Holidays Playful


ทัวร์ในประเทศ ภูทับเบิก เขาค้อ ภูเรือ เชียงคาน 4 วัน 2 คืน

ภูทับเบิก – เขาค้อ – พระบรมธาตุกาญจนาภิเษก – แทนรัก ทะเลหมอก – พิโน ลาเต้ รีสอร์ท แอนด์ คาเฟ่ – พระธาตุผาซ่อนแก้ว – ไร่บีเอ็น

ชมทะเลหมอก ณ อุทยานแห่งชาติภูเรือ – วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง

วัดศรีคุณเมือง – วัดพระบาทภูควายเงิน – แก่งคุดคู้ – พาท่านล่องเรือเลียบฝั่ง

แม่น้ำโขงพร้อมชมพระอาทิตย์ตก – ช้อปปิ้งถนนคนเดินเชียงคาน

ทัวร์ในประเทศ ภูทับเบิก เขาค้อ ภูเรือ เชียงคาน 4 วัน 2 คืน

066
ทัวร์ในประเทศ ภูทับเบิก เขาค้อ ภูเรือ เชียงคาน 4 วัน 2 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
ส.ค.63-ธ.ค.63
การเดินทาง
4 วัน 2 คืน
สายการบิน
รถบัส
จำนวนผู้เข้าชม
86 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
5,790 บาท
แผนการเดินทาง
กรุงเทพฯ-ภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ์

20.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ปั๊มปตท. ดินแดง-วิภาวดี

21.00 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยรถตู้ VIP

ภูทับเบิก - เขาค้อ - พระบรมธาตุกาญจนาภิเษก - แทนรัก ทะเลหมอก - พิโน ลาเต้ รีสอร์ท แอนด์ คาเฟ่ – พระธาตุผาซ่อนแก้ว – ไร่บีเอ็น – ที่พักเขาค้อ

05.30 น. เดินทางถึง ภูทับเบิก เป็นชื่อของหมู่บ้านที่ชื่อ หมู่บ้านม้งทับเบิก โดยเป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า

09.00 น. จากนั้น นำท่านเดินทางไปยัง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ นำท่านแวะสักการะ พระบรมธาตุกาญจนาภิเษก เป็นเจดีย์ที่มีสถาปัตยกรรมผสมผสานทั้งแบบสุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร์ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปให้ประชาชนได้สักการะบูชา ยอดเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระอัฐธาตุของพระพุทธเจ้า

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง แทนรัก ทะเลหมอก หรือชื่อเป็นที่รู้จักกัน คือ บ้านสีส้ม ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยแห่งหนึ่งของเขาค้อ แทนรัก ทะเลหมอก (บ้านสีส้ม) เป็นสถานที่ที่ให้คุณได้สัมผัส บรรยากาศทุกอย่างทุกอารมณ์ ตลอดทั้งวันได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังมีอาหารไว้บริการ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน

จากนั้นนำท่านแวะร้านกาแฟ พิโน่ ลาเต้ รีสอร์ท แอนด์ คาเฟ่ จุดชมวิวที่งดงามและน่าประทับใจของเขาค้อ เพราะสามารถมองเห็นวัดผาซ่อนแก้วได้อย่างชัดเจน พร้อมมุมสำหรับถ่ายรูปอีกนับไม่ถ้วน อ

จากนั้นนำท่านสักการะเจดีย์ พระธาตุผาซ่อนแก้ว หรือ วัดพระธาตุผาแก้ว นี้ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาในหมู่บ้านทางแดง เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

บ่าย จากนั้นนำท่านแวะไปถ่ายรูป ไร่บีเอ็น ท่านจะได้พบกับทุ่งดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายพันธุ์
เช่น คาร์เนชั่น แกลดิโอลัส แอสเตอร์ เบิร์ดออฟ พาราไดซ์ ดาหลา ตระกูลเฮลิโกเนีย และ
ไฮไลท์เด็ด คือ “ทุ่งคอสมอส” ดอกเล็กใหญ่ ทั้งสีขาว เหลือง ชมพู ซึ่งจะทยอยกันบาน
สะพรั่งทั่วเนินเขากว่า 4 ไร่

เย็น รับประทานอาหารเย็น

ชมทะเลหมอก ณ อุทยานแห่งชาติภูเรือ – วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง วัดศรีคุณเมือง – วัดพระบาทภูควายเงิน – แก่งคุดคู้ – พาท่านล่องเรือเลียบฝั่งแม่น้ำโขงพร้อมชมพระอาทิตย์ตก - ช้อปปิ้งถนนคนเดินเชียงคาน

04.00 น. จากนั้นนำท่าน Check out ออกจากที่พัก

05.30 น. เดินทางถึง อุทยานแห่งชาติภูเรือ จ.เลย

นำท่านชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกยามเช้าบนจุดชมวิว “อุทยานแห่งชาติภูเรือ” จากนั้นนำท่านไปนมัสการพระพุทธรูปบนยอดภูเรือ

เช้า รับประทานอาหารเช้า

นำท่านเดินทางไป วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง โบสถ์ไม้สักท่ามกลางขุนเขา จ. เลย สำหรับวัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมืองมีความโดดเด่นในเรื่องของการออกแบบของตัวอาคารที่มีสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และงานประติมากรรมที่มีละเอียดเป็นอย่างมาก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย ถึงเชียงคาน นำท่านชม วัดศรีคุณเมือง เป็นวัดเก่าแก่ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองเชียงคานมาอย่างยาวนาน ภายในวัดมีพระประธานในพระอุโบสถวัดศรีคุณเมืองเป็นพระพุทธปฏิมาประทับขัดสมาธิราบนาคปรกอายุกว่า 300 ปี

15.00 น. นำท่านเดินทางไป วัดพระบาทภูควายเงิน เป็นวัดที่อยู่บนภูเขาสูงถือว่าเป็นโบราณสถานเก่าแก่ทางพระพุทธศาสนาอีกแห่งหนึ่ง

นำท่าน สักการะรอยพระพุทธบาท ที่ขนาดประมาณ 1.20 เมตร กว้าง 80 เซนติเมตร ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้วเป็นรอยพระพุทธบาทที่ ประชาชนให้ความเคารพนับถือ

จากนั้นเดินทางไป แก่งคุดคู้ ชมทัศนียภาพอันสวยงามของแก่งคุดคู้

จากนั้นแวะซื้อของฝากขึ้นชื่ออย่าง “มะพร้าวแก้ว” แสนอร่อย ที่ทำมาจากมะพร้าวกะทิเนื้อหนานุ่ม หรือมะพร้าวน้ำหอมรสละมุนเคี่ยวกับน้ำตาล สูตรเฉพาะ

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือเลียบฝั่งแม่น้ำโขง พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน ชมความงดงามของพระอาทิตย์ตกดิน

เย็น อิสระอาหารเย็น @ถนนคนเดินเชียงคาน เรียกว่าเป็นสีสันยามเย็นของเชียงคานเลยทีเดียว ถนนคนเดินทอดยาวทั้งสองข้างทาง มีอาหารขึ้นชื่อ อาทิ ข้าวเปียกเส้น ข้าวจี่ กุ้งฝอยย่าง เครื่องดื่ม

ตักบาตรข้าวเหนียว – ชมทะเลหมอกภูทอก – เดินเล่นตลาดเช้าเชียงคานจิบกาแฟ ณ Crystal Box Coffee - สวนหินผางาม

05.30 น. นำท่านเดินทางไปร่วม ตักบาตรข้าวเหนียว อันเป็นวัฒนธรรมที่เก่าแก่ของภาคอีสาน ทั้งอิ่มบุญ อิ่มบรรยากาศ และวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของคนเชียงคาน

จากนั้นนำท่านเดินทางไปชมทะเลหมอกที่ “ภูทอก” จุดชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นของเมืองเชียงคาน อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจ

จากนั้นนำท่าน Check out ออกจากที่พัก มุ่งหน้าสู่ อ.เมืองเลย จากนั้นนำท่านไป ร้านกาแฟ Crystal Box Coffee ร้านกาแฟที่ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้เขียวๆ มีบ่อน้ำเล็กด้านนอก ทำให้ผ่อนคลาย ด้านในเป็นห้องแอร์ สามารถสั่งขนมหวานและเครื่องดื่ม

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

นำท่านชม สวนหินผางาม ความงามแปลกตาแห่งเมืองเลย มหัศจรรย์ธรรมชาติสรรค์สร้างจนได้รับฉายาว่า “คุนหมิงเมืองไทย” ท่านจะได้พบกับอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับยังกรุงเทพฯ

00.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
  • ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง มีคนขับ 1 คน ไกด์ 1 คนในการดูแลคณะ
  • ค่าที่พัก1 คืน สำหรับ2-3 ท่าน / ห้อง
  • ค่าอาหาร ( 6 มื้อ ) ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
  • ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ สำหรับชาวไทย
  • ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ1,000,000 บาท
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
  • ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง
  • ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
  • ค่าUpgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็คเกจ
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
ช่วงเดินทาง
14 ส.ค.63 17 ส.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
5,790 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
14 ส.ค.63 17 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
21 ส.ค.63 24 ส.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
5,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
21 ส.ค.63 24 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
28 ส.ค.63 31 ส.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
5,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
28 ส.ค.63 31 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
04 ก.ย.63 07 ก.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
5,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
04 ก.ย.63 07 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
11 ก.ย.63 14 ก.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
5,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
11 ก.ย.63 14 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
18 ก.ย.63 21 ก.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
5,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
18 ก.ย.63 21 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
25 ก.ย.63 28 ก.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
5,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
25 ก.ย.63 28 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
02 ต.ค.63 05 ต.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
6,200 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
02 ต.ค.63 05 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
09 ต.ค.63 12 ต.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
6,200 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
09 ต.ค.63 12 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
16 ต.ค.63 19 ต.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
6,200 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
16 ต.ค.63 19 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
23 ต.ค.63 26 ต.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
6,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
23 ต.ค.63 26 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
30 ต.ค.63 02 พ.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
6,200 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
30 ต.ค.63 02 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
06 พ.ย.63 09 พ.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
6,200 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
06 พ.ย.63 09 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
13 พ.ย.63 16 พ.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
6,200 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
13 พ.ย.63 16 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
20 พ.ย.63 23 พ.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
6,200 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
20 พ.ย.63 23 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
27 พ.ย.63 30 พ.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
6,200 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
27 พ.ย.63 30 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
04 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
6,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
04 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
11 ธ.ค.63 14 ธ.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
6,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
11 ธ.ค.63 14 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
18 ธ.ค.63 21 ธ.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
6,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
18 ธ.ค.63 21 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
25 ธ.ค.63 28 ธ.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
7,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
25 ธ.ค.63 28 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
30 ธ.ค.63 02 ม.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
8,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
30 ธ.ค.63 02 ม.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
31 ธ.ค.63 03 ม.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
8,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
31 ธ.ค.63 03 ม.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
01 ม.ค.63 04 ม.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
8,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
01 ม.ค.63 04 ม.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

14 ส.ค.63 17 ส.ค.63
รถบัส
5,790 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
14 ส.ค.63 17 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

21 ส.ค.63 24 ส.ค.63
รถบัส
5,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
21 ส.ค.63 24 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

28 ส.ค.63 31 ส.ค.63
รถบัส
5,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
28 ส.ค.63 31 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

04 ก.ย.63 07 ก.ย.63
รถบัส
5,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
04 ก.ย.63 07 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

11 ก.ย.63 14 ก.ย.63
รถบัส
5,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
11 ก.ย.63 14 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

18 ก.ย.63 21 ก.ย.63
รถบัส
5,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
18 ก.ย.63 21 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

25 ก.ย.63 28 ก.ย.63
รถบัส
5,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
25 ก.ย.63 28 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

02 ต.ค.63 05 ต.ค.63
รถบัส
6,200 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
02 ต.ค.63 05 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

09 ต.ค.63 12 ต.ค.63
รถบัส
6,200 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
09 ต.ค.63 12 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

16 ต.ค.63 19 ต.ค.63
รถบัส
6,200 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
16 ต.ค.63 19 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

23 ต.ค.63 26 ต.ค.63
รถบัส
6,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
23 ต.ค.63 26 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

30 ต.ค.63 02 พ.ย.63
รถบัส
6,200 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
30 ต.ค.63 02 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

06 พ.ย.63 09 พ.ย.63
รถบัส
6,200 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
06 พ.ย.63 09 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

13 พ.ย.63 16 พ.ย.63
รถบัส
6,200 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
13 พ.ย.63 16 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

20 พ.ย.63 23 พ.ย.63
รถบัส
6,200 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
20 พ.ย.63 23 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

27 พ.ย.63 30 พ.ย.63
รถบัส
6,200 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
27 พ.ย.63 30 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

04 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
รถบัส
6,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
04 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

11 ธ.ค.63 14 ธ.ค.63
รถบัส
6,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
11 ธ.ค.63 14 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

18 ธ.ค.63 21 ธ.ค.63
รถบัส
6,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
18 ธ.ค.63 21 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

25 ธ.ค.63 28 ธ.ค.63
รถบัส
7,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
25 ธ.ค.63 28 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

30 ธ.ค.63 02 ม.ค.63
รถบัส
8,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
30 ธ.ค.63 02 ม.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

31 ธ.ค.63 03 ม.ค.63
รถบัส
8,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
31 ธ.ค.63 03 ม.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

01 ม.ค.63 04 ม.ค.63
รถบัส
8,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
01 ม.ค.63 04 ม.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์อื่นที่แนะนำ