Holidays Playful


ทัวร์ในประเทศ ทัวร์เชียงใหม่ เชียงดาว ดอยอ่างขาง 3 วัน 2 คืน

วัดพระธาตุดอยคำ – อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย – วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร – อำเภอเชียงดาว – วัดถ้ำเชียงดาว
ดอยอ่างขาง – จุดชมดอกนางพญาเสือโคร่ง – จุดชมวิวม่อนสน – ไร่ชา 2000 – เมืองเชียงใหม่ – วัน นิมมาน
ถ่ายรูปประตูท่าแพ – ชม คาเฟ่ – หมู่บ้านแม่กำปอง – ร้านของฝากวนัสนันท์

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์เชียงใหม่ เชียงดาว ดอยอ่างขาง 3 วัน 2 คืน

Share on social networks
ทัวร์ในประเทศ ทัวร์เชียงใหม่ เชียงดาว ดอยอ่างขาง 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์
097
ช่วงเวลาเดินทาง
ธ.ค.63 - ก.พ.64
การเดินทาง
3 วัน 2 คืน
สายการบิน
VETJECT AIR (VZ)
จำนวนผู้เข้าชม
58 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
7,999 บาท
แผนการเดินทาง
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเชียงใหม่ – จังหวัดเชียงใหม่ – วัดพระธาตุดอยคำ – อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย – วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร – อำเภอเชียงดาว – วัดถ้ำเชียงดาว

05.30 : พร้อมกันที่สนามบิน สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 สายการบิน ไทยเวียดเจ็ทแอร์ (VZ) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

07.30 : นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเที่ยวบินที่ VZ114 (ไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง และไม่รวมน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง กรณีต้องการซื้อน้ำหนัก 15 กิโลกรัม ราคา 380 บาท/เที่ยว)

08.50 : เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคำ เป็นวัดสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตั้งอยู่บริเวณดอยคำ ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ นำท่านเดินทางสู่ อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นนักบุญแห่งล้านนาไทย และปูชนียบุคคลที่ชาวเชียงใหม่เคารพศรัทธา มาจนถึงปัจจุบัน นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1927 ในสมัยพญากือนา กษัตริย์องค์ที่ 6 แห่งอาณาจักรล้านนา ราชวงศ์มังราย

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน นำท่านเข้าสู่ อ. เชียงดาว เข้าชม วัดถ้ำเชียงดาว เป็นถ้ำที่น่าสนใจถ้ำหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในเขต อำเภอเชียงดาว ตั้งอยู่เชิงเขาของดอยหลวงเชียงดาว ภายใน แต่ละถ้ำ มีความงามจากการเสกสรรปั้นแต่งของธรรมชาติ ชวนให้ตื่นตาตื่นใจกับปรากฏการณ์ของหินงอกหินย้อย ที่ก่อให้ เกิด รูปร่างต่างๆเป็นถ้ำขนาดใหญ่

เย็น : บริการอาหารค่ำ

ดอยอ่างขาง – จุดชมดอกนางพญาเสือโคร่ง – จุดชมวิวม่อนสน – ไร่ชา 2000 – เมืองเชียงใหม่ – วัน นิมมาน

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ออกเดินทางสู่ ดอยอ่างขาง มีลักษณะเป็นแอ่งที่ราบในหุบเขา ทำให้มีลักษณะดูเหมือนท้องกะทะหรืออ่างนั่นเอง จุดไฮไลท์ของการมาเที่ยวดอยอ่างขาง คือการเข้าชมดอกไม้เมืองหนาวในโครงการหลวง นำท่านเช็คอิน จุดชมวิวม่อนสน ตั้งอยู่บนดอยอ่างขาง ในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก มีอากาศหนาวเย็นในยามเช้าแทบจะทั้งปี ตรงจุดนี้สามารถนอนเต็นท์พักแรมรอปะทะกับทะเลหมอกกันได้เลย พาท่านเยือน ไร่สตรอว์เบอร์รีบ้านนอแล ไร่สตรอว์เบอร์รี่ที่ปลูกตามไหล่ขั้นเป็นขั้นบันไดลดหลั่นกันลงมาได้พบกับแสงแดดอุ่นพาดผ่านสายหมอกในยามเช้าที่คลอเคลียตามไหล่เขาซึ่งเป็นฉากหลัง นำท่านเดินทางเข้าสู่ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ที่เป็นไฮไลท์หลักของการมาเที่ยวดอยอ่างขาง คือ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ซึ่งเป็นโครงการหลวงแห่งแรกที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงมีพระราชดำริจัดตั้งขึ้นโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อซื้อที่ดินและไร่ในบริเวณดอยอ่างขางส่วนหนึ่ง จากนั้นจึงโปรดเกล้าฯ ตั้งโครงการหลวงขึ้น เพื่อใช้เป็น สถานีวิจัยและทดลองปลูกพืชเมืองหนาวชนิดต่างๆ นำท่านเดินทางสู่ ไร่ชา 2000 หุบเขาเล็กๆ แต่มีความสวยงามเป็นอย่างมาก

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางสู่ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ (ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชม.) วัน นิมมาน (One Nimman) ตั้งอยู่ในย่านนิมมานเหมินท์ ย่านที่ชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวรู้จักในฐานะแหล่งช้อปปิ้งสินค้าไลฟ์สไตล์และงานออกแบบ แหล่งรวมคาเฟ่และร้านอาหารดีไซน์เก๋ๆ

เย็น : อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

ถ่ายรูปประตูท่าแพ – ชม คาเฟ่ – หมู่บ้านแม่กำปอง – ร้านของฝากวนัสนันท์ – สนามบินเชียงใหม่ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเช็คอินแลนด์มาร์ค ที่ไม่ว่าใครจะมาเชียงใหม่ก็ต้องมาเช็คอินพร้อมกับถ่ายรูป โพสท่าชิคๆที่ ถ่ายรูปประตูท่าแพ นำท่านเช็คอินคาเฟ่สวยๆ ชมคาเฟ่ หลังจากถ่ายรูปมาเหนื่อยๆร้อนๆ ให้ท่านได้พักจิ๊บกาแฟ เครื่องดื่ม ขนมเค้กพร้อมกับสัมผัสอากาศเย็นสบายภายในคาเฟ่

เที่ยง : อิสระอาหารเที่ยง เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านแม่กำปอง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยแก้ว กิ่งอำเภอแม่ออน มีพื้นที่หมู่บ้านทั้งหมดประมาณ 6.22 ตารางกิโลเมตร ระยะทางห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ 50 กิโลเมตร ด้วยสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ดอนและระดับความสูงถึง 1,300 เมตรจากระดับน้ำทะเล ทำให้ที่นี่มีอากาศเย็นและชื้นตลอดทั้งปี เป็นอีกหมู่บ้านที่ให้บรรยากาศสโลว์ไลฟ์ นำท่านซื้อของฝากเชียงใหม่ ร้านวนัสนันท์ เป็นร้านของฝากพื้นเมืองของเชียงใหม่ ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่ สนามบินเชียงใหม่

22.15 : นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ เที่ยวบินที่ VZ119

23.35  : เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ … พร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 • น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง Carry on 7 กิโลกรัม
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ
 • ค่ารถบัสปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2-3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่พัก 3 ท่าน เป็นการนอนเตียงเสริม 1 ท่าน) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างไกด์นำเที่ยวคอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 • ค่าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 15 กิโลกรัม 380 บาท/เที่ยว
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 300 บาท

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ เป็นจำนวน 3,000 บาทต่อท่าน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน เพื่อสำรองที่นั่ง
 2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
 3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน หรือหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง ** ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน **
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 29วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 – 14วัน ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 5. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
ช่วงเดินทาง
11 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
สายการบิน
VETJECT AIR (VZ)
จำนวน
ราคา
8,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
11 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  14 ธ.ค.63 16 ธ.ค.63
  สายการบิน
  VETJECT AIR (VZ)
  จำนวน
  ราคา
  7,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  14 ธ.ค.63 16 ธ.ค.63
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   17 ธ.ค.63 19 ธ.ค.63
   สายการบิน
   VETJECT AIR (VZ)
   จำนวน
   ราคา
   8,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   17 ธ.ค.63 19 ธ.ค.63
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    18 ธค.63 20 ธ.ค.63
    สายการบิน
    VETJECT AIR (VZ)
    จำนวน
    ราคา
    8,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    18 ธค.63 20 ธ.ค.63
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     20 ธค.63 22 ธ.ค.63
     สายการบิน
     VETJECT AIR (VZ)
     จำนวน
     ราคา
     8,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     20 ธค.63 22 ธ.ค.63
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      24 ธ.ค.63 26 ธค.63
      สายการบิน
      VETJECT AIR (VZ)
      จำนวน
      ราคา
      8,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      24 ธ.ค.63 26 ธค.63
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       25 ธ.ค.63 27 ธ.ค.63
       สายการบิน
       VETJECT AIR (VZ)
       จำนวน
       ราคา
       9,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       25 ธ.ค.63 27 ธ.ค.63
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        26 ธ.ค.63 28 ธ.ค.63
        สายการบิน
        VETJECT AIR (VZ)
        จำนวน
        ราคา
        9,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        26 ธ.ค.63 28 ธ.ค.63
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         08 ม.ค.64 10 ม.ค.64
         สายการบิน
         VETJECT AIR (VZ)
         จำนวน
         ราคา
         8,999 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         08 ม.ค.64 10 ม.ค.64
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          15 ม.ค.64 17 ม.ค.64
          สายการบิน
          VETJECT AIR (VZ)
          จำนวน
          ราคา
          8,999 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          15 ม.ค.64 17 ม.ค.64
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           22 ม.ค.64 24 ม.ค.64
           สายการบิน
           VETJECT AIR (VZ)
           จำนวน
           ราคา
           8,999 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           22 ม.ค.64 24 ม.ค.64
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            29 ม.ค.64 31 ม.ค.64
            สายการบิน
            VETJECT AIR (VZ)
            จำนวน
            ราคา
            8,999 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            29 ม.ค.64 31 ม.ค.64
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             05 ก.พ.64 07 ก.พ.64
             สายการบิน
             VETJECT AIR (VZ)
             จำนวน
             ราคา
             8,999 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             05 ก.พ.64 07 ก.พ.64
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              11 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
              VETJECT AIR (VZ)
              8,999 บาท
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              11 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               14 ธ.ค.63 16 ธ.ค.63
               VETJECT AIR (VZ)
               7,999 บาท
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               14 ธ.ค.63 16 ธ.ค.63
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                17 ธ.ค.63 19 ธ.ค.63
                VETJECT AIR (VZ)
                8,999 บาท
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                17 ธ.ค.63 19 ธ.ค.63
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 18 ธค.63 20 ธ.ค.63
                 VETJECT AIR (VZ)
                 8,999 บาท
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 18 ธค.63 20 ธ.ค.63
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  20 ธค.63 22 ธ.ค.63
                  VETJECT AIR (VZ)
                  8,999 บาท
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  20 ธค.63 22 ธ.ค.63
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   24 ธ.ค.63 26 ธค.63
                   VETJECT AIR (VZ)
                   8,999 บาท
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   24 ธ.ค.63 26 ธค.63
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    25 ธ.ค.63 27 ธ.ค.63
                    VETJECT AIR (VZ)
                    9,999 บาท
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    25 ธ.ค.63 27 ธ.ค.63
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     26 ธ.ค.63 28 ธ.ค.63
                     VETJECT AIR (VZ)
                     9,999 บาท
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     26 ธ.ค.63 28 ธ.ค.63
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      08 ม.ค.64 10 ม.ค.64
                      VETJECT AIR (VZ)
                      8,999 บาท
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      08 ม.ค.64 10 ม.ค.64
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       15 ม.ค.64 17 ม.ค.64
                       VETJECT AIR (VZ)
                       8,999 บาท
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       15 ม.ค.64 17 ม.ค.64
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        22 ม.ค.64 24 ม.ค.64
                        VETJECT AIR (VZ)
                        8,999 บาท
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        22 ม.ค.64 24 ม.ค.64
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         29 ม.ค.64 31 ม.ค.64
                         VETJECT AIR (VZ)
                         8,999 บาท
                         ว่าง ที่
                         จองทัวร์
                         29 ม.ค.64 31 ม.ค.64
                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                          05 ก.พ.64 07 ก.พ.64
                          VETJECT AIR (VZ)
                          8,999 บาท
                          ว่าง ที่
                          จองทัวร์
                          05 ก.พ.64 07 ก.พ.64
                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                           Tags ที่เกี่ยวข้อง
                           โปรแกรมทัวร์อื่นที่แนะนำ
                           • 099
                           • รถบัส
                           • ต.ค.63 - ธ.ค.63
                           • 3 วัน 1 คืน
                           • 48 ครั้ง
                           เริ่มต้น 2,999 บาท
                           • Package08
                           • ไม่ทราบสายการบิน
                           • ต.ค.63 - ต.ค.64
                           • 2 วัน 1 คืน
                           • 118 ครั้ง
                           เริ่มต้น 1,590 บาท
                           ชื่นชอบ