Holidays Playful


ทัวร์ในประเทศ เชียงใหม่ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม แม่แตง 4 วัน 2 คืน

บ้านแม่กำปอง – โครงการหลวงตีนตก – ร้านกาแฟชมนกชมไม้ – วัดแม่กำปอง – ชมแหล่งผลิตหมอนสุขภาพจากใบชา

อิสระเดินเล่นน้ำตกแม่กำปอง – ร้าน Teddu Coffee

ม่อนแจ่ม – ดอยม่อนแจ่ม – ทุ่งดอกไม้ไร่ดอกลมหนาว – Sky walk ม่อนแจ่ม   – คาเฟ่ฮิมน้ำแม่จะ – สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ – วัดป่าดารา – ภิรมย์(วัดที่ถ่ายทำละครเรื่องเพลิงพระนาง)

แม่แตง  – ชมไร่ชาลุงเดช  – แวะถ่ายรูปสเตย์ไวล์ด & คาเฟ่ – ไหว้พระขอพรก่อนกลับ ณ วัดบ้านเด่น – แวะซื้อของฝาก

ทัวร์ในประเทศ เชียงใหม่ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม แม่แตง 4 วัน 2 คืน

Share on social networks
ทัวร์ในประเทศ เชียงใหม่ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม แม่แตง 4 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์
064
ช่วงเวลาเดินทาง
ส.ค.63-ธ.ค.63
การเดินทาง
4 วัน 2 คืน
สายการบิน
รถบัส
จำนวนผู้เข้าชม
391 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
5,900 บาท
แผนการเดินทาง
กรุงเทพฯ – เชียงใหม่

20.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ปั๊มปตท.ดินแดง-วิภาวดี

20.30 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่

บ้านแม่กำปอง – โครงการหลวงตีนตก – ร้านกาแฟชมนกชมไม้ วัดแม่กำปอง - ชมแหล่งผลิตหมอนสุขภาพจากใบชา อิสระเดินเล่นน้ำตกแม่กำปอง - ร้าน Teddu Coffee

เช้า รับประทานอาหารเช้า

นำท่านเดินทางไปยัง “แม่กำปอง” ตั้งอยู่ในกิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางป่าเขาเขียวขจี มีลำธารใสเย็นไหลพาดผ่าน ความสุขของการมาท่องเที่ยวหมู่บ้านแม่กำปอง คือ การได้มาสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ความเป็นธรรมชาติของป่าไม้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางไป “ร้านกาแฟชมนกชมไม้” มีชื่อเสียงในเรื่องของระเบียงร้านที่มองเห็นวิวทิวทัศน์ของหุบเขาและหมู่บ้านแม่กำปอง นอกจากการได้จิบกาแฟหอมๆ ในบรรยากาศเย็นๆ ท่านจะได้ถ่ายภาพสวยๆ

จากนั้นนำท่านเดินทางไป “วัดคันธาพฤกษา” (วัดแม่กำปอง) วิหารที่ทำด้วยไม้สักทอง แกะสลักลวดลายวิจิตรงดงามเป็นงานสถาปัตยกรรมที่สำคัญของชุมชน วัดนี้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านแม่กำปองมากว่า 90 ปีแล้ว

จากนั้นนำท่าน “ชมแหล่งผลิตหมอนสุขภาพจากใบชา” ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านของชาวบ้านแม่กำปอง กลิ่นหอมของหมอนใบชา จะช่วยให้ร่างกายได้ผ่อนคลาย คลายเครียดเมื่อนำมาหนุนนอนจะช่วยกระตุ้นระบบหมุนเวียนโลหิต กลิ่นหอมของใบชาจะช่วยบรรเทารักษาโรค-หวัด และโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจทำให้หายใจคล่องและยังสามารถระงับกลิ่นอับกลิ่นต่างๆ

จากนั้นนำท่านไปชม “น้ำตกแม่กำปอง” สัมผัสความเย็นสบายของน้ำตกที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติของแม่กำปอง จากนั้นนำท่านไปถ่ายรูปชิคๆ ที่ร้านคาเฟ่ริมน้ำตก “Teddu Coffee” คาเฟ่ที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ จุดเด่นของที่นี่คือ แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ ให้ท่านได้สูดอากาศบริสุทธิ์ หรือจะนั่งเอาเท้าแช่น้ำตกเย็นๆ

เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ม่อนแจ่ม – ดอยม่อนแจ่ม - ทุ่งดอกไม้ไร่ดอกลมหนาว – Sky walk ม่อนแจ่ม คาเฟ่ฮิมน้ำแม่จะ - สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ – วัดป่าดาราภิรมย์(วัดที่ถ่ายทำละครเรื่องเพลิงพระนาง)

เช้า รับประทานอาหารเช้า

นำท่านเดินทางสู่ อ.แม่ริม พาท่านขึ้นไปยัง “ดอยม่อนแจ่ม” ตั้งอยู่ในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย อำเภอแม่ริม ท่านจะได้ถ่ายรูปดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ จุดชมวิวดอยม่อนแจ่ม มีอยู่สองด้าน

พาท่านไปถ่ายรูปสวยๆกับ “ทุ่งดอกไม้ไร่ดอกลมหนาว” ท่านจะได้ชมความงดงามของ “ทุ่งดอกเวอร์บีน่า” ดอกไม้สีม่วงน่ารัก เป็นทุ่งดอกไม้ขนาดไม่ใหญ่มาก ที่กำลังได้รับความนิยมจากทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติมากๆ ในช่วงนี้ เพราะดอกไม้จะบานในช่วงฤดูฝนก่อนจะเข้าฤดูหนาว ทุ่งดอกเวอร์บีน่า เป็นไร่ที่อยู่บนเนินเขา

จากนั้นนำท่านเดินทางไป “คาเฟ่ฮิมน้ำแม่จะ” คาเฟ่น่ารักสีสันสดใส ตั้งอยู่ในเส้นแม่ริม สะเมิง ก่อนขึ้นดอยม่อนแจ่ม ให้บริการทั้งอาหาร เครื่องดื่ม ตกแต่งน่ารักมีมุมให้ถ่ายภาพสวยหลายมุม

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเดินทางไป “สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์” โดยได้รับพระราชทานพระราชานุญาต จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ให้ใช้ชื่อสวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้ว่า “สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นสถานที่อนุรักษ์และรวบรวมพรรณไม้เป็นหมวดหมู่ตามวงศ์สกุลต่างๆ โดยจัดปลูกให้สอดคล้องกับธรรมชาติมากที่สุด

เย็น รับประทานอาหารเย็น

แม่แตง - ชมไร่ชาลุงเดช - แวะถ่ายรูปสเตย์ไวล์ด & คาเฟ่ ไหว้พระขอพรก่อนกลับ ณ วัดบ้านเด่น – แวะซื้อของฝาก – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า

นำท่านเดินทางสู่ อ. แม่แตง นำท่านเดินทางไป “ไร่ชาลุงเดช” ตั้งอยู่ใกล้กับโครงการหลวงม่อนเงาะ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นไร่ชาของคุณลุงเดช ที่ปลูกต้นชาแบบขั้นบันไดไล่ลงไปตามแนวเขา

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านไปไหว้พระขอพรก่อนกลับ “วัดบ้านเด่น” ตั้งอยู่ในอ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ที่ตั้งวัดเป็นเนินเขาเตี้ยๆ มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างศิลปะไทยและล้านนาทำให้วัดมีความใหญ่โตและสวยงามเป็นอย่างมาก จากนั้นนำท่าน “แวะซื้อของฝาก” ก่อนอำลาเมืองเชียงใหม่ อิสระให้ท่านเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรแก่การเดินทางกลับกรุงเทพฯ เดินทางด้วยรถตู้ หรือ มินิบัส

เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง มีคนขับ 1 คน ไกด์ 1 คนในการดูแลคณะ
 • ค่าที่พัก2คืน สำหรับ 2-3 ท่าน / ห้อง
 • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ สำหรับชาวไทย
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ1,000,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
 • ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง
 • ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
 • ค่าUpgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็คเกจ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
ช่วงเดินทาง
14 ส.ค.63 17 ส.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
5,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
14 ส.ค.63 17 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  21 ส.ค.63 24 ส.ค.63
  สายการบิน
  รถบัส
  จำนวน
  ราคา
  6,500 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  21 ส.ค.63 24 ส.ค.63
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   28 ส.ค.63 31 ส.ค.63
   สายการบิน
   รถบัส
   จำนวน
   ราคา
   6,500 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   28 ส.ค.63 31 ส.ค.63
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    04 ก.ย.63 07 ก.ย.63
    สายการบิน
    รถบัส
    จำนวน
    ราคา
    6,500 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    04 ก.ย.63 07 ก.ย.63
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     11 ก.ย.63 14 ก.ย.63
     สายการบิน
     รถบัส
     จำนวน
     ราคา
     6,500 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     11 ก.ย.63 14 ก.ย.63
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      18 ก.ย.63 21 ก.ย.63
      สายการบิน
      รถบัส
      จำนวน
      ราคา
      6,500 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      18 ก.ย.63 21 ก.ย.63
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       25 ก.ย.63 28 ก.ย.63
       สายการบิน
       รถบัส
       จำนวน
       ราคา
       6,500 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       25 ก.ย.63 28 ก.ย.63
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        02 ต.ค.63 05 ต.ค.63
        สายการบิน
        รถบัส
        จำนวน
        ราคา
        6,900 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        02 ต.ค.63 05 ต.ค.63
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         09 ต.ค.63 12 ต.ค.63
         สายการบิน
         รถบัส
         จำนวน
         ราคา
         6,900 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         09 ต.ค.63 12 ต.ค.63
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          16 ต.ค.63 19 ต.ค.63
          สายการบิน
          รถบัส
          จำนวน
          ราคา
          6,900 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          16 ต.ค.63 19 ต.ค.63
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           23 ต.ค.63 26 ต.ค.63
           สายการบิน
           รถบัส
           จำนวน
           ราคา
           7,200 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           23 ต.ค.63 26 ต.ค.63
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            30 ต.ค.63 02 พ.ย.63
            สายการบิน
            รถบัส
            จำนวน
            ราคา
            6,900 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            30 ต.ค.63 02 พ.ย.63
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             06 พ.ย.63 09 พ.ย.63
             สายการบิน
             รถบัส
             จำนวน
             ราคา
             6,700 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             06 พ.ย.63 09 พ.ย.63
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              13 พ.ย.63 16 พ.ย.63
              สายการบิน
              รถบัส
              จำนวน
              ราคา
              6,700 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              13 พ.ย.63 16 พ.ย.63
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               20 พ.ย.63 23 พ.ย.63
               สายการบิน
               รถบัส
               จำนวน
               ราคา
               6,700 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               20 พ.ย.63 23 พ.ย.63
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                27 พ.ย.63 30 พ.ย.63
                สายการบิน
                รถบัส
                จำนวน
                ราคา
                6,700 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                27 พ.ย.63 30 พ.ย.63
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 04 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
                 สายการบิน
                 รถบัส
                 จำนวน
                 ราคา
                 6,900 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 04 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  ช่วงเดินทาง
                  11 ธ.ค.63 14 ธ.ค.63
                  สายการบิน
                  รถบัส
                  จำนวน
                  ราคา
                  6,900 บาท
                  จอง
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  11 ธ.ค.63 14 ธ.ค.63
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   ช่วงเดินทาง
                   18 ธ.ค.63 21 ธ.ค.63
                   สายการบิน
                   รถบัส
                   จำนวน
                   ราคา
                   6,900 บาท
                   จอง
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   18 ธ.ค.63 21 ธ.ค.63
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    ช่วงเดินทาง
                    25 ธ.ค.63 28 ธ.ค.63
                    สายการบิน
                    รถบัส
                    จำนวน
                    ราคา
                    7,900 บาท
                    จอง
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    25 ธ.ค.63 28 ธ.ค.63
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     ช่วงเดินทาง
                     30 ธ.ค.63 02 ม.ค.64
                     สายการบิน
                     รถบัส
                     จำนวน
                     ราคา
                     8,900 บาท
                     จอง
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     30 ธ.ค.63 02 ม.ค.64
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      ช่วงเดินทาง
                      31 ธ.ค.63 03 ม.ค.64
                      สายการบิน
                      รถบัส
                      จำนวน
                      ราคา
                      8,900 บาท
                      จอง
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      31 ธ.ค.63 03 ม.ค.64
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       ช่วงเดินทาง
                       01 ม.ค.64 04 ม.ค.64
                       สายการบิน
                       รถบัส
                       จำนวน
                       ราคา
                       8,900 บาท
                       จอง
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       01 ม.ค.64 04 ม.ค.64
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        14 ส.ค.63 17 ส.ค.63
                        รถบัส
                        5,900 บาท
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        14 ส.ค.63 17 ส.ค.63
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         21 ส.ค.63 24 ส.ค.63
                         รถบัส
                         6,500 บาท
                         ว่าง ที่
                         จองทัวร์
                         21 ส.ค.63 24 ส.ค.63
                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                          28 ส.ค.63 31 ส.ค.63
                          รถบัส
                          6,500 บาท
                          ว่าง ที่
                          จองทัวร์
                          28 ส.ค.63 31 ส.ค.63
                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                           04 ก.ย.63 07 ก.ย.63
                           รถบัส
                           6,500 บาท
                           ว่าง ที่
                           จองทัวร์
                           04 ก.ย.63 07 ก.ย.63
                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                            11 ก.ย.63 14 ก.ย.63
                            รถบัส
                            6,500 บาท
                            ว่าง ที่
                            จองทัวร์
                            11 ก.ย.63 14 ก.ย.63
                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                             18 ก.ย.63 21 ก.ย.63
                             รถบัส
                             6,500 บาท
                             ว่าง ที่
                             จองทัวร์
                             18 ก.ย.63 21 ก.ย.63
                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                              25 ก.ย.63 28 ก.ย.63
                              รถบัส
                              6,500 บาท
                              ว่าง ที่
                              จองทัวร์
                              25 ก.ย.63 28 ก.ย.63
                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                               02 ต.ค.63 05 ต.ค.63
                               รถบัส
                               6,900 บาท
                               ว่าง ที่
                               จองทัวร์
                               02 ต.ค.63 05 ต.ค.63
                               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                09 ต.ค.63 12 ต.ค.63
                                รถบัส
                                6,900 บาท
                                ว่าง ที่
                                จองทัวร์
                                09 ต.ค.63 12 ต.ค.63
                                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                 16 ต.ค.63 19 ต.ค.63
                                 รถบัส
                                 6,900 บาท
                                 ว่าง ที่
                                 จองทัวร์
                                 16 ต.ค.63 19 ต.ค.63
                                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                  23 ต.ค.63 26 ต.ค.63
                                  รถบัส
                                  7,200 บาท
                                  ว่าง ที่
                                  จองทัวร์
                                  23 ต.ค.63 26 ต.ค.63
                                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                   30 ต.ค.63 02 พ.ย.63
                                   รถบัส
                                   6,900 บาท
                                   ว่าง ที่
                                   จองทัวร์
                                   30 ต.ค.63 02 พ.ย.63
                                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                    06 พ.ย.63 09 พ.ย.63
                                    รถบัส
                                    6,700 บาท
                                    ว่าง ที่
                                    จองทัวร์
                                    06 พ.ย.63 09 พ.ย.63
                                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                     13 พ.ย.63 16 พ.ย.63
                                     รถบัส
                                     6,700 บาท
                                     ว่าง ที่
                                     จองทัวร์
                                     13 พ.ย.63 16 พ.ย.63
                                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                      20 พ.ย.63 23 พ.ย.63
                                      รถบัส
                                      6,700 บาท
                                      ว่าง ที่
                                      จองทัวร์
                                      20 พ.ย.63 23 พ.ย.63
                                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                       27 พ.ย.63 30 พ.ย.63
                                       รถบัส
                                       6,700 บาท
                                       ว่าง ที่
                                       จองทัวร์
                                       27 พ.ย.63 30 พ.ย.63
                                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                        04 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
                                        รถบัส
                                        6,900 บาท
                                        ว่าง ที่
                                        จองทัวร์
                                        04 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
                                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                         11 ธ.ค.63 14 ธ.ค.63
                                         รถบัส
                                         6,900 บาท
                                         ว่าง ที่
                                         จองทัวร์
                                         11 ธ.ค.63 14 ธ.ค.63
                                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                          18 ธ.ค.63 21 ธ.ค.63
                                          รถบัส
                                          6,900 บาท
                                          ว่าง ที่
                                          จองทัวร์
                                          18 ธ.ค.63 21 ธ.ค.63
                                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                           25 ธ.ค.63 28 ธ.ค.63
                                           รถบัส
                                           7,900 บาท
                                           ว่าง ที่
                                           จองทัวร์
                                           25 ธ.ค.63 28 ธ.ค.63
                                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                            30 ธ.ค.63 02 ม.ค.64
                                            รถบัส
                                            8,900 บาท
                                            ว่าง ที่
                                            จองทัวร์
                                            30 ธ.ค.63 02 ม.ค.64
                                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                             31 ธ.ค.63 03 ม.ค.64
                                             รถบัส
                                             8,900 บาท
                                             ว่าง ที่
                                             จองทัวร์
                                             31 ธ.ค.63 03 ม.ค.64
                                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                              01 ม.ค.64 04 ม.ค.64
                                              รถบัส
                                              8,900 บาท
                                              ว่าง ที่
                                              จองทัวร์
                                              01 ม.ค.64 04 ม.ค.64
                                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                               Tags ที่เกี่ยวข้อง
                                               โปรแกรมทัวร์อื่นที่แนะนำ
                                               • Package01
                                               • ไม่ทราบสายการบิน
                                               • ต.ค.63 - ต.ค.64
                                               • 1 วัน 0 คืน
                                               • 238 ครั้ง
                                               เริ่มต้น 1,590 บาท
                                               • 087
                                               • รถบัส
                                               • ต.ค.63 - ธ.ค.63
                                               • 3 วัน 1 คืน
                                               • 111 ครั้ง
                                               เริ่มต้น 2,999 บาท
                                               ชื่นชอบ