• วัดพระธาตุผาเงา สกายวอล์คผาเงา – Flow Chiangsean-วัดเจดีย์หลวง เชียงแสน-สามเหลี่ยมทองคำ
 • วัดพระธาตุดอยเวา-ตลาดแม่สาย-อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน-ดอยผาหมี
 • วัดร่องขุ่น-SINGHA PARK–วัดห้วยปลากั้ง-Lalitta Café-วัดร่องเสือเต้น
รหัส 040-3318
วันที่เดินทาง
ก.พ.66 - มี.ค.66
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
6,500 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินเชียงราย-เชียงแสน-วัดพระธาตุผาเงา สกายวอล์คผาเงา-Flow Chiangsean-วัดเจดีย์หลวง เชียงแสน-สามเหลี่ยมทองคำ

09.55 น.   คณะเดินทางถึง สนามบินแม่ฟ้าหลวง ให้การต้อนรับโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ (อ้างอิงจากสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE130 BKK-CEI 08.30-09.55) พร้อมออกเดินทางสู่ อ.เชียงแสน โดย รถตู้ปรับอากาศ วีไอพี 9 ที่นั่ง (เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

11.00 น.   นำท่านกราบสักการะ หลวงพ่อผาเงาวัดพระธาตุผาเงา ตั้งอยู่ที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ถือได้ว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่กับเชียงแสนมาอย่างยาวนาน มีประวัติเหล่าขาน ความศักดิ์สิทธิ์ที่ใครแวะเวียนมาผ่านที่อำเภอเชียงแสน ต้องแวะเข้ามากราบไหว้สักการะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและยังเป็นที่เล่าลือกันว่า ขอรถได้รถ ขอม้าได้ม้า กันเลยทีเดียว

จากนั้นนำท่านชม สกายวอล์คเชียงแสน มีความสูงราว 30 เมตร มีโครงสร้างที่แข็งแรง ทางเดินกระจกกว้าง 3.20 เมตร มีความหนาของกระจก 48 มิล ซึ่ง 1 ตารางเมตรรองรับน้ำหนักได้ถึง 1,200 กิโลกรัม รับนักท่องเที่ยวเดินบนสกายวอล์คได้ครั้งละ 50-100 คน ทางเดินสกายวอล์คยาว 100 เมตร ให้ท่านได้เพลิดเพลินชมทิวทัศน์ 360 องศา ของ 2 แผ่นดิน ไทย-ลาว บริเวณยอดดอยพุทธนิมิตเจดีย์ วัดพระธาตุผาเงา ที่ท่านสามารถมาท่องเที่ยวในทุกฤดูกาล ช่วงฤดูหนาว ช่วงเช้าสามารถมองเห็นทะเลหมอก ปกคลุมแม่น้ำโขง และ เมืองต้นผึ้ง สปป-ลาว ช่วงสายจะมองเห็นพระอาทิตย์แย้มออกกลางสายหมอก ช่วงฤดูฝน หากฝนหยุดตกจะมองเห็นสายรุ้งกลางแม่น้ำโขง และกลางคืนจะมองเห็นแสงจันทร์สวยงาม ที่ส่องกระทบแม่น้ำโขง อีกทั้งกลางคืนจะมองเห็นแสงไฟจากเมืองต้นผึ้ง สปป-ลาว และหากสนามบินนานาชาติเมืองต้นผึ้งแล้วเสร็จ ก็จะมองเห็นเครื่องบินขึ้นลงได้อย่างชัดเจน

12.30 น.   อิสระอาหารกลางวัน โฟลว เชียงแสน Flow Chiang Saen คาเฟ่ขึ้นชื่อบรรยากาศดีติดริมน้ำโขง ในเมืองเชียงแสน ดีไซน์สวยตกแต่ทันสมัยเล่นโทนสีเอิร์ธโทนอบอุ่น ตัวร้านกว้างขวางมีหลากหลายโซน มีทั้งโซนด้านบนมองเห็นวิวน้ำโขง และบรรยากาศออนเดอะบีชบนหาดทรายติดริมน้ำ ที่นี่มีบริการทั้งอาหารและขนมหวาน เครื่องดื่ม มาที่นี่ต้องสั่งครัวซองท์ เมนูของหวานขึ้นชื่อ กรอบนอกนุ่มใน ที่มีให้เลือกหลากหลายแบบ

14.30 น.   ชม วัดเจดีย์หลวง เป็นวัดที่เก่าแก่ของเมืองเชียงแสน สำหรับภาษาเหนือนั้นคำว่า “หลวง” มักจะถูกใช้เรียกสิ่งที่มีขนาดใหญ่ ดังนั้นวัดพระธาตุเจดีย์หลวงหรือวัดเจดีย์หลวง เชียงแสน จึงมีความหมายที่ค่อนข้างชัดเจน ว่าเป็นวัดที่มีเจดีย์ขนาดใหญ่อยู่ภายในวัด วัดเจดีย์หลวงหรือวัดพระธาตุเจดีย์หลวง นี้มีอายุอานามยาวนานมากถึง 721 ปี โดยได้ถูกสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 1834 โดยมีสถาปัตยกรรมล้านนาที่เก่าแก่และมีความงดงาม และยังคงความสมบูรณ์ของโบราณสถานเอาไว้ได้สูงสุดในเชียงแสน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในความงดงามของเมืองโบราณอย่างเมืองเชียงแสนเป็นอย่างมาก

16.00 น.   นำท่านชม สามเหลี่ยมทองคำ ความพิเศษของที่นี่คือ เป็นจุดเดียวที่สามารถมองเห็นวิวได้ทั้งสามประเทศเลยทีเดียว คือประเทศไทย ประเทศลาวลาว และประเทศพม่า และ นมัสการพระพระพุทธนวล้านตื้อ พระเชียงแสนสี่แผ่นดิน พร้อมถ่ายรูปกับซุ้มประตู สามเหลี่ยมทองคำที่เป็นแลนด์มาร์คของอำเภอเชียงแสน

ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทาง สู่ อ.แม่สาย

17.30 น.   บริการอาหารเย็น (1) ณ ร้านอาหาร

19.00 น.   นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พัก โรงแรมศิลามณีรีสอร์ท แอนด์ สปา หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2
วัดพระธาตุดอยเวา-ตลาดแม่สาย-อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน-ดอยผาหมี

07.00 น.   บริการอาหารเช้า (2) บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.30 น.   Check Out คืนกุญแจ นำสัมภาระขึ้นรถ พร้อมออกเดินทางไปยัง วัดพระธาตุดอยเวา

09.00 น.   นำท่านชมวิวยามเช้าที่ วัดพระธาตุดอยเวา เรียกได้ว่าเป็นวัดพระธาตุที่ตั้งอยู่เหนือสุดของเมืองไทย ท่านจะได้พบกับศิลปะแบบไทใหญ่ พร้อมกับลานชมวิวที่สามารถเห็นเมืองท่าขี้เหล็กของประเทศพม่าได้อย่างใกล้ชิดและซื้อของที่ระลึกตลาดแม่สาย

จากนั้นนำท่านแวะซื้อสินค้าพื้นเมือง ตลาดดอยเวา มีสินค้านำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านหลากหลายชนิด มีความน่าสนใจและมีราคาถูก เป็นตลาดการค้าชายแดนที่มีชื่อเสียงมานานหลายสิบปีเป็นพรมแดนระหว่างประเทศไทยและรัฐฉานของประเทศพม่า

12.00 น.   บริการอาหารกลางวัน (3) สวนอาหารล้านนาเฮือนฮิมดอย หรือเทียบเท่า

13.30 น.   นำท่านชม อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน เป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ ยาวถึง 7 กิโลเมตร เชื่อว่าเป็นถ้ำที่มีความยาวมากที่สุดในประเทศไทย ปากถ้ำเป็นห้องโถงกว้างมาก ภายในถ้ำจะพบกับความงามของ เกล็ดหินสะท้อนแสง หินงอก หินย้อย และมีธารน้ำไหลตลอดทั้งปี

ชมรูปปั้นจ่าแซม นาวาตรีสมาน กุนัน จากฝีมือของ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติชาวเชียงราย และนำท่านสักการะเจ้าแม่นางนอน

จากนั้นนำท่านชม สระมรกตถ้ำหลวงบ่อน้ำสีฟ้า ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ บริเวณขุนน้ำนางนอน

15.30 น.   นำท่านชม หมู่บ้านผาหมี เป็นหมู่บ้านเล็กๆ มีชาวบ้านอาศัยประมาณ 300 กว่าครัวเรือน ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาชนเผ่าอาข่า ในปัจจุบันบ้านส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้ผสมปูนกลมกลืนไปกับธรรมชาติ ตั้งเรียงรายริมถนนไปตามไหล่เขา ความงดงามของดอยผาหมีเป็นดอยที่มีภูเขาเขียวขจี ล้อมรอบแบบ 360 องศา ไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดใดของหมู่บ้าน จะเห็นภูเขาที่มีรูปทรงสวยงามตั้งตระหง่านอยู่ตรงหน้าเสมอ เป็นหมู่บ้านที่มีทัศนียภาพที่ดีมาก อากาศสดชื่น เย็นสบาย บรรยากาศค่อนข้างสงบ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร วิวสวยมากเพราะตั้งอยู่บนที่สูง สามารถมองเห็นวิวของหมู่บ้าน รวมทั้งทิวเขาของดอยผาหมี นั่งนิ่งๆ จิบเครื่องดื่ม ทานอาหาร ชมวิว รับอากาศบริสุทธิ์เป็นความสุขแบบไม่ต้องเร่งรีบ

ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทานกลับสู่ อ.เมืองเชียงราย (เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

18.00 น.   บริการอาหารค่ำ (4) ณ ร้านอิ่มปลาเผา เชียงราย หรือเทียบเท่า

19.00 น.   นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน จ.เชียงราย พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3
วัดร่องขุ่น-SINGHA PARK–วัดห้วยปลากั้ง-Lalitta Café-วัดร่องเสือเต้น–ซื้อของฝาก เดินทางกลับ

07.00 น.   บริการอาหารเช้า (5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.30 น.   Check Out คืนกุญแจ นำสัมภาระขึ้นรถ พร้อมออกเดินทาง

09.00 น.   ชม วัดร่องขุ่น ชมความงามของศิลปะล้านนาประยุกต์ที่ออกแบบสร้างโดย อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ชมสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ลายปูนปั้นที่ปราศจากการแต้มสี ประดับด้วยกระจกที่มีความสวยงามแปลกตา และความงดงามของภาพวาดฝาผนัง

10.30 น.   เข้าชม SINGHA PARK หรือ ไร่บุญรอด เป็นไร่ของบริษัท บุญรอด ผู้ผลิตเบียร์สิงห์ ภายในไร่ ปลูกพืชหลายชนิดตามความเหมาะสมกับสภาพดิน ทั้งไม้ผล อาทิ พุทรา มะเฟือง สตอเบอรี่ มะเขือเทศ ลิ้นจี่ ลำไย มะม่วง กระท้อน พืชสวนมีชาพันธุ์อู่หลง มะนาว หม่อน ส่วนพื้นที่ราบจะปลูกพืชไร่ที่มีชื่อเสียง เช่น ข้าวบาร์เลย์ และข้าว และพืชผัก เช่น บล็อกโคลี่ ฟาร์มเห็ดหอม และการทำฟาร์มปศุสัตว์ เลี้ยงวัวนม เป็นต้นรวมทั้งแปลงเกษตรผสมผสาน และพื้นที่จัดสวนดอกไม้ นานาพรรณ ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพ ทางไร่จะมีรถนำเที่ยวแบบฟาร์มทัวร์ และชมวิว 360 องศา **รอบรถราง เช็ค ณ วันเดินทางอีกครั้ง** (รวมค่ารถรางเข้าชมไร่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ)

12.00 น.   บริการอาหารกลางวัน (6) ณ ร้านอาหารท่าน้ำภูแล หรือเทียบเท่า

13.30 น.   ชม วัดห้วยปลากั้ง ชมเจดีย์ทรงเก๋งจีน 9 ชั้น และเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ วัดนี้เริ่มก่อตั้งเป็นสำนักสงฆ์จนกระทั่งวันที่ 19 พฤศจิกายน 2548 พระอาจารย์พบโชค ติสฺสวํโส ได้เดินทางมาปฏิบัติธรรมและสร้างวัดดังกล่าว ด้วยว่าพระอาจารย์พบโชคมีความรู้เรื่องโหราศาสตร์ในการทำนายทายทัก ซึ่งปรากฏว่าผู้คนที่มาดูดวงส่วนใหญ่นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตน แล้วประสบความสำเร็จจึงมีคนมาทำบุญที่วัดแห่งนี้มากขึ้น

14.30 น.   นำท่านแวะจิบกาแฟ ณ Lalitta Café ลลิตาคาเฟ่ สวรรค์บนดิน คาเฟ่ที่ได้ฟิลธรรมชาติกลางป่าใหญ่ เหมือนหลุดมาจากโลกจินตนาการ รายล้อมไปด้วยต้นไม้ ดอกไม้ น้ำตก ธารน้ำ หมอกจางๆ รับรองได้ภาพสวยๆทุกมุม ฟินจนต้องกลับมาอีกแน่นอน

16.00 น.   ชม วัดร่องเสือเต้น ไฮไลต์ที่สำคัญอยู่ที่พระอุโบสถใหม่ที่สร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบไทยประยุกต์เป็นเอกลักษณ์ใช้เฉดสีเป็นสีน้ำเงินฟ้าตัดกับสีทอง เป็นศิลปะที่มีความสวยงดงามแปลกตา จากฝีมือการรังสรรค์ของ “นายพุทธา กาบแก้ว” หรือ “สล่านก” ศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงราย ซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

17.30 น.   นำท่าน แวะซื้อของฝากจากภาคเหนือ อาทิ แคบหมู ไส้อั่ว น้ำพริกหนุ่ม

19.00 น.   คณะเดินทางถึง สนามบินแม่ฟ้าหลวง

20.45 น.   คณะเดินทางกลับโดยสายการบินไทยสมายล์ (WE) เที่ยวบินที่ WE137 (อ้างอิงจากสายการบินไทยสมายล์ WE137 CEI-BKK 20.45-22.10 น.)

22.10 น.   เดินทางถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัย พร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม ขอบพระคุณทุกท่าน

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 • รถตู้ปรับอากาศ รวมน้ำมันเชื้อเพลิง ตลอดการเดินทาง
  **กรณีเดินทาง 2 ท่าน ไม่มีไกด์ให้บริการ**
  **กรณีต้องการไกด์ชำระเพิ่มวันละ 1,200 บาท ต่อไกด์ 1 ท่าน**
 • อาหารและเครื่องดื่มตามมื้อ ที่ระบุในรายการ
 • อาหารว่างและน้ำดื่มระหว่างการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมนำเที่ยวชมสถานที่ ที่ระบุในรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน จ.เชียงราย 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุเดินทางท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลท่านละ 500,000 บาท ตามกรมธรรม์

อัตรานี้ไม่รวม

 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-เชียงราย-กรุงเทพ และน้ำหนักกระเป๋าโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่อง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ค่ามินิบาร์,ค่าซักรีด,ค่าโทรศัพท์,และค่าใช้จ่ายอื่นๆ)
 • ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่นอกเหนือจากที่ระบุ
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถตามความพึงพอใจ

หมายเหตุ       

โปรแกรมทัวร์และเวลาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ