Holidays Playful


แพคเกจทัวร์ในประเทศ ทัวร์ 3เกาะ 2วัน1คืน Speed Catamaran เกาะราชาน้อย เกาะราชาใหญ่ เกาะไม้ท่อน 2 วัน 1 คืน

 • เกาะราชาน้อย
 • เกาะราชาใหญ่
 • เกาะไม้ท่อน
 • ดำน้ำตื้น (Snorkelling)   

แพคเกจทัวร์ในประเทศ ทัวร์ 3เกาะ 2วัน1คืน Speed Catamaran เกาะราชาน้อย เกาะราชาใหญ่ เกาะไม้ท่อน 2 วัน 1 คืน

Share on social networks
แพคเกจทัวร์ในประเทศ ทัวร์ 3เกาะ 2วัน1คืน Speed Catamaran เกาะราชาน้อย เกาะราชาใหญ่ เกาะไม้ท่อน 2 วัน 1 คืน
รหัสทัวร์
Package14
ช่วงเวลาเดินทาง
9.8.63 - 9.8.64
การเดินทาง
2 วัน 1 คืน
สายการบิน
ไม่ทราบสายการบิน
จำนวนผู้เข้าชม
45 ครั้ง
ราคาเริ่มต้น
2,790 บาท
แผนการเดินทาง
โรงแรม Patong Bay Hill Resort Hotel in Patong Phuket หรือเทียบเท่า

………. น. : หรือหากผู้เดินทางเช่ารถเดินทางเอง ท่านสามารถเข้าเช็คอิน เข้าที่พักได้ ตั้งแต่หลังเที่ยง เป็นต้นไป ( เงื่อนไขการเข้าพักอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เป็นไปตามที่โรงแรมกำหนด ) โรงแรม Patong Bay Hill Resort Hotel in Patong Phuket หรือเทียบเท่า
ค่ำ : ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ย่านที่พัก

ท่าเรืออ่าวฉลอง - เกาะราชาน้อย - หาดโจรสลัด (pirates beach) - อ่าวกล้วย (Banana bay) - เกาะราชาใหญ่ - เกาะไม้ท่อน

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

07:00 น. – 08.00 น. : เจ้าหน้าที่รับลูกค้าจากโรงแรมที่พัก ………. ( เวลาขึ้นอยู่กับโรงแรมที่ลูกค้าพัก ) รถรับจากโรงแรมที่พักสู่ ท่าเรืออ่าวฉลอง
ทุกท่านควรเตรียม ผ้าขนหนู ชุดว่ายน้ำสุดเก๋ ชุดดำน้ำ หรือชุดลำลองที่สะดวกต่อการเล่นน้ำดำน้ำชมปะการัง

08.30 น. : ถึงท่าเรือ เช็คอินพร้อมรับอุปกรณ์ดำน้ำ และ รับประทานของว่างและเครื่องดื่ม (ชา/กาแฟ/โอวัลติน)

09.00 น. : เตรียมพร้อม และออกเดินทางจากท่าเรือ เพื่อเดินทางสู่ เกาะราชาน้อย โดยเรือ speed catamaran

10.00 น. : เดินทางถึง เกาะราชาน้อย นำทุกท่านลงยัง หาดโจรสลัด (pirates beach) ตื่นตาตื่นใจกับหาดทรายขาวและทะเลแหวกหนึ่งเดียวของภูเก็ต ท่านสามารถเลือกอิสระบนหาดหรือลงเล่นน้ำชมฝูงปลาหลากหลายสายพันธุ์

11.00 น. : ออกจากหาดโจรสลัดไปยัง อ่าวกล้วย (Banana bay) เกาะราชาน้อย ดำน้ำชมปะการังและฝูงปลานานาชนิด

12.00 น. : ออกจากเกาะราชาน้อย มุ่งหน้าสู่ เกาะราชาใหญ่

12.30 น. : รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์ จากนั้นอิสระตามอัธยาศัยบนชายหาด

14.00 น. : นำทุกท่านดำน้ำ ณ จุดดำน้ำ เกาะราชาใหญ่

15.00 น. : ออกจากเกาะราชาใหญ่ นำทุกท่านมุ่งหน้าสู่ เกาะไม้ท่อน (ไม่ได้ขึ้นเกาะ) เพื่อชมฝูงปลาโลมาที่อาศัยอยู่รอบบริเวณเกาะไม้ท่อน (บางวันอาจไม่เจอขึ้นอยุ่กับสภาพอากาศทางทะเล)

16.00 น. : นำทุกท่านกลับสู่ภูเก็ตด้วยรอยยิ้ม และความประทับใจ

16.30 น. : ถึงท่าเรืออ่าวฉลอง ส่งท่านกลับโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
พร้อมรูปภาพที่ทางเราให้ตากล้องถ่ายให้และความทรงจำสุดแสนประทับใจ หากท่านต้องการพักต่อเพิ่มอีกคืน สามารถเช็คห้องกับเจ้าหน้าที่

อัตราค่าบริการ

https://www.holidaysplayful.com/wp-content/uploads/2020/10/Capture.jpg


เงื่อนไข
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ รับ – ส่ง จากโรงแรมที่พัก ไป- กลับ ท่าเรือ ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 • speed catamaran ไป-กลับ
 • ของว่างและเครื่องดื่ม (ชา/กาแฟ/โอวัลติน)
 • อาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม แบบบุฟเฟ่ต์ 1 มื้อ
 • หน้ากาก , ชูชีพ
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินประกัน ทุนประกันภัยค่ารักษาพยาบาลต่อครั้ง 500,000 บาท กรณีเสียชีวิต 1,000,000 บาท
 • มัคคุเทศก์ 1 ท่าน มีประสบการณ์ นำเที่ยวตลอดการเดินทางพร้อมเก็บภาพประทับใจ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ทิปไกด์และคนขับรถ ตามความพอใจในการได้รับการบริการ ไม่มีการบังคับแต่อย่างใด ซึ่งถือว่าเป็นสินน้ำใจต่อผู้ให้บริการ
 • ค่ารถรับส่งนอกเหนือจากตัวเมืองภูเก็ต, หาดป่าตอง, หาดกะตะ,หาดกะรน จ่ายเพิ่มท่านละ 250 บาท
 • รถรับส่งโซนสนามบินราคาเหมา 1,000>> ไม่เกิน4ท่าน ,   2,000 >> ไม่เกิน10ท่าน ต่อขา
 • เช่า Fin หรือ ตีนกบ หากท่านต้องการ
 1. โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตาม ความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและ ระดับน้ำทะเล
 2. ราคานี้สำหรับเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
 3. บริการรถรับส่งท่าเรือฟรีในเขต ป่าตอง กะตะ กะรน ในเมืองภูเก็ต

:: กรณีแพ็คเกจท่องเที่ยว
1. การยกเลิก ต้องยกเลิก ก่อนถึงวันเดินทาง 2 สัปดาห์ จะคืนเงินให้กับผู้จอง โดยจะหักเงินค่าธรรมเนียม 30% จาก ค่าทริป หรือแพคเกจท่องเที่ยวทั้งหมด

2. กรณียกเลิกแพ็คเกจท่องเที่ยวน้อยกว่า 2 สัปดาห์ ก่อนถึงวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ หรือแพ็กเกจท่องเที่ยวทั้งหมดที่ได้ชำระมาแล้ว
*** กรณี ยกเลิกทริป ในช่วงเทศกาล หรือ วันหยุดยาว หรือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ จะไม่สามารถคืนเงิน มัดจำได้ ***
*** ยกเลิกทริปในวันเดินทาง ***
กรณียกเลิกทริปในวันเดินทาง ไม่สามารถ คืนเงินได้ ทุกกรณี *** ยกเว้น ป่วยหรือบาดเจ็บฉุกเฉิน ***
::: กรณี ป่วยหรือบาดเจ็บฉุกเฉิน ผู้เดินทางต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากทางโรงพยาบาลเท่านั้น

:: กรณีห้องพัก
1. การยกเลิกการจอง ต้องยกเลิก ก่อนถึงวันเข้าพัก 30 วัน
และจะทำการคืนเงินให้กับผู้จอง โดยจะหักเงินค่าธรรมเนียม 30% จากยอด เงินจอง ค่าทริป หรือค่าห้องพักทั้งหมด
2. กรณียกเลิกห้องพักน้อยกว่า 30 วันก่อนวันเข้าพัก ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินจอง ค่าทริป หรือค่าห้องพักทั้งหมด

Tags ที่เกี่ยวข้อง
โปรแกรมทัวร์อื่นที่แนะนำ