Holidays Playful


ทัวร์ในประเทศ ภูเก็ต กระบี่ เกาะพีพี อ่าวมาหยา ปิเละลากูน เกาะไข่ 3 วัน 2 คืน

ชิโนโปรตุกีส ย่านเมืองเก่าภูเก็ต – วัดฉลอง – พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคีรี – จุดชมวิวกังหันลม – ชมพระอาทิตย์ตก ณ แหลมพรหมเทพ
ท่าเรือ Asia Marina – เกาะพีพี – ผ่านชมอ่าวมาหยา – อ่าวโล๊ะชามะ – อ่าวปิเละ – ถ้ำไวกิ้ง – อ่าวต้นไทร – เกาะพีพีดอน – อ่าวลิง – เกาะไข่นอก – ท่าเรือ Asia Marina

ทัวร์ในประเทศ ภูเก็ต กระบี่ เกาะพีพี อ่าวมาหยา ปิเละลากูน เกาะไข่ 3 วัน 2 คืน

Share on social networks
ทัวร์ในประเทศ ภูเก็ต กระบี่ เกาะพีพี อ่าวมาหยา ปิเละลากูน เกาะไข่ 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์
107
ช่วงเวลาเดินทาง
พ.ย.63 - ธ.ค.63
การเดินทาง
3 วัน 2 คืน
สายการบิน
VETJECT AIR (VZ)
จำนวนผู้เข้าชม
68 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
7,999 บาท
แผนการเดินทาง
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินภูเก็ต - ชิโนโปรตุกีส ย่านเมืองเก่าภูเก็ต - วัดฉลอง - พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคีรี - จุดชมวิวกังหันลม - ชมพระอาทิตย์ตก ณ แหลมพรหมเทพ

04.00 : พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน

06.15 : บินลัดฟ้าสู่ สนามบินภูเก็ต โดยสายการบิน THAI VIETJET เที่ยวบินที่ VZ300

07.45 : เดินทางถึง สนามบินภูเก็ต หลังจากรับกระเป๋าเดินทางเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถตู้วีไอพี

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนูติ่มซำ นำท่านเดินทางสู่ ชิโนโปรตุกีส ย่านเมืองเก่าภูเก็ต อีกหนึ่งจุดไฉไลท์ซึ่งย่านนี้ตึกอาคารต่างๆนั้นเป็นแนวสถาปัตยกรรมเก่าแก่สไตล์ชิโนโปรตุกีสในย่านเมืองเก่าของจังหวัดภูเก็ต จากนั้นนำทุกท่านเดินทางไปยัง วัดฉลอง หรือชื่อเรียกเป็นทางการ “วัดไชยธาราม” เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่มีชื่อเสียงของภูเก็ต

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางไปนมัสการ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคีรี เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปแบบร่วมสมัย นำท่านเดินทางไปยัง จุดชมวิวกังหันลม เป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่ได้รับความนิยมอีกหนึ่งแห่ง ตั้งอยู่ระหว่างหาดในหานและแหลมพรหมเทพ จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง แหลมพรหมเทพ หนึ่งจุดไฮไลท์สำหรับชมอาทิตย์ตกก่อนใครที่สวยที่สุดในเมืองไทย

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ท่าเรือ Asia Marina - เกาะพีพี - ผ่านชมอ่าวมาหยา - อ่าวโล๊ะชามะ - อ่าวปิเละ - ถ้ำไวกิ้ง - อ่าวต้นไทร - เกาะพีพีดอน - อ่าวลิง - เกาะไข่นอก - ท่าเรือ Asia Marina

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

07.15-07.30 : รถรับที่โรงแรมที่พัก (เวลาขึ้นอยู่กับที่ตั้งของโรงแรม)

08.30  : ถึง ท่าเรือ Asia Marina บริการชาและกาแฟ

09.15 : เรือออกจากท่าเรือ Asia Marina มุ่งหน้าสู่ เกาะพีพี หนึ่งในเกาะที่สวยที่สุดในโลก เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติ หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี เดิมชาวทะเลเรียก หมู่เกาะนี้ว่า “ปูเลาปิอาปิ” ซึ่งได้ ชื่อว่าเป็นอาณาจักรแห่งบุปผาใต้สมุทรนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวหมู่เกาะนี้ส่วนใหญ่มาเพื่อดำน้ำดูปะการัง ดอกไม้้ทะเลและปลา หลากสีสันที่สวยงาม

10.15 : เดินทงถึงเกาะพีพี ชมสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Beach 

10.30 : เดินทางต่อไปยัง อ่าวโล๊ะชามะ เพื่อชมความงามของอ่าว

11.00 : เดินทางสู่ อ่าวปิเละ จั๊มพ์จากเรือและเล่นน้ำอย่างสนุกสนาน หลังจากนั้นมุ่งหน้าสู่ถ้ำไวกิ้ง ซึ่งเป็นสถานที่เลี้ยงนกนางแอ่น

11.45 : ดำน้ำตื้น และชมความสวยงามของปลาหลากสี และปะการังที่ อ่าวต้นไทร

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ เกาะพีพีดอน

14.00 : ออกเดินทางจากเกาะพีพีดอนไปยัง อ่าวลิง ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

14.30 : หลังจากนั้นออกเดินต่อไปยังเกาะไข่นอก เพื่อพักผ่อนเล่นน้ำเพลิดเพลินกับฝูงปลามากมาย และพักผ่อนตามอัธยาศัย

16.00 : ออกจากเกาะไข่นอก เดินทางสู่ เกาะภูเก็ต

16.30 : ถึง ท่าเรือ Asia Marina                      

** หมายเหตุ : ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับโปรแกรม ในกรณีที่ไม่สามารถออกเรือไปยังเกาะพีพี อันเนื่องมาจากสภาพอากาศในวันนั้นๆ หรือนโยบายจากทางอุทยาน และบริษัทเรือ **

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

ร้านพรทิพย์ - วัดพระผุด - Ma Doo Bua Café - สนามบินภูเก็ต - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  นำท่านแวะซื้อของฝาก ร้านพรทิพย์ ถือว่าเป็นร้านขายของฝากที่มีชื่อเสียงของจังหวัดภูเก็ต อาทิเช่น น้ำพริกกุ้งเสียบขนมเต้าส้อ มะม่วงหิมพานต์ ผลิตภัณฑ์หมูแผ่น หมูหยอง เป็นต้น จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ วัดพระผุด หรือวัดพระทอง เป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงวัดหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต หลังจากนั้นนำทุกท่านสัมผัสการวิวสระบัวแสนสวยและมาทานบัววิคตอเรียที่แรกและที่เดียวในภูเก็ต Ma Doo Bua Café ที่เหมาะแก่การหนีความวุ่นวายให้เราได้มารื่นรมย์ไปกับบรรยากาศของสระบัว และลิ้มรสชาติของเมืองภูเก็ตผ่านอาหารและเครื่องดื่มสไตล์พื้นเมืองฟิวชั่ว นำทุกท่านอิสระเก็บภาพความประทับใจ หรือเลือกซื้อเครื่องดื่มและเบเกอรี่ได้ตามอัธยาศัย พร้อมอิสระอาหารกลางวัน

18.30 : บินลัดฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน THAI VIETJET เที่ยวบินที่ VZ309

20.00 : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่ารถตู้ VIP นำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงห้องพัก
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์ และทีมงานคอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 300 บาท/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระค่าตั๋วเครื่องบิน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน เพื่อสำรองที่นั่ง **ทั้งนี้ระยะเวลาในการชำระค่าตั๋วเครื่องบินขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสายการบินเป็นผู้กำหนด**
 2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
 3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน ของค่าทัวร์ที่ชำระแล้ว และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ ** ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน **
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 29 วันคืนเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 – 14 วันไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด**

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 5. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
ช่วงเดินทาง
05 พ.ย.63 07 พ.ย.63
สายการบิน
VETJECT AIR (VZ)
จำนวน
ราคา
7,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
05 พ.ย.63 07 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  06 พ.ย.63 08 พ.ย.63
  สายการบิน
  VETJECT AIR (VZ)
  จำนวน
  ราคา
  9,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  06 พ.ย.63 08 พ.ย.63
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   07 พ.ย.63 09 พ.ย.63
   สายการบิน
   VETJECT AIR (VZ)
   จำนวน
   ราคา
   9,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   07 พ.ย.63 09 พ.ย.63
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    12 พ.ย.63 14 พ.ย.63
    สายการบิน
    VETJECT AIR (VZ)
    จำนวน
    ราคา
    7,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    12 พ.ย.63 14 พ.ย.63
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     13 พ.ย.63 15 พ.ย.63
     สายการบิน
     VETJECT AIR (VZ)
     จำนวน
     ราคา
     9,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     13 พ.ย.63 15 พ.ย.63
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      14 พ.ย.63 16 พ.ย.63
      สายการบิน
      VETJECT AIR (VZ)
      จำนวน
      ราคา
      9,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      14 พ.ย.63 16 พ.ย.63
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       18 พ.ย.63 20 พ.ย.63
       สายการบิน
       VETJECT AIR (VZ)
       จำนวน
       ราคา
       7,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       18 พ.ย.63 20 พ.ย.63
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        19 พ.ย.63 21 พ.ย.63
        สายการบิน
        VETJECT AIR (VZ)
        จำนวน
        ราคา
        9,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        19 พ.ย.63 21 พ.ย.63
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         21 พ.ย.63 23 พ.ย.63
         สายการบิน
         VETJECT AIR (VZ)
         จำนวน
         ราคา
         9,999 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         21 พ.ย.63 23 พ.ย.63
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          22 พ.ย.63 24 พ.ย.63
          สายการบิน
          VETJECT AIR (VZ)
          จำนวน
          ราคา
          8,999 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          22 พ.ย.63 24 พ.ย.63
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           26 พ.ย.63 28 พ.ย.63
           สายการบิน
           VETJECT AIR (VZ)
           จำนวน
           ราคา
           8,999 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           26 พ.ย.63 28 พ.ย.63
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            27 พ.ย.63 29 พ.ย.63
            สายการบิน
            VETJECT AIR (VZ)
            จำนวน
            ราคา
            9,999 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            27 พ.ย.63 29 พ.ย.63
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             28 พ.ย.63 30 พ.ย.63
             สายการบิน
             VETJECT AIR (VZ)
             จำนวน
             ราคา
             9,999 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             28 พ.ย.63 30 พ.ย.63
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              03 ธ.ค.63 05 ธ.ค.63
              สายการบิน
              VETJECT AIR (VZ)
              จำนวน
              ราคา
              8,999 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              03 ธ.ค.63 05 ธ.ค.63
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               08 ธ.ค.63 10 ธ.ค.63
               สายการบิน
               VETJECT AIR (VZ)
               จำนวน
               ราคา
               8,999 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               08 ธ.ค.63 10 ธ.ค.63
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                09 ธ.ค.63 11 ธ.ค.63
                สายการบิน
                VETJECT AIR (VZ)
                จำนวน
                ราคา
                8,999 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                09 ธ.ค.63 11 ธ.ค.63
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 17 ธ.ค.63 19 ธ.ค.63
                 สายการบิน
                 VETJECT AIR (VZ)
                 จำนวน
                 ราคา
                 8,999 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 17 ธ.ค.63 19 ธ.ค.63
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  ช่วงเดินทาง
                  18 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
                  สายการบิน
                  VETJECT AIR (VZ)
                  จำนวน
                  ราคา
                  9,999 บาท
                  จอง
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  18 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   05 พ.ย.63 07 พ.ย.63
                   VETJECT AIR (VZ)
                   7,999 บาท
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   05 พ.ย.63 07 พ.ย.63
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    06 พ.ย.63 08 พ.ย.63
                    VETJECT AIR (VZ)
                    9,999 บาท
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    06 พ.ย.63 08 พ.ย.63
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     07 พ.ย.63 09 พ.ย.63
                     VETJECT AIR (VZ)
                     9,999 บาท
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     07 พ.ย.63 09 พ.ย.63
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      12 พ.ย.63 14 พ.ย.63
                      VETJECT AIR (VZ)
                      7,999 บาท
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      12 พ.ย.63 14 พ.ย.63
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       13 พ.ย.63 15 พ.ย.63
                       VETJECT AIR (VZ)
                       9,999 บาท
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       13 พ.ย.63 15 พ.ย.63
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        14 พ.ย.63 16 พ.ย.63
                        VETJECT AIR (VZ)
                        9,999 บาท
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        14 พ.ย.63 16 พ.ย.63
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         18 พ.ย.63 20 พ.ย.63
                         VETJECT AIR (VZ)
                         7,999 บาท
                         ว่าง ที่
                         จองทัวร์
                         18 พ.ย.63 20 พ.ย.63
                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                          19 พ.ย.63 21 พ.ย.63
                          VETJECT AIR (VZ)
                          9,999 บาท
                          ว่าง ที่
                          จองทัวร์
                          19 พ.ย.63 21 พ.ย.63
                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                           21 พ.ย.63 23 พ.ย.63
                           VETJECT AIR (VZ)
                           9,999 บาท
                           ว่าง ที่
                           จองทัวร์
                           21 พ.ย.63 23 พ.ย.63
                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                            22 พ.ย.63 24 พ.ย.63
                            VETJECT AIR (VZ)
                            8,999 บาท
                            ว่าง ที่
                            จองทัวร์
                            22 พ.ย.63 24 พ.ย.63
                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                             26 พ.ย.63 28 พ.ย.63
                             VETJECT AIR (VZ)
                             8,999 บาท
                             ว่าง ที่
                             จองทัวร์
                             26 พ.ย.63 28 พ.ย.63
                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                              27 พ.ย.63 29 พ.ย.63
                              VETJECT AIR (VZ)
                              9,999 บาท
                              ว่าง ที่
                              จองทัวร์
                              27 พ.ย.63 29 พ.ย.63
                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                               28 พ.ย.63 30 พ.ย.63
                               VETJECT AIR (VZ)
                               9,999 บาท
                               ว่าง ที่
                               จองทัวร์
                               28 พ.ย.63 30 พ.ย.63
                               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                03 ธ.ค.63 05 ธ.ค.63
                                VETJECT AIR (VZ)
                                8,999 บาท
                                ว่าง ที่
                                จองทัวร์
                                03 ธ.ค.63 05 ธ.ค.63
                                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                 08 ธ.ค.63 10 ธ.ค.63
                                 VETJECT AIR (VZ)
                                 8,999 บาท
                                 ว่าง ที่
                                 จองทัวร์
                                 08 ธ.ค.63 10 ธ.ค.63
                                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                  09 ธ.ค.63 11 ธ.ค.63
                                  VETJECT AIR (VZ)
                                  8,999 บาท
                                  ว่าง ที่
                                  จองทัวร์
                                  09 ธ.ค.63 11 ธ.ค.63
                                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                   17 ธ.ค.63 19 ธ.ค.63
                                   VETJECT AIR (VZ)
                                   8,999 บาท
                                   ว่าง ที่
                                   จองทัวร์
                                   17 ธ.ค.63 19 ธ.ค.63
                                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                    18 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
                                    VETJECT AIR (VZ)
                                    9,999 บาท
                                    ว่าง ที่
                                    จองทัวร์
                                    18 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
                                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                     Tags ที่เกี่ยวข้อง
                                     โปรแกรมทัวร์อื่นที่แนะนำ
                                     ชื่นชอบ