Holidays Playful


ทัวร์ในประเทศ เลาะนำกันบ่ … เพชรบูรณ์ เลย บึงกาฬ 3 วัน 2 คืน

เขาค้อ – ทุ่งกังหันลม – ไร่ GB  – Pino Latte คาเฟ่ – พระธาตุผาซ่อนแก้ว – Sky Walk เชียงคาน – ถนนคนเดินเชียงคาน
ตักบาตรข้าวเหนียว- แก่งคุดคู้ -หนองคาย – วัดผาตากเสื้อ Sky Walk – วัดหินหมากเป้ง Sky Walk – วัดโพธิ์ชัย หลวงพ่อพระใส
วัดไทยโพนพิสัย – วัดอาฮง – ภูสิงห์ – หินสามวาฬ – น้ำตกถ้ำพระ

ทัวร์ในประเทศ เลาะนำกันบ่ … เพชรบูรณ์ เลย บึงกาฬ 3 วัน 2 คืน

Share on social networks
ทัวร์ในประเทศ เลาะนำกันบ่ … เพชรบูรณ์ เลย บึงกาฬ 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์
126
ช่วงเวลาเดินทาง
พ.ย.63 - ธ.ค.63
การเดินทาง
3 วัน 2 คืน
สายการบิน
รถตู้
จำนวนผู้เข้าชม
55 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
3,999 บาท
แผนการเดินทาง
จุดนัดหมาย ปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ - เขาค้อ - ทุ่งกังหันลม - ไร่ GB - Pino Latte คาเฟ่ - พระธาตุผาซ่อนแก้ว - Sky Walk เชียงคาน - ถนนคนเดินเชียงคาน

05.00 น. : พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ปั๊ม Shell แม็คโคร แจ้งวัฒนะ เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความให้ทุกท่าน มีการพ่นยาฆ่าเชื้อในรถ เช็คอุณหภูมิร่างกาย และมีบริการแจกหน้ากากอนามัยชนิดผ้าและเจลแอลกอฮอล์ ออกเดินทางสู่จังหวัดเพชรบูรณ์ นำท่านเดินทางสู่ เขาค้อ เป็นชื่อเรียกรวมบริเวณเทือกเขาน้อยใหญ่ของเทือกเขาเพชรบูรณ์ มีจุดท่องเที่ยวหลายแห่งและพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ทั้งที่พัก ร้านอาหาร คาเฟ่วิวสวยๆมากมาย เดินทางสู่ ไร่ GBและทุ่งกังหันลมเขาค้อ ซึ่งอยู่บริเวณติดกัน อิสระให้ท่านเดินชมทุ่งดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายสีสันที่เรียงรายไล่ระดับลงไปตามไหล่เขา ท่านสามารถเดินเข้าไปถ่ายรูปกันได้แบบเพลินๆ กับแปลงดอกไม้สันสันสวยงามที่ปลูกตามฤดูกาลต่างๆ เช่น ดอกทิวลิป ดอกเวอร์บีน่า ดอกลิลลี่ ดอกกระเจียว ดอกดาวเรือง เป็นต้น

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ พีโน่ ลาเต้ รีสอร์ท แอนด์ คาเฟ่ ร้านกาแฟสุดชิคแห่งเมืองเพชรบูรณ์ ร้านตกแต่งได้ทันสมัย สวยงามสไตล์โมเดิลและลอฟท์ นำท่านเดินทางสู่ พระธาตุผาซ่อนแก้ว หรือ  นี้ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาในหมู่บ้านทางแดง เขาค้อ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อ.เชียงคาน จ.เลย ถึง จ.เลย นำท่านชม สกายวอล์คเชียงคาน แลนด์มาร์คแห่งใหม่เมืองเลย ให้ท่านได้ท่องเที่ยวสัมผัสความสวยงามและความเสียวจากมุมสูง

ค่ำ : รับประทานอาหารเย็น นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินเชียงคาน อยู่บริเวณถนนสายล่าง ในตัวอำเภอเมืองเชียงคาน ซึ่งเป็นถนนที่เลียบไปกับแม่น้ำโขง หรือที่เรียกว่า “ถนนชายโขง” อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ตักบาตรข้าวเหนียว-แก่งคุดคู้-หนองคาย-วัดผาตากเสื้อ Sky Walk- วัดหินหมากเป้ง Sky Walk - วัดโพธิ์ชัย หลวงพ่อพระใส- วัดไทยโพนพิสัย- วัดอาฮง-บึงกาฬ

06.00 น. : นำท่านร่วม ตักบาตรข้าวเหนียว เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่ง ของเมืองเชียงคาน ในยามเช้า นักท่องเที่ยวจะมานั่งรอใส่บาตร ข้าวเหนียวนึ่งร้อนๆ เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานของวิถีชีวิตที่สงบ เรียบง่าย อิสระให้ท่านเดิน สัมผัสวิถีชีวิตคนเชียงคานที่ ตลาดเช้าเชียงคาน

เช้า : รับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ แก่งคุดคู้ เป็นแก่งหินขนาดใหญ่ขวางอยู่กลางลำน้ำโขง ตัวแก่งกว้างใหญ่เกือบจรด สองฝั่งแม่น้ำโขง มีกระแสน้ำไหลผ่าน ไปเพียงช่องแคบ ๆ ใกล้ฝั่งทะเลไทย ซึ่งกระแสน้ำเชี่ยวกราก เวลาที่เหมาะ ที่จะมาชมแห่งคุดคู้ที่สุด คือ เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นเวลาที่น้ำแห้ง สามารถมองเห็นเกาะแก่งต่าง ๆ ชัดเจนบริเวณแก่ง มีร้านอาหารและร้านจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้า มากมาย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จ.หนองคาย 

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน เดินทางสู่ วัดผาตากเสื้อ สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 500 เมตร ซึ่งวัดแห่งนี้ถือว่าเป็นจุดชมวิวของที่     สวยที่สุดแห่งหนึ่งของ จ.หนองคาย ชม สกายวอล์ค (Sky Walk) เดินทางสู่ วัดผาตากเสื้อ สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 500 เมตร ซึ่งวัดแห่งนี้ถือว่าเป็นจุดชมวิวของที่     สวยที่สุดแห่งหนึ่งของ จ.หนองคาย ชม สกายวอล์ค (Sky Walk) จากนั้นเดินทางสู่ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญสังกัดนิกายมหานิกาย เดิมเรียกกันว่า วัดผีผิว นำท่านชม วัดไทย ตำนานเล่าขานกันถึงเมืองหลวงของพญานาคแห่ง ถ้ำพญานาค หรือ ถ้ำเมืองบาดาลจำลอง โลกบาดาลใต้แม่น้ำโขง
นำท่านเดินทางสู่ จ.บึงกาฬ นำท่านชม วัดอาฮงศิลาวาส เป็นวัดเก่าแก่ที่ไม่ปรากฎหลักฐานว่าสร้างเมื่อใด ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงบริเวณแก่งอาฮง แอ่งน้ำขนาดใหญ่จากฝั่งไทยถึงฝั่งลาวที่มีความยาวประมาณร้อยกว่าเมตร

เย็น : รับประทานอาหารเย็น

บึงกาฬ- ภูสิงห์- หินสามวาฬ- น้ำตกถ้ำพระ - ร้านของฝาก - กรุงเทพฯ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า เดินทางสู่ ภูสิงห์ ที่นี่โดดเด่นด้วยภูเขาหินทราย หน้าผา ถ้ำ กลุ่มหินรูปทรงต่างๆ และผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ ชม หินสามวาฬ โดยมีลักษณะเป็นภูเขาหินทรงมนทอดตัวยาวเรียงกัน 3 ก้อน มองจากทางอากาศจะเห็นคล้ายเป็นวาฬพ่อ แม่ ลูก ว่ายน้ำด้วยกัน ชม น้ำตกถ้ำพระ หรือ น้ำตกถ้ำพระภูวัว เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ 3 ชั้น ที่ไหลอยู่บนภูเขาหินทรายขนาดใหญ่

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน นำท่าน แวะซื้อของฝาก และสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางต่อกลับสู่กรุงเทพฯโดยสวัสดิ


เงื่อนไข
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศVIP
 • ค่าบริการคนขับรถ และค่าน้ำมัน
 • ค่าที่พัก 2คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท
 • ชาวต่างชาติ ชำระเพิ่มท่านละ 500 บาท
 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวนขั้นต่ำ 8 ท่าน
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือ
 • การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

ช่วงเดินทาง
20 พ.ย.63 22 พ.ย.63
สายการบิน
รถตู้
จำนวน
ราคา
3,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
20 พ.ย.63 22 พ.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  27 พ.ย.63 29 พ.ย.63
  สายการบิน
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  3,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  27 พ.ย.63 29 พ.ย.63
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   05 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
   สายการบิน
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   4,555 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   05 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    10 ธ.ค.63 12 ธค.63
    สายการบิน
    รถตู้
    จำนวน
    ราคา
    4,555 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    10 ธ.ค.63 12 ธค.63
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     18 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
     สายการบิน
     รถตู้
     จำนวน
     ราคา
     4,555 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     18 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      25 ธ.ค.63 27 ธ.ค.63
      สายการบิน
      รถตู้
      จำนวน
      ราคา
      4,555 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      25 ธ.ค.63 27 ธ.ค.63
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       20 พ.ย.63 22 พ.ย.63
       รถตู้
       3,999 บาท
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       20 พ.ย.63 22 พ.ย.63
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        27 พ.ย.63 29 พ.ย.63
        รถตู้
        3,999 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        27 พ.ย.63 29 พ.ย.63
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         05 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
         รถตู้
         4,555 บาท
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         05 ธ.ค.63 07 ธ.ค.63
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          10 ธ.ค.63 12 ธค.63
          รถตู้
          4,555 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          10 ธ.ค.63 12 ธค.63
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           18 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
           รถตู้
           4,555 บาท
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           18 ธ.ค.63 20 ธ.ค.63
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            25 ธ.ค.63 27 ธ.ค.63
            รถตู้
            4,555 บาท
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            25 ธ.ค.63 27 ธ.ค.63
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             Tags ที่เกี่ยวข้อง
             โปรแกรมทัวร์อื่นที่แนะนำ
             • 136
             • นกแอร์ (Nok Air)
             • ธ.ค.63 - มี.ค.64
             • 3 วัน 2 คืน
             • 134 ครั้ง
             เริ่มต้น 8,999 บาท
             ชื่นชอบ