Holidays Playful


แพคเกจทัวร์ในประเทศ ทัวร์เกาะไข่ สายชิลล์ 2 วัน 1 คืน

คุ้มเที่ยว 3เกาะ  เกาะไข่ เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย

แพคเกจทัวร์ในประเทศ ทัวร์เกาะไข่ สายชิลล์ 2 วัน 1 คืน

Share on social networks
แพคเกจทัวร์ในประเทศ ทัวร์เกาะไข่ สายชิลล์ 2 วัน 1 คืน
รหัสทัวร์
Package10
ช่วงเวลาเดินทาง
ต.ค.63 - ต.ค.64
การเดินทาง
2 วัน 1 คืน
สายการบิน
ไม่ทราบสายการบิน
จำนวนผู้เข้าชม
56 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
1,290 บาท
แผนการเดินทาง
ทัวร์เกาะไข่ครึ่งวันเช้า

วันที่ 1

………. น. : หากผู้เดินทางเช่ารถ หรือเดินทางเอง ท่านสามารถเข้าเช็คอิน เข้าที่พักได้ ตั้งแต่หลังเที่ยง เป็นต้นไป
( เงื่อนไขการเข้าพักอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เป็นไปตามที่โรงแรมกำหนด )
โรงแรม Patong Bay Hill Resort Hotel in Patong Phuket หรือเทียบเท่า

ค่ำ : ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ย่านที่พัก

วัันที่ 2

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

07.00 น. – 08.00 น. : เจ้าหน้าที่รับลูกค้าจากโรงแรม ( เวลาขึ้นอยู่กับโรงแรมที่ลูกค้าพัก ) ทุกท่านควรเตรียม ผ้าขนหนู ชุดว่ายน้ำสุดเก๋ ชุดดำน้ำ หรือชุดลำลองที่สะดวกต่อการเล่นน้ำดำน้ำชมปะการัง

08.30 น. : เดินทางไปยัง หมู่เกาะไข่ พังงา พาไปดำน้ำดูปะการัง มี 3 เกาะ ได้แก่ เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย
เดินทางถึง เกาะไข่ เล่นน้ำ ดำน้ำชมปะการัง อาบแดด และต้อนรับทุกท่านด้วย แซนด์วิช และ เครื่องดื่ม

12:30 น. : เดินทางกลับยังท่าเรือ พร้อมรูปภาพที่ทางเราให้ตากล้องถ่ายให้และความทรงจำสุดแสนประทับใจ และส่งกลับที่พักโดยสวัสดิภาพ หากท่านต้องการพักต่อเพิ่มอีกคืน สามารถเช็คห้องกับเจ้าหน้าที่

ทัวร์เกาะไข่ครึ่งวันบ่าย

วันที่ 1 

12.00 น. – 13.00 น. : เจ้าหน้าที่รับลูกค้าจากโรงแรมที่พัก หรือจุดนัดรับ ( เวลาขึ้นอยู่กับโรงแรมที่ลูกค้าพัก ) ทุกท่านควรเตรียม ผ้าขนหนู ชุดว่ายน้ำสุดเก๋ ชุดดำน้ำ หรือชุดลำลองที่สะดวกต่อการเล่นน้ำดำน้ำชมปะการัง

13.30 น. : เดินทางไปยัง หมู่เกาะไข่ พังงา พา ไปดำน้ำดูปะการัง มี 3 เกาะ ได้แก่ เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย
เดินทางถึง เกาะไข่ เล่นน้ำ ดำน้ำชมปะการัง อาบแดด ต้อนรับท่านด้วย แซนด์วิช และ เครื่องดื่ม

17.30 น. : เดินทางกลับยัง ท่าเรือ
เย็น ส่งทุกท่านกลับสู่ที่พักโดยสวัสดิภาพ พร้อมรูปภาพที่ทางเราให้ตากล้องถ่ายให้และความทรงจำสุดแสนประทับใจ ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ย่านที่พัก

วันที่ 2

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ย่านที่พักก่อนเช็คเอ้าท์ตามระเบียบของทางโรงแรม
** หากท่านต้องการพักต่อเพิ่มอีกคืน สามารถเช็คห้องกับเจ้าหน้าที่


เงื่อนไข
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ รับ – ส่ง จากโรงแรมที่พัก ไป- กลับ ท่าเรือ
 • ที่พัก 1 คืนพร้อมอาหารเช้า
 • เรือเร็ว ( Speed Boat ) ไป-กลับ
 • แซนด์วิช และเครื่องดื่ม (ทริปครึ่งวัน ไม่มีอาหารกลางวัน)
 • หน้ากาก , ชูชีพ
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินประกัน ทุนประกันภัยค่ารักษาพยาบาลต่อครั้ง 500,000 บาท กรณีเสียชีวิต 1,000,000 บาท
 • มัคคุเทศก์ 1 ท่าน มีประสบการณ์ นำเที่ยวตลอดการเดินทางพร้อมเก็บภาพประทับใจ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • อาหารกลางวัน
 • ทิปไกด์และคนขับรถ ตามความพอใจในการได้รับการบริการ ไม่มีการบังคับแต่อย่างใด ซึ่งถือว่าเป็นสินน้ำใจต่อผู้ให้บริการ
 • ค่ารถรับส่งนอกเหนือจากตัวเมืองภูเก็ต, หาดป่าตอง, หาดกะตะ,หาดกะรน จ่ายเพิ่มท่านละ 250 บาท
 • รถรับส่งโซนสนามบินราคาเหมา 1,000>> ไม่เกิน4ท่าน ,   2,000 >> ไม่เกิน10ท่าน ต่อขา
 • เช่า Fin หรือ ตีนกบ หากท่านต้องการ
 1. โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตาม ความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและ ระดับน้ำทะเล
 2. ราคานี้สำหรับเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
 3. บริการรถรับส่งท่าเรือฟรีในเขต ป่าตอง กะตะ กะรน ในเมืองภูเก็ต
 4. เนื่องด้วยทางอุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะพีพี ได้ประกาศ ปิดหาดมาหยา ชั่วคราว โปรแกรมทัวร์ เกาะพีพี เกาะไข่ ได้มีการปรับเปลี่ยนโปรแกรม เพื่อให้ตอบรับกับ นโยบายของอุทยานแห่งชาติ

:: กรณีแพ็คเกจท่องเที่ยว
1. การยกเลิก ต้องยกเลิก ก่อนถึงวันเดินทาง 2 สัปดาห์ จะคืนเงินให้กับผู้จอง โดยจะหักเงินค่าธรรมเนียม 30% จาก ค่าทริป หรือแพคเกจท่องเที่ยวทั้งหมด

2. กรณียกเลิกแพ็คเกจท่องเที่ยวน้อยกว่า 2 สัปดาห์ ก่อนถึงวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ หรือแพ็กเกจท่องเที่ยวทั้งหมดที่ได้ชำระมาแล้ว
*** กรณี ยกเลิกทริป ในช่วงเทศกาล หรือ วันหยุดยาว หรือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ จะไม่สามารถคืนเงิน มัดจำได้ ***
*** ยกเลิกทริปในวันเดินทาง ***
กรณียกเลิกทริปในวันเดินทาง ไม่สามารถ คืนเงินได้ ทุกกรณี *** ยกเว้น ป่วยหรือบาดเจ็บฉุกเฉิน ***
::: กรณี ป่วยหรือบาดเจ็บฉุกเฉิน ผู้เดินทางต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากทางโรงพยาบาลเท่านั้น

:: กรณีห้องพัก
1. การยกเลิกการจอง ต้องยกเลิก ก่อนถึงวันเข้าพัก 30 วัน
และจะทำการคืนเงินให้กับผู้จอง โดยจะหักเงินค่าธรรมเนียม 30% จากยอด เงินจอง ค่าทริป หรือค่าห้องพักทั้งหมด
2. กรณียกเลิกห้องพักน้อยกว่า 30 วันก่อนวันเข้าพัก ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินจอง ค่าทริป หรือค่าห้องพักทั้งหมด

ช่วงเดินทาง
ต.ค.63 ต.ค.64
สายการบิน
ไม่ทราบสายการบิน
จำนวน
ราคา
1,290 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ต.ค.63 ต.ค.64
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ต.ค.63 ต.ค.64
ไม่ทราบสายการบิน
1,290 บาท
ว่าง ที่
จองทัวร์
ต.ค.63 ต.ค.64
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

Tags ที่เกี่ยวข้อง
โปรแกรมทัวร์อื่นที่แนะนำ
 • 087
 • รถบัส
 • ต.ค.63 - ธ.ค.63
 • 3 วัน 1 คืน
 • 61 ครั้ง
เริ่มต้น 2,999 บาท