ทัวร์เบตง ใต้สุดแดนสยาม มนต์เสน่ห์ในม่านหมอก

เช็คอินจุดไฮไลท์สุดฮิต สตรีทอาร์ตเบตง, ตู้ไปรษณีย์โบราณ และ สกายวอล์คชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง
ชมร้านเฉาก๊วยเบตง(วุ๊นดำ ก.ม.4) ต้นตำหรับอร่อยระดับตำนาน
พิเศษ…ลิ้มรส เมนูชื่อดังของเบตง ไก่เบตง, เคาหยก, ผักน้ำผัดน้ำมันหอย และ ปลานิลสายน้ำไหล

ทัวร์เบตง ใต้สุดแดนสยาม มนต์เสน่ห์ในม่านหมอก

รหัส 016-0001
วันที่เดินทาง
ต.ค.63-ธ.ค.63
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Air Asia (FD)
ราคาเริ่มต้น
6,990 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
148 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง–หาดใหญ่–ปัตตานี–วัดช้างไห้ (หลวงปู่ทวด)-ยะลา-เบตง-สตรีทอาร์ต-อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์-วงเวียนหอนาฬิกาเบตง-ตู้ไปรษณีย์โบราณ

04.30 : คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง บริเวณผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ

06.45 : ออกเดินทางบินลัดฟ้าสู่ หาดใหญ่ โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย (Thai AirAsia)เที่ยวบินที่ FD3102

08.10 : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ ให้ท่านรับสัมภาระให้เรียบร้อย ไกด์นำเที่ยวรอท่านอยู่ด้านนอกที่จุดนัดพบ จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่จังหวัดปัตตานี โดยรถตู้ปรับอากาศ จากนั้นนำท่านชม วัดช้างไห้ หรือ วัดราษฎร์บูรณะ ตั้งอยู่ที่ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย เป็นวัดเก่าแก่สร้างมาแล้วกว่า 300 ปี อิสระให้ท่านไหว้พระขอพร หรือเช่าบูชาวัตถุมงคลหลวงปู่ทวดตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางต่อไปยัง อำเภอเบตง ระหว่างทางนำท่านจอดแวะถ่ายรูปบริเวณ สะพานข้ามเขื่อนบางลาง บริเวณบ้านคอกช้าง อ.ธารโต สะพานแห่งนี้สร้างขึ้นมาเพื่อล่นระยะทางในการเดินทาง จากเดิมที่จะต้องไปตามไหล่เขา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงหมายเลข 410 ยะลา–เบตง เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะพักถ่ายรูปและยืดเส้นยืดสายก่อนจะเดินทางต่อ

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน

บ่าย : นำท่านเดินทางต่อไปยัง อำเภอเบตง อำเภอเล็ก ๆ ในจังหวัดยะลา เบตง จัดเป็นอำเภอหนึ่งที่มีเอกลักษณ์ ความงดงาม ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความเชื่อ ความศรัทธา และเชื้อชาติที่หลากหลายที่ผสมปนเปภายใต้ความเป็นหนึ่งเดียว จนทำให้บรรดาผู้มาเยือนต่างหลงใหลและแปลกใจ เบตง ตั้งอยู่ใต้สุดฝั่งตะวันตกของประเทศไทย มีเขตแดนติดกับประเทศมาเลเซีย นำคณะเดินชมจุดเด่นที่ได้รับความนิยมของตัวเมืองเบตงได้แก่ สตรีทอาร์ท หรือ ถนนศิลปะ งานศิลปะที่สะท้อนเรื่องราวและวิถีชีวิตของความเป็นเบตงได้อย่างดี  จากนั้นนำท่านชม อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ อุโมงค์ขนาดใหญ่ที่เจาะผ่านภูเขาเพื่อเชื่อมต่อส่วนขยายของเมืองไปอีกฟากของตัวเมือง อุโมงค์แห่งนี้ยังเป็นอุโมงค์ที่ผู้คนสามารถใช้สัญจรไปมาด้วยรถยนต์แห่งแรกของประเทศไทย จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ วงเวียนหอนาฬิกาเบตง และ ตู้ไปรษณีย์โบราณ ในส่วนของตัวหอนาฬิกาสร้างขึ้นด้วยหินอ่อนขาวที่มีอยู่มากในจังหวัดยะลา หอนาฬิกาเป็นสัญลักษณ์ของเมืองหรือจะเรียกว่าเป็นสะดือของเมืองเบตงก็ว่าได้ ในเทศกาลต่าง ๆ

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ

 

วันที่ 2 เมืองเบตง–ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง–สะพานแขวนแตปูซู–น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9-อุโมงค์ปิยะมิตร–สวนหมื่นบุปผา–บ่อน้ำพุร้อน

04.00 : นำท่านออกเดินทางไปชม ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ตั้งอยู่ใน ตำบลอัยเยอร์เวง มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,038 ฟุต จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ได้รับความสนใจและพูดถึงเมื่อไม่นานมานี้ และขึ้นชื่อในเรื่องของการชมพระอาทิตย์ขึ้น ควบคู่ไปกับการชมทะเลหมอกอันสวยงาม จุดเด่น คือ ไม่ว่าคุณจะมาฤดูไหน หรือช่วงเวลาไหน ท่านก็มีโอกาสที่จะได้เห็นวิวทิวทัศน์เบื้องหน้าที่เป็นทะเลหมอกตลอดทั้งปี

เช้า : บริการอาหารเช้า สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางต่อไปยัง สะพานแขวนแตปูซู แวะถ่ายรูปกับสะพานไม้ สะพานแขวนแห่งนี้ใช้งานมาหลายสิบปี วัตถุประสงค์หลักที่สร้างขึ้นนั้น ในอดีตชาวบ้านใช้ขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร จากนั้นนำทุกท่านไปยลโฉมของธรรมชาติเบื้องล่างของ น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ที่ไหลมาจากต้นน้ำบนยอดเขา เดิมที น้ำตกแห่งนี้มีชื่อเรียกของคนท้องถิ่นว่า น้ำตกวังเวง และได้เปลี่ยนชื่อในปีมหามงคล สาระครบรอบ 72 พรรษา

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน

บ่าย : จากนั้นนำท่านชม อุโมงค์ปิยะมิตร ตั้งอยู่บ้านปิยะมิตร 1 ตำบลตะเนาะแมเราะ สถานที่ทางประวัติศาสตร์ ที่ในอดีตเป็นฐานเคลื่อนไหวทางการทหารของพรรคคอมมิวนิสต์มลายา (พคม.) นำคณะเดินทางต่อไปยัง สวนหมื่นบุปผา หรือ สวนดอกไม้เมืองหนาว ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านปิยะมิตร 2  สวนดอกไม้นี้อยู่ท่ามกลางภูเขา สูงจากระดับทะเลปานกลางราว 800 เมตร มีอากาศเย็นสบายตลอดปี เหมาะสมกับการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวนานาชนิด นำท่านเดินทางกลับ แวะพักผ่อนที่ บ่อน้ำพุร้อนเบตง บ่อน้ำพุร้อนเป็นบ่อน้ำแร่ร้อนตามธรรมชาติขนาดใหญ่ประกอบด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ มากมาย ดี

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ

 

วันที่ 3 วัดพุทธาธิวาส–ร้านของฝากเมืองเบตง–ถ่ายรูปหมู่ ป้ายใต้สุดสยาม – ร้านวุ้นดำ ต้นตำรับ (เฉาก๊วย ก.ม. 4) – เบตง – หาดใหญ่-สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

เช้า : คณะพบกัน ณ บริเวณล้อบบี้โรงแรม เตรียมสัมภาระลงมาฝากไว้บริเวณล้อบบี้ จากนั้นไป รับประทานอาหารเช้า แบบ ติ่มซำ ตั้งอยู่ตรงข้ามโรงแรม
จากนั้นเดินทางไปยัง วัดพุทธาธิวาส วัดคู่เมืองเบตง เดิมชื่อวัดเบตง ก่อตั้งเมื่อ เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2460 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พื้นที่ตั้งวัดเป็นเนินเขาสูงเอียงลาดลงไปทางทิศเหนือ จัดแบ่งพื้นที่วัดออกเป็นชั้นทั้งหมด 5 ชั้น ตั้งเด่นสง่าอยู่บนเนินเขามีพระธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศตั้งโดดเด่นมองเห็นศิลปกรรมแบบศรีวิชัยประยุกต์สวยงาม โดยในองค์มหาธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง ร้านของฝากของที่ระลึกเบตง
จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปยังบริเวณพรมแดน ไทย – มาเล ฯ จุดผ่านแดนถาวรที่เชื่อมระหว่างสองประเทศ ถ่ายภาพหมู่กับ ป้าย “ ใต้สุดสยาม “

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน

บ่าย : จากนั้นนำท่านสู่ ร้านวุ้นดำ กม. 4 หรือ ร้านเฉาก๊วย ร้านต้นตำหรับอร่อยระดับตำนาน เฉาก๊วยที่ผ่านกระบวนวิธีทำแบบดั้งเดิม ให้ท่านได้อิสระซื้อเป็นของฝาก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หาดใหญ่ พักผ่อนบนรถ

22.00 : ออกเดินทางบินลัดฟ้ากลับสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตดอนเมือง โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย (Thai AirAsia)เที่ยวบินที่ FD3113

23.35 : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

 


เงื่อนไข
 • ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดเดินทางไปกลับตามเส้นทางและวันที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักสำภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัมต่อท่าน ต่อเที่ยวบิน
 • ค่ารถนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าที่พักระดับ 3 ดาว ตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ (ทางบริษัทสงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท คุ้มครองตั้งแต่ อายุ 1-70 ปี(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทาง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าบริการโหลดกระเป๋าตามที่สายการบินระบุ กรณีต้องการซื้อเพิ่ม 15 ก.ก. ราคา 450 บาท ต่อท่านต่อเที่ยวบิน, 20 ก.ก. ราคา 480บาท ต่อท่านต่อเที่ยวบิน
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ 350 บาท /ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน
ช่วงเดินทาง
30/11/2020 30/11/2020
การเดินทาง
Air Asia (FD)
จำนวน
ราคา
6,990 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เบตง ใต้สุดแดนสยาม มนต์เสน่ห์ในม่านหมอก
เดินทาง 30/11/2020 30/11/2020
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  30/11/2020 30/11/2020
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  6,990 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เบตง ใต้สุดแดนสยาม มนต์เสน่ห์ในม่านหมอก
  เดินทาง 30/11/2020 30/11/2020
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   30/11/2020 30/11/2020
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   6,990 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เบตง ใต้สุดแดนสยาม มนต์เสน่ห์ในม่านหมอก
   เดินทาง 30/11/2020 30/11/2020
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    30/11/2020 30/11/2020
    การเดินทาง
    จำนวน
    ราคา
    6,990 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เบตง ใต้สุดแดนสยาม มนต์เสน่ห์ในม่านหมอก
    เดินทาง 30/11/2020 30/11/2020
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     30/11/2020 30/11/2020
     การเดินทาง
     จำนวน
     ราคา
     6,990 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เบตง ใต้สุดแดนสยาม มนต์เสน่ห์ในม่านหมอก
     เดินทาง 30/11/2020 30/11/2020
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      30/11/2020 30/11/2020
      การเดินทาง
      จำนวน
      ราคา
      7,990 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เบตง ใต้สุดแดนสยาม มนต์เสน่ห์ในม่านหมอก
      เดินทาง 30/11/2020 30/11/2020
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       30/11/2020 30/11/2020
       การเดินทาง
       จำนวน
       ราคา
       6,990 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เบตง ใต้สุดแดนสยาม มนต์เสน่ห์ในม่านหมอก
       เดินทาง 30/11/2020 30/11/2020
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        30/11/2020 30/11/2020
        การเดินทาง
        จำนวน
        ราคา
        7,990 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เบตง ใต้สุดแดนสยาม มนต์เสน่ห์ในม่านหมอก
        เดินทาง 30/11/2020 30/11/2020
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         30/11/2020 30/11/2020
         การเดินทาง
         จำนวน
         ราคา
         6,990 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์เบตง ใต้สุดแดนสยาม มนต์เสน่ห์ในม่านหมอก
         เดินทาง 30/11/2020 30/11/2020
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          30/11/2020 30/11/2020
          การเดินทาง
          จำนวน
          ราคา
          7,990 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์เบตง ใต้สุดแดนสยาม มนต์เสน่ห์ในม่านหมอก
          เดินทาง 30/11/2020 30/11/2020
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           30/11/2020 30/11/2020
           การเดินทาง
           จำนวน
           ราคา
           6,990 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์เบตง ใต้สุดแดนสยาม มนต์เสน่ห์ในม่านหมอก
           เดินทาง 30/11/2020 30/11/2020
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            30/11/2020 30/11/2020
            การเดินทาง
            จำนวน
            ราคา
            7,990 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์เบตง ใต้สุดแดนสยาม มนต์เสน่ห์ในม่านหมอก
            เดินทาง 30/11/2020 30/11/2020
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             30/11/2020 30/11/2020
             การเดินทาง
             จำนวน
             ราคา
             7,990 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์เบตง ใต้สุดแดนสยาม มนต์เสน่ห์ในม่านหมอก
             เดินทาง 30/11/2020 30/11/2020
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              30/11/2020 30/11/2020
              การเดินทาง
              จำนวน
              ราคา
              6,990 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์เบตง ใต้สุดแดนสยาม มนต์เสน่ห์ในม่านหมอก
              เดินทาง 30/11/2020 30/11/2020
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               30/11/2020 30/11/2020
               การเดินทาง
               จำนวน
               ราคา
               6,990 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์เบตง ใต้สุดแดนสยาม มนต์เสน่ห์ในม่านหมอก
               เดินทาง 30/11/2020 30/11/2020
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                30/11/2020 30/11/2020
                การเดินทาง
                จำนวน
                ราคา
                7,990 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์เบตง ใต้สุดแดนสยาม มนต์เสน่ห์ในม่านหมอก
                เดินทาง 30/11/2020 30/11/2020
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 30/11/2020 30/11/2020
                 การเดินทาง
                 จำนวน
                 ราคา
                 7,990 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์เบตง ใต้สุดแดนสยาม มนต์เสน่ห์ในม่านหมอก
                 เดินทาง 30/11/2020 30/11/2020
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  ช่วงเดินทาง
                  30/11/2020 30/11/2020
                  การเดินทาง
                  จำนวน
                  ราคา
                  7,990 บาท
                  จอง
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์เบตง ใต้สุดแดนสยาม มนต์เสน่ห์ในม่านหมอก
                  เดินทาง 30/11/2020 30/11/2020
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   ช่วงเดินทาง
                   30/11/2020 30/11/2020
                   การเดินทาง
                   จำนวน
                   ราคา
                   8,990 บาท
                   จอง
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์เบตง ใต้สุดแดนสยาม มนต์เสน่ห์ในม่านหมอก
                   เดินทาง 30/11/2020 30/11/2020
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    ช่วงเดินทาง
                    30/11/2020 30/11/2020
                    การเดินทาง
                    จำนวน
                    ราคา
                    6,990 บาท
                    จอง
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์เบตง ใต้สุดแดนสยาม มนต์เสน่ห์ในม่านหมอก
                    เดินทาง 30/11/2020 30/11/2020
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     ช่วงเดินทาง
                     30/11/2020 30/11/2020
                     การเดินทาง
                     จำนวน
                     ราคา
                     6,990 บาท
                     จอง
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     ทัวร์เบตง ใต้สุดแดนสยาม มนต์เสน่ห์ในม่านหมอก
                     เดินทาง 30/11/2020 30/11/2020
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      ช่วงเดินทาง
                      30/11/2020 30/11/2020
                      การเดินทาง
                      จำนวน
                      ราคา
                      7,990 บาท
                      จอง
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      ทัวร์เบตง ใต้สุดแดนสยาม มนต์เสน่ห์ในม่านหมอก
                      เดินทาง 30/11/2020 30/11/2020
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       ช่วงเดินทาง
                       30/11/2020 30/11/2020
                       การเดินทาง
                       จำนวน
                       ราคา
                       6,990 บาท
                       จอง
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       ทัวร์เบตง ใต้สุดแดนสยาม มนต์เสน่ห์ในม่านหมอก
                       เดินทาง 30/11/2020 30/11/2020
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        30/11/2020 30/11/2020
                        Air Asia (FD)
                        6,990 บาท
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        ทัวร์เบตง ใต้สุดแดนสยาม มนต์เสน่ห์ในม่านหมอก
                        เดินทาง 30/11/2020 30/11/2020
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         30/11/2020 30/11/2020
                         6,990 บาท
                         ว่าง ที่
                         จองทัวร์
                         ทัวร์เบตง ใต้สุดแดนสยาม มนต์เสน่ห์ในม่านหมอก
                         เดินทาง 30/11/2020 30/11/2020
                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                          30/11/2020 30/11/2020
                          6,990 บาท
                          ว่าง ที่
                          จองทัวร์
                          ทัวร์เบตง ใต้สุดแดนสยาม มนต์เสน่ห์ในม่านหมอก
                          เดินทาง 30/11/2020 30/11/2020
                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                           30/11/2020 30/11/2020
                           6,990 บาท
                           ว่าง ที่
                           จองทัวร์
                           ทัวร์เบตง ใต้สุดแดนสยาม มนต์เสน่ห์ในม่านหมอก
                           เดินทาง 30/11/2020 30/11/2020
                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                            30/11/2020 30/11/2020
                            6,990 บาท
                            ว่าง ที่
                            จองทัวร์
                            ทัวร์เบตง ใต้สุดแดนสยาม มนต์เสน่ห์ในม่านหมอก
                            เดินทาง 30/11/2020 30/11/2020
                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                             30/11/2020 30/11/2020
                             7,990 บาท
                             ว่าง ที่
                             จองทัวร์
                             ทัวร์เบตง ใต้สุดแดนสยาม มนต์เสน่ห์ในม่านหมอก
                             เดินทาง 30/11/2020 30/11/2020
                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                              30/11/2020 30/11/2020
                              6,990 บาท
                              ว่าง ที่
                              จองทัวร์
                              ทัวร์เบตง ใต้สุดแดนสยาม มนต์เสน่ห์ในม่านหมอก
                              เดินทาง 30/11/2020 30/11/2020
                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                               30/11/2020 30/11/2020
                               7,990 บาท
                               ว่าง ที่
                               จองทัวร์
                               ทัวร์เบตง ใต้สุดแดนสยาม มนต์เสน่ห์ในม่านหมอก
                               เดินทาง 30/11/2020 30/11/2020
                               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                30/11/2020 30/11/2020
                                6,990 บาท
                                ว่าง ที่
                                จองทัวร์
                                ทัวร์เบตง ใต้สุดแดนสยาม มนต์เสน่ห์ในม่านหมอก
                                เดินทาง 30/11/2020 30/11/2020
                                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                 30/11/2020 30/11/2020
                                 7,990 บาท
                                 ว่าง ที่
                                 จองทัวร์
                                 ทัวร์เบตง ใต้สุดแดนสยาม มนต์เสน่ห์ในม่านหมอก
                                 เดินทาง 30/11/2020 30/11/2020
                                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                  30/11/2020 30/11/2020
                                  6,990 บาท
                                  ว่าง ที่
                                  จองทัวร์
                                  ทัวร์เบตง ใต้สุดแดนสยาม มนต์เสน่ห์ในม่านหมอก
                                  เดินทาง 30/11/2020 30/11/2020
                                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                   30/11/2020 30/11/2020
                                   7,990 บาท
                                   ว่าง ที่
                                   จองทัวร์
                                   ทัวร์เบตง ใต้สุดแดนสยาม มนต์เสน่ห์ในม่านหมอก
                                   เดินทาง 30/11/2020 30/11/2020
                                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                    30/11/2020 30/11/2020
                                    7,990 บาท
                                    ว่าง ที่
                                    จองทัวร์
                                    ทัวร์เบตง ใต้สุดแดนสยาม มนต์เสน่ห์ในม่านหมอก
                                    เดินทาง 30/11/2020 30/11/2020
                                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                     30/11/2020 30/11/2020
                                     6,990 บาท
                                     ว่าง ที่
                                     จองทัวร์
                                     ทัวร์เบตง ใต้สุดแดนสยาม มนต์เสน่ห์ในม่านหมอก
                                     เดินทาง 30/11/2020 30/11/2020
                                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                      30/11/2020 30/11/2020
                                      6,990 บาท
                                      ว่าง ที่
                                      จองทัวร์
                                      ทัวร์เบตง ใต้สุดแดนสยาม มนต์เสน่ห์ในม่านหมอก
                                      เดินทาง 30/11/2020 30/11/2020
                                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                       30/11/2020 30/11/2020
                                       7,990 บาท
                                       ว่าง ที่
                                       จองทัวร์
                                       ทัวร์เบตง ใต้สุดแดนสยาม มนต์เสน่ห์ในม่านหมอก
                                       เดินทาง 30/11/2020 30/11/2020
                                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                        30/11/2020 30/11/2020
                                        7,990 บาท
                                        ว่าง ที่
                                        จองทัวร์
                                        ทัวร์เบตง ใต้สุดแดนสยาม มนต์เสน่ห์ในม่านหมอก
                                        เดินทาง 30/11/2020 30/11/2020
                                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                         30/11/2020 30/11/2020
                                         7,990 บาท
                                         ว่าง ที่
                                         จองทัวร์
                                         ทัวร์เบตง ใต้สุดแดนสยาม มนต์เสน่ห์ในม่านหมอก
                                         เดินทาง 30/11/2020 30/11/2020
                                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                          30/11/2020 30/11/2020
                                          8,990 บาท
                                          ว่าง ที่
                                          จองทัวร์
                                          ทัวร์เบตง ใต้สุดแดนสยาม มนต์เสน่ห์ในม่านหมอก
                                          เดินทาง 30/11/2020 30/11/2020
                                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                           30/11/2020 30/11/2020
                                           6,990 บาท
                                           ว่าง ที่
                                           จองทัวร์
                                           ทัวร์เบตง ใต้สุดแดนสยาม มนต์เสน่ห์ในม่านหมอก
                                           เดินทาง 30/11/2020 30/11/2020
                                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                            30/11/2020 30/11/2020
                                            6,990 บาท
                                            ว่าง ที่
                                            จองทัวร์
                                            ทัวร์เบตง ใต้สุดแดนสยาม มนต์เสน่ห์ในม่านหมอก
                                            เดินทาง 30/11/2020 30/11/2020
                                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                             30/11/2020 30/11/2020
                                             7,990 บาท
                                             ว่าง ที่
                                             จองทัวร์
                                             ทัวร์เบตง ใต้สุดแดนสยาม มนต์เสน่ห์ในม่านหมอก
                                             เดินทาง 30/11/2020 30/11/2020
                                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                              30/11/2020 30/11/2020
                                              6,990 บาท
                                              ว่าง ที่
                                              จองทัวร์
                                              ทัวร์เบตง ใต้สุดแดนสยาม มนต์เสน่ห์ในม่านหมอก
                                              เดินทาง 30/11/2020 30/11/2020
                                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                               Share on social networks
                                               โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                                               • รถบัส
                                               • ธ.ค.63 - เม.ย.64
                                               • 2 วัน 1 คืน
                                               • 54 ครั้ง
                                               เริ่มต้น 3,999 บาท
                                               รหัส 006-0067
                                               2 วัน 1 คืน
                                               รถบัส
                                               เริ่มต้น 3,999 บาท
                                               • Thai Lion Air
                                               • ธ.ค.63 - ม.ค.64
                                               • 4 วัน 3 คืน
                                               • 49 ครั้ง
                                               เริ่มต้น 13,999 บาท
                                               ชื่นชอบ