Holidays Playful


ทัวร์ในประเทศ ภูเก็ต พังงา ดำน้ำหมู่เกาะสิมิลัน 3 วัน 2 คืน

ชิโนโปรตุกีส ย่านเมืองเก่าภูเก็ต – วัดฉลอง – พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคีรี – จุดชมวิวกังหันลม – ชมพระอาทิตย์ตก ณ แหลมพรหมเทพ
เกาะเมียง – เกาะปายู – เกาะสิมิลัน – เกาะบางู – ท่าเรือทับละมุ – วัดพระผุด – Ma Doo Bua Café

ทัวร์ในประเทศ ภูเก็ต พังงา ดำน้ำหมู่เกาะสิมิลัน 3 วัน 2 คืน

Share on social networks
ทัวร์ในประเทศ ภูเก็ต พังงา ดำน้ำหมู่เกาะสิมิลัน 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์
109
ช่วงเวลาเดินทาง
พ.ย.63 - ธ.ค.63
การเดินทาง
3 วัน 2 คืน
สายการบิน
VETJECT AIR (VZ)
จำนวนผู้เข้าชม
42 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
7,999 บาท
แผนการเดินทาง
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินภูเก็ต - ชิโนโปรตุกีส ย่านเมืองเก่าภูเก็ต - วัดฉลอง - พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคีรี - จุดชมวิวกังหันลม - ชมพระอาทิตย์ตก ณ แหลมพรหมเทพ

04.00 : พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน

06.15 : บินลัดฟ้าสู่ สนามบินภูเก็ต โดยสายการบิน THAI VIETJET เที่ยวบินที่ VZ300

07.45 : เดินทางถึง สนามบินภูเก็ต หลังจากรับกระเป๋าเดินทางเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถตู้วีไอพี

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนูติ่มซำ นำท่านเดินทางสู่ ชิโนโปรตุกีส ย่านเมืองเก่าภูเก็ต อีกหนึ่งจุดไฉไลท์ซึ่งย่านนี้ตึกอาคารต่างๆนั้นเป็นแนวสถาปัตยกรรมเก่าแก่สไตล์ชิโนโปรตุกีสในย่านเมืองเก่าของจังหวัดภูเก็ต จากนั้นนำทุกท่านเดินทางไปยัง วัดฉลอง หรือชื่อเรียกเป็นทางการ “วัดไชยธาราม” เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่มีชื่อเสียงของภูเก็ต

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางไปนมัสการ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคีรี เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปแบบร่วม
นำท่านเดินทางไปยัง จุดชมวิวกังหันลม เป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่ได้รับความนิยมอีกหนึ่งแห่ง ตั้งอยู่ระหว่างหาดในหานและแหลมพรหมเทพ จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง แหลมพรหมเทพ หนึ่งจุดไฮไลท์สำหรับชมอาทิตย์ตกก่อนใครที่สวยที่สุดในเมืองไทยสมัย

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ท่าเรือทับละมุ - เกาะเมียง - เกาะปายู - เกาะสิมิลัน - เกาะบางู - ท่าเรือทับละมุ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

08.30 : ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ท่าเรือส่วนตัว ลงทะเบียนรับอุปกรณ์ดำน้ำ และรับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ จากนั้นไกด์มืออาชีพจะแนะนำโปรแกรมการท่องเที่ยว และความปลอดภัยขณะอยู่บนเรือ และดำน้ำ

09.00 : ออกเดินทามุ่งหน้าสู่ หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะที่ขึ้นชื่อเรื่องน้ำใส ทรายสวยละเอียด และมีสัญลักษณ์ท้องทะเลอย่างหินเรือใบ เป็นหมู่เกาะที่มีชื่อเสียงโด่งดังกระทั่งได้รับการยกย่องจากนิตยสารสกินไดวิ่งของอเมริกาว่า เป็นหมู่เกาะที่มีความสวยงามทั้งบนบกและใต้น้ำติดอันดับความงามเป็น 1 ใน 10 ของโลก คืออีกหนึ่งจุดหมายปลายทางในฝันของผู้ที่ชื่นชอบความงามแห่งท้องทะเล

10.30 : เดินทางถึง เกาะเมียง เป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของหมู่เกาะสิมิลัน เกาะนี้เป็นเหมือนศูนย์กลางของทั้ง 9 เกาะเนื่องจากตั้งอยู่ตรงกลางของเกาะบริวารอื่นๆ และเป็นที่ทำการของอุทยานแห่งชาติสิมิลันด้วย ซึ่งเรือจะจอดที่หาดเจ้าหญิง นำท่านพักผ่อนถ่ายรูป เล่นน้ำบริเวณชายหาดที่มีทรายขาวละเอียด

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร            

12.45  : ออกเดินทางจากเกาะเมียงมุ่งหน้าสู่จุดดำน้ำ เกาะปายู หรือเกาะหก สภาพบนเกาะเป็นภูเขาหิน มีหน้าผา และชายหาดทอดตัวอยู่ด้านตะวันออก เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวมักจะมาดำน้ำชมปะการังที่ได้รับความนิยมจุดหนึ่งสามารถพบเห็นปะการังแข็งและปะการังอ่อน รวมถึงกัลปังหาได้ทั่วไป นำท่านเพลินเพลินกับปลาใต้ท้องทะเลหลากสายพันธ์และปะการังอันสวยงาม

13.30  : เดินทางถึงอ่าวเกือก เกาะสิมิลัน ไกด์นำทุกท่านขึ้นสู่จุดชมวิวหินเรือใบ สัญลักษณ์ของหมู่เกาะสิมิลัน

14.30 : เดินทางออกจากเกาะสิมิลัน ถึงจุดดำน้ำ เกาะบางู หรือ เกาะเก้า เป็นเกาะเล็กๆ ที่มีโขดหินรูปลักษณะต่าง ๆ โดยเฉพาะที่จุดดำน้ำ กองหินคริสต์มาสพอยต์ เป็นกองหินใต้น้ำขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามสลับซับซ้อนกันเป็นบริเวณกว้าง จะมีแนวปะการัง และกัลปังหาที่สมบูรณ์ และยังเป็นที่อยู่ของปลาหลากชนิด เช่น ปลาไหลริบบิ้น ฉลามครีบเงิน ปลาเก๋า ปลาบู่ กั้งตั๊กแตน ในจุดนี้ท่านจะได้เพลิดเพลินกับปลาตัวใหญ่ และปะการังสวยงามมากมาย

15.30 : เดินทางกลับมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือทับละมุ

16.30 : เดินทางถึงท่าเรือ รับประทานอาหารว่าง และส่งทุกท่านกลับสู่ที่พัก

** หมายเหตุ : ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับโปรแกรม ในกรณีที่ไม่สามารถออกเรือไปยังหมู่เกาะสิมิลันได้ อันเนื่องมาจากสภาพอากาศในวันนั้นๆ หรือนโยบายจากทางอุทยาน และบริษัทเรือ **

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ร้านพรทิพย์ - วัดพระผุด - Ma Doo Bua Café - สนามบินภูเก็ต - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  นำท่านแวะซื้อของฝาก ร้านพรทิพย์ ถือว่าเป็นร้านขายของฝากที่มีชื่อเสียงของจังหวัดภูเก็ต อาทิเช่น น้ำพริกกุ้งเสียบขนมเต้าส้อ มะม่วงหิมพานต์ ผลิตภัณฑ์หมูแผ่น หมูหยอง เป็นต้น จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ วัดพระผุด หรือวัดพระทอง เป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงวัดหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต ที่มาของชื่อ “วัดพระผุด” มาจากที่วัดแห่งนี้มีพระพุทธรูปที่โผล่จากพื้นดินเพียงครึ่งองค์ หลังจากนั้นนำทุกท่านสัมผัสการวิวสระบัวแสนสวยและมาทานบัววิคตอเรียที่แรกและที่เดียวในภูเก็ต Ma Doo Bua Café ที่เหมาะแก่การหนีความวุ่นวายให้เราได้มารื่นรมย์ไปกับบรรยากาศของสระบัว และลิ้มรสชาติของเมืองภูเก็ตผ่านอาหารและเครื่องดื่มสไตล์พื้นเมืองฟิวชั่ว นำทุกท่านอิสระเก็บภาพความประทับใจ หรือเลือกซื้อเครื่องดื่มและเบเกอรี่ได้ตามอัธยาศัย พร้อมอิสระอาหารกลางวัน

18.30  : บินลัดฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน THAI VIETJET เที่ยวบินที่ VZ309

20.00 : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่ารถตู้ VIP นำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงห้องพัก
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์ และทีมงานคอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 300 บาท/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน ของค่าทัวร์ที่ชำระแล้ว และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ ** ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน **
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 29 วันคืนเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 – 14 วันไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด**
ช่วงเดินทาง
05 พ.ย.63 07 พ.ย.63
สายการบิน
VETJECT AIR (VZ)
จำนวน
ราคา
7,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
05 พ.ย.63 07 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  06 พ.ย.63 08 พ.ย.63
  สายการบิน
  VETJECT AIR (VZ)
  จำนวน
  ราคา
  8,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  06 พ.ย.63 08 พ.ย.63
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   07 พ.ย.63 09 พ.ย.63
   สายการบิน
   VETJECT AIR (VZ)
   จำนวน
   ราคา
   8,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   07 พ.ย.63 09 พ.ย.63
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    12 พ.ย.63 14 พ.ย.63
    สายการบิน
    VETJECT AIR (VZ)
    จำนวน
    ราคา
    7,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    12 พ.ย.63 14 พ.ย.63
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     13 พ.ย.63 15 พ.ย.63
     สายการบิน
     VETJECT AIR (VZ)
     จำนวน
     ราคา
     8,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     13 พ.ย.63 15 พ.ย.63
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      14 พ.ย.63 16 พ.ย.63
      สายการบิน
      VETJECT AIR (VZ)
      จำนวน
      ราคา
      8,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      14 พ.ย.63 16 พ.ย.63
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       18 พ.ย.63 20 พ.ย.63
       สายการบิน
       VETJECT AIR (VZ)
       จำนวน
       ราคา
       8,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       18 พ.ย.63 20 พ.ย.63
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        19 พ.ย.63 21 พ.ย.63
        สายการบิน
        VETJECT AIR (VZ)
        จำนวน
        ราคา
        8,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        19 พ.ย.63 21 พ.ย.63
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         21 พ.ย.63 23 พ.ย.63
         สายการบิน
         VETJECT AIR (VZ)
         จำนวน
         ราคา
         8,999 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         21 พ.ย.63 23 พ.ย.63
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          22 พ.ย.63 24 พ.ย.63
          สายการบิน
          VETJECT AIR (VZ)
          จำนวน
          ราคา
          8,999 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          22 พ.ย.63 24 พ.ย.63
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           26 พ.ย.63 28 พ.ย.63
           สายการบิน
           VETJECT AIR (VZ)
           จำนวน
           ราคา
           7,999 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           26 พ.ย.63 28 พ.ย.63
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            27 พ.ย.63 29 พ.ย.63
            สายการบิน
            VETJECT AIR (VZ)
            จำนวน
            ราคา
            8,999 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            27 พ.ย.63 29 พ.ย.63
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             28 พ.ย.63 30 พ.ย.63
             สายการบิน
             VETJECT AIR (VZ)
             จำนวน
             ราคา
             8,999 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             28 พ.ย.63 30 พ.ย.63
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              03 ธ.ค.63 05 ธ.ค.63
              สายการบิน
              VETJECT AIR (VZ)
              จำนวน
              ราคา
              8,999 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              03 ธ.ค.63 05 ธ.ค.63
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               08 ธ.ค.63 10 ธ.ค.63
               สายการบิน
               VETJECT AIR (VZ)
               จำนวน
               ราคา
               8,999 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               08 ธ.ค.63 10 ธ.ค.63
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                09 ธ.ค.63 11 ธ.ค.63
                สายการบิน
                VETJECT AIR (VZ)
                จำนวน
                ราคา
                8,999 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                09 ธ.ค.63 11 ธ.ค.63
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 17 ธ.ค.63 19 ธ.ค.63
                 สายการบิน
                 VETJECT AIR (VZ)
                 จำนวน
                 ราคา
                 7,999 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 17 ธ.ค.63 19 ธ.ค.63
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  ช่วงเดินทาง
                  18 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
                  สายการบิน
                  VETJECT AIR (VZ)
                  จำนวน
                  ราคา
                  8,999 บาท
                  จอง
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  18 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   05 พ.ย.63 07 พ.ย.63
                   VETJECT AIR (VZ)
                   7,999 บาท
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   05 พ.ย.63 07 พ.ย.63
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    06 พ.ย.63 08 พ.ย.63
                    VETJECT AIR (VZ)
                    8,999 บาท
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    06 พ.ย.63 08 พ.ย.63
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     07 พ.ย.63 09 พ.ย.63
                     VETJECT AIR (VZ)
                     8,999 บาท
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     07 พ.ย.63 09 พ.ย.63
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      12 พ.ย.63 14 พ.ย.63
                      VETJECT AIR (VZ)
                      7,999 บาท
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      12 พ.ย.63 14 พ.ย.63
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       13 พ.ย.63 15 พ.ย.63
                       VETJECT AIR (VZ)
                       8,999 บาท
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       13 พ.ย.63 15 พ.ย.63
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        14 พ.ย.63 16 พ.ย.63
                        VETJECT AIR (VZ)
                        8,999 บาท
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        14 พ.ย.63 16 พ.ย.63
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         18 พ.ย.63 20 พ.ย.63
                         VETJECT AIR (VZ)
                         8,999 บาท
                         ว่าง ที่
                         จองทัวร์
                         18 พ.ย.63 20 พ.ย.63
                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                          19 พ.ย.63 21 พ.ย.63
                          VETJECT AIR (VZ)
                          8,999 บาท
                          ว่าง ที่
                          จองทัวร์
                          19 พ.ย.63 21 พ.ย.63
                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                           21 พ.ย.63 23 พ.ย.63
                           VETJECT AIR (VZ)
                           8,999 บาท
                           ว่าง ที่
                           จองทัวร์
                           21 พ.ย.63 23 พ.ย.63
                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                            22 พ.ย.63 24 พ.ย.63
                            VETJECT AIR (VZ)
                            8,999 บาท
                            ว่าง ที่
                            จองทัวร์
                            22 พ.ย.63 24 พ.ย.63
                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                             26 พ.ย.63 28 พ.ย.63
                             VETJECT AIR (VZ)
                             7,999 บาท
                             ว่าง ที่
                             จองทัวร์
                             26 พ.ย.63 28 พ.ย.63
                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                              27 พ.ย.63 29 พ.ย.63
                              VETJECT AIR (VZ)
                              8,999 บาท
                              ว่าง ที่
                              จองทัวร์
                              27 พ.ย.63 29 พ.ย.63
                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                               28 พ.ย.63 30 พ.ย.63
                               VETJECT AIR (VZ)
                               8,999 บาท
                               ว่าง ที่
                               จองทัวร์
                               28 พ.ย.63 30 พ.ย.63
                               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                03 ธ.ค.63 05 ธ.ค.63
                                VETJECT AIR (VZ)
                                8,999 บาท
                                ว่าง ที่
                                จองทัวร์
                                03 ธ.ค.63 05 ธ.ค.63
                                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                 08 ธ.ค.63 10 ธ.ค.63
                                 VETJECT AIR (VZ)
                                 8,999 บาท
                                 ว่าง ที่
                                 จองทัวร์
                                 08 ธ.ค.63 10 ธ.ค.63
                                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                  09 ธ.ค.63 11 ธ.ค.63
                                  VETJECT AIR (VZ)
                                  8,999 บาท
                                  ว่าง ที่
                                  จองทัวร์
                                  09 ธ.ค.63 11 ธ.ค.63
                                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                   17 ธ.ค.63 19 ธ.ค.63
                                   VETJECT AIR (VZ)
                                   7,999 บาท
                                   ว่าง ที่
                                   จองทัวร์
                                   17 ธ.ค.63 19 ธ.ค.63
                                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                    18 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
                                    VETJECT AIR (VZ)
                                    8,999 บาท
                                    ว่าง ที่
                                    จองทัวร์
                                    18 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
                                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                     Tags ที่เกี่ยวข้อง
                                     โปรแกรมทัวร์อื่นที่แนะนำ
                                     • Package04
                                     • ไม่ทราบสายการบิน
                                     • ต.ค.63 - ต.ค.64
                                     • 2 วัน 1 คืน
                                     • 161 ครั้ง
                                     เริ่มต้น 2,290 บาท
                                     ชื่นชอบ