Holidays Playful


ทัวร์ในประเทศ TREE HOUSE VILLAS 3 วัน 2 คืน

 • ห้องพักพร้อมอาหารเช้า รถ-เรือรับส่งสนามบิน
 • เรือหางยาวดําน้ำชมปะกํารัง ที่เกาะผักเบี้ย
 • อาหารเช้า+ ดินเนอร์ 1มื้อ สปา อโรม่าทรีทเม้นท์60นาที
 • อบสมุนไพร 30 นาที คลาสโยคะริมหาด ท่านละ 1 คลาส

ทัวร์ในประเทศ TREE HOUSE VILLAS 3 วัน 2 คืน

059
ทัวร์ในประเทศ TREE HOUSE VILLAS 3 วัน 2 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
ก.ค.63 - ธ.ค.63
การเดินทาง
3 วัน 2 คืน
สายการบิน
ไม่ทราบสายการบิน
จำนวนผู้เข้าชม
127 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
8,950 บาท
แผนการเดินทาง
รับ สนามบิน – นั่งเรือ Speed Boat ข้ามทะเลอันดามัน สู่เกาะยาว ทรีเฮ้าส์วิลล่าส์ รีสอร์ทสุดหรู

………. : รอต้อนรับทุกท่านที่ สนามบินภูเก็ต หรือ สนามบินกระบี่ เชิญท่านเช็คอินเพื่อเข้าพักที่ รีสอร์ท : ทรีเฮ้าส์วิลล่าส์ เกาะยาว เชิญทุกท่าพักผ่อนตามอัธยาศัย

อิสระในการพักผ่อน - ทริปดำน้ำชมปะการังที่เกาะผักเบี้ย - พร้อมกิจกรรมดีๆจากทางรีสอร์ท

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางรีสอร์ท (มื้อที่ 1)
อิสระในการพักผ่อนดื่มด่ำกับความเป็นธรรมชาติ อย่างเต็มที่ พร้อมกิจกรรมดีๆจากทางรีสอร์ท เช่น

11.00 : ออกเดินทางไปยังเกาะผักเบี้ยดําน้ําชมปะการัง
(ไม่รวมอาหารกลางวัน และไม่รวมค่าเข้าอุทยานประมาณท่านละ 60 บาท )

14.00 : เดินทางกลับรีสอร์ท
– เรือหางยาวดําน้ำชมปะกํารัง ที่เกาะผักเบี้ย ฟรี!
– อาหารเช้า และ ดินเนอร์ 1มื้อ ฟรี!
– สปาอโรม่าทรีทเม้นท์60นาที ฟรี!
– อบสมุนไพร 30 นาที ฟรี!
– คลาสโยคะริมหาด ท่านละ 1 คลาส ฟรี!
– ดินเนอร์ 1มื้อ ฟรี! (มื้อที่ 2) KohYao Culinary Journey Set

อิสระในการพักผ่อน เก็บความสุขอย่างเต็มที่ - เช็คเอ้าท์ นั่งเรือสู่ฝั่ง ส่งท่านสู่สนามบิน

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางรีสอร์ท (มื้อที่ 3)
ให้ทุกท่านทำการพักผ่อนอย่างเต็มที่ และเช็คเอ้าท์เก็บสัมภาระ เพื่อเดินทางสู่ท่าเรือ

13.30 : เรือออกจากรีสอร์ท นั่งเรือสู่ฝั่ง และส่งท่านสู่สนามบิน จบทริปพักผ่อนด้วยความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ห้องพักพร้อมอาหารเช้า สําหรับ 2 ท่าน
 • รถและเรือรับ-ส่งสนามบิน จากสนามบินภูเก็ตหรือ สนามบินกระบี่ โดยเรือจะมีตามเวลากําหนดเท่านั้น
 • ร่วมทริปเรือหางยาวดําน้ำชมปะกํารัง ที่เกาะผักเบี้ย (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และไม่รวมค่าเข้าชมอุทยาน)
 • สปาอโรม่าทรีทเม้นท์60นาที
 • อบสมุนไพร 30 นาที
 • คลาสโยคะริมหาด ท่านละ 1 คลาส
 • ซ็ทอาหาร กลางวันหรือ อาหารเย็น 1 มื้อ (KohYao Culinary Journey Set)
 • ประกันอุบัติเหตุ เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมประมาณ40-60

เงื่อนไขของโปรโมชั่น :

 1. จองได้ตั้งแต่วันที่1-31กรกฎาคม2563 โดยสามารถเลือกวันเข้าพักตั้งแต่ 1กรกรฎาคม ถึง 23ธันวาคม 2563 เท่านั้น
 2. กรุณาชําระค่าบริการเต็มจำนวน ในวันทำการจอง (ไม่มีเครดิต)
 3. ไม่สามารถยกเลิกห้องพักหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหากไม่เข้าพักตามเวลาที่กําหนดจะคิดค่าบริการเต็มตามมูลค่าแพคเกจ
 4. โปรดทําการตรวจสอบห้องว่างก่อนทําการจองทุกคร้ังโดยติดต่อฝ่ายรับจองห้องพัก

  สิ่งที่ควรนำไปด้วย
 • ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว รองเท้าสวมสบาย ร่ม หมวก แว่นกันแดด

การเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง

 1. หากต้องการเลื่อนการเดินทาง กรุณาสอบถามเจ้าหนี่ เพื่อเช็คห้องว่างก่อนเปลี่ยนแปลง
 2. กรณียกเลิกการเดินทางจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในทุกกรณี
ช่วงเดินทาง
เดินทางได้ทุกวัน 01 ก.ค.63 31 ก.ค.63
สายการบิน
จำนวน
ราคา
8,950 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
เดินทางได้ทุกวัน 01 ก.ค.63 31 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
เดินทางได้ทุกวัน 01 ส.ค.63 30 ส.ค.63
สายการบิน
จำนวน
ราคา
8,950 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
เดินทางได้ทุกวัน 01 ส.ค.63 30 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
เดินทางได้ทุกวัน 01 ก.ย.63 30 ก.ย.63
สายการบิน
จำนวน
ราคา
8,950 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
เดินทางได้ทุกวัน 01 ก.ย.63 30 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ช่วงเดินทาง
เดินทางได้ทุกวัน 01 ต.ค.63 31 ต.ค.63
สายการบิน
จำนวน
ราคา
8,950 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
เดินทางได้ทุกวัน 01 ต.ค.63 31 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

เดินทางได้ทุกวัน 01 ก.ค.63 31 ก.ค.63
8,950 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
เดินทางได้ทุกวัน 01 ก.ค.63 31 ก.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

เดินทางได้ทุกวัน 01 ส.ค.63 30 ส.ค.63
8,950 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
เดินทางได้ทุกวัน 01 ส.ค.63 30 ส.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

เดินทางได้ทุกวัน 01 ก.ย.63 30 ก.ย.63
8,950 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
เดินทางได้ทุกวัน 01 ก.ย.63 30 ก.ย.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

เดินทางได้ทุกวัน 01 ต.ค.63 31 ต.ค.63
8,950 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
เดินทางได้ทุกวัน 01 ต.ค.63 31 ต.ค.63
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์อื่นที่แนะนำ