แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต 3เกาะ เกาะไม้ท่อน เกาะเฮ เกาะราชา

เกาะไม้ท่อน – เกาะเฮ (coral) – เกาะราชาใหญ่ – อ่าวปะตก

แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต 3เกาะ เกาะไม้ท่อน เกาะเฮ เกาะราชา

รหัส PK-006
วันที่เดินทาง
มี.ค.64 - ต.ค.64
ช่วงเวลา
2 วัน 1 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
1,790 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
195 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 โรงแรม Patong Bay Hill Resort Hotel in Patong Phuket หรือเทียบเท่า

………. น. : หรือหากผู้เดินทางเช่ารถเดินทางเอง ท่านสามารถเข้าเช็คอิน เข้าที่พักได้ ตั้งแต่หลังเที่ยง เป็นต้นไป ( เงื่อนไขการเข้าพักอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เป็นไปตามที่โรงแรมกำหนด ) โรงแรม Patong Bay Hill Resort Hotel in Patong Phuket หรือเทียบเท่า

ค่ำ : ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ย่านที่พัก

วันที่ 2 เกาะไม้ท่อน - เกาะเฮ (coral) - เกาะราชาใหญ่ – อ่าวปะตก

08.00 น. : เจ้าหน้าที่รับลูกค้าจากโรงแรมที่พัก ………. ( เวลาขึ้นอยู่กับโรงแรมที่ลูกค้าพัก ) รถรับจากโรงแรมที่พักสู่ ท่าเรืออ่าวฉลอง
ทุกท่านควรเตรียม ผ้าขนหนู ชุดว่ายน้ำสุดเก๋ ชุดดำน้ำ หรือชุดลำลองที่สะดวกต่อการเล่นน้ำดำน้ำชมปะการัง

09.20 น. : เดินทางออกจากท่าเรืออ่าวฉลอง มุ่งหน้าไป เกาะไม้ท่อน ใช้เวลา 25 นาที เรือจอดให้ดำน้ำ (ดำผิวน้ำ snorkeling) ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง (ไม่ได้ขึ้นเกาะไม้ท่อน)

10.30 น. : เดินทางออกจากเกาะไม้ท่อน สู่เกาะเฮ (coral) เพื่อพักผ่อนหน้าหาด และเล่นน้ำ ดำน้ำ หน้าหาด ที่เกาะเฮ มีกิจกรรมทางน้ำให้เล่นมากมาย ไม่ว่าจะเป็น บานาน่าโบ๊ท พาราเซลลิ่ง (ราคานี้ไม่รวมกิจกรรม สามารถซื้อหน้างานบนเกาะเฮ ได้เลย)

12.00 น. – 12.30 น. : รับประทานอาหารเที่ยงแบบบุฟเฟ่ต์บนเกาะ ที่จัดต้อนรับทุกท่านในร้านอาหาร บนเกาะเฮ หรือ เกาะราชา (ขึ้นอยู่กับโปรแกรมแต่ละวัน)

14.00 น. : ออกเดินทางจากเกาะเฮ ไปยัง เกาะราชาใหญ่ เพื่อไปดำน้ำ ดูปะการัง อ่าวปะตก” หรือ “อ่าวค่อนแข” (การดำน้ำแต่ละวันจะขึ้นอยู่สภาพอากาศ) เพื่อชื่นชมทัศนียภาพอันสวยงามของหาดทรายขาวละเอียด พักผ่อนตามอัธยาศัย

15.00 น. : เดินทางออกจากเกาะราชาใหญ่ มุ่งหน้ากลับสู่ ท่าเรืออ่าวฉลอง

16.30 น. : ถึงท่าเรืออ่าวฉลอง พร้อมรูปภาพที่ทางเราให้ตากล้องถ่ายให้และความทรงจำสุดแสนประทับใจ และส่งทุกท่านกลับที่พัก โดยสวัสดิภาพ หากท่านต้องการพักต่อเพิ่มอีกคืน สามารถเช็คห้องกับเจ้าหน้าที่

วันที่ 3 อัตราค่าบริการ

https://www.holidaysplayful.com/wp-content/uploads/2020/12/1-6.jpg


เงื่อนไข
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ รับ – ส่ง จากโรงแรมที่พัก ไป- กลับ ท่าเรือ ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 • ที่พัก 1 คืน สำหรับห้องละ 2 – 3 ท่าน
 • เรือเร็ว (Speed Boat) ไป-กลับ
 • อาหารเช้า ณ ที่พัก , อาหารกลางวัน 1 มื้อ , ผลไม้ และเครื่องดื่ม รายการอาหารเที่ยง ข้าวผัด ข้าวสวย,ไก่ทอด,ผักทอด,ไก่ผัดเม็ดมะม่วง,ผัดผัก,ต้มข่าไก่,ผัดหมี่หุ้น,สลัด,สัปปะรด, แตงโม,น้ำดื่ม
 • หน้ากาก , ชูชีพ
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินประกัน ทุนประกันภัยค่ารักษาพยาบาลต่อครั้ง 500,000 บาท กรณีเสียชีวิต 1,000,000 บาท
 • มัคคุเทศก์ 1 ท่าน มีประสบการณ์ นำเที่ยวตลอดการเดินทางพร้อมเก็บภาพประทับใจ
 • ที่พัก
 • รถรับส่ง สนามบิน , บขส – โรงแรมที่พัก  โซนสนามบินราคาเหมา 1,000>> ไม่เกิน4ท่าน    ,   2,000 >> ไม่เกิน10ท่าน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ทิปไกด์และคนขับรถ ตามความพอใจในการได้รับการบริการ ไม่มีการบังคับแต่อย่างใด ซึ่งถือว่าเป็นสินน้ำใจต่อผู้ให้บริการ
 • ค่ารถรับส่งนอกเหนือจากตัวเมืองภูเก็ต, หาดป่าตอง, หาดกะตะ,หาดกะรน จ่ายเพิ่มท่านละ 250 บาท
 • เช่า Fin หรือ ตีนกบ หากท่านต้องการเพิ่ม

โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตาม ความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและ ระดับน้ำทะเล

:: กรณีแพ็คเกจท่องเที่ยว
การยกเลิก ต้องยกเลิก ก่อนถึงวันเดินทาง 2 สัปดาห์ จะคืนเงินให้กับผู้จอง โดยจะหักเงินค่าธรรมเนียม 30% จาก ค่าทริป หรือแพคเกจท่องเที่ยวทั้งหมด

 • กรณียกเลิกแพ็คเกจท่องเที่ยวน้อยกว่า 2 สัปดาห์ ก่อนถึงวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ หรือแพ็กเกจท่องเที่ยวทั้งหมดที่ได้ชำระมาแล้ว
  *** กรณี ยกเลิกทริป ในช่วงเทศกาล หรือ วันหยุดยาว หรือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ จะไม่สามารถคืนเงิน มัดจำได้ ***
  *** ยกเลิกทริปในวันเดินทาง ***
  กรณียกเลิกทริปในวันเดินทาง ไม่สามารถ คืนเงินได้ ทุกกรณี *** ยกเว้น ป่วยหรือบาดเจ็บฉุกเฉิน ***
  ::: กรณี ป่วยหรือบาดเจ็บฉุกเฉิน ผู้เดินทางต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากทางโรงพยาบาลเท่านั้น

:: กรณีห้องพัก
การยกเลิกการจอง ต้องยกเลิก ก่อนถึงวันเข้าพัก 30 วัน
และจะทำการคืนเงินให้กับผู้จอง โดยจะหักเงินค่าธรรมเนียม 30% จากยอด เงินจอง ค่าทริป หรือค่าห้องพักทั้งหมด
2. กรณียกเลิกห้องพักน้อยกว่า 30 วันก่อนวันเข้าพัก ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินจอง ค่าทริป หรือค่าห้องพักทั้งหมด

Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • เดินทางมาเอง
 • มี.ค.64 - ต.ค.64
 • 3 วัน 2 คืน
 • 159 ครั้ง
เริ่มต้น 3,590 บาท
รหัส PK-015
3 วัน 2 คืน
เดินทางมาเอง
เริ่มต้น 3,590 บาท
 • เดินทางมาเอง
 • เม.ย.64 - ก.ย.64
 • 3 วัน 2 คืน
 • 118 ครั้ง
เริ่มต้น 9,880 บาท
รหัส 019-0287
3 วัน 2 คืน
เดินทางมาเอง
เริ่มต้น 9,880 บาท
ชื่นชอบ