Safari Island Resort & Spa Maldives ตั้งอยู่ในเขต North Ari Atoll ซึ่งอยู่ห่างไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ จากเมืองหลวงมาเล่ โดยจะต้องนั่ง Seaplane เข้าไปยังรีสอร์ท ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมไฮไลท์ของนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์นี้ในมัลดีฟส์

Safari Island Resort ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆ เมื่อไปถึงคุณจะพบกับแนวปะการังสีสันสดใส พรั่งพร้อมด้วยฝูงปลาหลากหลายชนิด Safari Island Resort เป็นรีสอร์ทที่อยู่ในกลุ่มของ Local Brand ที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวยุโรปและเอเชีย มีการบริการจัดการที่ค่อนข้างดี และมีความเหมาะสมในเรื่องของราคา การเดินทางเข้าสู่ซาฟารี รีสอร์ท จะต้องใช้ Seaplane เป็นพาหนะหลัก โดยใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 20 – 30 นาที 

รหัส 000-9336
วันที่เดินทาง
มี.ค.66 - เม.ย.66
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
36,600 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ – มาเล่ (มัลดีฟส์)

……..   ผู้โดยสารทำการเช็คอินด้วยตนเอง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ/ดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ชั้น 4 (ควรถึงสนามบิน 2-3 ชม. ก่อนการเดินทาง)

……….   ออกเดินทางสู่ เมืองมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์

……….   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ Velana เมืองหลวงมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์ หลังทำการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรแล้ว จะพบเจ้าหน้าที่รีสอร์ทคอยต้อนรับท่านอยู่บริเวณทางออก จากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำไปเช็คอินที่ Seaplane terminal เพื่อเดินทางเข้าสู่รีสอร์ท

เดินทางถึงรีสอร์ท อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยกับทิวทัศน์อันสวยงามของมัลดีฟส์

ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย ฝันดี ราตรีสวัสดิ์

วันที่ 2
มัลดีฟส์

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางรีสอร์ท อาทิ ดำน้ำตื้น , เรือใบ, วอลเล่ย์บอลชายหาด, สระว่ายน้ำ หรือเลือกซื้อ Option Tour โดยตรงกับทางรีสอร์ทเช่น ดำน้ำลึก กิจกรรมตกปลา และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยกับทิวทัศน์อันสวยงามของมัลดีฟส์

ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย ฝันดี ราตรีสวัสดิ์

วันที่ 3
กรุงเทพฯ

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางรีสอร์ท อาทิ ดำน้ำตื้น , เรือใบ, วอลเล่ย์บอลชายหาด, สระว่ายน้ำ หรือเลือกซื้อ Option Tour โดยตรงกับทางรีสอร์ทเช่น ดำน้ำลึก กิจกรรมตกปลา และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

ทางโรงแรมจะทำการแจ้งเวลานัดหมายการเดินทางไปสนามบินให้ผู้โดยสารทราบล่วงหน้า

……..   ออกเดินทางไปยังสนามบินเพื่อเดินทางกลับ

………   ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ

………   เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ/ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราดังกล่าวรวม

– ค่าที่พักตามแพ็กเกจที่เลือก
– Seaplane รับส่ง สนามบิน – รีสอร์ท – สนามบิน พร้อมการบริการต้อนรับ (Seaplane หยุดให้บริการหลังเวลา 16.30)
– แพ็กเกจอาหารแบบ All Inclusive
– Welcome Drink
– ประกันการเดินทาง วงเงินท่านละ 3,000,000 บาท

อัตราดังกล่าวยังไม่รวม

– ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ (สอบถามราคาได้)
– การรับประทานอาหารภายในห้องพัก และมินิบาร์
– กิจกรรมสันทนาการ, และกีฬาชนิดอื่นที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น
– กิจกรรมนอกเหนือจากที่ระบุ
– ค่าใช้ส่วนตัวนอกเหนือจากในแพคเกจ

การยกเลิก

– ก่อน 45 วันก่อนเดินทาง : หักค่ามัดจำ 50% ของราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด
– 35-45 วันก่อนเดินทาง : หักค่ามัดจำ 100% ของราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด
– ต่ำกว่า 35 วันก่อนเดินทาง : เสียค่าบริการ 100% ตามราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด
– ยกเลิกกระทันหัน : หรือ พักไม่ครบตามที่จองไม่สามารถเรียกเงินคืนได้

หมายเหตุ

 • เด็กสามารถเข้าพักห้องกลางน้ำได้
 • Seaplane หยุดให้บริการหลังเวลา 17.00
 • น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กิโลกรัม น้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม บนเครื่องบินมีบริการอาหารมื้อหลักและของว่าง กทม มัลดีฟส์ / มัลดีฟส์ กทม
 • Power bank และ Notebook, laptop ให้ถือติดตัวขึ้นเครื่อง ห้าม โหลดใต้ท้องเครื่อง
 • ห่วงยางแฟนตาซี ท่านสามารถยืมที่สูบลมที่รีสอร์ทได้
 • ค่าทิปพนักงาน ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในบริการไม่มีขั้นต่ำ
 • รีสอร์ทมีบริการดำน้ำแบบ Scuba Diving สามารถสอบถามราคาได้ที่รีสอร์ท ข้อควรระวัง หากเดินทางโดยเครื่องบินต้องให้ร่างกายได้ปรับตัว 24 ชม.ก่อนและหลังเดินทาง
 • เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว รีสอร์ทส่วนใหญ่ที่มัลดีฟส์ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักแบบ Water Bungalow ห้องพัก 1 ห้อง พักได้สูงสุด 3 ท่าน หรือ ผู้ใหญ่ 2 ท่านพักกับเด็ก 1 ท่าน (เด็กต้องมีอายุ 2-11 ปีหรืออายุไม่เกิน 12 ปี ก่อนวันออกเดินทาง)
 • หากท่านต้องขออุปกรณ์ดำน้ำตื้นสามารถข้อได้ที่ Reception
 • หากท่านชุดเปียก เสื้อผ้าเปียกไม่สามารถเข้าห้องอาหาร และบาร์ได้ส่วนบาร์สามารถนำเครื่องดื่มไปทานที่ บาร์สระน้ำและคืน แก้วที่บาร์ ถัดจากห้องอาหาร
 • หากท่านต้องการยืนอุปกรณ์ ที่ Water Sport ริมหาดมีการเสียค่าจ่าย
 • ในส่วนห้องอาหาร พนักงานจะจองโต๊ะให้ ไม่สามารถเลือกที่นั่งเองได้
 • หากท่านชอบเล่นอินเทอร์เน็ต มีบริการ WIFI ในห้องพัก วันละ 8 USD
 • ในส่วนกิจกรรม เรือแคนนู ต้องเสียค่าใช้จ่าย
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง เนื่องด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนือจากอำนาจและความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือคนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายๆ ใดๆ ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ นัดหยุดงาน การจราจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • ในระหว่างการท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแค่บางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอค่าบริการคืนได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • มี.ค.66 - มิ.ย.66
 • 4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 9,555 บาท
 • เม.ย.66
 • 6 วัน 4 คืน
เริ่มต้น 61,999 บาท
 • มิ.ย.66 - ก.ย.66
 • 8 วัน 5 คืน
เริ่มต้น 53,990 บาท
 • ก.พ.64 - พ.ค.64
 • 4 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 3,999 บาท