Holidays Playful


แพคเกจทัวร์ภูเก็ต 3เกาะ เกาะไม้ท่อน เกาะเฮ เกาะราชา 2 วัน 1 คืน

เกาะไม้ท่อน – เกาะเฮ (coral) – เกาะราชาใหญ่ – อ่าวปะตก

แพคเกจทัวร์ภูเก็ต 3เกาะ เกาะไม้ท่อน เกาะเฮ เกาะราชา 2 วัน 1 คืน

Share on social networks
แพคเกจทัวร์ภูเก็ต 3เกาะ เกาะไม้ท่อน เกาะเฮ เกาะราชา 2 วัน 1 คืน
รหัสทัวร์
Package06
ช่วงเวลาเดินทาง
ต.ค.63 - ต.ค.64
การเดินทาง
2 วัน 1 คืน
สายการบิน
ไม่ทราบสายการบิน
จำนวนผู้เข้าชม
101 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
1,790 บาท
แผนการเดินทาง
โรงแรม Patong Bay Hill Resort Hotel in Patong Phuket หรือเทียบเท่า

………. น. : หรือหากผู้เดินทางเช่ารถเดินทางเอง ท่านสามารถเข้าเช็คอิน เข้าที่พักได้ ตั้งแต่หลังเที่ยง เป็นต้นไป ( เงื่อนไขการเข้าพักอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เป็นไปตามที่โรงแรมกำหนด ) โรงแรม Patong Bay Hill Resort Hotel in Patong Phuket หรือเทียบเท่า

ค่ำ : ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ย่านที่พัก

เกาะไม้ท่อน - เกาะเฮ (coral) - เกาะราชาใหญ่ - อ่าวปะตก

08.00 น. : เจ้าหน้าที่รับลูกค้าจากโรงแรมที่พัก ………. ( เวลาขึ้นอยู่กับโรงแรมที่ลูกค้าพัก ) รถรับจากโรงแรมที่พักสู่ ท่าเรืออ่าวฉลอง
ทุกท่านควรเตรียม ผ้าขนหนู ชุดว่ายน้ำสุดเก๋ ชุดดำน้ำ หรือชุดลำลองที่สะดวกต่อการเล่นน้ำดำน้ำชมปะการัง

09.20 น. : เดินทางออกจากท่าเรืออ่าวฉลอง มุ่งหน้าไป เกาะไม้ท่อน ใช้เวลา 25 นาที เรือจอดให้ดำน้ำ (ดำผิวน้ำ snorkeling) ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง (ไม่ได้ขึ้นเกาะไม้ท่อน)

10.30 น. : เดินทางออกจากเกาะไม้ท่อน สู่เกาะเฮ (coral) เพื่อพักผ่อนหน้าหาด และเล่นน้ำ ดำน้ำ หน้าหาด ที่เกาะเฮ มีกิจกรรมทางน้ำให้เล่นมากมาย ไม่ว่าจะเป็น บานาน่าโบ๊ท พาราเซลลิ่ง (ราคานี้ไม่รวมกิจกรรม สามารถซื้อหน้างานบนเกาะเฮ ได้เลย)

12.00 น. – 12.30 น. : รับประทานอาหารเที่ยงแบบบุฟเฟ่ต์บนเกาะ ที่จัดต้อนรับทุกท่านในร้านอาหาร บนเกาะเฮ หรือ เกาะราชา (ขึ้นอยู่กับโปรแกรมแต่ละวัน)

14.00 น. : ออกเดินทางจากเกาะเฮ ไปยัง เกาะราชาใหญ่ เพื่อไปดำน้ำ ดูปะการัง “อ่าวปะตก” หรือ “อ่าวค่อนแข” (การดำน้ำแต่ละวันจะขึ้นอยู่สภาพอากาศ) เพื่อชื่นชมทัศนียภาพอันสวยงามของหาดทรายขาวละเอียด พักผ่อนตามอัธยาศัย

15.00 น. : เดินทางออกจากเกาะราชาใหญ่ มุ่งหน้ากลับสู่ ท่าเรืออ่าวฉลอง

16.30 น. : ถึงท่าเรืออ่าวฉลอง พร้อมรูปภาพที่ทางเราให้ตากล้องถ่ายให้และความทรงจำสุดแสนประทับใจ และส่งทุกท่านกลับที่พัก โดยสวัสดิภาพ หากท่านต้องการพักต่อเพิ่มอีกคืน สามารถเช็คห้องกับเจ้าหน้าที่

อัตราค่าบริการ

https://www.holidaysplayful.com/wp-content/uploads/2020/10/6.jpg


เงื่อนไข
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ รับ – ส่ง จากโรงแรมที่พัก ไป- กลับ ท่าเรือ ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 • ที่พัก 1 คืน สำหรับห้องละ 2 – 3 ท่าน
 • เรือเร็ว (Speed Boat) ไป-กลับ
 • อาหารเช้า ณ ที่พัก , อาหารกลางวัน 1 มื้อ , ผลไม้ และเครื่องดื่ม รายการอาหารเที่ยง ข้าวผัด ข้าวสวย,ไก่ทอด,ผักทอด,ไก่ผัดเม็ดมะม่วง,ผัดผัก,ต้มข่าไก่,ผัดหมี่หุ้น,สลัด,สัปปะรด, แตงโม,น้ำดื่ม
 • หน้ากาก , ชูชีพ
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินประกัน ทุนประกันภัยค่ารักษาพยาบาลต่อครั้ง 500,000 บาท กรณีเสียชีวิต 1,000,000 บาท
 • มัคคุเทศก์ 1 ท่าน มีประสบการณ์ นำเที่ยวตลอดการเดินทางพร้อมเก็บภาพประทับใจ
 • ที่พัก
 • รถรับส่ง สนามบิน , บขส – โรงแรมที่พัก  โซนสนามบินราคาเหมา 1,000>> ไม่เกิน4ท่าน    ,   2,000 >> ไม่เกิน10ท่าน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ทิปไกด์และคนขับรถ ตามความพอใจในการได้รับการบริการ ไม่มีการบังคับแต่อย่างใด ซึ่งถือว่าเป็นสินน้ำใจต่อผู้ให้บริการ
 • ค่ารถรับส่งนอกเหนือจากตัวเมืองภูเก็ต, หาดป่าตอง, หาดกะตะ,หาดกะรน จ่ายเพิ่มท่านละ 250 บาท
 • เช่า Fin หรือ ตีนกบ หากท่านต้องการเพิ่ม

โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตาม ความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและ ระดับน้ำทะเล

:: กรณีแพ็คเกจท่องเที่ยว
1. การยกเลิก ต้องยกเลิก ก่อนถึงวันเดินทาง 2 สัปดาห์ จะคืนเงินให้กับผู้จอง โดยจะหักเงินค่าธรรมเนียม 30% จาก ค่าทริป หรือแพคเกจท่องเที่ยวทั้งหมด

2. กรณียกเลิกแพ็คเกจท่องเที่ยวน้อยกว่า 2 สัปดาห์ ก่อนถึงวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ หรือแพ็กเกจท่องเที่ยวทั้งหมดที่ได้ชำระมาแล้ว
*** กรณี ยกเลิกทริป ในช่วงเทศกาล หรือ วันหยุดยาว หรือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ จะไม่สามารถคืนเงิน มัดจำได้ ***
*** ยกเลิกทริปในวันเดินทาง ***
กรณียกเลิกทริปในวันเดินทาง ไม่สามารถ คืนเงินได้ ทุกกรณี *** ยกเว้น ป่วยหรือบาดเจ็บฉุกเฉิน ***
::: กรณี ป่วยหรือบาดเจ็บฉุกเฉิน ผู้เดินทางต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากทางโรงพยาบาลเท่านั้น

:: กรณีห้องพัก
1. การยกเลิกการจอง ต้องยกเลิก ก่อนถึงวันเข้าพัก 30 วัน
และจะทำการคืนเงินให้กับผู้จอง โดยจะหักเงินค่าธรรมเนียม 30% จากยอด เงินจอง ค่าทริป หรือค่าห้องพักทั้งหมด
2. กรณียกเลิกห้องพักน้อยกว่า 30 วันก่อนวันเข้าพัก ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินจอง ค่าทริป หรือค่าห้องพักทั้งหมด

ช่วงเดินทาง
ต.ค.63 ต.ค.64
สายการบิน
ไม่ทราบสายการบิน
จำนวน
ราคา
1,790 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ต.ค.63 ต.ค.64
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ต.ค.63 ต.ค.64
ไม่ทราบสายการบิน
1,790 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
ต.ค.63 ต.ค.64
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

Tags ที่เกี่ยวข้อง
โปรแกรมทัวร์อื่นที่แนะนำ
 • 042
 • แอร์เอเชีย (AirAsia)
 • ก.ค.63-ธ.ค.63
 • 2 วัน 1 คืน
 • 145 ครั้ง
เริ่มต้น 5900 บาท
 • 067
 • รถโค้ช
 • ก.ย.63
 • 3 วัน 1 คืน
 • 113 ครั้ง
เริ่มต้น 2,599 บาท