ทัวร์Phuket Similan ฉลองวันหยุด ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

บินตรง เช่าเหมาลำ ฉลองวันหยุดยาว และเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

สัมผัสวิถีชีวิตคนภูเก็ต ทัวร์เสริมเกาะสิมิลัน เดินทางโดยเรือ Speed Boat

วัดฉลอง – อ่าวพังงา – เกาะปันหยี – เขาพิงกัน – เขาตาปูน

ทัวร์Phuket Similan ฉลองวันหยุด ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

รหัส 001-0097
วันที่เดินทาง
ธ.ค.63 -ธ.ค.64
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
Thai Lion Air
ราคาเริ่มต้น
14,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
47 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง-สนามบินภูเก็ต-อ่าวพังงา-เกาะปันหยี-เขาพิงกัน-เขาตาปู-ถ้ำลอด-จุดชมวิวเสม็ดนางชี

05.00 : คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ สนามบินดอนเมืองเคาน์เตอร์สายการบิน THAI LION AIR (SL) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

08.50 : ออกเดินทางสู่จังหวัดภูเก็ต โดยสายบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL XXX (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.25 ชั่วโมง)

10.15 : เดินทางถึง สนามบินภูเก็ต นำท่านเดินทางสู่เมืองภูเก็ต เมืองสำคัญทางภาคใต้ของประเทศไทย

10.30 : นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือ ลงเรือหางยาว เรือจะนำท่านล่องลัดเลาะชมธรรมชาติ อันสวยงามของป่าชายเลน ภูเขาหินปูน เกาะแก่งรูปร่างแปลกตา และสัตว์ป่าที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
นำท่านไปยัง เกาะปันหยี หมู่บ้านชาวประมงอายุราว 300 ปี ที่ยังคงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ผสมผสานกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และการท่องเที่ยวไว้ได้อย่างลงตัว ท่านสามารถเดินชมหมู่บ้าน โรงเรียน สนามฟุตบอลลอยน้ำ มัสยิส หรือเลือกซื้อเครื่องประดับ อาหารทะเลแปรรูป

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเกาะปันหยี (1)

จากนั้นนำท่านแวะ เขาพิงกัน เขาตาปู จุดไฮไลท์สำคัญของอ่าวพังงา ภูเขารูปร่างแปลกตาที่ถูกตัดขาดออกจากกันอย่างเรียบสนิทจนล้มพิงเข้าหากัน
จากนั้นนำท่านไปยัง จุดชมวิวเสม็ดนางชี จากนั้นเปลี่ยนรถนั่งรถท้องถิ่นชมวิวเสม็ดนางชี สัมผัสธรรมชาตอ่าวพังงา 360 องศา พร้อมเก็บภาพที่ระลึก ช้อปปิ้งของฝาก น้ำพริก ไตปลาแห้ง ปลาจิ้งจ้าง กะปิ

17.00 : นำท่าน Check in ที่ Hotel

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (2)

วันที่ 2 วัดพระผุด-วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง)-จุดชมวิวเขารัง-ย่านเมืองเก่า สัมผัสวิถีชีวิตคนภูเก็ต-แหลมพรมเทพ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (3)

09.00 : นำท่าน แวะนมัสการและชม พระผุด ที่วัดพระทอง (Unseen In Phuket) ตำนานพระผุดอันเลื่องชื่อของภูเก็ต มาจากที่วัดแห่งนี้มีพระพุทธรูปที่โผล่จากพื้นดินเพียงครึ่งองค์
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “วัดฉลอง” หรือ “วัดไชยธาราราม” เป็นวัดคู่บ้านคู่เมือง  ของจังหวัดภูเก็ตมาช้านาน หากใครมาเที่ยวที่ภูเก็ตก็จะต้องแวะไปกราบไหว้หลวงพ่อแช่มเพื่อความเป็นสิริมงคล และเยี่ยมชมวัดที่ได้ชื่อว่ามีความสวยงามที่สุดในเมืองภูเก็ต

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ย่านเมืองเก่า (4)

บ่าย : เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ชาวจีนในสมัยโบราณ  ตึกเก่าโบราณในเมืองภูเก็ต “ย่านเมืองเก่า” สไตล์ชิโนโปรตุเกส ที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์หลงเหลืออยู่ให้สัมผัส

17.00 : จากนั้นนำท่านเลียบหาดราไวย์ ขึ้นไปชมพระอาทิตย์ ลับฟ้า บน แหลมพรหมเทพ รอชมความสวยงามของตะวันทิ้งดวงลับขอบฟ้า แหล่งท่องเที่ยวที่ติดอันดับต้นๆ ของโลก

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารแหลมพรมเทพ (5)

วันที่ 3 เกาะบายู-เกาะเมียง-เกาะบางงู-เกาะสิมิลัน

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (6)

08.30 : พร้อมออกเดินทางด้วยเรือSpeed Boat จากท่าเรือมุ่งหน้าสู่หมู่เกาะสิมิลัน

10.00 : เดินทางถึงเกาะ 7 (เกาะบายู) เพื่อดำน้ำตื้น

11.00 : เดินทางสู่เกาะ 4 (เกาะเมียง)  รับประทานอาหารกลางวัน (7)

12.30 : ออกเดินทางไปยังเกาะ 9 (เกาะบางู) สถานที่ดำน้ำตื้นที่มีทั้งปลานานาชนิดที่หายากและปะการังหลากหลายสีสัน

14.00 : เดินทางไปยังเกาะ 8 (เกาะสิมิลัน) เป็นสถานที่ตั้งของจุดชมวิว “หินเรือใบ” ที่ตั้งเด่นอยู่บนเกาะ

15.00 : ออกเดินทางจากเกาะ 8 กลับมายังท่าเรือ

16.00 : เดินทางถึงท่าเรือโดยสวัสดิภาพ

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (8)

วันที่ 4 จุดชมวิวเขารัง-Ma Doo Bua cafe -แวะซื้อของฝาก-สนามบินภูเก็ต-สนามบินดอนเมือง

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (9)

10.00 : นำท่านไปยัง จุดชมวิวเขารัง เป็นจุดชมวิวอีกที่ หนึ่งของเมืองภูเก็ต ที่นักท่องเที่ยวรู้จักกันดี และ จะต้องแวะมาถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจไว้ระหว่างทางจะมีร้านกาแฟสวยๆ และ สวนสุขภาพสวนสาธารณะไว้ให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อนหย่อนใจ และ ที่นี่จะมีลิงอาศัยอยู่ด้วย กรุณาอ่านป้ายเกี่ยวกับการให้อาหารลิง จุดชมวิวเขารังแห่งนี้ สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองภูเก็ต และวิวทะเลได้อย่างสวยงาม

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (10)

บ่าย : นำท่านเดินทางไปยัง Ma Doo Bua cafe มา ดู บัว ร้านนี้อยู่ในโรงแรมแอทพันตา ภูเก็ต  จุดขายที่นี่คือสระบัวกระด้ง หรือบัววิคทอเรีย สวยงามมาก
จากนั้นนำท่าน แวะซื้อของฝากจากภูเก็ต เช่น น้ำพริกกุ้งเสียบภูเก็ต, ผลิตภัณฑ์จากเม็ดมะม่วงหิมพานต์,เครื่องประดับ ผลิตจากมุกภูเก็ตแท้ๆ

เย็น : รับประทานอาหารเย็นแบบ Set Box (11)

19.00 : นำทานเดินทางสู่สนามบินภูเก็ต เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ

23.00 : ออกเดินทางจากจังหวัดภูเก็ต กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL XXX (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.25 ชั่วโมง)

00.25 : เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ พร้อมค่าภาษีสนามบิน
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ไป-กลับ ท่านละ 20 กิโลกรัม
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยว และรับ-ส่ง ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าที่พัก 3 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเท่ากัน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย)ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือรายการ อาทิ ค่ามินิบาร์ ค่าพาหนะต่างๆ
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องที่เกินกำหนด
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ ประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และอาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์นำเที่ยว ท่านละ 400 บาท/ท่าน/ทริป
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 36 ท่าน และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 • มัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและมีประทับตราของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
ข้อมูลเพิ่มเติม
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
กรุณาสำรองที่นั่งและชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชน หลังจากทำการจองทัวร์ 2 วัน หากไม่ชำระตามที่บริษัทกำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่าน ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่ง เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

เงื่อนไขการยกเลิกการจอง
เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น เมื่อจองและชำระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทาง เปลี่ยนผู้เดินทาง หรือขอเงินคืนทุกกรณี กรณีเจ็บป่วยกะทันหัน จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ ตามความเป็นจริง และในกรณีเจ็บป่วยกระทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี และเมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

ช่วงเดินทาง
30/12/2020 02/01/2021
การเดินทาง
Thai Lion Air
จำนวน
ราคา
14,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์Phuket Similan ฉลองวันหยุด ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
เดินทาง 30/12/2020 02/01/2021
*** เด็ก ราคา 14,999 ***
*** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
*** ราคาเด็กทารก (อายุต่ำกว่า 2 ปี) 3,000 ***
*** จอยแลนด์ (ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน) 9,999 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  31/12/2020 03/01/2021
  การเดินทาง
  Thai Lion Air
  จำนวน
  ราคา
  14,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์Phuket Similan ฉลองวันหยุด ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
  เดินทาง 31/12/2020 03/01/2021
  *** เด็ก ราคา 14,999 ***
  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
  *** ราคาเด็กทารก (อายุต่ำกว่า 2 ปี) 3,000 ***
  *** จอยแลนด์ (ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน) 9,999 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   30/12/2020 02/01/2021
   Thai Lion Air
   14,999 บาท
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์Phuket Similan ฉลองวันหยุด ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
   เดินทาง 30/12/2020 02/01/2021
   *** เด็ก ราคา 14,999 ***
   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
   *** ราคาเด็กทารก (อายุต่ำกว่า 2 ปี) 3,000 ***
   *** จอยแลนด์ (ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน) 9,999 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    31/12/2020 03/01/2021
    Thai Lion Air
    14,999 บาท
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์Phuket Similan ฉลองวันหยุด ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
    เดินทาง 31/12/2020 03/01/2021
    *** เด็ก ราคา 14,999 ***
    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
    *** ราคาเด็กทารก (อายุต่ำกว่า 2 ปี) 3,000 ***
    *** จอยแลนด์ (ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน) 9,999 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     Share on social networks
     โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
     • Air Asia (FD)
     • ธ.ค.63
     • 4 วัน 3 คืน
     • 39 ครั้ง
     เริ่มต้น 16,900 บาท
     • รถตู้
     • ธ.ค.63
     • 3 วัน 1 คืน
     • 68 ครั้ง
     เริ่มต้น 3,999 บาท
     ชื่นชอบ