ตะลุยชม ซากุระแรกโตเกียว สวนอูเอโนะ ,  เมืองไซตามะ > สวนกองเกนโดะ

ภูเขาไฟฟูจิ (Mt. Fuji) เป็นภูเขาที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค (Oshino Hakkai)
วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซ็นโซจิ ที่มีประตูและโคมแดงยักษ์เป็นเอกลักษณ์อย่างโดดเด่นบริเวณด้านหน้าทางเข้าวัด ชมถนนนาคามิเสะ (Nakamise) 
ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ เป็นที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่งว่าโคะเอโดะ คาวาโกเอะ หรือ “เอโดะน้อย”
เมืองไซตามะ > สวนกองเกนโดะ ในจังหวัดไซตามะ มีต้นซากุระโดยรวมประมาณ 1,000 ต้น
อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ โกเทมบะเอ้าท์เล็ต ถนนนากามิเสะ และย่านชินจูกุ 

รหัส 008-NRT02
วันที่เดินทาง
มีนาคม2566
ช่วงเวลา
5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
39,999 บาท
รูปภาพ
Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ