• พระบรมธาตุดอยสุเทพ “พระธาตุสำคัญคู่บ้านคู่เมืองล้านนา
  • วัดพระธาตดอยคำ “ขอพรหลวงพ่อทันใจ
  • ขอพรองค์พระพิฆเนศศักดิ์สิทธิ์ “วัดป่าแดด”
  • ม่อนกุเวร “ขอพรท้าวเวสสุวรรณเสริมโชคลาภ
รหัส 006-3610
วันที่เดินทาง
มี.ค.66 - เม.ย.66
ช่วงเวลา
1 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น
1,690 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
เชียงใหม่-จุดนัดหมาย-วัดพระธาตุดอยคำ-พระบรมธาตุดอยสุเทพ-วัดป่าแดด-ม่อนกุเวร
…………. น. รับคณะที่จุดนัดหมาย………โดยมีเจ้าหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้คณะเดินทางทุกท่าน
08.30 น. นำทุกท่านเดินทางเข้าสู่ วัดพระธาตุดอยคำ เป็นวัดที่มีความสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า1,300 ปี ตั้งอยู่บริเวณดอยคำ ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร สร้างในสมัยพระนางจามเทวีกษัตริย์แห่งหริภุญชัย โดยพระโอรสทั้ง 2 เป็นผู้สร้างในปี พ.ศ. 1230 ประกอบด้วยเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ศาลาการเปรียญกุฏิสงฆ์ และพระพุทธรูปปูนปั้น
จากนั้นนำท่านขึ้นไป นมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ วัดคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร เป็นอีกหนึ่งวัดชื่อดังของชาวเชียงใหม่ที่ใครมาต้องนึกถึงเป็นอันดับต้นๆ ตั้งอยู่บนอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,046 เมตร ซึ่งก่อนจะถึงตัววัดจะต้องผ่านอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ซึ่งเป็นที่เลื่อมใสของคนเชียงใหม่อย่างมาก ตัววัดก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนา มีเจดีย์ทรงเชียงแสน ฐานสูงย่อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยมปิดด้วยทองจังโก 2 ชั้น ลานเจดีย์เป็นจุดชมทิวทัศน์เมืองเชียงใหม่ได้แบบ 360 องศา (รวมค่าลิฟต์ขึ้น-ลงเรียบร้อยแล้ว)
กลางวัน อิสระอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดป่าแดด หรือชื่อเดิมว่า วัดดอนแก้ว นั้น สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2345 และบูรณะใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2475 ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการบูรณะวัดนี้อย่างต่อเนื่องและได้รับการดูแลอย่างดี เนื่องจากพระครูปลัดพยุงศักดิ์ ธีรธัมโม เจ้าอาวาสของวัดนั้น เป็นที่เคารพนับถือของนักธุรกิจจากกรุงเทพฯ และดารานักแสดงมากมาย  – พระวิหาร เป็นอาคารปูนทั้งหลัง สร้างขึ้นตามศิลปะแบบล้านนา มีช่อฟ้า ใบระกา และหางหงส์ ประดับด้วยลายปูนปั้นสีทองอ่อนช้อยสวยงาม หน้าบันประดับด้วยปูนปั้นลายพรรณพฤกษาสีทอง ซุ้มประตูและหน้าต่างศิลปะล้านนา ประดับด้วยลายปูนปั้นสีทองเช่นเดียวกัน ซึ่งทำให้พระวิหารหลังนี้เป็นสีทองอร่ามแทบทุกตารางนิ้วเลย และเมื่อเข้ามาภายในจะพบพระประธาน เป็นพระพุทธรูปศิลปะล้านนา มีกู่สีทองสองหลัง อีกทั้ง ผนังภายในวิหารเขียนภาพจิตกรรมเกี่ยวกับ พระประธานของวัดสำคัญ ๆ ในภาคเหนือ – พระเจดีย์ ตั้งอยู่ด้านหลังพระวิหาร มีฐานสี่เหลี่ยมยกสูงและซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิทั้งสี่ด้าน นอกจากนี้ยังมีเจดีย์ขนาดเล็ก 8 องค์ ประดับอยู่บนฐานเจดีย์ องค์เจดีย์นั้นเป็นทรงระฆังสีทอง ส่วนยอดประดับด้วยฉัตรเจ็ดชั้น – วิหารพระพิฆเนศ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระวิหารหลวง เป็นอาคารปูนยกพื้นสูงสถาปัตยกรรมล้านนา ภายในทาสีแดงชาดทั้งหมด เป็นที่ประดิษฐานพระพิฆเนศซึ่งสร้างจากโลหะสัมฤทธิ์รมดำ มีสี่พระกร ทรงวัชระ บ่วง งา และถ้วยขนม – หอไตร อยู่ทางทิศตะวันออกของวิหารพระพิฆเนศ ติดกับกำแพงด้านหน้าของวัด เป็นอาคารปูนสองชั้น หน้าบันเป็นลายไม้ประดับด้วยกระจกสี ชั้นสองมีระเบียงไม้ ปัจจุบันไม่สามารถเข้าไปชมภายในได้
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ม่อนกุเวร อุทยานมหาราชท้าวเวสสุวรรณ จันทมงคลสถาน สถานที่ท่องเที่ยวและที่ขอพรยอดนิยมที่มาแรงแบบหยุดไม่ ฉุดไม่อยู่ อีกแห่งหนึ่งของ อ.แม่ออน เมืองเชียงใหม่ที่ห้อมล้อมไปด้วยความร่มรื่นและเขียวขจีของป่าไม้ แถมยังอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านแม่กำปองอีกด้วย ภายในม่อนกุเวรแห่งนี้มีจุดให้ไหว้ขอพรและกิจกรรมเสริมความเป็นสิริมงคลอยู่มากมาย ซึ่งได้รวบรวมเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชื่อดัง เทพเจ้าหลายองค์โดยเฉพาะท้าวเวสสุวรรณมาให้ได้สักการะขอพรกันแบบเน้นๆ เรียกได้ว่ามูตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าสู่ม่อนกุเวรกันเลยทีเดียว
ศาลาที่ประดิษฐานท้าวเวสสุวรรณ ที่เป็นจุดไฮไลท์ของม่อนกุเวรแห่งนี้ ซึ่งตามความเชื่อว่าองค์ท้าวเวสสุวรรณเป็นหนึ่งในท้าวจตุโลกบาล ผู้ดูแลปกปักษ์โลกมนุษย์ในด้านทิศเหนือ เป็นผู้เป็นใหญ่แห่งโลกของอสูร อีกทั้งยังเป็นเจ้าแห่งขุมทรัพย์และโชคลาภตามความเชื่อของชาวจีนอีกด้วย ซึ่งชื่อของม่อนแห่งนี้ก็มาจากกุเวรที่เป็นอีกนามหนึ่งของท้าวเวสสุวรรณนั่นเอง
จากนี้ยังมีศาลเจ้าจีนที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมให้ได้เข้าสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย โดยชาวจีนเชื่อว่าเจ้าแม่ดวนอิมเป็นพระโพธิสัตว์ที่เปี่ยมไปด้วยเมตตา เมื่อมีความทุกข์หรือปัญหาไม่ว่าจะเรื่องใด หากได้ไปขอพรจากท่านก็จะช่วยคลี่คลายและบรรเทาลงไปได้ทั้งหมด อีกทั้งยังสามารถไหว้ขอพรเรื่องการมีบุตรและเรื่องธุรกิจได้อีกด้วย
ศาลาประดิษฐานพระอุปคุต สิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือในแง่ของโชคลาภและความร่ำรวยตามความเชื่อชาวเหนือ เท่านั้นยังไม่หมดท่านยังสามารถขอพรได้แบบต่อเนื่องกับ ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์ที่ขึ้นชื่อเรื่องโชคลาภที่เป็นที่เลื่องลือว่าไม่ว่าใครจะขออะไรก้ได้สมหวังทั้งหมด
ม่อนกุเวร สถานที่รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์…ที่สายมู ไม่ควรพลาด…อิ่มบุญ อิ่มใจ ด้วยพรทั้งปวง
เย็น สมควรแก่เวลานำทุกท่านกลับสู่ที่พัก โดยสวัสดิภาพด้วยความประทับใจ
*** รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และสภาพอากาศ ***
เงื่อนไข

1.ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมคนขับที่ชำนาญทาง
2.ค่าพาหนะท้องถิ่น (ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่ามัคคุเทศก์ไทย ที่ชำนาญงาน ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
4.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง
วงเงินท่านละ 1, 000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท
ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าที่พัก,ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่าของทำบุญ,  ค่าโทรศัพท์, ค่าบริการซักรีด, ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากโรคประจำตัว
2.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติ ที่ต้องจ่ายเพิ่มต่างหาก
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ  และ สำหรับชาวต่างชาติ
5.ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย และพนักงานขับรถ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ในกรณีออกใบกำกับภาษี และหักที่จ่าย 3%

หมายเหตุ
1.บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2.บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกหรือการล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประท้วงจลาจล ภัยธรรมชาติทุกชนิด ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3.หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5.ทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธ
วีซ่าหรือการเข้าออกเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง
6.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
7.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
8.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9.บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ท่านที่มีครรภ์เกิน 4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย)
10.เมื่อท่านจองทัวร์และชำระค่ามัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น

โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
  • ม.ค.66 - มี.ค.66
  • 6 วัน 4 คืน
เริ่มต้น 39,888 บาท
  • มี.ค.66 - มิ.ย.66
  • 8 วัน 5 คืน
เริ่มต้น 59,994 บาท