Holidays Playful


ทัวร์ในประเทศ เชียงใหม่ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม แม่แตง 4 วัน 2 คืน

บ้านแม่กำปอง – โครงการหลวงตีนตก – ร้านกาแฟชมนกชมไม้ – วัดแม่กำปอง – ชมแหล่งผลิตหมอนสุขภาพจากใบชา

อิสระเดินเล่นน้ำตกแม่กำปอง – ร้าน Teddu Coffee

ม่อนแจ่ม – ดอยม่อนแจ่ม – ทุ่งดอกไม้ไร่ดอกลมหนาว – Sky walk ม่อนแจ่ม   – คาเฟ่ฮิมน้ำแม่จะ – สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ – วัดป่าดารา – ภิรมย์(วัดที่ถ่ายทำละครเรื่องเพลิงพระนาง)

แม่แตง  – ชมไร่ชาลุงเดช  – แวะถ่ายรูปสเตย์ไวล์ด & คาเฟ่ – ไหว้พระขอพรก่อนกลับ ณ วัดบ้านเด่น – แวะซื้อของฝาก

ทัวร์ในประเทศ เชียงใหม่ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม แม่แตง 4 วัน 2 คืน

064
ทัวร์ในประเทศ เชียงใหม่ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม แม่แตง 4 วัน 2 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
ส.ค.63-ธ.ค.63
การเดินทาง
4 วัน 2 คืน
สายการบิน
รถบัส
จำนวนผู้เข้าชม
87 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
5,900 บาท
แผนการเดินทาง
กรุงเทพฯ – เชียงใหม่
20.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ปั๊มปตท.ดินแดง-วิภาวดี

20.30 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่
บ้านแม่กำปอง – โครงการหลวงตีนตก – ร้านกาแฟชมนกชมไม้ วัดแม่กำปอง - ชมแหล่งผลิตหมอนสุขภาพจากใบชา อิสระเดินเล่นน้ำตกแม่กำปอง - ร้าน Teddu Coffee
เช้า รับประทานอาหารเช้า

นำท่านเดินทางไปยัง “แม่กำปอง” ตั้งอยู่ในกิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางป่าเขาเขียวขจี มีลำธารใสเย็นไหลพาดผ่าน ความสุขของการมาท่องเที่ยวหมู่บ้านแม่กำปอง คือ การได้มาสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ความเป็นธรรมชาติของป่าไม้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางไป “ร้านกาแฟชมนกชมไม้” มีชื่อเสียงในเรื่องของระเบียงร้านที่มองเห็นวิวทิวทัศน์ของหุบเขาและหมู่บ้านแม่กำปอง นอกจากการได้จิบกาแฟหอมๆ ในบรรยากาศเย็นๆ ท่านจะได้ถ่ายภาพสวยๆ

จากนั้นนำท่านเดินทางไป “วัดคันธาพฤกษา” (วัดแม่กำปอง) วิหารที่ทำด้วยไม้สักทอง แกะสลักลวดลายวิจิตรงดงามเป็นงานสถาปัตยกรรมที่สำคัญของชุมชน วัดนี้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านแม่กำปองมากว่า 90 ปีแล้ว

จากนั้นนำท่าน “ชมแหล่งผลิตหมอนสุขภาพจากใบชา” ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านของชาวบ้านแม่กำปอง กลิ่นหอมของหมอนใบชา จะช่วยให้ร่างกายได้ผ่อนคลาย คลายเครียดเมื่อนำมาหนุนนอนจะช่วยกระตุ้นระบบหมุนเวียนโลหิต กลิ่นหอมของใบชาจะช่วยบรรเทารักษาโรค-หวัด และโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจทำให้หายใจคล่องและยังสามารถระงับกลิ่นอับกลิ่นต่างๆ

จากนั้นนำท่านไปชม “น้ำตกแม่กำปอง” สัมผัสความเย็นสบายของน้ำตกที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติของแม่กำปอง จากนั้นนำท่านไปถ่ายรูปชิคๆ ที่ร้านคาเฟ่ริมน้ำตก “Teddu Coffee” คาเฟ่ที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ จุดเด่นของที่นี่คือ แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ ให้ท่านได้สูดอากาศบริสุทธิ์ หรือจะนั่งเอาเท้าแช่น้ำตกเย็นๆ

เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ม่อนแจ่ม – ดอยม่อนแจ่ม - ทุ่งดอกไม้ไร่ดอกลมหนาว – Sky walk ม่อนแจ่ม คาเฟ่ฮิมน้ำแม่จะ - สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ – วัดป่าดาราภิรมย์(วัดที่ถ่ายทำละครเรื่องเพลิงพระนาง)
เช้า รับประทานอาหารเช้า

นำท่านเดินทางสู่ อ.แม่ริม พาท่านขึ้นไปยัง “ดอยม่อนแจ่ม” ตั้งอยู่ในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย อำเภอแม่ริม ท่านจะได้ถ่ายรูปดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ จุดชมวิวดอยม่อนแจ่ม มีอยู่สองด้าน

พาท่านไปถ่ายรูปสวยๆกับ “ทุ่งดอกไม้ไร่ดอกลมหนาว” ท่านจะได้ชมความงดงามของ “ทุ่งดอกเวอร์บีน่า” ดอกไม้สีม่วงน่ารัก เป็นทุ่งดอกไม้ขนาดไม่ใหญ่มาก ที่กำลังได้รับความนิยมจากทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติมากๆ ในช่วงนี้ เพราะดอกไม้จะบานในช่วงฤดูฝนก่อนจะเข้าฤดูหนาว ทุ่งดอกเวอร์บีน่า เป็นไร่ที่อยู่บนเนินเขา

จากนั้นนำท่านเดินทางไป “คาเฟ่ฮิมน้ำแม่จะ” คาเฟ่น่ารักสีสันสดใส ตั้งอยู่ในเส้นแม่ริม สะเมิง ก่อนขึ้นดอยม่อนแจ่ม ให้บริการทั้งอาหาร เครื่องดื่ม ตกแต่งน่ารักมีมุมให้ถ่ายภาพสวยหลายมุม

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเดินทางไป “สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์” โดยได้รับพระราชทานพระราชานุญาต จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ให้ใช้ชื่อสวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้ว่า “สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นสถานที่อนุรักษ์และรวบรวมพรรณไม้เป็นหมวดหมู่ตามวงศ์สกุลต่างๆ โดยจัดปลูกให้สอดคล้องกับธรรมชาติมากที่สุด

เย็น รับประทานอาหารเย็น
แม่แตง - ชมไร่ชาลุงเดช - แวะถ่ายรูปสเตย์ไวล์ด & คาเฟ่ ไหว้พระขอพรก่อนกลับ ณ วัดบ้านเด่น – แวะซื้อของฝาก – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า

นำท่านเดินทางสู่ อ. แม่แตง นำท่านเดินทางไป “ไร่ชาลุงเดช” ตั้งอยู่ใกล้กับโครงการหลวงม่อนเงาะ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นไร่ชาของคุณลุงเดช ที่ปลูกต้นชาแบบขั้นบันไดไล่ลงไปตามแนวเขา

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านไปไหว้พระขอพรก่อนกลับ “วัดบ้านเด่น” ตั้งอยู่ในอ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ที่ตั้งวัดเป็นเนินเขาเตี้ยๆ มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างศิลปะไทยและล้านนาทำให้วัดมีความใหญ่โตและสวยงามเป็นอย่างมาก จากนั้นนำท่าน “แวะซื้อของฝาก” ก่อนอำลาเมืองเชียงใหม่ อิสระให้ท่านเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรแก่การเดินทางกลับกรุงเทพฯ เดินทางด้วยรถตู้ หรือ มินิบัส

เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข
  • ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง มีคนขับ 1 คน ไกด์ 1 คนในการดูแลคณะ
  • ค่าที่พัก2คืน สำหรับ 2-3 ท่าน / ห้อง
  • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ สำหรับชาวไทย
  • ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ1,000,000 บาท
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
  • ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง
  • ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
  • ค่าUpgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็คเกจ
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
ช่วงเดินทาง
14 ส.ค.63 17 ส.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
5,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
14 ส.ค.63 17 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
21 ส.ค.63 24 ส.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
6,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
21 ส.ค.63 24 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
28 ส.ค.63 31 ส.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
6,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
28 ส.ค.63 31 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
04 ก.ย.63 07 ก.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
6,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
04 ก.ย.63 07 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
11 ก.ย.63 14 ก.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
6,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
11 ก.ย.63 14 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
18 ก.ย.63 21 ก.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
6,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
18 ก.ย.63 21 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
25 ก.ย.63 28 ก.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
6,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
25 ก.ย.63 28 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
02 ต.ค.63 05 ต.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
6,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
02 ต.ค.63 05 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
09 ต.ค.63 12 ต.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
6,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
09 ต.ค.63 12 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
16 ต.ค.63 19 ต.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
6,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
16 ต.ค.63 19 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
23 ต.ค.63 26 ต.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
7,200 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
23 ต.ค.63 26 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
30 ต.ค.63 02 พ.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
6,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
30 ต.ค.63 02 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
06 พ.ย.63 09 พ.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
6,700 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
06 พ.ย.63 09 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
13 พ.ย.63 16 พ.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
6,700 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
13 พ.ย.63 16 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
20 พ.ย.63 23 พ.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
6,700 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
20 พ.ย.63 23 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
27 พ.ย.63 30 พ.ย.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
6,700 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
27 พ.ย.63 30 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
04 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
6,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
04 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
11 ธ.ค.63 14 ธ.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
6,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
11 ธ.ค.63 14 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
18 ธ.ค.63 21 ธ.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
6,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
18 ธ.ค.63 21 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
25 ธ.ค.63 28 ธ.ค.63
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
7,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
25 ธ.ค.63 28 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
30 ธ.ค.63 02 ม.ค.64
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
8,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
30 ธ.ค.63 02 ม.ค.64
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
31 ธ.ค.63 03 ม.ค.64
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
8,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
31 ธ.ค.63 03 ม.ค.64
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
01 ม.ค.64 04 ม.ค.64
สายการบิน
รถบัส
จำนวน
ราคา
8,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
01 ม.ค.64 04 ม.ค.64
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

14 ส.ค.63 17 ส.ค.63
รถบัส
5,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
14 ส.ค.63 17 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

21 ส.ค.63 24 ส.ค.63
รถบัส
6,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
21 ส.ค.63 24 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

28 ส.ค.63 31 ส.ค.63
รถบัส
6,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
28 ส.ค.63 31 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

04 ก.ย.63 07 ก.ย.63
รถบัส
6,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
04 ก.ย.63 07 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

11 ก.ย.63 14 ก.ย.63
รถบัส
6,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
11 ก.ย.63 14 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

18 ก.ย.63 21 ก.ย.63
รถบัส
6,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
18 ก.ย.63 21 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

25 ก.ย.63 28 ก.ย.63
รถบัส
6,500 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
25 ก.ย.63 28 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

02 ต.ค.63 05 ต.ค.63
รถบัส
6,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
02 ต.ค.63 05 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

09 ต.ค.63 12 ต.ค.63
รถบัส
6,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
09 ต.ค.63 12 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

16 ต.ค.63 19 ต.ค.63
รถบัส
6,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
16 ต.ค.63 19 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

23 ต.ค.63 26 ต.ค.63
รถบัส
7,200 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
23 ต.ค.63 26 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

30 ต.ค.63 02 พ.ย.63
รถบัส
6,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
30 ต.ค.63 02 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

06 พ.ย.63 09 พ.ย.63
รถบัส
6,700 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
06 พ.ย.63 09 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

13 พ.ย.63 16 พ.ย.63
รถบัส
6,700 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
13 พ.ย.63 16 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

20 พ.ย.63 23 พ.ย.63
รถบัส
6,700 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
20 พ.ย.63 23 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

27 พ.ย.63 30 พ.ย.63
รถบัส
6,700 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
27 พ.ย.63 30 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

04 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
รถบัส
6,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
04 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

11 ธ.ค.63 14 ธ.ค.63
รถบัส
6,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
11 ธ.ค.63 14 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

18 ธ.ค.63 21 ธ.ค.63
รถบัส
6,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
18 ธ.ค.63 21 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

25 ธ.ค.63 28 ธ.ค.63
รถบัส
7,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
25 ธ.ค.63 28 ธ.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

30 ธ.ค.63 02 ม.ค.64
รถบัส
8,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
30 ธ.ค.63 02 ม.ค.64
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

31 ธ.ค.63 03 ม.ค.64
รถบัส
8,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
31 ธ.ค.63 03 ม.ค.64
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

01 ม.ค.64 04 ม.ค.64
รถบัส
8,900 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
01 ม.ค.64 04 ม.ค.64
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks