เปิดตำนานนาคราช ถ้ำราคา ศาลปู่อือลือ อยากรู้..ไปมูกัน #สายมู #พาญานาค

อุดรธานี >>  คำชะโนด บายศรีพญานาคมาถวาย พ่อปู่ศรีสุทโธ และแม่ย่าศรีปทุมมา ด้านขวาจะเป็นต้นไทรใหญ่  ศาลเจ้าตรงต้นมะเดื่อยักษ์ต้นมะเดื่อขนาดใหญ่อายุนับ 100 ปี บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ โนด จะรู้สึกได้ถึงความร่มรื่น ร่มเย็น เพราะปกคลุมไปด้วยต้นชะโนดทั่วบริเวณ

บึงกาฬ  >> ภูทอก เป็นที่ตั้งของ วัดเจติยาศรีวิหาร (วัดภูทอก)  ภาษาอีสานแปลว่า ภูเขาที่โดดเดี่ยว

ศาลปู่อือลือนาคราช พญานาคผู้ถูกสาป แห่งบึงโขงหลง    เชื่อว่า ศาลปู่อือลือ   เกิดจากการล่มเมืองของพญานาค ซึ่งเกิดจากความรักที่ไม่สมหวังระหว่างพญานาคกับมนุษย์

เกาะดอนโพธิ์ สักการะองค์ปู่อือลือที่ท่านให้ความเคารพเลื่องใสศรัทธา    ล่องเรือ สู่ เกาะดอนโพธิ์ (ใช้เวลาล่องเรือ ประมาณ 30 นาที

 ถ้ำนาคา  เดินขึ้นบันไดสูงชันที่ทางอุทยานฯ จัดสร้างขึ้นไปกว่า 1,400 ขั้น ใช้เวลาเดินราว 1-1.30 ชั่วโมง “ถ้ำนาคา” หรือ “ถ้ำพญานาค” เนื่องจากมีลักษณะของหินและผนังถ้ำดูคล้ายพญานาค

หินสามวาฬ พ่อวาฬ แม่วาฬ และลูกวาฬ อุทยานแห่งชาติภูลังกา

เรือโบราณ ที่วัดโพธาราม เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง

 

ถ้ำนาคา อุดร บึงกาฬ ศาลปู่อือลือ ภูทอก
รหัส PlayfulTour
วันที่เดินทาง
พฤษภาคม -ธันวาคม 2565
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
6,999 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
อุดรธานี - คำชะโนด – บึงกาฬ – ภูทอก

รับคณะ สนามบินอุดรธานี  หรือ ท่ารถ ท่านเดินทางโดยรถตู้วีไอพี

นำท่านเดินทางไปยังเกาะคำชะโนด เชื่อกันว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และดินแดนลี้ลับ จุดเชื่อมต่อระหว่างเมืองบาดาลและโลกมนุษย์ สถานที่แห่งนี้ปรากฏในตำนานพื้นบ้านที่เชื่อกันว่าเป็นที่สิงสถิตของพญานาคราชปู่ศรีสุทโธและองค์แม่ศรีปทุมมานาคราชเทวี และสิ่งลี้ลับต่างๆ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจรวมศรัทธาของคนในจังหวัดอุดรธานีและอีสานตอนบน คำชะโนดมีลักษณะเป็นเกาะลอยน้ำ เมื่อเข้ามาถึงภายในพื้นที่ของคำชะโนด จะรู้สึกได้ถึงความร่มรื่น ร่มเย็น เพราะปกคลุมไปด้วยต้นชะโนดทั่วบริเวณ ให้ท่านได้กราบไหว้ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธขอโชค ขอพร ขอลาภ ตามอัธยาศัย (ใช้เวลาเดินทาง 1.30ชม.)

**คำแนะนำการสักการะบูชา**

บริเวณด้านหน้าทางเข้าเกาะคำชะโนด มีร้านให้จำหน่ายบายศรี หรือเครื่องถวายต่างๆ จากนั้นเมื่อเดินเข้าไปยังเกาะคำชะโนดมีจุดไหว้สักการะต่างๆ ดังนี้

จุดที่ 1  ศาลาทำพิธีที่มีรูปปั้นของพ่อปู่ศรีสุทโธ และแม่ย่าศรีปทุมมา (บริเวณจุดนี้จะมีพ่อพราหมณ์คอยให้คำแนะนำในการทำพิธี)        ** สำหรับท่านใดที่ต้องการบน หรือขอพรให้พ่อปู่แม่ย่าช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ ทางด้านขวาของศาลาทำพิธี จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำ นอกจากนี้สำหรับท่านที่ต้องการบน และขอพรสามารถรับชุดบนได้ที่จุดให้บริการ โดยทำบุญตามกำลังทรัพย์ของท่าน

หมายเหตุ: ชุดบน ประกอบไปด้วย จานใส่ดอกดาวเรือง เทียน ใบเขียนคำบนหรือคำอธิษฐานของท่านจากนั้นเจ้าหน้าที่จะมอบกระดาษหนึ่งใบสำหรับเก็บไว้ และรายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียมตัวหากคำอธิษฐานของท่านเป็นจริง

** สำหรับท่านใดที่นำบายศรีพญานาคมาถวายให้หันหน้าของบายศรีพญานาคเข้าหาตัวเรา หลังจากกล่าวบูชาจบ พ่อพราหมณ์จะนำบายศรี ไปวางไว้ที่หน้าของพ่อปู่ และแม่ย่า แต่ท่านใดที่ประสงค์นำกลับ สามารถนำกลับได้

จุดที่ 2  หลังเสร็จสิ้นพิธี จากตรงศาลาของพ่อปู่และแม่ย่าทางด้านขวาจะเป็นต้นไทรใหญ่เพื่อไปกราบไหว้พ่อปู และแม่ย่าอีกครั้งที่ต้นไทรใหญ่
จุดที่ 3  ศาลเจ้าตรงต้นมะเดื่อยักษ์ต้นมะเดื่อขนาดใหญ่อายุนับ 100 ปี ที่เชื่อกันว่าเป็นขุมทรัพย์ของพ่อปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าศรีปทุมมา ผู้มักนิยมมากราบไหว้ขอพร (ให้ถูกหวย)
จุดที่ 4  บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีความเชื่อว่า เป็นจุดเชื่อมต่อกับโลกบาดาล มีน้ำผุดตลอดทั้งปี

 

** ทั้งนี้จุด และพิธีการกราบไหว้สักการะต่างๆ ขึ้นอยู่กับระเบียบการจัดการของทางคำชะโนด ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง **

เที่ยง                รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (1)

จากนั้นเดินทางสู่ จังหวัดบึงกาฬ นำท่านขึ้นชม ภูทอก เป็นที่ตั้งของ วัดเจติยาศรีวิหาร (วัดภูทอก) อยู่ในอาณาเขตบ้านคำแคน ตำบลนาสะแบง จ.บึงกาฬ โดยมีพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ เป็นผู้ก่อตั้ง ในภาษาอีสานแปลว่า ภูเขาที่โดดเดี่ยว ภูทอก มี 2 ลูก คือภูทอกใหญ่และภูทอกน้อยส่วนที่นักแสวงบุญและ นักท่องเที่ยวทั่วไป สามารถชมได้คือ ภูทอกน้อย ส่วนภูทอกใหญ่อยู่ห่างออกไป ยังไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวชม ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการ เดินเท้าขึ้นสู่ยอดภูทอก จุดเด่นของภูทอกก็คือ สะพานไม้และบันไดขึ้นชมทัศนียภาพรอบ ๆ ภูทอก ใช้เพียงแรงงานคนสร้างบันได เวียนไปมา รอบภูทอกแบบ 360 ซึ่งมีทั้งหมด 7 ชั้น ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 5 ปีเต็มจากชั้น 1-7 จะมีบันไดไม้ให้เดินแบบ ตรงทอดยาวจนถึงจุดสูงสุดของยอดภูทอก และตั้งแต่ชั้นที่ 3 เป็นต้นไปนักท่องเที่ยวสามารถเดินชม แบบสะพานเวียนรอบเขาซึ่งจะ ได้เห็น มุมมองที่แตกต่างไปเรื่อย ๆ บันไดที่ทอดขึ้นสู่ยอดภูทอกนี้เปรียบเสมือนเส้นทางธรรมที่น้อมนำ สัตบุรุษ ให้พ้นโลกแห่งโลกียะ สู่โลกแห่ง โลกุตระหรือโลกแห่ง การหลุดพ้นด้วย ความเพียรพยายามและมุ่งมั่น

 เย็น                   รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร (2)

พักที่              เฮือนเคียงบึงรีสอร์ท หรือระดับเทียบเท่า (บึงโขงหลง)

วันที่ 2
บึงกาฬ – ศาลปู่อือลือ – เกาะดอนโพธิ์ – ถ้ำนาคา อุทยานแห่งชาติภูลังกา

เช้า              บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (3) 

นำท่านมาเปิดตำนาน ศาลปู่อือลือนาคราช พญานาคผู้ถูกสาป แห่งบึงโขงหลง  ตามตำนานเชื่อว่า เกิดจากการล่มเมืองของพญานาค ซึ่งเกิดจากความรักที่ไม่สมหวังระหว่างพญานาคกับมนุษย์ ทำให้เมืองที่เจริญรุ่งเรืองล่มสลาย บริเวณแห่งนี้เดิมเป็นที่ตั้งเมือง ชื่อ รัตพานคร มี พระอือลือราชา เป็นผู้ครองนคร เรื่องราวคือพระอือลือถูกพระยานาคราชจับตัวไว้ พร้อมกับสาปให้พระอือลือราชากลายร่างเป็นนาค เฝ้าอยู่ในบึงโขงหลงชั่วนิรันดร์ จนกว่าจะมีเมืองเกิดใหม่ในดินแดนแห่งนี้ จึงจะล้างคำสาปของพระยานาคราชได้  ซึ่งชาวบ้านมักจะบนบานศาลกล่าวหรือขอพรจากท่านให้แคล้วคลาดปลอดภัยทุกครั้งที่ออกไปหาปลาในบึง และเรื่องหน้าที่การงานเพื่อให้สมปรารถนา

และนำท่านสู่ เกาะดอนโพธิ์ นำท่าน ล่องเรือ สู่ เกาะดอนโพธิ์ (ใช้เวลาล่องเรือ ประมาณ 30 นาที ) เพื่อสักการะองค์ปู่อือลือที่ท่านให้ความเคารพเลื่องใสศรัทธา  เมื่อถึงเกาะเราต้องเดินเข้าไปยังจุดทำพิธี

จากนั้นนำท่านขึ้นชมความมหัศจรรย์ชวนพิศวงของ ถ้ำนาคา ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูลังกา อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ และอยู่ใกล้กับวัดถ้ำชัยมงคล การขึ้นไปเที่ยวถ้ำต้องเดินขึ้นบันไดสูงชันที่ทางอุทยานฯ จัดสร้างขึ้นไปกว่า 1,400 ขั้น ใช้เวลาเดินราว 1-1.30 ชั่วโมง เหตุที่ถ้ำแห่งนี้ได้ชื่อว่า “ถ้ำนาคา” หรือ “ถ้ำพญานาค” เนื่องจากมีลักษณะของหินและผนังถ้ำดูคล้ายพญานาค ที่มีรูปทรงคล้ายพญานาคหรืองูขนาดใหญ่นอนขดตัว โดยมีส่วนสำคัญ ๆ ทั้งส่วนหัว ลำตัว และเกล็ดพญานาค (ตามจินตนาการและความเชื่อของชาวบ้าน) ด้วยเหตุนี้จึงมีตำนานเรื่องเล่าเชื่อมโยงกับความเชื่อของถ้ำแห่งนี้ว่า ถ้ำนาคาคือพญานาคหรืองูยักษ์ที่ถูกสาปให้กลายเป็นหิน โดย “อือลือราชา”หรือ “ปู่อือลือ” เทพบนสรวงสวรรค์ ที่ถูกสาปให้เป็นพญานาคปกครองเมืองบาดาล (เชื่อกันว่าคือบึงโขงหลง จ.บึงกาฬ) ที่มีทั้งพญานาคและมนุษย์อาศัยอยู่ร่วมกัน ได้สาปบริวารพญานาคของตนให้กลายเป็นหินที่ถ้ำแห่งนี้เนื่องจากทำผิดจารีต เพราะไปมีสัมพันธ์สวาทกับมนุษย์ ซึ่งก็คือถ้ำนาคา หรือ ถ้ำพญานาค ที่ อช.ภูลังกา แห่งนี้

กลางวัน         บริการอาหารกลางวัน เซตปิกนิก (4)

ค่ำ                รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (5)

พักที่              โรงแรม THE ONE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า (บึงกาฬ)

วันที่ 3
บึงกาฬ – หินสามวาฬ – เรือโบราณ - อุดรธานี

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (6)

หลักจากนั้นพาทุกท่านขึ้นจุดชมวิวหินสามวาฬโดยรถของชาวบ้านท้องถิ่น หินสามวาฬ มีลักษณะเป็นหินขนาดใหญ่ติดหน้าผาสูง แยกตัวเป็น 3 ก้อน มีอายุประมาณ  75 ล้านปี เมื่อมองดูจากมุมสูงในระยะไกล หินสามก้อนนี้จะดูคล้ายกับฝูงครอบครัววาฬ ที่ประกอบด้วยพ่อวาฬ แม่วาฬ และลูกวาฬ ซึ่งเรียกตามขนาดของหินแต่ละก้อน พร้อมนำท่านชมพระอาทิตย์ขึ้น หากอากาศดีเราจะได้สัมผัสทะเลหมอกอย่างสวยงาม จากนั้น อิสระให้ท่านถ่ายภาพแห่งความประทับใจตามอัธยาศัย ณ จุดชมวิวผาถ้ำฤๅษี จากนั้น คณะเดินทางสู่ ประตูภูสิงห์ จุดชมวิวสร้างร้อยบ่อ
(ใช้เวลาเดินทาง 20 นาที ) นำท่านเดินทางไปชม เรือโบราณ ที่วัดโพธาราม เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวจังหวัดบึงกาฬและชาวจังหวัดใกล้เคียงรวมไปถึงในสปป.ลาว ที่อยู่ในลุ่มน้ำโขงแถบนี้  เมื่อเข้ามายังตัววัดจะพบกับอุโบสถเมื่อมองเข้าไปด้านในก็จะเห็นหลวงพ่อพระใหญ่ประดิษฐานอยู่ด้านในตัวอุโบสถเดิมเป็นพระพุทธรูปทองสำริดที่มีความงดงาม แต่ต่อมามีการพอกปูนฉาบไว้ ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นการอำพรางจากเหตุการณ์สงคราม โดยพระพุทธรูปที่เห็นในปัจจุบัน ประดิษฐาน ณ ที่เดิมนับตั้งแต่ค้นพบไม่ทำการเคลื่อนย้ายแต่อย่างใด

เที่ยง                รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (7)

จากนั้นนำท่านเดินทางมู่งสู่ สนามบินอุดรธานี หรือท่ารถ

เงื่อนไข

– ค่ารถตู้ปรับอากาศ แบบ วีไอพี รวมน้ำมัน ตามเส้นทางที่กำหนดไว้ในโปรแกรม

– ค่าเรือเพื่อเดินทางสู่เกาะกลางน้ำบึงโขงหลงแบบส่วนตัว

– ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน จำนวน 1 คืน

– ค่าไกด์ท้องถิ่นดูแลท่านตลอดการเดินทางขึ้นถ้ำนาคา

– ค่าอาหาร อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

– ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ รวมถึงคิวขึ้นถ้ำนาคา

– ประกันการเดินทาง ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง ไม่รวมประกันสุขภาพและกันประกันโควิด-19

– ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพ-อุดร

– ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่ไม่ได้รวมอยู่ในโปรแกรม

– ค่าบายศรี และบริวารของอื่นๆ เพื่อทำพิธีบวงสรวงเจ้าปู่อือลือ (แบบส่วนตัว)

– ค่าทิปไกด์ คนขับรถ แล้วแต่ความยินดีที่จะมอบให้ ไม่ได้จำกัดจำนวน

– ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี) และหัก ณ ที่จ่าย 3%

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

– ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม

หมายเหตุ : ในกรณีเที่ยวบินมีการล่าช้าเนื่องจากเหตุสุดวิสัย อาทิ สภาพอากาศที่มีผลต่อเที่ยวบิน ทาให้เกิดผลกระทบต่อรายการทัวร์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ตามความเหมาะสมหน้างานโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

 ทิปตามธรรมเนียม : ทาง บริษัท ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล ทัวร์แบบไพรเวทของเราจะไม่มีการบังคับเก็บแบบทัวร์จอยน์หน้าร้าน ดังนั้น ท่านสามารถให้ตามสินน้ำใจของท่านแล้วแต่ท่านเห็นสมควรหรือความประทับใจในการบริการ

(สำคัญมาก โปรดอ่าน เมื่อท่านโอนเงินค่าทัวร์ เท่ากับท่านยอมรับเงื่อนไขนี้แล้ว)        

  1. ท่านจะต้องฉีดวัคซีนป้องการโควิด-19 อย่างน้อย 2 เข็มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  2. เมื่อชำระเงินแล้ว จะไม่คืนเงิน แม้จะกรณีใดใด ก็ตาม และก่อนเดินทาง 15 วัน

ไม่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางได้เพราะต้องส่งชื่อท่านไปที่ถ้ำนาคาเพื่อระบุตัวตนและจองคิว

Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks