• วัดศรีสุพรรณ – วัดป่าดาราภิรมย์ – ม่อนแจ่ม – สวนดอกไม้เมืองหนาวSky Walk ม่อนแจ่ม – สวนส้ม My Garden
 • สวนดอกไม้แม่ริม -วัดพระธาตุดอยสุเทพ – วัดพระธาตุดอยคำ – แม่กำปอง-กาแฟระเบียงวิว-วัดคันธาพฤกษา-ชุมชนโหล่งฮิมคาว
รหัส 040-3314
วันที่เดินทาง
ก.พ.66 - มี.ค.66
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
7,400 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
จ.เชียงใหม่ – วัดศรีสุพรรณ – วัดป่าดาราภิรมย์ – ม่อนแจ่ม - สวนดอกไม้เมืองหนาวSky Walk ม่อนแจ่ม - สวนส้ม My Garden – Dinner หมูกระทะ

08.35 น. : คณะเดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่ ให้การต้อนรับโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ (อ้างอิงจากสายการบินไทยสมายล์ WE102 BKK-CNX เวลา 07.25-08.35 น.)

ได้เวลาพอสมควรนำท่านออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP

09.00 น. : นำท่านชม วัดศรีสุพรรณ ชมความงาม “อุโบสถเงินหลังแรกของโลก” เป็นวัดที่มีประวัติการก่อสร้างมาตั้งแต่ครั้งอดีตกว่า 500 ปี ในรัชสมัยของพระเจ้าเมืองแก้ว กษัตริย์เชียงใหม่ราชธานี และพระนางสิริยสวดี พระราชมารดามหาเทวีเจ้า โปรดเกล้าฯ ให้มหาอำมาตย์ชื่อเจ้าหมื่นหลวงจ่าคำ สร้างวัดชื่อว่า “วัดศรีสุพรรณอาราม” ต่อมาเรียกสั้น ๆ ว่า “วัดศรีสุพรรณ” ภายในวัดมีอุโบสถเงินแห่งแรกของโลก ที่ชาวชุมชนร่วมแรงร่วมใจสืบสานเครื่องเงินชุมชนวัวลาย ซึ่งเป็นชุมชนทำหัตถกรรมเครื่องเงินที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่

10.30 น. : นำท่านชม วัดป่าดาราภิรมย์ วัดสวย เชียงใหม่ ชมสถาปัตยกรรมสุดวิจิตรกว่า 100 ปี ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังที่ว่าการอำเภอแม่ริมและค่ายดารารัศมี ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ และเป็นพระอารามหลวงลำดับที่ 7 ของเชียงใหม่ ที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมล้านนาได้เป็นอย่างดี บรรยากาศร่มรื่นและเงียบสงบ เหมาะแก่การมาทำบุญไหว้พระเพื่อให้จิตใจสงบและผ่องใสเป็นอย่างมาก และยังเป็นวัดที่ใช้ถ่ายทำละคร “เพลิงพระนางอีกด้วย

12.00 น. : บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ (1) ร้านอาหาร ใบ ออร์คิด&บัตเตอร์ฟลายฟาร์ม หรือเทียบเท่า.

13.30 น. : พาท่านชมความงามของธรรมชาติ สายลม แสงแดด บนความสูงราว 1,350 เมตร ณ ม่อนแจ่ม จากดอยที่เสื่อมโทรมจากการทำเกษตรเลื่อนลอย เป็นเขาหัวโล้นเตียน จนได้รับการฟื้นฟูมในช่วงปี พ.ศ. 2527 ตามแนวพระราชดำริ จนกลายเป็น หนึ่งในดอยใกล้ตัวเมืองเชียงใหม่ที่มีความสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่ง พาท่านแวะถ่ายรูปที่ ม่อนแจ่ม Skywalk จุดชมวิวไฮไลท์ที่ต้องไม่พลาด รวมไปถึงสะพานไม้ไผ่ยาวกว่า 100 เมตร ให้ท่านได้อิสระเก็บบรรยากาศทุกอณู สุดอากาศกันอย่างเต็มปอด  นำท่านชมทุ่งดอกไม้ไร่ดอกลมหนาว ชมสวนดอกไม้นานาชนิดตามฤดูกาลที่ตั้งอยู่บนม่อนแจ่ม อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย (รวมค่าเข้าสวนและ Sky walk)

15.00 น. : นำท่าชม สวนของฉัน My garden สวนส้มม่อนแจ่ม เชียงใหม่ ตั้งอยู่ในภายในบ้านแม่ขิ ใกล้กับทุ่งดอกเก๊กฮวยแม่ขิ สวนส้มยอดดอยและสวนป้างฮวา เป็นสวนส้มที่พื้นที่ค่อนข้างกว้าง ปลูกลดหลั่นลงไปตามเนินเขา มีการจัดมุมพรอพถ่ายภาพน่ารักไว้หลายมุม มีพรอพให้ยืมถ่ายรูป ทั้งหมวก ร่มใส ตระกร้าสะพายหลัง รองเท้าบูทยาง อีกทั้งยังมีร้านอาหารเล็กๆ ขายอาหารตามสั่งจานเดียวแบบง่ายๆ เครื่องดื่มและขนม เป็นอีกสวนส้มในม่อนแจ่มในเส้นทางที่น่าแวะมาเยี่ยมชมและเก็บภาพสวยกลับบ้าน

16.30 น. : นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พักบนม่อนแจ่ม ณ ม่อนอิงดาว หรือเทียบเท่า

**ที่พักขึ้นอยู่กับวันที่ท่านทำการจอง**

18.00 น. : บริการอาหารเย็น (2) ชุดหมูกระทะ หอมๆเคล้ากับบรรยากาศยามเย็นแสนสบาย พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2
สวนดอกไม้แม่ริม -วัดพระธาตุดอยสุเทพ - วัดพระธาตุดอยคำ

07.00 น. : อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมบริการอาหารเช้า (3) ณ ที่พัก เมนู ข้าวต้ม ชา กาแฟ จากนั้นให้ท่านได้อิสระสัมผัสกับบรรยากาศยามเช้า

09.00 น. : Check Out คืนกุญแจ พร้อมนำสัมภาระขึ้นรถ

10.00 น. : ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับ ทุ่งดอกไม้ของเมืองเชียงใหม่ ซึ่งทุกหน้าหนาวนั้น ดอกไม้ต่างๆ จะบานสะพรั่ง สวยงามเป็นอย่างยิ่ง นับได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการเดินทางมาท่องเที่ยวเชียงใหม่(เนื่องจากสภาพอากาศ และการปลูกดอกไม้ของแต่ละสวนอาจมีเวลาไม่เท่ากัน ทางบริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสวนที่เข้าชม โดยจะตรวจสอบ ณ วันที่คณะเดินทางไปถึง โดยเลือกสวนที่สวยที่สุด ณ เวลานั้นให้ท่านได้เข้าชม) (รวมค่าเข้าสวน)

12.00 น. : บริการอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหารกาแล หรือเทียบเท่า

13.30 น. : พาท่านไหว้พระสักการะขอพรกันที่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ เป็นวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดในเชียงใหม่ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ากือนาธรรมิกราช ความโดดเด่นของวัดทางขึ้นพระธาตุนั้นเป็นบันไดนาคเจ็ดเศียรก่อปูนทอดยาวขึ้นไปด้านบนพระธาตุ และเมื่อเดินเข้าไปภายในวัด จะพบเจดีย์ทรงเชียงแสนปิดด้วยทองจังโก ซึ่งก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนา อีกทั้งในบริเวณวัดยังเป็นจุดชมวิวเมืองเชียงใหม่ได้อย่างชัดเจนอีกแห่งหนึ่งด้วย นอกจากนี้ที่นี่ยังมีการจัดงาน ประเพณีเตียวขึ้นดอย เพื่อสักการะพระบรมสารีริกธาตุเป็นประจำทุกปี และนอกจากจะเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเชียงใหม่แล้ว

15.30 น. : พาท่านไหว้พระขอพรกันที่ วัดพระธาตุดอยคำ แต่เดิมชื่อ วัดสุวรรณบรรพต เป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านการขอพร บนบาน และเป็นวัดที่อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตั้งอยู่ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ บนวัดพระธาตุดอยคำ มีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็น วิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่ นอกจากนี้ยามค่ำคืนเมื่อมองขึ้นไปบนพระธาตุดอยคำจะเห็นองค์พระธาตุเหลืองอร่ามสว่างไสว

17.00 น. : นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พัก โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน จ.เชียงใหม่

19.00 น. : บริการอาหารเย็น (5) แบบขันโตกพื้นเมือง พร้อมชมการแสดงล้านนาพักผ่อนตามอัธยาศัย

เงื่อนไข
 • รถตู้ปรับอากาศVIP รวมน้ำมันเชื้อเพลิง ตลอดการเดินทาง

**กรณีเดินทาง 2 ท่าน ไม่มีไกด์ให้บริการ**

**กรณีต้องการไกด์ชำระเพิ่มวันละ 1,200 บาท ต่อไกด์ 1 ท่าน**

 • อาหารและเครื่องดื่มตามมื้อ ที่ระบุในรายการ
 • อาหารว่างและน้ำดื่มระหว่างการเดินทาง
 • มัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวก 1 ท่าน ต่อ 1 คัน ตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมนำเที่ยวชมสถานที่ ที่ระบุในรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน จ.เชียงใหม่ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุเดินทางท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลท่านละ 500,000 บาท ตามกรมธรรม์
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-เชียงใหม่-กรุงเทพ และน้ำหนักกระเป๋าโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่อง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ค่ามินิบาร์,ค่าซักรีด,ค่าโทรศัพท์,และค่าใช้จ่ายอื่นๆ)
 • ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่นอกเหนือจากที่ระบุ
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถตามความพึงพอใจ

***ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามทุกครั้งที่ทำการจอง***

โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ