Holidays Playful


ทัวร์ในประเทศ มหัศจรรย์ เชียงใหม่ ดอยคำ แม่ริม ลำปาง 4 วัน 2 คืน

เชียงใหม่ • วัดพระธาตุดอยสุเทพ • วัดเจดีย์เจ็ดยอด •ร้านไอศกรีม iberry • วัดสวนดอก • วัดพระธาตุดอยคำ • รับประทานขันโตก พร้อมชมการแสดง     

ห้วยตึงเฒ่า • ม่อนแจ่ม Sky Walk • ร้าน Jungle De Cafe • วัดพระสิงห์ • วัดเจดีย์หลวง • ถนนคนเดินประตูท่าแพ  

ทัวร์ในประเทศ มหัศจรรย์ เชียงใหม่ ดอยคำ แม่ริม ลำปาง 4 วัน 2 คืน

Share on social networks
ทัวร์ในประเทศ มหัศจรรย์ เชียงใหม่ ดอยคำ แม่ริม ลำปาง 4 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์
046
ช่วงเวลาเดินทาง
ก.ค.63-ธ.ค.63
การเดินทาง
4 วัน 2 คืน
สายการบิน
รถตู้
จำนวนผู้เข้าชม
215 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
4999 บาท
แผนการเดินทาง
กรุงเทพฯ • เชียงใหม่

21.00 น. พร้อมกันที่ปั๊มน้ำมัน ปตท.ดินแดง-วิภาวดี โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

22.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่ • วัดพระธาตุดอยสุเทพ • วัดเจดีย์เจ็ดยอด •ร้านไอศกรีม iberry • วัดสวนดอก • วัดพระธาตุดอยคำ • รับประทานขันโตก พร้อมชมการแสดง

08.00 น. เดินทางถึงจังหวัดเชียงใหม่ เมืองที่อุดมไปด้วยวัฒนธรรมล้านนา ซึ่งถือว่าเชียงใหม่นั้นเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนา และยังเป็นศูนย์กลางในการสักการะหระธาตุประจำปีเกิดอีกด้วย

เปลี่ยนเป็นรถ 2 แถว แดง รถโดยสายเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพาท่านขึ้นสักการะ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร พระอารามหลวงที่สำคัญที่สุดหนึ่งของเชียงใหม่ โดยพระธาตุดอยสุเทพนั้นสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1927 ในสมัยพญากือนา กษัตริย์องค์ที่ 6 แห่งอาณาจักรล้านนา ราชวงศ์มังราย โดยสร้างตามศิลปะแบบล้านนา องค์เจดีย์เป็นทรงเชียงแสน ฐานสูงย่อมุม

เดินทางสู่ วัดเจดีย์เจ็ดยอด วัดที่มีความสำคัญต่อพระพุทธศานาในดินแดนสุวรรณภูมิเป็นอย่างมาก เนื่องจากว่าเป็นสถานที่ที่ทำการสังฆยานาพระไตรปิฎกเป็นครั้งแรกในภูมิภาค ซึ่งเกิดขึ้นในสมัยพระเจ้าติ โลกราช ตัวเจดีย์นั้นมีเอกลักษณ์คือเป็นเจดีย์ทั้งหมด 7 ยอด ใน 1 เจดีย์ และมีลักษณะคล้ายมหาเจดีย์ พุทธคยา ประเทศอินเดีย

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน

ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูป ณ ร้านไอศกรีม iberry ของ Standup comedy ชื่อดังอย่าง โน้ส อุดม แต้พานิช อีกหนึ่งแลนด์มาร์กที่ต้องไม่พลาดเมื่อมาเยือนเมืองเชียงใหม่

จากนั้นพาท่านสู่ วัดสวนดอก หนึ่งในวัดสำคัญของเชียงใหม่ เนื่องจากว่าเป็นสุสานหลวงของเจ้านายทางเหนือด้วยสร้างบนพื้นที่พระราชอุทยานเดิม ก่อนพระเจ้ากือนาจะทรงโปรดให้เป็นพระอารามหลวง

เดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคำ วัดซึ่งอยู่เคียงคู่เมืองเชียงใหม่มาร่วม 1,300 ปี ตามประวัติ ถูกสร้างในสมัยพระนางจามเทวีกษัตริย์แห่งหริภุญชัย โดยพระโอรสทั้ง 2 เป็นผู้สร้างในปี พ.ศ. 1230

เย็น พาท่านดื่มดำไปกับอาหาร และบรรยากาศแบบฉบับล้านนา ด้วยการรับประทาน “ขันโตก” ซึ่งเป็นลักษณะสำหรับอาหารภาคเหนือ มักประกอบไปด้วย แกงฮังแล น้ำพริกหนุ่ม ไก่ทอด และอีกมากมาย

ห้วยตึงเฒ่า • ม่อนแจ่ม Sky Walk • ร้าน Jungle De Cafe • วัดพระสิงห์ • วัดเจดีย์หลวง • ถนนคนเดินประตูท่าแพ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาท่านสู่ ห้วยตึงเฒ่า อำเภอแม่ริม แต่เดิมเป็นเฉพาะโครงการในพระราชดำริ ก่อนที่จะได้รับการพัฒนาต่อเนื่องจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องไม่พลาดในปัจจุบัน ความน่ารักของที่นี่คงหนีไม่พ้นคิงคิงยักษ์ที่ทำจากฟาง อยู่กลางทุ่งเขียวขจีโดยมีสะพานไม่ไผ่ทอดยาวตลอดทาง

จากนั้นพาท่านชมความงามของธรรมชาติ สายลม แสงแดด บนความสูงราว 1,350 เมตร ณ ม่อนแจ่ม จากดอยที่เสื่อมโทรมจากการทำเกษตรเลื่อนลอย เป็นเขาหัวโล้นเตียน จนได้รับการฟื้นฟูมในช่วงปี พ.ศ. 2527 ตามแนวพระราชดำริ จนกลายเป็น หนึ่งในดอยใกล้ตัวเมืองเชียงใหม่ที่มีความสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่ง พาท่านแวะถ่ายรูปที่ ม่อนแจ่ม Skywalk จุดชมวิวไฮไลท์ที่ต้องไม่พลาด

ให้ท่านได้นั่งชิลๆ ที่ร้าน Jungle De Cafe ร้านกาแฟที่โดดเด่นด้วยทั้งรสชาติ และวิวสุดอลังการ โดยที่ร้านมีมุมถ่ายรูปมากมาย โดยเฉพาะวิวริมน้ำตกสุดอลังการที่อยู่กลางร้าน ให้ท่านได้ถ่ายรูปพร้อมลิ้มรสเครื่องดื่มกันอย่างชิล ไม่ต้องรีบเร่ง

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน

เดินทางสู่ตัวเมืองเชียงใหม่ภายในกำแพงเมือง ศูนย์กลางของจังหวัดที่มีความทันสมัย เคล้ากับกลิ่นอายวัฒนธรรมล้านนาที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว พาท่านสักการะ พระพุทธสีหิงค์ ณ วัดพระสิงห์ พระอารามหลวงแห่งเดียวที่อยู่ในเขตกำแพงเมือง

พาท่านไปยังอีกหนึ่งวัดที่มีความสำคัญของเชียงใหม่ที่ วัดเจดีย์หลวง วัดเก่าแก่ของเชียงใหม่ ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต พระพุทธรูปองค์สำคัญที่สุดของประเทศ นอกจากนั้นยังมี เสาอินทขิล ซึ่งหรือเสาหลักเมือง เป็นดั่งศูนย์รวมใจของชาวเมือง

จากนั้นเดินทางสู่ถนนคนเดินที่โด่งดังที่สุดในเมืองเชียงใหม่ที่ ถนนคนเดินท่าแพ ตั้งอยู่บริเวณประตูทาแพ ทางทิศตะวันออกของตัวเมือง ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร จำหน่ายสินค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นเมือง ของทานเล่น ของที่ระลึก

เย็น บริการอาหารเย็น

เชียงใหม่ • ตลาดทุ่งเกวียน • พระธาตุลำปางหลวง • กรุงเทพฯ

เช้า บริการอาหารเช้า

ออกเดินทางสู่ จ.ลำปาง แวะ ตลาดทุ่งเกวียน แหล่งรวมสินค้าของฝากที่มีทั้งของกิน ของใช่ ไม่ว่าจะเป็นไส้อั่ว น้ำพริกหนุ่ม แคปหมู กาแฟ และอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย

ก่อนเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ แวะสักการะอีกหนึ่งพระธาตุดัง ณ วัดพระธาตุลำปางหลวง พระธาตุที่สำคัญที่สุดในจังหวัดลำปาง วัดตั้งอยู่บนเนินสูง มีการจัดวางผังวัดที่มีความสมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่ง โดยจำลองจักรวาลตามความเชื่อทางพระพุทธศาสนา และยังเป็นจุดสำคัญในประวัติศาสนาที่หนานทิพย์ช้าง วีรบุรุษของสำปางได้สังหารท้าวมหายศ และปลดแอกลำปางให้เป็นอิสระ

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน

21.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม


เงื่อนไข
 • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์และหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
ช่วงเดินทาง
24 ก.ค.63 27 ก.ค.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
4,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
24 ก.ค.63 27 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  31 ก.ค.63 03 ส.ค.63
  สายการบิน
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  4,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  31 ก.ค.63 03 ส.ค.63
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   07 ส.ค.63 10 ส.ค.63
   สายการบิน
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   4,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   07 ส.ค.63 10 ส.ค.63
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    12 ส.ค.63 15 ส.ค.63
    สายการบิน
    รถตู้
    จำนวน
    ราคา
    5,299 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    12 ส.ค.63 15 ส.ค.63
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     14 ส.ค.63 17 ส.ค.63
     สายการบิน
     รถตู้
     จำนวน
     ราคา
     4,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     14 ส.ค.63 17 ส.ค.63
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      21 ส.ค.63 24 ส.ค.63
      สายการบิน
      รถตู้
      จำนวน
      ราคา
      4,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      21 ส.ค.63 24 ส.ค.63
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       28 ส.ค.63 31 ส.ค.63
       สายการบิน
       รถตู้
       จำนวน
       ราคา
       4,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       28 ส.ค.63 31 ส.ค.63
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        04 ก.ย.63 07 ก.ย. 63
        สายการบิน
        รถตู้
        จำนวน
        ราคา
        4,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        04 ก.ย.63 07 ก.ย. 63
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         11 ก.ย. 63 14 ก.ย. 63
         สายการบิน
         รถตู้
         จำนวน
         ราคา
         4,999 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         11 ก.ย. 63 14 ก.ย. 63
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          18 ก.ย. 63 21 ก.ย. 63
          สายการบิน
          รถตู้
          จำนวน
          ราคา
          4,999 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          18 ก.ย. 63 21 ก.ย. 63
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           25 ก.ย. 63 28 ก.ย. 63
           สายการบิน
           รถตู้
           จำนวน
           ราคา
           4,999 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           25 ก.ย. 63 28 ก.ย. 63
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            02 ต.ค. 63 05 ต.ค. 63
            สายการบิน
            รถตู้
            จำนวน
            ราคา
            5,199 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            02 ต.ค. 63 05 ต.ค. 63
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             09 ต.ค. 63 12 ต.ค. 63
             สายการบิน
             รถตู้
             จำนวน
             ราคา
             5,299 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             09 ต.ค. 63 12 ต.ค. 63
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              10 ต.ค. 63 13 ต.ค. 63
              สายการบิน
              รถตู้
              จำนวน
              ราคา
              5,299 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              10 ต.ค. 63 13 ต.ค. 63
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               16 ต.ค. 63 19 ต.ค. 63
               สายการบิน
               รถตู้
               จำนวน
               ราคา
               4,999 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               16 ต.ค. 63 19 ต.ค. 63
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                23 ต.ค. 63 26 ต.ค. 63
                สายการบิน
                รถตู้
                จำนวน
                ราคา
                5,299 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                23 ต.ค. 63 26 ต.ค. 63
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 29 ต.ค. 63 01 พ.ย. 63
                 สายการบิน
                 รถตู้
                 จำนวน
                 ราคา
                 5,599 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 29 ต.ค. 63 01 พ.ย. 63
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  ช่วงเดินทาง
                  06 พ.ย. 63 09 พ.ย. 63
                  สายการบิน
                  รถตู้
                  จำนวน
                  ราคา
                  5,199 บาท
                  จอง
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  06 พ.ย. 63 09 พ.ย. 63
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   ช่วงเดินทาง
                   13 พ.ย. 63 16 พ.ย. 63
                   สายการบิน
                   รถตู้
                   จำนวน
                   ราคา
                   5,199 บาท
                   จอง
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   13 พ.ย. 63 16 พ.ย. 63
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    ช่วงเดินทาง
                    20 พ.ย. 63 23 พ.ย. 63
                    สายการบิน
                    จำนวน
                    ราคา
                    5,199 บาท
                    จอง
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    20 พ.ย. 63 23 พ.ย. 63
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     ช่วงเดินทาง
                     27 พ.ย. 63 30 พ.ย. 63
                     สายการบิน
                     รถตู้
                     จำนวน
                     ราคา
                     5,199 บาท
                     จอง
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     27 พ.ย. 63 30 พ.ย. 63
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      ช่วงเดินทาง
                      04 ธ.ค. 63 07 ธ.ค. 63
                      สายการบิน
                      รถตู้
                      จำนวน
                      ราคา
                      5,399 บาท
                      จอง
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      04 ธ.ค. 63 07 ธ.ค. 63
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       ช่วงเดินทาง
                       10 ธ.ค. 63 13 ธ.ค. 63
                       สายการบิน
                       รถตู้
                       จำนวน
                       ราคา
                       5,399 บาท
                       จอง
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       10 ธ.ค. 63 13 ธ.ค. 63
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        ช่วงเดินทาง
                        18 ธ.ค. 63 21 ธ.ค. 63
                        สายการบิน
                        รถตู้
                        จำนวน
                        ราคา
                        5,399 บาท
                        จอง
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        18 ธ.ค. 63 21 ธ.ค. 63
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         ช่วงเดินทาง
                         25 ธ.ค. 63 28 ธ.ค. 63
                         สายการบิน
                         รถตู้
                         จำนวน
                         ราคา
                         5,499 บาท
                         จอง
                         ว่าง ที่
                         จองทัวร์
                         25 ธ.ค. 63 28 ธ.ค. 63
                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                          24 ก.ค.63 27 ก.ค.63
                          รถตู้
                          4,999 บาท
                          ว่าง ที่
                          จองทัวร์
                          24 ก.ค.63 27 ก.ค.63
                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                           31 ก.ค.63 03 ส.ค.63
                           รถตู้
                           4,999 บาท
                           ว่าง ที่
                           จองทัวร์
                           31 ก.ค.63 03 ส.ค.63
                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                            07 ส.ค.63 10 ส.ค.63
                            รถตู้
                            4,999 บาท
                            ว่าง ที่
                            จองทัวร์
                            07 ส.ค.63 10 ส.ค.63
                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                             12 ส.ค.63 15 ส.ค.63
                             รถตู้
                             5,299 บาท
                             ว่าง ที่
                             จองทัวร์
                             12 ส.ค.63 15 ส.ค.63
                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                              14 ส.ค.63 17 ส.ค.63
                              รถตู้
                              4,999 บาท
                              ว่าง ที่
                              จองทัวร์
                              14 ส.ค.63 17 ส.ค.63
                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                               21 ส.ค.63 24 ส.ค.63
                               รถตู้
                               4,999 บาท
                               ว่าง ที่
                               จองทัวร์
                               21 ส.ค.63 24 ส.ค.63
                               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                28 ส.ค.63 31 ส.ค.63
                                รถตู้
                                4,999 บาท
                                ว่าง ที่
                                จองทัวร์
                                28 ส.ค.63 31 ส.ค.63
                                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                 04 ก.ย.63 07 ก.ย. 63
                                 รถตู้
                                 4,999 บาท
                                 ว่าง ที่
                                 จองทัวร์
                                 04 ก.ย.63 07 ก.ย. 63
                                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                  11 ก.ย. 63 14 ก.ย. 63
                                  รถตู้
                                  4,999 บาท
                                  ว่าง ที่
                                  จองทัวร์
                                  11 ก.ย. 63 14 ก.ย. 63
                                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                   18 ก.ย. 63 21 ก.ย. 63
                                   รถตู้
                                   4,999 บาท
                                   ว่าง ที่
                                   จองทัวร์
                                   18 ก.ย. 63 21 ก.ย. 63
                                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                    25 ก.ย. 63 28 ก.ย. 63
                                    รถตู้
                                    4,999 บาท
                                    ว่าง ที่
                                    จองทัวร์
                                    25 ก.ย. 63 28 ก.ย. 63
                                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                     02 ต.ค. 63 05 ต.ค. 63
                                     รถตู้
                                     5,199 บาท
                                     ว่าง ที่
                                     จองทัวร์
                                     02 ต.ค. 63 05 ต.ค. 63
                                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                      09 ต.ค. 63 12 ต.ค. 63
                                      รถตู้
                                      5,299 บาท
                                      ว่าง ที่
                                      จองทัวร์
                                      09 ต.ค. 63 12 ต.ค. 63
                                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                       10 ต.ค. 63 13 ต.ค. 63
                                       รถตู้
                                       5,299 บาท
                                       ว่าง ที่
                                       จองทัวร์
                                       10 ต.ค. 63 13 ต.ค. 63
                                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                        16 ต.ค. 63 19 ต.ค. 63
                                        รถตู้
                                        4,999 บาท
                                        ว่าง ที่
                                        จองทัวร์
                                        16 ต.ค. 63 19 ต.ค. 63
                                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                         23 ต.ค. 63 26 ต.ค. 63
                                         รถตู้
                                         5,299 บาท
                                         ว่าง ที่
                                         จองทัวร์
                                         23 ต.ค. 63 26 ต.ค. 63
                                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                          29 ต.ค. 63 01 พ.ย. 63
                                          รถตู้
                                          5,599 บาท
                                          ว่าง ที่
                                          จองทัวร์
                                          29 ต.ค. 63 01 พ.ย. 63
                                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                           06 พ.ย. 63 09 พ.ย. 63
                                           รถตู้
                                           5,199 บาท
                                           ว่าง ที่
                                           จองทัวร์
                                           06 พ.ย. 63 09 พ.ย. 63
                                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                            13 พ.ย. 63 16 พ.ย. 63
                                            รถตู้
                                            5,199 บาท
                                            ว่าง ที่
                                            จองทัวร์
                                            13 พ.ย. 63 16 พ.ย. 63
                                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                             20 พ.ย. 63 23 พ.ย. 63
                                             5,199 บาท
                                             ว่าง ที่
                                             จองทัวร์
                                             20 พ.ย. 63 23 พ.ย. 63
                                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                              27 พ.ย. 63 30 พ.ย. 63
                                              รถตู้
                                              5,199 บาท
                                              ว่าง ที่
                                              จองทัวร์
                                              27 พ.ย. 63 30 พ.ย. 63
                                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                               04 ธ.ค. 63 07 ธ.ค. 63
                                               รถตู้
                                               5,399 บาท
                                               ว่าง ที่
                                               จองทัวร์
                                               04 ธ.ค. 63 07 ธ.ค. 63
                                               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                10 ธ.ค. 63 13 ธ.ค. 63
                                                รถตู้
                                                5,399 บาท
                                                ว่าง ที่
                                                จองทัวร์
                                                10 ธ.ค. 63 13 ธ.ค. 63
                                                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                 18 ธ.ค. 63 21 ธ.ค. 63
                                                 รถตู้
                                                 5,399 บาท
                                                 ว่าง ที่
                                                 จองทัวร์
                                                 18 ธ.ค. 63 21 ธ.ค. 63
                                                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                  25 ธ.ค. 63 28 ธ.ค. 63
                                                  รถตู้
                                                  5,499 บาท
                                                  ว่าง ที่
                                                  จองทัวร์
                                                  25 ธ.ค. 63 28 ธ.ค. 63
                                                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                   Tags ที่เกี่ยวข้อง
                                                   โปรแกรมทัวร์อื่นที่แนะนำ
                                                   ชื่นชอบ