• วัดร่องขุ่น–พระธาตุจอมผ่อ-พระธาตุจอมแจ้ง–พระธาตุจอมหมอกแก้ว   
 • พระธาตุจอมแว่–พระธาตุจอมจ้อ–พระธาตุดอยจอมทอง- วัดร่องเสือเต้น     
 • วัดห้วยปลากั้ง–พระธาตุจอมสัก–พระธาตุจอมจันทร์–พระธาตุจอมกิตติ
รหัส 040-3319
วันที่เดินทาง
ก.พ.66 - มี.ค.66
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
5,900 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
เชียงราย–วัดร่องขุ่น–พระธาตุจอมผ่อ-พระธาตุจอมแจ้ง–พระธาตุจอมหมอกแก้ว

09.55 น.   คณะเดินทางถึง สนามบินแม่ฟ้าหลวง ให้การต้อนรับโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ (อ้างอิงจากสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE130 BKK-CEI 08.30-09.55) พร้อมออกเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์บ้านดำ โดย รถตู้ปรับอากาศวีไอพี 9 ที่นั่ง

10.30 น.   ชม วัดร่องขุ่น ชมความงามของศิลปะล้านนาประยุกต์ที่ออกแบบสร้างโดย อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ชมสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ลายปูนปั้นที่ปราศจากการแต้มสี ประดับด้วยกระจกที่มีความสวยงามแปลกตา และความงดงามของภาพวาดฝาผนัง

11.30 น.   บริการอาหารกลางวัน (1) ร้านอาหารลานไม้หอม หรือเทียบเท่า

14.00 น.   นำท่านกราบสักการะ พระธาตุจอมผ่อ ณ วัดอรัญญวิเวกคีรี (วัดพระธาตุจอมผ่อ) อ.เวียงป่าเป้า ‘ผ่อ’ เป็นภาษาเหนือ แปลว่า ดูหรือมอง เชื่อกันว่าถ้าได้กราบไหว้และตั้งจิตอธิฐานเปรียบเหมือนการลืมตาเจอแสงสว่างในชีวิต (พระธาตุจอมที่ 1)

15.30 น.   นำท่านกราบสักการะ พระธาตุจอมแจ้ง อ.แม่สรวย เป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อทองทิพย์ซึ่งเป็นพระพุทธรปเก่าแก่ และเชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ ความเชื่อ ในการไหว้ พระธาตุดอยจอมแจ้ง เชื่อกันว่า ถ้าได้กราบไหว้และตั้งจิตอธิฐานท่านจะประสบความสำเร็จและรู้แจ้งเห็นจริง (พระธาตุจอมที่ 2)

17.00 น.   นำท่านกราบสักการะ พระธาตุจอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว ถูกสร้างขึ้นมาในสมัยใดยังไม่มีปรากฏหลักฐาน แต่มีเรื่องเล่าว่า เมื่อ ๑oo กว่าปีที่แล้ว ชาวบ้าที่ตั้งถิ่นฐานอยู่แถบนั้นได้เข้าไปหาของป่า และได้พบจอมปลวกมีลักษณะคล้ายพระธาตุ ตั้งอยู่บนเนินเตี้ยๆลูกหนึ่ง และในบริเวณนั้นมีต้นไม้ที่ ชาวเหนือเรียกว่าต้นส้มป่อยอยู่มากมาย มีลักษณะโน้มเอียงเหมือนพญานาค และได้พบเครื่องปั้นดินเผาที่แตกกระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณ ชาวบ้านจึงได้พากันกราบไหว้จอมปลวกนั้น ใครจะเข้าไปทำอะไรในป่าบริเวณนี้ต้องมาต้องมากราบไหว้บูชาขออนุญาตเสียก่อน ไม่เช่นนั้นก็จะมีอันเป็นไปต่างๆนานา ชาวบ้านแถบนั้นเชื่อว่าจอมปลวกนั้นเป็นที่บรรจุอัฐิของเชื้อพระวงค์ในสมัยโบราณ สันนิษฐานว่าเจดีย์ถูกสร้างขึ้นมาครอบจอมปลวกภายหลัง ความเชื่อในการไหว้พระธาตุดอยจอมหมอกแก้ว เชื่อกันว่าอุปสรรคที่เปรียบเหมือนหมอกควันสีดำถ้ากราบไหว้และตั้งจิตอธิฐานอุปสรรคทั้งหลายก็จะจางใสเหมือนหมอกแก้วและประสบความสำเร็จ (พระธาตุจอมที่ 3)

18.30 น.   บริการอาหารเย็น (2) ณ ร้านอาหารอิ่มปลาเผา หรือเทียบเท่า

19.00 น.   นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับมาตรฐานในเมืองเชียงราย ให้ทุกท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2
พระธาตุจอมแว่–พระธาตุจอมจ้อ–พระธาตุดอยจอมทอง-วัดร่องเสือเต้น

07.00 น.   บริการอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.   นำท่านออกเดินทางสู่ อ.พาน

09.00 น.   นำท่านกราบสักการะ พระธาตุจอมแว่  อ.พาน ได้สร้างขึ้นโดยพญางำเมือง เจ้าเมืองภูกามยาว (พะเยา) ในราว จ.ศ. ๖๕๖ (พ.ศ. ๑๘๓๗) ความเชื่อ ในการไหว้ พระธาตุดอยจอมแว่ “ แว่ ” เป็นภาษาเหนือแปลว่า แวะ ถ้าผู้ใดผ่านมาแวะกราบไหว้บูชาก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยจากสิ่งเลวร้ายทั้งปวง (พระธาตุจอมที่ 4)

11.00 น.   นำท่านกราบสักการะ พระธาตุจอมจ้อ อ.เทิง เป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิที่อยู่คู่เมืองเทิงมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล ประวัติพระธาตุจอมจ้อจากคัมภีร์เก่าแก่ที่ตั้งโดยนักปราชญ์ผู้ชำนาญในด้านภาษาบาลีของอำเภอเมืองเทิง (เมืองเถิง) ความเชื่อ ในการไหว้ พระธาตุดอยจอมจ้อ จ้อ หมายถึง พูดดี พูดเก่ง ถ้าได้กราบไหว้ก็จะประสบความสำเร็จทุกสิ่งเหมือนกับการเริ่มเจรจาก็นำมาซึ่งความสำเร็จและสมประสงค์ทุกประการ (พระธาตุจอมที่ 5)

12.00 น.   บริการอาหารกลางวัน (4) ร้านอาหาร อ.เทิง

14.30 น.   นำท่านกราบสักการะ พระธาตุดอยจอมทอง หรือ วัดพระธาตุดอยทอง (หรือวัดพระธาตุดอยตอง ตามสำเนียงคนเชียงราย) อ.เมือง เป็นหนึ่งในพระธาตุ 9 จอม เป็นวัดเก่าแก่ และถือเป็นปูชนียสถานแห่งหนึ่งใน “เก้าจอม” มีความเชื่อว่าถ้าตั้งจิตอธิฐาน จะมีทรัพย์ด้านเงินทอง (พระธาตุจอมที่ 6)

16.00 น.   ชม วัดร่องเสือเต้น ไฮไลต์ที่สำคัญอยู่ที่พระอุโบสถใหม่ที่สร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบไทยประยุกต์เป็นเอกลักษณ์ใช้เฉดสีเป็นสีน้ำเงินฟ้าตัดกับสีทอง เป็นศิลปะที่มีความสวยงดงามแปลกตา จากฝีมือการรังสรรค์ ของ “นายพุทธา กาบแก้ว” หรือ “สล่านก” ศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงราย ซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

18.00 น.   บริการอาหารค่ำ (5) ร้านอาหารท่าน้ำภูแล หรือเทียบเท่า

19.00 น.   นำท่าน เข้าสู่ที่พัก ในตัวเมืองเชียงราย พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3
วัดห้วยปลากั้ง–พระธาตุจอมสัก–พระธาตุจอมจันทร์–พระธาตุจอมกิตติ–ซื้อของฝาก

07.00 น.   บริการอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.30 น.   Check Out คืนกุญแจ พร้อมนำสัมภาระขึ้นรถ

09.00 น.   ชม วัดห้วยปลากั้ง ชมเจดีย์ทรงเก๋งจีน 9 ชั้น และเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ วัดนี้เริ่มก่อตั้งเป็นสำนักสงฆ์จนกระทั่งวันที่ 19 พฤศจิกายน 2548 พระอาจารย์พบโชค ติสฺสวํโส ได้เดินทางมาปฏิบัติธรรมและสร้างวัดดังกล่าว ด้วยว่าพระอาจารย์พบโชคมีความรู้เรื่องโหราศาสตร์ในการทำนายทายทัก ซึ่งปรากฏว่าผู้คนที่มาดูดวงส่วนใหญ่นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตน แล้วประสบความสำเร็จจึงมีคนมาทำบุญที่วัดแห่งนี้มากขึ้น

10.30 น.   นำท่านกราบสักการะ พระธาตุจอมสัก ต.บ้านดู่ อ.เมือง ความเชื่อ ในการไหว้ พระธาตุดอยจอมสัก เชื่อกันว่าถ้าได้กราบไหว้ท่านจะได้รับสิริมงคลสูงสุดและพานพบแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างน่าอัศจรรย์ (พระธาตุจอมที่ 7)

12.00 น.   บริการอาหารกลางวัน (7) เมนูอาหารท้องถิ่น น้ำเงี้ยวข้าว ข้าวซอย

13.30 น.   นำท่านกราบสักการะ พระธาตุจอมจันทร์ อ.แม่จัน ความเชื่อ ในการไหว้ พระธาตุจอมจัน เชื่อกันว่าถ้าได้กราบไหว้และตั้งจิตอธิฐานผิวพรรณสวยงามเปล่งปลั่งรัศมีดุจแสงจันทร์งดงามอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ (พระธาตุจอมที่ 8)

15.00 น.   นำท่านกราบสักการะ พระธาตุจอมกิตติ อ.เชียงแสน ความเชื่อ ในการไหว้ พระธาตุดอยจอมกิตติเชื่อกันว่าถ้าได้กราบไหว้และตั้งจิตอธิฐานท่านจะอุดมไปด้วยยศถาบรรดาศักดิ์ ลาภยศผู้คนสรรเสริญ เจ้าคนนายคน (พระธาตุจอมที่ 9)

17.00 น.   นำท่าน แวะซื้อของฝากจากภาคเหนือ อาทิ แคบหมู ไส้อั่ว น้ำพริกหนุ่ม

18.00 น.   คณะเดินทางถึง สนามบินแม่ฟ้าหลวง

20.45 น.   คณะเดินทางกลับโดยสายการบินไทยสมายล์ (WE) เที่ยวบินที่ WE137 (อ้างอิงจากสายการบินไทยสมายล์ WE137 CEI-BKK  20.45-22.10 น.)

22.10 น.   เดินทางถึงจุดหมายปลายทาง โดยสวัสดิภาพปลอดภัย พร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม ขอบพระคุณทุกท่าน

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 • รถตู้ปรับอากาศVIP รวมน้ำมันเชื้อเพลิง ตลอดการเดินทาง
  **กรณีเดินทาง 2 ท่าน ไม่มีไกด์ให้บริการ**
  **กรณีต้องการไกด์ชำระเพิ่มวันละ 1,200 บาท ต่อไกด์ 1 ท่าน**
 • อาหารและเครื่องดื่มตามมื้อ ที่ระบุในรายการ
 • อาหารว่างและน้ำดื่มระหว่างการเดินทาง
 • มัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวก 1 ท่าน ต่อ 1 คัน ตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมนำเที่ยวชมสถานที่ ที่ระบุในรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน จ.เชียงราย 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุเดินทางท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลท่านละ 500,000 บาท ตามกรมธรรม์

อัตรานี้ไม่รวม

 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-เชียงราย-กรุงเทพ และน้ำหนักกระเป๋าโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่อง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ค่ามินิบาร์,ค่าซักรีด,ค่าโทรศัพท์,และค่าใช้จ่ายอื่นๆ)
 • ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่นอกเหนือจากที่ระบุ
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถตามความพึงพอใจ

หมายเหตุ       

โปรแกรมทัวร์และเวลาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ