Holidays Playful


ทัวร์ในประเทศ เกาะเต่า เกาะนางยวน ดำน้ำ 3วัน 2คืน

ดําน้ำ ที่เกาะเต่า เกาะนางยวน อ่าวฉลามเจอฉลามใจดีแน่นอน
อ่าวลึกชมปะกํารัง อ่าวหินวงหินสวย น้ำใส อ่าวม่วงดูปะการังพู่หลากสี

ทัวร์ในประเทศ เกาะเต่า เกาะนางยวน ดำน้ำ 3วัน 2คืน

071
ทัวร์ในประเทศ เกาะเต่า เกาะนางยวน ดำน้ำ 3วัน 2คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
ส.ค.63 - ต.ค.63
การเดินทาง
3 วัน 2 คืน
สายการบิน
ไม่ทราบสายการบิน
จำนวนผู้เข้าชม
75 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
5,018 บาท
แผนการเดินทาง
รับที่สนามบิน – ออกเดินทางสู่เกาะเต่า

………. : รอต้อนรับทุกท่าน รถรับท่านจากสนามบินชุมพร เพื่อเดินทางไปยังท่าเรือทุ่งมะขามน้อย จ.ชุมพร
*** หมายเหตุ จุดรับส่งและเวลาอื่นๆ โปรดดูจากเอกสารประกอบ (เวลา รถรับส่ง/เรือ)

07.30 : ถึงท่าเรือทุ่งมะขามน้อย ติดต่อรับตั๋วเรือ / สติกเกอร์ติดที่เสื้อของท่าน ที่เคาน์เตอร์เรือเร็วลมพระยา เตรียมตัวเดินไปยังจุดขึ้นเรือ เพื่อนำท่านไปยังท่าเรือแม่หาดเกาะเต่า

11.30 : ถึงท่าเรือแม่หาดเกาะเต่า รถรอรับท่านที่ท่าเรือ พร้อมนำท่านสู่ที่พักตามจุดต่างๆ บนเกาะ

14.00 : เช็คอินและรับกุญแจเข้าที่พักตามที่ท่านได้สำรองไว้ จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย เดินเล่นชายหาดหน้าที่พัก พร้อมเลือกซื้อของฝากได้ตามใจชอบ แดดร่มลมตก อากาศกำลังสบาย พร้อมเดินเล่นชมวิว ถ่ายรูป สักการะพระปรมาภิไธยย่อของสมเด็จพระปิยะมหาราช พร้อมเลือกซื้อของฝากบริเวณหาดทรายรี หรือหาดอื่นๆ ตามจุดที่พักของท่าน

โปรแกรมดำน้ำเกาะเต่า เกาะนางยวน

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางรีสอร์ท

08.30 : รถรับท่านที่บริเวณรีสอร์ท เพื่อเตรียมตัวไปดำน้ำ

09.30 : รับอุปกรณ์ดำน้ำ พร้อมออกเดินทางไปดำน้ำรอบเกาะเต่า – เกาะนางยวน ดำน้ำ อ่าวฉลาม เพื่อชมปลาฉลามครีบดำ รับประกันเจอฉลามใจดีแน่นอน ดำน้ำดูปะการัง อ่าวลึก จุดที่จะได้พบกับปลานกแก้วและหอยมือเสือหลากสี

12.00 : ดำน้ำดูปลา อ่าวหินวง ซึ่งเป็นอ่าวที่มีหินสวย น้ำใส พร้อมรับประทานอาหารกลางวันบนเรือ

13.00 : ดำน้ำ อ่าวม่วง ดูปะการังพู่ที่มีสีสันหลากหลาย และดอกไม้ทะเลอันสวยงามตามแนวปะการังที่ทอดยาว

14.30 : ถึงท่าเทียบเรือ พร้อมดำน้ำชมปะการัง เกาะนางยวน อีกทั้งชมวิว ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก หรือท่านที่กระหายน้ำหรือหิว ทางเกาะนางยวนก็มีร้านอาหารไว้ให้บริการ

15.30 : พร้อมกันที่ท่าเรือเกาะนางยวน ลงเรือแล้วเดินทางกลับเกาะ

16.00 : ถึงเกาะเต่า พร้อมเดินทางกลับรีสอร์ท พร้อมพักผ่อนตามอัธยาศัย

เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางรีสอร์ท จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่านสามารถเดินเลียบชายหาดอันสวยงาม

12.00 : ให้ทุกท่านทำการพักผ่อนอย่างเต็มที่ และเช็คเอ้าท์เก็บสัมภาระ เพื่อเดินทางสู่ท่าเรือ

14.45 : เรือโดยสารออกจากเกาะเต่า เพื่อนำท่านไปยังท่าเรือทุ่งมะขามน้อย

16.15 : ถึงท่าเรือทุ่งมะขามน้อย จ.ชุมพร และเตรียมขึ้นรถรับส่งเพื่อเดินทางไปยังสนามบินหรือจุดอื่นๆ ตามที่ได้แจ้งได้ล่วงหน้า

17.45 : ถึงสนามบินชุมพรเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพ จบทริปพักผ่อนด้วยความประทับใจ


เงื่อนไข
  • ห้องพักพร้อมอาหารเช้า 2 มื้อ เที่ยง 1มื้อ สําหรับ 2 ท่าน ตามแพคเกจที่ท่านเลือก
  • รถและเรือรับ-ส่ง สนามบินไปยังเกาะเต่า จากสนามบินชุมพร หรือ สุราษฎร์ ตามแพคเกจที่ท่านเลือก
  • ดําน้ำชมปะกํารัง ตามโปรแกรม
  • อุปกรณ์ ดำน้ำ
  • ประกันอุบัติเหตุ เงื่อนไขตามกรมธรรม์
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
  • ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
  • โปรแกรมนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศที่เหมาะสม
  • เวลาที่ระบุในโปรแกรมเป็นแค่ตัวอย่าง ที่นำเสนอเท่านั้น เวลาอื่นๆ โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ของเรา
Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks