Holidays Playful


ทัวร์ในประเทศ เพชรบูรณ์ เลย เขาค้อ ภูทับเบิก เชียงคาน 3 วัน 2 คืน

ทุ่งกังหันลมเขาค้อ – ทุ่งดอกเวอร์บีน่า – PINO LATTE RESORT & CAFÉ – พระธาตุผาซ่อนแก้ว – ภูทับเบิก
จุดชมวิวภูทับเบิก – แปลงปลูกกะหล่ำปลี – วัดป่าภูทับเบิก – เลย – วัดเนรมิตวิปัสสนา – พระธาตุศรีสองรัก – ถนนคนเดินเชียงคาน
ตักบาตรข้าวเหนียว – พระใหญ่ภูคกงิ้ว – สกายวอล์ค เชียงคาน

ทัวร์ในประเทศ เพชรบูรณ์ เลย เขาค้อ ภูทับเบิก เชียงคาน 3 วัน 2 คืน

Share on social networks
ทัวร์ในประเทศ เพชรบูรณ์ เลย เขาค้อ ภูทับเบิก เชียงคาน 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์
113
ช่วงเวลาเดินทาง
ต.ค.63 - พ.ย.63
การเดินทาง
3 วัน 2 คืน
สายการบิน
รถตู้
จำนวนผู้เข้าชม
58 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
5,999 บาท
แผนการเดินทาง
กรุงเทพฯ - เพชรบูรณ์ - ทุ่งกังหันลมเขาค้อ - ทุ่งดอกเวอร์บีน่า - PINO LATTE RESORT & CAFÉ - พระธาตุผาซ่อนแก้ว - ภูทับเบิก

06.00 : พร้อมกัน ณ ปั๊มน้ำมัน ปตท. ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้าไทย) ** พร้อมบริการอาหารเช้าเมนูข้าวเหนียวหมูทอด ** จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดเพชรบูรณ์

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง จุดชมวิวทุ่งกังหันลมเขาค้อ ชมความสวยงามของทุ่งดอกไม้ และกังหันลมยักษ์ใหญ่ที่ตั้งเรียงรายอยู่บนเนินเขาสูง เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานลมจากกังหันลมขนาดใหญ่จำนวน 24 ต้น ที่ระดับความสูงจากน้ำทะเล 1,050 เมตร จากนั้นแวะถ่ายรูป ทุ่งดอกเวอร์บีน่า แห่งไร่ GB ไร่ดอกไม้เมืองหนาวที่ตั้งอยู่บริเวณทุ่งกังหันลมเขาค้อนั่นเอง ตั้งอยู่ในส่วนหน้าของ “ทุ่งกังหันลม” นำท่านเดินทางไปยัง PINO LATTE RESORT & CAFÉ สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นทั้งคาเฟ่และรีสอร์ทยอดนิยม โดยเฉพาะฤดูฝนและฤดูหนาวที่นักท่องเที่ยวนิยมขึ้นมาชมวิวทะเลหมอกเป็นจำนวนมาก จากนั้นนำท่านสักการะพระบรมสารีริกธาตุที่ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว พุทธสถานที่ตั้งตระหง่านโอบล้อมด้วยขุนเขามากมายได้กลายเป็น “แลนด์มาร์ค” ของเขาค้อ จากนั้นนำท่านไต่ระดับความสูงขึ้นสู่ ภูทับเบิก ซึ่งเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านม้งทับเบิกของชาวเขาเผ่าม้ง เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ที่พัก เมนู ชุดหมูกระทะ

จุดชมวิวภูทับเบิก - แปลงปลูกกะหล่ำปลี - วัดป่าภูทับเบิก - เลย - วัดเนรมิตวิปัสสนา - พระธาตุศรีสองรัก - ถนนคนเดินเชียงคาน

06.00 : ตื่นเช้า ชมพระอาทิตย์ขึ้น รายล้อมไปด้วยทะเลหมอกสุดฟินเหมือนดั่งสวรรค์บนดิน

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านแวะถ่ายภาพที่ จุดชมวิวภูทับเบิก ที่มีความสูง 1,667 เมตร จากระดับน้ำทะเล สูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ใน Unseen Natures and Wonders และชมวิวแปลงกะหล่ำปลีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีวิวทิวเขาน้อยใหญ่โอบล้อมกับป่าไม้พืชพรรณเขียวขจี และสภาพอากาศที่เย็นสบาย จากนั้นนำไปยังวัดที่สูงที่สุดในประเทศไทย วัดป่าภูทับเบิก จากนั้นเดินทางสู่ เลย ตามเส้นทางที่ลัดเลาะไปตามไหล่เขา นำท่านสักการะ พระธาตุศรีสองรัก นำท่านชม วัดเนรมิตวิปัสนา วัดตั้งอยู่สูงเด่นอยู่บนเนินเขาห่างจากพระธาตุศรีสองรักเพียงเล็กน้อย

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เดินทางสู่ เชียงคาน เมืองเล็กๆ น่ารักริมโขง ชายขอบจังหวัดเลย ชุมชนที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม และวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่มีเสน่ห์ นำท่านเดินเล่นช้อปปิ้งที่ ถนนคนเดินเชียงคาน ชมบรรยากาศของเมืองเชียงคานยามเย็น

** เพื่อความเพลิดเพลินในการท่องเที่ยว ให้ท่านอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย **

ตักบาตรข้าวเหนียว - พระใหญ่ภูคกงิ้ว - สกายวอล์ค เชียงคาน - แวะซื้อของฝาก - กรุงเทพฯ

05.00 : ตื่นรับอรุณยามเช้าที่สดใส นำท่านเดินทางสู่ถนนชายโขงเพื่อร่วมทำบุญ ตักบาตรข้าวเหนียว ยามเช้าที่เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวเชียงบริเวณ ณ หน้าวัดท่าคก ในทุกๆ เช้าตั้งแต่เวลาตีห้าเป็นต้นไป พระสงฆ์จะเดินออกบิณฑบาต ชาวบ้านจะนำข้าวเหนียว และอาหารมาใส่บาตร ซึ่งนักท่องเที่ยวก็สามารถร่วมตักบาตรข้าวเหนียวด้วยกันได้

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านออกเดินทางไปสู่ จุดชมวิวพระใหญ่ภูคกงิ้ว เพื่อกราบสักการะ พระใหญ่ภูคกงิ้ว หรือ พระพุทธนวมินทรมงคลลีลาทวินคราภิรักษ์ ประดิษฐานอยู่ที่ภูฟ้า บ้านท่าดีหมี เป็นที่สักการะบูชาของชาวเชียงคาน และยังมีแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่มาพร้อมความสูงและความเสียว สกายวอล์คเชียงคาน เดินชมวิวบนสะพานกระจกใสยาว 100 เมตร สูงจากพื้นดินเทียบเท่าตึก 30 ชั้น

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

 13.00 : หลังรับประทานอาหารนำท่านออกเดินทางจาก เชียงคาน

17.30 : นำท่าน แวะซื้อของฝาก จ.นครสวรรค์

20.30 : เดินทางถึง ปั๊มน้ำมัน ปตท. ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้าไทย) โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
ช่วงเดินทาง
30 ต.ค.63 01 พ.ย.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
5,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
30 ต.ค.63 01 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  06 พ.ย.63 08 พ.ย.63
  สายการบิน
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  5,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  06 พ.ย.63 08 พ.ย.63
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   13 พ.ย.63 15 พ.ย.63
   สายการบิน
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   5,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   13 พ.ย.63 15 พ.ย.63
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    20 พ.ย.63 22 พ.ย.63
    สายการบิน
    รถตู้
    จำนวน
    ราคา
    5,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    20 พ.ย.63 22 พ.ย.63
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     27 พ.ย.63 29 พ.ย.63
     สายการบิน
     รถตู้
     จำนวน
     ราคา
     5,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     27 พ.ย.63 29 พ.ย.63
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      04 ธ.ค.63 06 ธค.63
      สายการบิน
      รถตู้
      จำนวน
      ราคา
      6,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      04 ธ.ค.63 06 ธค.63
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       05 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
       สายการบิน
       รถตู้
       จำนวน
       ราคา
       6,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       05 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        10 ธ.ค.63 12 ธ.ค.63
        สายการบิน
        รถตู้
        จำนวน
        ราคา
        6,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        10 ธ.ค.63 12 ธ.ค.63
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         11 ธ.ค.63 13 ธค.63
         สายการบิน
         รถตู้
         จำนวน
         ราคา
         5,999 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         11 ธ.ค.63 13 ธค.63
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          18 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
          สายการบิน
          รถตู้
          จำนวน
          ราคา
          5,999 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          18 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           25 ธ.ค.63 27 ธค.63
           สายการบิน
           รถตู้
           จำนวน
           ราคา
           5,999 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           25 ธ.ค.63 27 ธค.63
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            30 ธ.ค.63 01 ม.ค.63
            สายการบิน
            รถตู้
            จำนวน
            ราคา
            7,999 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            30 ธ.ค.63 01 ม.ค.63
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             31 ธ.ค.63 02 ม.ค.63
             สายการบิน
             รถตู้
             จำนวน
             ราคา
             7,999 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             31 ธ.ค.63 02 ม.ค.63
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              30 ต.ค.63 01 พ.ย.63
              รถตู้
              5,999 บาท
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              30 ต.ค.63 01 พ.ย.63
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               06 พ.ย.63 08 พ.ย.63
               รถตู้
               5,999 บาท
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               06 พ.ย.63 08 พ.ย.63
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                13 พ.ย.63 15 พ.ย.63
                รถตู้
                5,999 บาท
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                13 พ.ย.63 15 พ.ย.63
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 20 พ.ย.63 22 พ.ย.63
                 รถตู้
                 5,999 บาท
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 20 พ.ย.63 22 พ.ย.63
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  27 พ.ย.63 29 พ.ย.63
                  รถตู้
                  5,999 บาท
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  27 พ.ย.63 29 พ.ย.63
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   04 ธ.ค.63 06 ธค.63
                   รถตู้
                   6,999 บาท
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   04 ธ.ค.63 06 ธค.63
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    05 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
                    รถตู้
                    6,999 บาท
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    05 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     10 ธ.ค.63 12 ธ.ค.63
                     รถตู้
                     6,999 บาท
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     10 ธ.ค.63 12 ธ.ค.63
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      11 ธ.ค.63 13 ธค.63
                      รถตู้
                      5,999 บาท
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      11 ธ.ค.63 13 ธค.63
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       18 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
                       รถตู้
                       5,999 บาท
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       18 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        25 ธ.ค.63 27 ธค.63
                        รถตู้
                        5,999 บาท
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        25 ธ.ค.63 27 ธค.63
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         30 ธ.ค.63 01 ม.ค.63
                         รถตู้
                         7,999 บาท
                         ว่าง ที่
                         จองทัวร์
                         30 ธ.ค.63 01 ม.ค.63
                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                          31 ธ.ค.63 02 ม.ค.63
                          รถตู้
                          7,999 บาท
                          ว่าง ที่
                          จองทัวร์
                          31 ธ.ค.63 02 ม.ค.63
                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                           Tags ที่เกี่ยวข้อง
                           โปรแกรมทัวร์อื่นที่แนะนำ
                           • 041
                           • แอร์เอเชีย (AirAsia)
                           • ก.ค.63-ธ.ค.63
                           • 3 วัน 2 คืน
                           • 252 ครั้ง
                           เริ่มต้น 6,888 บาท
                           ชื่นชอบ