Holidays Playful


ทัวร์ในประเทศ เขาค้อ ภูทับเบิก เลย ไปต่อ ที่เชียงคาน! เพชรบูรณ์ เลย 4 วัน 2 คืน

เขาค้อ – จุดชมวิวเขาตะเคียนโง๊ะ – คิงคองเขาค้อ –  ไร่ GB ทุ่งกังหันลม – พระธาตุผาซ่อนแก้ว
พีโน่ ลาเต้ รีสอร์ท แอนด์ คาเฟ่ – ภูทับเบิก – พระธาตุศรีสองรัก – อุทยานแห่งชาติภูเรือ – วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง
วัดป่าห้วยลาด – อ.เชียงคาน – วัดศรีคุณเมือง – วัดพระบาทภูควายเงิน – แก่งคุดคู้
ถนนคนเดินเชียงคาน – ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้าเชียงคาน – หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ บ้านนาป่าหนาด
บ้านพิพิธภัณฑ์ไทดำ หรือ สกายวอล์คเชียงคาน – Crystal Box Coffee

ทัวร์ในประเทศ เขาค้อ ภูทับเบิก เลย ไปต่อ ที่เชียงคาน! เพชรบูรณ์ เลย 4 วัน 2 คืน

Share on social networks
ทัวร์ในประเทศ เขาค้อ ภูทับเบิก เลย ไปต่อ ที่เชียงคาน! เพชรบูรณ์ เลย 4 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์
123
ช่วงเวลาเดินทาง
ส.ค.63 - ธ.ค.63
การเดินทาง
4 วัน 2 คืน
สายการบิน
รถตู้
จำนวนผู้เข้าชม
34 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
5,555 บาท
แผนการเดินทาง
พร้อมกันที่จุดนัดพบปั๊ม Shell แม็คโคร แจ้งวัฒนะ

23.00 : พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ปั๊ม Shell แม็คโคร แจ้งวัฒนะ เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความให้ทุกท่าน มีการพ่นยาฆ่าเชื้อในรถ เช็คอุณหภูมิร่างกาย และมีบริการแจกหน้ากากอนามัยชนิดผ้าและเจลแอลกอฮอล์ ออกเดินทางสู่จังหวัดเพชรบูรณ์ อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

จ.เพชรบูรณ์ – เขาค้อ – จุดชมวิวเขาตะเคียนโง๊ะ - คิงคองเขาค้อ - ไร่ GB ทุ่งกังหันลม – พระธาตุผาซ่อนแก้ว - พีโน่ ลาเต้ รีสอร์ท แอนด์ คาเฟ่ – ภูทับเบิก - ที่พักหล่มสัก/หล่มเก่า เพชรบูรณ์

เช้า : เดินทางถึง จังหวัดเพชรบูรณ์ แวะจุดพักรถทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย นำท่านเดินทางสู่ เขาค้อ เป็นชื่อเรียกรวมบริเวณเทือกเขาน้อยใหญ่ของเทือกเขาเพชรบูรณ์ มีจุดท่องเที่ยวหลายแห่ง  และพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ทั้งที่พัก ร้านอาหาร คาเฟ่วิวสวยๆมากมาย นำท่านไปชมสามารถชมทะเลหมอกแบบ  360  องศา และชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าที่จุดชมวิวเขาตะเคียนโง๊ะ ท่านสามารถมองเห็นวิวทิวเขาที่อยู่เบื้องหน้าเป็นเขาปู่ เขาย่า ที่มีรูปทรงคล้ายภูเขาไฟฟูจิอย่างสวยงาม รวมถึงผืนป่าของเขาค้อและเส้นทางถนนที่ทอดยาวมายังจุดชมวิวที่อยู่เบื้องล่าง รับประทานอาหารเช้า หลังทานอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ คิงคองเขาค้อ ตั้งอยู่บริเวณทุ่งกังหันลมเขาค้อ และไร่ GB เป็นจุดชมวิวที่มีหุ่นฟางคิงคองยักษ์ขนาดใหญ่ มีทางเดินลอยฟ้าไปยังลานระเบียงชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวของเขาค้อได้แบบพาโนราม่า นำท่านเดินทางสู่ พระธาตุผาซ่อนแก้ว หรือ วัดพระธาตุผาแก้ว นี้ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาในหมู่บ้านทางแดง เขาค้อ ที่เรียกว่า “ผาซ่อนแก้ว”

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นเดินทางสู่ พีโน่ ลาเต้ รีสอร์ท แอนด์ คาเฟ่ ร้านกาแฟสุดชิคแห่งเมืองเพชรบูรณ์ ร้านตกแต่งได้ทันสมัย สวยงามสไตล์โมเดิลและลอฟท์ มีมุมระเบียงที่สามารถชมวิวแบบพาโนราม่าได้อย่างสวยงาม นอกจากนี้มีกาแฟ เครื่องดื่ม ของท่านเล่นที่รสชาติอร่อยให้ชวนลอง สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ภูทับเบิก นำท่านไปชมวิวแบบ 360 องศาที่ภูทับเบิก

เที่ยง : รับประทานเย็นหลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พักแรมหล่มสัก/หล่มเก่า เพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์ - จ.เลย – พระธาตุศรีสองรัก - อุทยานแห่งชาติภูเรือ - วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง – วัดป่าห้วยลาด - อ.เชียงคาน – วัดศรีคุณเมือง - วัดพระบาทภูควายเงิน – แก่งคุดคู้ - ถนนคนเดินเชียงคาน – พักเชียงคาน

เช้า : รับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ จ.เลย นำชมท่าน พระธาตุศรีสองรัก ปูชนียสถานสำคัญของเมืองด่านซ้าย จังหวัดเลย นำท่านสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ อำเภอภูเรือ เที่ยว อุทยานแห่งชาติภูเรือ ให้ท่านชมวิวธรรมชาติที่สวยงามท่านจะสามารถมองเห็นภูหลวงและทะเลภูเขาสลับซับซ้อน นำท่านออกเดินทางสู่ วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง เดิมวัดพระกริ่งปรเมศร์ ตั้งอยู่ท่ามกลางทัศนียภาพอันสวยงามของขุนเขาที่ขึ้นสลับซับซ้อนกันไปมาในอำเภอภูเรือ จากนั้นนำท่านสู่วัดป่าห้วยลาด เดิมคือสำนักสงฆ์ห้วยลาดก่อตั้งขึ้นโดย หลวงปู่ชอบ ฐานสโม

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางสู่ วัดศรีคุณเมือง หรือ วัดใหญ่ เป็นวัดเก่าแก่ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองเชียงคานมาอย่างยาวนาน ภายในวัดมีพระประธานในพระอุโบสถวัดศรีคุณเมืองเป็นพระพุทธปฏิมาประทับขัดสมาธิราบนาคปรกอายุกว่า 300 ปี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระบาทภูควายเงิน ให้ท่านได้สักการะรอยพระพุทธบาทภูควายเงินเป็น ศาสนสถาน ศักดิ์สิทธิ์ สำคัญที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองเชียงคานมานาน จากนั้นนำท่านเข้าที่พักเช็คอินเก็บสัมภาระ สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินเชียงคาน

ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้าเชียงคาน – หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ บ้านนาป่าหนาด – บ้านพิพิธภัณฑ์ไทดำ หรือสกายวอล์คเชียงคาน - Crystal Box Coffee – ร้านของฝาก

05.30 : นำท่านร่วม ตักบาตรข้าวเหนียว เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่ง ของเมืองเชียงคาน ในยามเช้า นักท่องเที่ยวจะมานั่งรอใส่บาตร ข้าวเหนียวนึ่งร้อนๆ เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานของวิถีชีวิตที่สงบ เรียบง่าย อิสระให้ท่านเดิน สัมผัสวิถีชีวิตคนเชียงคานที่ ตลาดเช้าเชียงคาน อิสระให้ท่านได้เลือกทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย

08.00 : สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ บ้านนาป่าหนาด เป็นหมู่บ้านเล็กๆ หมายเหตุ:เดือนตุลาคมหรือกรณีสกายวอล์คเชียงคานเปิดให้เข้าชมแล้วจะเปลี่ยนจากเที่ยวหมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ บ้านนาป่าหนาดและบ้านพิพิธภัณฑ์ไทดำเป็นสกายวอล์คเชียงคานแทน 
สกายวอล์คเชียงคาน แลนด์มาร์คแห่งใหม่เมืองเลย ให้ท่านได้ท่องเที่ยวสัมผัสความสวยงามและความเสียวจากมุมสูง มีความสูงกว่าระดับแม่น้ำโขง 80 เมตร
ให้ท่านได้กราบไหว้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระใหญ่ภูคกงิ้ว เป็นพระพุทธรูปปางลีลาประทานพร สูงกว่า 19 เมตร อยู่ใกล้บริเวณสกายวอล์คเชียงคาน

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน นำท่านสู่ Crystal Box Coffee เป็นคาเฟ่เล็กๆน่ารักๆร่มรื่นไปด้วยต้นไม้เขียวๆ มีบ่อน้ำเล็กด้านนอกทำให้รู้สึกผ่อนคลาย อิสระเลือกซื้อทานเครื่องดื่มถ่ายรูปตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ระหว่างทางกลับให้ท่าน แวะซื้อของฝาก หลากหลายชนิดเช่น ผลไม้สด สินค้าออแกนิค อาหารแปรรูป ปลาส้ม มะขาม ขนมของฝากต่างๆมากมาย จากนั้นเดินทางต่อกลับสู่กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศVIP
 • ค่าบริการคนขับรถ และค่าน้ำมัน
 • ค่าที่พัก 2คืน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนื่อยจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท
 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวนขั้นต่ำ 8 ท่าน
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือ
 • การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

ช่วงเดินทาง
13 พ.ย.63 16 พ.ย.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
5,555 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
13 พ.ย.63 16 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  20 พ.ย.63 23 พ.ย.63
  สายการบิน
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  5,555 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  20 พ.ย.63 23 พ.ย.63
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   27 พ.ย.63 30 พ.ย.63
   สายการบิน
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   6,555 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   27 พ.ย.63 30 พ.ย.63
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    04 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
    สายการบิน
    รถตู้
    จำนวน
    ราคา
    6,555 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    04 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     09 ธ.ค.63 12 ธ.ค.63
     สายการบิน
     รถตู้
     จำนวน
     ราคา
     6,555 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     09 ธ.ค.63 12 ธ.ค.63
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      10 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
      สายการบิน
      รถตู้
      จำนวน
      ราคา
      6,555 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      10 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       18 ธค.63 21 ธ.ค.63
       สายการบิน
       รถตู้
       จำนวน
       ราคา
       6,555 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       18 ธค.63 21 ธ.ค.63
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        13 พ.ย.63 16 พ.ย.63
        รถตู้
        5,555 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        13 พ.ย.63 16 พ.ย.63
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         20 พ.ย.63 23 พ.ย.63
         รถตู้
         5,555 บาท
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         20 พ.ย.63 23 พ.ย.63
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          27 พ.ย.63 30 พ.ย.63
          รถตู้
          6,555 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          27 พ.ย.63 30 พ.ย.63
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           04 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
           รถตู้
           6,555 บาท
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           04 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            09 ธ.ค.63 12 ธ.ค.63
            รถตู้
            6,555 บาท
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            09 ธ.ค.63 12 ธ.ค.63
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             10 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
             รถตู้
             6,555 บาท
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             10 ธ.ค.63 13 ธ.ค.63
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              18 ธค.63 21 ธ.ค.63
              รถตู้
              6,555 บาท
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              18 ธค.63 21 ธ.ค.63
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               Tags ที่เกี่ยวข้อง
               โปรแกรมทัวร์อื่นที่แนะนำ
               ชื่นชอบ