มนเสน่ห์ปลายด้ามขวาน Sky Walk ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ช้อปปิ้งตลาดกิมหยง  ชมความงามสวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง หรือสวนหมื่นบุพผา ชมศิลปะสตรีทอาร์ทเบตง ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว มัสยิดกลางสงขลา พิเศษเมนูไก่เบตงต้นตำรับ ขอพรหลวงปู่ทวดวัดช้างให้

อัยเยอร์เวง เบตง
รหัส 008-BT-TH40
วันที่เดินทาง
ก.พ. - เม.ย.2565
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
5,399 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ • หาดใหญ่ • ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว • มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี • อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ • สตรีทอาร์ทเบตง • ถนนคนเดินเบตง  (-/กลางวัน/เย็น)

04.30 น.         พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ  เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์  ประตู 13 โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

06.00 น.         ออกเดินทางสู่ เมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยเที่ยวบิน DD 70 (ใช้ระยะเวลาเดินทาง โดยประมาณ 1 ชั่วโมง 25 นาที) *บนเที่ยวบินไม่มีบริการ อาหารทั้งขาไปและกลับ*

07.25 น.         ถึงสนามบินนานาชาติหาดใหญ่ รับสัมภาระ และออกเดินทางสู่ จ.ปัตตานี เสริมสิริมงคลกันในที่แรก ณ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เจ้าของตำนานสุดคลาสสิกของปัตตานี โดยมีเรื่องเล่าว่าลิ้มกอเหนี่ยวเดินทางมาตามพี่ชายกลับไปดูแลแม่ที่บ้านเกิด แต่พี่ชายไม่กลับไป ลิ้มกอเหนี่ยวจึงผูกคอตายใต้ต้นมะม่วงหิมะพานต์ โดยภายในศาลมีความเชื่อกันว่าเราสามารถยืมเงินเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวเป็นขวัญถุงได้ เมื่อค้าขายได้กำไรงอกเงยให้นำเงินมาคืนเป็น 2 เท่า ของที่ได้ยืมเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวไป  จากนั้น แวะถ่ายรูปกับ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี ที่ถือว่ามีความสวยงามมากที่สุดของจังหวัด สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2497 ได้มีการวงศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2500 โดยพลตำรวจเอกเผ่า ศรียานนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้น ก่อนมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 25 พฤษภาคม 2506 โดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ตัวอาคารได้รับแรงบันดาลใจมาจากทัชมาฮาล

กลางวัน           บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

จากนั้น            นำท่านเดินทางสู่เบตง ซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทย ระหว่างทางท่านจะได้เห็นทัศนีภาพที่มีความสวยงาม แปลกตาจากภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศ ผ่าน อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ ที่เป็นอุโมงค์รถยนต์ที่ลอดผ่านภูเขาแห่งแรกของประเทศไทย มีความยาวตลอดอุโมงค์ ประมาณ 273 เมตร ได้เปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1มกราคม 2544

จากนั้น            พาท่านเดินชมเมืองเบตงซึ่งมีจุดเด่นอยู่ที่งาน ศิลปะแบบสตรีทอาร์ท ที่กระจายอยู่ตามจุดต่างๆของเมือง ซึ่งมีลักษณะสวยงามคล้ายกับเมืองปีนังของมาเลเซีย และถนนฮาจิเลยของประเทศสิงคโปร์ ให้ท่านได้เก็บรูปเป็นที่ระลึกอย่างเต็มที่ ก่อนให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าท้องถิ่นของเบตงที่ ถนนคนเดินเบตง ที่มีให้ท่านได้เลือกอย่างมากมายตลอดถนนรวมถึงมีของทานเล่นเล็กๆ น้อยๆ ที่ท่านต้องไม่พลาดที่จะลิ้มลอง

เย็น                 บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

ที่พัก                โรงแรมโมเดิร์นไทย/โรงแรมเดอะฮอลิเดย์ฮิลล์/โรงแรมบัตเตอร์ฟลาย ปริ๊นเซส หรือเทียบเท่า

วันที่ 2
อุโมงค์ปิยะมิตร • สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง • บ่อน้ำร้อนเบตง • ถ่ายรูปป้ายใต้สุดสยาม • วัดพุทธาธิวาส • ตู้ไปรษณีย์สูงใหญ่ที่สุดในโลก • หอนาฬิกาเบตง  (เช้า/กลางวัน/เย็น)

เช้า                  บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร

เดินทางสู่ อุโมงค์ปิยะมิตร สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2519 เป็นอุโมงค์ดินที่อดีตขบวนการโจรคอมมิวนิสต์มลายาสร้างขึ้น เพื่อใช้หลบการโจมตีทางอากาศและสะสมเสบียง ปัจจุบันภายในอุโมงค์นั้นถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์ นอกจากนั้นยังมีต้นไทรอายุกว่าพันปีอยู่ ซึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ท่านไม่ควรพลาดชม

จากนั้น            เดินทางต่อไปยัง สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง หรือสวนหมื่นบุฝผา หลายท่านอาจคิดถึงภาคเหนือก่อนเมื่อพูดถึงดอกไม้ แต่ที่เบตงแห่งนี้ก็มีความสวยงามของพรรณไม้ซ่อนอยู่ในขุนเขาแห่งนี้เช่นกัน โดยแรกเริ่มนั้นเป็นโครงการที่กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงแนะนำแนวทางการปลูกพรรณไม้เมืองหนาวขึ้น ในปัจจุบันมีดอกไม้นานานชนิด ไม่ว่าจะเป็น แกลดิโอลัส รักเร่ ซ่อนกลิ่น ฮอลลีฮ็อก ลิลลี่ เบญจมาศ เป็นต้น

กลางวัน           บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

พาท่านแวะ น้ำพุร้อนเบตง เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ ประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆ โดยอุณหภูมิของน้ำเฉลี่ยอยู่ที่ 80 องศาเซลเซียส ท่านสามารถซื้อไข่ลงไปต้มในน้ำแร่ที่นี่ได้ หรือว่าท่านใดอยากจะลองแช่เท้าผ่อนคลายอริยบททางสถานที่ก็มีบริการให้ท่านด้วยเช่นกัน

จากนั้น            แวะถ่ายรูปกับ ป้ายใต้สุดสยาม ตั้งอยู่บริเวณชายแดนปลายสุดถนนทางหลวงหมายเลข 410 ห่างจากตัวเมืองประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นแนวเขตแดนระหว่างอำเภอเบตง กับรัฐเปรัคประเทศมาเลเซีย

จากนั้น            พาท่านสักการะพระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ และพระพุทธธรรมกายมงคลประยุรเกศานนท์สุพพิธาน ณ วัดพุทธาธิวาส วัดเก่าแก่ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2460 ปัจจุบันเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตัวองค์เจดีย์ของวัดโดดเด่นด้วยศิลปะแบบศรีวิชัยประยุกต์ ถือเป็นสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธในเบตงมาอย่างช้านาน

พาท่านเก็บตกชมเมืองเบตง ให้ท่านได้เต็มอิ่มกับดินแดนสุดปลายด้ามขวานของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น ตู้ไปรษณีย์สูงใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งตั้งอยู่มุมถนนสุขยางค์ มีความสูงเกือบ 3 เมตร ไม่รวมฐาน ซึ่งยังสามารถใช้งานได้จริงจนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นยังมี หอนาฬิกาเบตง ตั้งอยู่ศูนย์กลางของเมือง สร้างด้วยหินอ่อนขาวของจังหวัดยะลา ซึ่งมีความแข็งแรงและสวยงาม

เย็น                 บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (เมนูไก่เบตง)

ที่พัก                โรงแรมโมเดิร์นไทย/โรงแรมเดอะฮอลิเดย์ฮิลล์/โรงแรมบัตเตอร์ฟลาย ปริ๊นเซส หรือเทียบเท่า

วันที่ 3
จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง พร้อมขึ้น Skywalk • สะพานแตปูซู • เขื่อนบางลาง • วัดช้างให้ • มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา • ตลาดกิมหยง • สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ  (เช้า/อิสระ/-)

05.00 น.         ออกเดินทางสู่ จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง หนึ่งในสุดยอดวิวทะเลหมอกที่สวยที่สุดในประเทศไทย ที่ความสูงราว 2,038 ฟุต เหนือระดับน้ำทะเล สุดพิเศษ!! พาท่านขึ้นสู่ Skywalk อัยเยอร์เวง จุดชมวิวที่ดีที่สุดของเขาแห่งนี้ ที่ท่านจะได้สัมผัสความตระการตาแบบ 360 องศา รวมถึงยังเป็นสกายวอร์คที่ยาวที่สุดในอาเซียนอีกด้วย

แวะถ่ายรูปที่ สะพานแตปูซู สะพานแขวนพื้นไม้ที่พาดผ่านแม่น้ำปัตตานี ที่มีความยาวกว่า 100 เมตร สร้างขึ้นเพื่อให้ชาวบ้านเดินทางไป-มาได้อย่างสะดวก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชุมชนแห่งนี้เลยก็ว่าได้ และด้วยวิวรอบข้างนั้นมีธรรมชาติที่งดงามโอบล้อมไว้ จึงถือเป็นอีกหนึ่งจุดที่ต้องแวะเก็บภาพเป็นที่ระลึกให้ได้

เช้า                  บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร  

มุ่งหน้ากลับหาดใหญ่ ระหว่างทางผ่านชม เขื่อนบางลาง ที่อำเภอบันนังสตา เป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียว เป็นโครงการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเผื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง และกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อน เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2524

จากนั้น            เข้าสู่ปัตตานี สักการะหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดที่ วัดช้างให้ พระอาจารย์ดังในสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งหลวงปู่ทวด หรือสมเด็จเจ้าพระราชมุนีสามีรามคุณูปรมาจารย์ เป็นเจ้าอาวาสคนแรก โดยท่านเป็นที่รู้จักกันดีในด้านการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ เปลี่ยนน้ำทะเลเป็นน้ำจืด ทำให้เป็นที่นิยมบูชาให้หมู่นักเดินทาง

 

เดินทางถึงจังหวัดสงขลา แวะถ่ายรูปบริเวณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา ที่ใความสวยงามราวกับไม่ได้อยู่ในประเทศไทย ได้รับการขนานนามว่า ทัชมาฮาลเมืองไทย มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า มัสยิดกลางดิย์นุลอิสลาม โครงสร้างอาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารเป็นสีขาว มีโดมทอง และเสา 4 เสารอบตัวอาคาร ด้านหน้ามีสระน้ำขนาดใหญ่ยาวกว่า 200 เมตร ทำให้เกิดทัศนียภาพที่งดงามเป็นอย่างมาก

กลางวัน           อิสระอาหารกลางวัน ณ ตลาดกิมหยง

จากนั้น            ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก และสินค้านานาชนิดที่ ตลาดกิมหยง สถานที่ที่ถูกขนานนามว่า “มาหาดใหญ่ ไม่ถึงตลาดกิมหยง ก็เหมือนไม่ได้มาหาดใหญ่” มีสินค้าต่างๆ เยอะแยะมากมาย โดยเฉพาะสินค้านำเข้าจากประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย สินค้าบางตัวที่ขายตามจังหวัดต่างๆ ก็ซื้อมาจากตลอดแห่งนี้

สมควรแก่เวลา พาท่านเข้าสู่สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ เช็คอิน โหลดสัมภาระ

17.20 น.         ออกเดินทางกลับสู่ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ DD 507

18.45 น.         เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

เงื่อนไข

ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมกรุ๊ป เป็นตั๋วราคาพิเศษไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนวันเดินทางได้ หากลูกค้ามีความประสงค์ที่จะเลื่อนวันเดินทางหรืออยู่ต่อไม่กลับพร้อมกรุ๊ป ลูกค้าจะต้องทำการซื้อตั๋วเครื่องบินใหม่เท่านั้น

น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 20 กก. ถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กก.

โรงแรมที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)  กรณีพัก 3 ท่าน จะเป็นเตียงเสริม

อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ

ค่ารถตู้รับ-ส่งพร้อมคนขับรถตามสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ค่าหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ

ค่าทิป 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียม)

ค่าทิปมัคคุเทศก์ คนขับรถ ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปตามระเบียบธรรมเนียมแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)

** การันตีตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไปออกเดินทางมีหัวหน้าทัวร์  กรณี 6 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์**

 กรณีกรุ๊ปเดินทางไม่ครบตามจำนวน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทาง

รูปภาพ
ช่วงเดินทาง
04/02/2022 06/02/2022
จำนวน
16
ราคา
5,999 บาท
จอง
ว่าง 16 ที่
จองทัวร์
เบตง สงขลา ยะลา ปัตตานี อัยเยอร์เวง Sky Walk
เดินทาง 04/02/2022 06/02/2022
*** ไม่ใช้สิทธิ 9,999 ***
*** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  05/02/2022 07/02/2022
  จำนวน
  16
  ราคา
  5,399 บาท
  จอง
  ว่าง 16 ที่
  จองทัวร์
  เบตง สงขลา ยะลา ปัตตานี อัยเยอร์เวง Sky Walk
  เดินทาง 05/02/2022 07/02/2022
  *** ไม่ใช้สิทธิ 8,999 ***
  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   11/02/2022 13/02/2022
   จำนวน
   16
   ราคา
   5,999 บาท
   จอง
   ว่าง 16 ที่
   จองทัวร์
   เบตง สงขลา ยะลา ปัตตานี อัยเยอร์เวง Sky Walk
   เดินทาง 11/02/2022 13/02/2022
   *** ไม่ใช้สิทธิ 9,999 ***
   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    12/02/2022 14/02/2022
    จำนวน
    16
    ราคา
    5,399 บาท
    จอง
    ว่าง 16 ที่
    จองทัวร์
    เบตง สงขลา ยะลา ปัตตานี อัยเยอร์เวง Sky Walk
    เดินทาง 12/02/2022 14/02/2022
    *** ไม่ใช้สิทธิ 8,999 ***
    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     18/02/2022 20/02/2022
     จำนวน
     16
     ราคา
     6,599 บาท
     จอง
     ว่าง 16 ที่
     จองทัวร์
     เบตง สงขลา ยะลา ปัตตานี อัยเยอร์เวง Sky Walk
     เดินทาง 18/02/2022 20/02/2022
     *** ไม่ใช้สิทธิ 10,999 ***
     *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      19/02/2022 21/02/2022
      จำนวน
      16
      ราคา
      6,599 บาท
      จอง
      ว่าง 0 ที่
      จองทัวร์
      เบตง สงขลา ยะลา ปัตตานี อัยเยอร์เวง Sky Walk
      เดินทาง 19/02/2022 21/02/2022
      *** ไม่ใช้สิทธิ 10,999 ***
      *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       25/02/2022 27/02/2022
       จำนวน
       16
       ราคา
       6,599 บาท
       จอง
       ว่าง 16 ที่
       จองทัวร์
       เบตง สงขลา ยะลา ปัตตานี อัยเยอร์เวง Sky Walk
       เดินทาง 25/02/2022 27/02/2022
       *** ไม่ใช้สิทธิ 10,999 ***
       *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        26/02/2022 28/02/2022
        จำนวน
        16
        ราคา
        5,999 บาท
        จอง
        ว่าง 16 ที่
        จองทัวร์
        เบตง สงขลา ยะลา ปัตตานี อัยเยอร์เวง Sky Walk
        เดินทาง 26/02/2022 28/02/2022
        *** ไม่ใช้สิทธิ 9,999 ***
        *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         04/03/2022 06/03/2022
         จำนวน
         16
         ราคา
         6,599 บาท
         จอง
         ว่าง 16 ที่
         จองทัวร์
         เบตง สงขลา ยะลา ปัตตานี อัยเยอร์เวง Sky Walk
         เดินทาง 04/03/2022 06/03/2022
         *** ไม่ใช้สิทธิ 10,999 ***
         *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          05/03/2022 07/03/2022
          จำนวน
          16
          ราคา
          5,999 บาท
          จอง
          ว่าง 16 ที่
          จองทัวร์
          เบตง สงขลา ยะลา ปัตตานี อัยเยอร์เวง Sky Walk
          เดินทาง 05/03/2022 07/03/2022
          *** ไม่ใช้สิทธิ 9,999 ***
          *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           11/03/2022 13/03/2022
           จำนวน
           16
           ราคา
           6,599 บาท
           จอง
           ว่าง 16 ที่
           จองทัวร์
           เบตง สงขลา ยะลา ปัตตานี อัยเยอร์เวง Sky Walk
           เดินทาง 11/03/2022 13/03/2022
           *** ไม่ใช้สิทธิ 10,999 ***
           *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            12/03/2022 14/03/2022
            จำนวน
            16
            ราคา
            6,599 บาท
            จอง
            ว่าง 16 ที่
            จองทัวร์
            เบตง สงขลา ยะลา ปัตตานี อัยเยอร์เวง Sky Walk
            เดินทาง 12/03/2022 14/03/2022
            *** ไม่ใช้สิทธิ 10,999 ***
            *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             18/03/2022 20/03/2022
             จำนวน
             16
             ราคา
             6,599 บาท
             จอง
             ว่าง 16 ที่
             จองทัวร์
             เบตง สงขลา ยะลา ปัตตานี อัยเยอร์เวง Sky Walk
             เดินทาง 18/03/2022 20/03/2022
             *** ไม่ใช้สิทธิ 10,999 ***
             *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              19/03/2022 21/03/2022
              จำนวน
              16
              ราคา
              5,399 บาท
              จอง
              ว่าง 16 ที่
              จองทัวร์
              เบตง สงขลา ยะลา ปัตตานี อัยเยอร์เวง Sky Walk
              เดินทาง 19/03/2022 21/03/2022
              *** ไม่ใช้สิทธิ 9,999 ***
              *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               25/03/2022 27/03/2022
               จำนวน
               16
               ราคา
               5,999 บาท
               จอง
               ว่าง 16 ที่
               จองทัวร์
               เบตง สงขลา ยะลา ปัตตานี อัยเยอร์เวง Sky Walk
               เดินทาง 25/03/2022 27/03/2022
               *** ไม่ใช้สิทธิ 9,999 ***
               *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                26/03/2022 28/03/2022
                จำนวน
                16
                ราคา
                5,999 บาท
                จอง
                ว่าง 16 ที่
                จองทัวร์
                เบตง สงขลา ยะลา ปัตตานี อัยเยอร์เวง Sky Walk
                เดินทาง 26/03/2022 28/03/2022
                *** ไม่ใช้สิทธิ 9,999 ***
                *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 01/04/2022 03/04/2022
                 จำนวน
                 16
                 ราคา
                 5,999 บาท
                 จอง
                 ว่าง 16 ที่
                 จองทัวร์
                 เบตง สงขลา ยะลา ปัตตานี อัยเยอร์เวง Sky Walk
                 เดินทาง 01/04/2022 03/04/2022
                 *** ไม่ใช้สิทธิ 9,999 ***
                 *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  ช่วงเดินทาง
                  02/04/2022 04/04/2022
                  จำนวน
                  16
                  ราคา
                  5,399 บาท
                  จอง
                  ว่าง 16 ที่
                  จองทัวร์
                  เบตง สงขลา ยะลา ปัตตานี อัยเยอร์เวง Sky Walk
                  เดินทาง 02/04/2022 04/04/2022
                  *** ไม่ใช้สิทธิ 8,999 ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   ช่วงเดินทาง
                   08/04/2022 10/04/2022
                   จำนวน
                   16
                   ราคา
                   7,199 บาท
                   จอง
                   ว่าง 16 ที่
                   จองทัวร์
                   เบตง สงขลา ยะลา ปัตตานี อัยเยอร์เวง Sky Walk
                   เดินทาง 08/04/2022 10/04/2022
                   *** ไม่ใช้สิทธิ 11,999 ***
                   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    ช่วงเดินทาง
                    09/04/2022 11/04/2022
                    จำนวน
                    16
                    ราคา
                    7,199 บาท
                    จอง
                    ว่าง 16 ที่
                    จองทัวร์
                    เบตง สงขลา ยะลา ปัตตานี อัยเยอร์เวง Sky Walk
                    เดินทาง 09/04/2022 11/04/2022
                    *** ไม่ใช้สิทธิ 11,999 ***
                    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     ช่วงเดินทาง
                     10/04/2022 12/04/2022
                     จำนวน
                     16
                     ราคา
                     7,199 บาท
                     จอง
                     ว่าง 16 ที่
                     จองทัวร์
                     เบตง สงขลา ยะลา ปัตตานี อัยเยอร์เวง Sky Walk
                     เดินทาง 10/04/2022 12/04/2022
                     *** ไม่ใช้สิทธิ 11,999 ***
                     *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      ช่วงเดินทาง
                      12/04/2022 14/04/2022
                      จำนวน
                      16
                      ราคา
                      7,999 บาท
                      จอง
                      ว่าง 16 ที่
                      จองทัวร์
                      เบตง สงขลา ยะลา ปัตตานี อัยเยอร์เวง Sky Walk
                      เดินทาง 12/04/2022 14/04/2022
                      *** ไม่ใช้สิทธิ 12,999 ***
                      *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       ช่วงเดินทาง
                       13/04/2022 15/04/2022
                       จำนวน
                       16
                       ราคา
                       8,999 บาท
                       จอง
                       ว่าง 16 ที่
                       จองทัวร์
                       เบตง สงขลา ยะลา ปัตตานี อัยเยอร์เวง Sky Walk
                       เดินทาง 13/04/2022 15/04/2022
                       *** ไม่ใช้สิทธิ 13,999 ***
                       *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        ช่วงเดินทาง
                        14/04/2022 16/04/2022
                        จำนวน
                        16
                        ราคา
                        7,999 บาท
                        จอง
                        ว่าง 16 ที่
                        จองทัวร์
                        เบตง สงขลา ยะลา ปัตตานี อัยเยอร์เวง Sky Walk
                        เดินทาง 14/04/2022 16/04/2022
                        *** ไม่ใช้สิทธิ 12,999 ***
                        *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         ช่วงเดินทาง
                         15/04/2022 17/04/2022
                         จำนวน
                         16
                         ราคา
                         7,999 บาท
                         จอง
                         ว่าง 16 ที่
                         จองทัวร์
                         เบตง สงขลา ยะลา ปัตตานี อัยเยอร์เวง Sky Walk
                         เดินทาง 15/04/2022 17/04/2022
                         *** ไม่ใช้สิทธิ 12,999 ***
                         *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                          ช่วงเดินทาง
                          22/04/2022 24/04/2022
                          จำนวน
                          16
                          ราคา
                          5,399 บาท
                          จอง
                          ว่าง ที่
                          จองทัวร์
                          เบตง สงขลา ยะลา ปัตตานี อัยเยอร์เวง Sky Walk
                          เดินทาง 22/04/2022 24/04/2022
                          *** ไม่ใช้สิทธิ 8,999 ***
                          *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                           ช่วงเดินทาง
                           23/04/2022 25/04/2022
                           จำนวน
                           16
                           ราคา
                           5,399 บาท
                           จอง
                           ว่าง ที่
                           จองทัวร์
                           เบตง สงขลา ยะลา ปัตตานี อัยเยอร์เวง Sky Walk
                           เดินทาง 23/04/2022 25/04/2022
                           *** ไม่ใช้สิทธิ 8,999 ***
                           *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500 ***
                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                            โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                            • ส.ค.65 - ก.ย.65
                            • 3 วัน 2 คืน
                            เริ่มต้น 11,999 บาท
                            • มิ.ย.65 - ต.ค.65
                            • 2 วัน 1 คืน
                            เริ่มต้น 1,399 บาท