.ย.63
                                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                              06 พ.ย.63 08 พ.ย.63
                                              รถบัส
                                              5,500 บาท
                                              ว่าง ที่
                                              จองทัวร์
                                              06 พ.ย.63 08 พ.ย.63
                                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                               13 พ.ย.63 15 พ.ย.63
                                               รถบัส
                                               5,500 บาท
                                               ว่าง ที่
                                               จองทัวร์
                                               13 พ.ย.63 15 พ.ย.63
                                               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                20 พ.ย.63 22 พ.ย.63
                                                รถบัส
                                                5,500 บาท
                                                ว่าง ที่
                                                จองทัวร์
                                                20 พ.ย.63 22 พ.ย.63
                                                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                 27 พ.ย.63 29 พ.ย.63
                                                 รถบัส
                                                 5,500 บาท
                                                 ว่าง ที่
                                                 จองทัวร์
                                                 27 พ.ย.63 29 พ.ย.63
                                                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                  04 ธ.ค.63 06 ธ.ค.63
                                                  รถบัส
                                                  5,900 บาท
                                                  ว่าง ที่
                                                  จองทัวร์
                                                  04 ธ.ค.63 06 ธ.ค.63
                                                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                   11 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
                                                   รถบัส
                                                   5,500 บาท
                                                   ว่าง ที่
                                                   จองทัวร์
                                                   11 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
                                                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                    18 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
                                                    รถบัส
                                                    5,500 บาท
                                                    ว่าง ที่
                                                    จองทัวร์
                                                    18 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
                                                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                     25 ธ.ค.63 27 ธ.ค.63
                                                     รถบัส
                                                     5,500 บาท
                                                     ว่าง ที่
                                                     จองทัวร์
                                                     25 ธ.ค.63 27 ธ.ค.63
                                                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                      01 ม.ค.64 03 ม.ค.63
                                                      รถบัส
                                                      5,900 บาท
                                                      ว่าง ที่
                                                      จองทัวร์
                                                      01 ม.ค.64 03 ม.ค.63
                                                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                       08 ม.ค.63 10 ม.ค.63
                                                       รถบัส
                                                       5,500 บาท
                                                       ว่าง ที่
                                                       จองทัวร์
                                                       08 ม.ค.63 10 ม.ค.63
                                                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                        15 ม.ค.63 17 ม.ค.63
                                                        รถบัส
                                                        5,500 บาท
                                                        ว่าง ที่
                                                        จองทัวร์
                                                        15 ม.ค.63 17 ม.ค.63
                                                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                         22 ม.ค.63 24 ม.ค.63
                                                         รถบัส
                                                         5,500 บาท
                                                         ว่าง ที่
                                                         จองทัวร์
                                                         22 ม.ค.63 24 ม.ค.63
                                                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                          29 ม.ค.63 31 ม.ค.63
                                                          รถบัส
                                                          5,500ต บาท
                                                          ว่าง ที่
                                                          จองทัวร์
                                                          29 ม.ค.63 31 ม.ค.63
                                                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                           Tags ที่เกี่ยวข้อง
                                                           โปรแกรมทัวร์อื่นที่แนะนำ
                                                           • 077
                                                           • รถบัส
                                                           • ต.ค.63 - ธ.ค.63
                                                           • 5 วัน 2 คืน
                                                           • 111 ครั้ง
                                                           เริ่มต้น 5,999 บาท
                                                           ชื่นชอบ